Raman-spektroskopia

Raman-spektroskopia on näytettä vahingoittamaton kemiallinen analyysitekniikka, jota käytetään näytteiden kemiallisten rakenteiden tunnistamiseen. Se soveltuu epäorgaanisille ja orgaanisille näytteille, lukuun ottamatta metalleja tai metalliseoksia. Raman-spektrometri mittaa muutoksia monokromaattisessa valossa, joka siroaa epäelastisesti näytteen pinnasta. Kemiallisilla sidoksilla on omat tunnusomaiset värähtelytaajuudet, jotka nähdään piikkeinä menetelmän antamassa spektrissä.

 • Nopeat tulokset
 • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Mitä Raman-spektrometria on?

Raman-spektroskopia on näytettä vahingoittamaton analyyttinen tekniikka. Se perustuu epäelastiseen fotonien sirontaan, joka tunnetaan nimellä Ramansironta. Raman spektri voi tarjota tietoa kemiallisesta rakenteesta, faasista ja polymorfiasta, kiteisyydestä ja molekyylien välisistä vuorovaikutuksista. Raman spektrit vastaavat infrapunaspektroskopian spektrejä, minkä takia niitä usein kutsutaan sisarmenetelmiksi.

Raman-spektroskopiassa monokromaattinen valonlähde kohdistetaan näytteeseen. Fotonit ovat vuorovaikutuksessa näytteen molekyylien kanssa ja siroavat epäelastiseti. Siroava valo havaitaan optisella spektrometrillä. Raman-spektrit syntyvät, kun valo on vuorovaikutuksessa näytteen molekyylivärähtelyjen ja kiertoenergioiden kanssa. Fotonien energia voi siirtyä ylemmälle tai alemmalle energiatasolle, nämä aallonpituuden muutokset havaitaan laitteessa olevan sensorin avulla.

Miten Raman-spektrometria toimii?

Kemiallisilla sidoksilla on omat tunnusomaiset värähtelytaajuutensa, jotka voidaan nähdä menetelmän antamassa spektrissä piikkeinä. Kun näytteessä olevat kemialliset sidokset on tunnistettu tunnusomaisten piikkien avulla, niin näytteestä voidaan tehdä päätelmiä sen sisältämien yhdisteen/yhdisteiden kemiallisesta rakenteesta. Raman spektroskopian suurin heikkous on joillakin aineilla esiintyvä fluoresenssi, joka voi peittää alleen spektrin informaatiota. Fluoresenssi voi olla peräisin itse analysoitavasta näytteestä tai sen sisältämistä epäpuhtauksista.

Mitä eroa on Ramanilla ja FTIR:llä?

Raman-spektroskopialla saadaan infrapunaspektroskopiaan (FTIR) verrattavaa dataa. IR-spektroskopia on herkkä polaarisille sidoksille ja heteronukleaaristen ryhmien venytysvärähtelylle, kuten veden OH-sidoksen venymiselle, Raman-spektroskopia puolestaan on herkkä homonukleaarisille sidoksille, kuten hiilten välisille C-C, C = C ja C ≡ C sidoksille. Tämän vuoksi Raman spektroskopiaa voidaan käyttää näytteiden analysointiin vesiliuoksissa, joita olisi vaikea analysoida. Raman spektroskopia on myös usein FTIR:ää herkempi epäorgaanisille yhdisteille ja materiaaleille.

Soveltuvat näytematriisit

 • Orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet.
 • Kaikki aineen fysikaaliset tilat: kiinteät aineet, jauheet, nesteet, geelit, lietteet ja kaasut.
 • Mineraalit (paitsi puhtaat metallit tai seokset)
 • Puhtaat kemikaalit, seokset ja liuokset
 • Proteiinit
 • Värit ja pigmentit
 • Karbidit
 • Metallioksidit
 • Lääkkeet
 • Keraamit

Raman-spektrometