Yli 1000 erilaista menetelmää.

Yhdistämme oman laboratoriomme ja maailmanlaajuisen, yli 80 laboratoriota kattavan kumppaniverkoston yhdeksi palveluksi. Tarvittaessa kaupallistamme menetelmiä, joita ei ole saatavilla, yhteistyössä paikallisten yliopistojen kanssa. Tällä tavoin pystymme tuottamaan yli 1000 eri mittausmenetelmää.
Hero image

Joitakin palveluitamme

Orgaanisten näytteiden koostumuksen, puhtauden ja epäpuhtauksien määrittäminen (NMR, GC-MS, FTIR, LC-MS, TOC)

Vesianalyysit (talous- ja prosessivedet, metallipitoisuudet, pH, sameus, väriluku, bakteerit yms.

Alkuaineanalyysit sekä kationien ja anionien pitoisuusmääritykset (IC, ICP-MS, ICP-OES, MP-AES HPLC, LC-MS)

Kalvojen, pinnoitteiden koostumus- ja paksuusmääritykset sekä hapenläpäisy ja vedenläpäisy (XPS, XRF, AFM, SEM)

Ruokakontaktimateriaalien migraatiotestaus (kokonaismigraatiot (EN 1186) sekä spesifiset migraatiot)

Orgaanisten yhdisteiden pitoisuusmääritykset rakennusmateriaaleista, kemikaaleista, jätteistä, vedestä yms. (esim. alkoholit, aldehydit, PAH-yhdisteet, orgaaniset hapot yms.

Rakennusmateriaalien, pintojen ja partikkeleiden kuvantaminen ja mekaaninen testaus (AFM, AFM-QNM, optinen mikroskopia, SEM, XPS, XRF)

Kiinteiden näytteiden tunnistaminen ja koostumuksen määrittäminen (XRD, XRF, XRR, XPS, CHNSO-analyysi, TC, TOC)

Tuntemattomien näytteiden tunnistaminen

Kappaleiden mekaaninen testaus

Materiaalien ja kemikaalien terminen testaus (TGA, TGA-GC-MS, DSC)

Bioperäisen osuuden määritys polttoaineista, materiaaleista ja kemikaaleista

Radiohiiliajoitus

Joitakin esimerkkejä tällä hetkellä käyttämistämme menetelmistä

Muovisten elintarvikekontaktimateriaalien kokonaismigraation testaus (OML)
Kokonaismigraatiotestaus on tärkeä osa ruokakontaktimateriaalien valmistusta ja kehitystä turvallisuuden takaamiseksi. Measur tarjoaa laadukasta migraatiotestausta kaikenlaisille ruokakontaktimateriaaleille kaikenlaisissa olosuhteissa.
Röntgendiffraktio
XRD
Röntgendiffraktio (XRD) on luotettava menetelmä, joka pystyy vastaamaan kaikenlaisiin kysymyksiin koskien materiaalin kiderakennetta. Myös materiaalin tunnistaminen ja tutkiminen muuttuvissa olosuhteissa (non-ambient XRD) on mahdollista. Measurin laaja akkreditoitujen laboratorioiden verkosto tarjoaa tehokkaita XRD-analyysipalveluja tuotekehityksen ja laadunvalvonnan tueksi.
Hapenläpäisynopeus
OTR
Hapeltasuojaamiskyvyn analysoiminen hapenläpäisynopeuden (OTR) avulla on helppo tapa määrittää pakkausmateriaaliesi laatu. Measur tarjoaa laadukkaita OTR-mittauspalveluita laajan luotettavien laboratorioiden verkostomme kautta.
Pyyhkäisyelektronimikroskopia
SEM
SEM mahdollistaa nopean ja täsmällisen kuvantamisen kaikenlaisille materiaaleille kuten metalleille, muoveille, puulle ja biologisille kudoksille. Näytteen pinnan mikroskooppiset rakenteet voidaan nähdä tarkkana suurennoksena ja erinomaisella kuvanlaadulla. Measur tarjoaa tehokasta SEM-analyysipalvelua luotettavilla tuloksilla mahdollistaen tuotteillesi nopean kehityksen ja laadunvalvonnan.
Vesihöyryn läpäisy
WVTR
WVTR-mittaus on mainio työkalu tuotekehitykseen, laadun varmistamiseen ja laadunvalvontaan sekä moneen muuhun työvaiheeseen. Measur tarjoaa edullisia ja laadukkaita WVTR-mittauksia nopealla aikataululla.
Röntgenheijastus
XRR
Sekä erilaisia materiaaleja sisältävien monikerroskalvojen, että vain yhdestä kerroksesta koostuvien näytteiden rakenteelliset ominaisuudet voidaan määrittää erittäin tarkasti XRR-menetelmällä. Yksittäisten kerrosten ja samalla koko materiaalin parametrit selvitetään parhaissa akkreditoiduissa laboratorioissa, jotka Measurin asiantuntijat ovat huolellisesti valinneet.
Osmolaalisuuden ja osmolaarisuuden mittaaminen
Measur tarjoaa nopeat ja luotettavat osmolaalisuus- ja osmolaarisuustestit tarpeisiisi. Testi antaa nestemäisen näytteen tarkan molaarisuuden. Akkreditoitu laboratorio osmolaalisuustestaukseen.
Korkean suorituskyvyn nestekromatografia-massaspektrometria
Korkean suorituskyvyn nestekromatografia-massaspektrometria on tehokas analyyttinen menetelmä kemikaalin koostumuksen ja puhtauden määritykseen. Tämä menetelmä on kyvykäs fyysiseen yhdisteiden erotteluun ja tunnistamiseen massa-analyysin avulla. HPLC-MS on optimaalinen toistettavien kvantitatiivisten analyysien suorittamiseen.
CHN(O)S Alkuaineanalyysi
CHN(O)S-alkuaineanalyysi on edullinen menetelmä C-, H-, N-, S- ja O-pitoisuuksien määrittämiseen. CHN(O)S-analyysi voidaan tehdä kiinteille, nestemäisille, haihtuville ja viskoosille aineille. Measur välittää CHN(O)S-palveluita luotettavin tuloksin pienistäkin näytekoista.
Laserdiffraktio
LD
Measur tarjoaa laserdiffraktiopalveluja hiukkaskokojakauman analysointiin havaitsemisalueella 0.02 µm – 2000 μm. Laserdiffraktio on nopea ja edullinen menetelmä hiukkaskokojakauman analyysiin. Laserdiffraktiota käytetään märille ja kuiville näytteille.
Dynaaminen valosironta
DLS
Dynaamista valonsirontaa (DLS) käytetään nanopartikkelikoon ja hiukkaskokojakauman analyyseihin. DLS:lle soveltuva partikkeleiden on 0.3 nm – 10 µm. Measur tarjoaa nopeat ja tarkat DLS mittaukset.
Poikkileikkeiden läpäisyelektronimikroskopia
Poikkileikkaus TEMillä on mahdollista valita kuvattava alue isommasta kappaleesta nanometrien tarkkuudella korkealaatuisten TEM-kuvien saamiseksi. Tämän menetelmän avulla voidaan kuvata näytteen sisärakennetta. Measur pystyy tuottamaan korkean resoluution poikkileikkaus TEM kuvia näytteestäsi. Näytemateriaaliksi soveltuu monet riittävän kovat kappaleet, kuten piikiekot, mineraalit ja metallit.
Läpäisyelektronimikroskopia
TEM
Measur tarjoaa tarkat TEM-kuvantamispalvelut kaikenlaisille materiaaleille. TEM on erinomainen työkalu esimerkiksi puolijohteiden ja nanorakenteiden kuvaamiseen. TEM on hyvä menetelmä vikojen ja vaurioiden löytämiseen monenlaisista materiaaleista.
Optinen mikroskopia
Optinen mikroskopia on kustannustehokas menetelmä materiaalirakenteiden analysointiin. Se paljastaa pieniä rakenteita, joita ei voida nähdä paljaalla silmällä. Measur tarjoaa luotettavia ​​optisen mikroskopian palveluja.
Induktiivisesti kytketty plasma-massaspektrometria
Induktiivisesti kytketty plasma massaspektrometri (ICP-MS) on nopea ja kustannustehokas menetelmä lähes kaikkien metallien ja joidenkin epämetallien pitoisuusmäärityksiin. Menetelmä soveltuu monenlaisille näytteille ja mahdollistaa jopa yli 70:n alkuaineen pitoisuuden määrittämisen yhdellä mittauksella. Measur tarjoaa laajan skaalan ICP-MS mittauspalveluita erilaisille näytteille.
Polyaromaattiset hiilivedyt
PAH
Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen analyysi (PAH-analyysi) on tehokas tapa määrittää haitallisten PAH-yhdisteiden pitoisuus tuotteessasi. PAH-analyysit ovat saatavilla laajan, Measurin valitsemien akkreditoitujen ja luotettavien laboratorioiden verkoston kautta.
Bio-osuuden määritys
Bio-osuuden määritystä käytetään, kun selvitetään kuinka suuri osa näytteen sisältämästä hiilestä on peräisin uusiutuvista lähteistä ja kuinka suuri osa peräisin raakaöljystä. Measur tarjoaa laadukasta ja nopeaa bio-osuuden määritystä.
Ionikromatografia
IC
Ionikromatografia on nopea ratkaisu varautuneiden molekyylien tai ionien havaitsemiseen. Näytteestä mitataan tarkasti varautuneiden analyyttien pitoisuudet. IC:llä voit varmistaa näytteesi laadun ja puhtauden. Measur tarjoaa laadukkaat ionikromatografiapalvelut.
Pyyhkäisyelektronimikroskopia energiadispersiivisellä röntgenspektroskopialla
SEM-EDX (tai SEM-EDS) mahdollistaa mikroskooppisten pintarakenteiden nopean kuvantamisen ja alkuainekoostumuksen täsmällisen määrittämisen kaikenlaisille materiaaleille metalleista biologisiin kudoksiin. Measur takaa näytteillesi luotettavat tulokset, sekä tuotteillesi vankan laadunvalvonnan tehokkaalla SEM-EDX -analyysillä. Tämä mittaus on edullinen ja monipuolinen työkalu tuotekehityksellisten tavoitteidesi saavuttamiseksi.
Muovisten elintarvikekontaktimateriaalien testaus EU markkinoilla
Measur tarjoaa testauspalveluita elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuville muovimateriaaleille. Teemme testaussuunnitelman kullekin materiaalille sille suunnitellun käyttötarkoituksen mukaan. Olemme nopea ja luotettava kumppani materiaalien testaukselle. Pyydä tarjous tuotteidesi testaamiseksi.
Kirurgisten kasvomaskien testaus
Measur tarjoaa akkreditoituja kasvomaskien testauspalveluita, jotka vaaditaan tuotteen CE-merkitsemiseksi. Testaus suoritetaan standardin EN 14683:2019 + AC:2019 mukaisesti.
FTIR-spektroskopia
FTIR
FTIR on yleisesti käytetty mittausmenetelmä funktionaalisten ryhmien tunnistamiseen aineesta. Measur tarjoaa edullista FTIR-mittausta Euroopan parhaissa laboratorioissa.
Radiohiiliajoitus
Radiohiiliajoitus on helppo tekniikka hiilipohjaisten, usein orgaanisten näytteiden iän määrittämiseen. Fossiilien lisäksi C-14 -ajoitusta voidaan käyttää elävistä organismeista peräisin olevien materiaalien ja hiiltä sisältävien mineraalien analysointiin. Measur mahdollistaa näytteillesi laadukkaan ajoituksen parhaissa akkreditoiduissa laboratorioissa edulliseen hintaan.
Kaasukromatografia–massaspektrometria
GC-MS
GC-MS on hyvä menetelmä erilaisten yhdisteiden luotettavaan tunnistamiseen monimutkaisistakin näytematriiseista. Measur tarjoaa kaupallista kaasukromatografia–massaspektrometriatestausta akkreditoiduissa laboratorioissa. Laboratorioverkostomme koostuu maailman parhaista laboratorioista, jotka asiantuntijatiimimme on huolellisesti valikoinut. GC-MS:ltä, kuten kaikilta muiltakin Measurin tarjoamilta palveluilta voit odottaa parasta mahdollista luotettavuutta ja nopeaa tulosten toimittamista.
Termogravimetrinen analyysi
TGA
Measur tarjoaa laadukasta termogravimetristä analyysiä Euroopan parhaissa laboratorioissa. Kaikki näytteesi mitataan samassa laboratoriossa korkeimman mahdollisen tarkkuuden ja luotettavuuden takaamiseksi.
Differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria
DSC
DSC-analyysi on kaikkein käytetyin termoanalyyttinen menetelmä. Tulokset antavat tärkeää tietoa materiaalin käyttäytymisestä eri lämpötiloissa. Pienetkin pitoisuudet riittävät tarkkaan ja luotettavaan tulokseen.

Valmiina auttamaan. Salamannopeasti.

Kysy tarjous:

Vastaamme aina 24 h kuluessa.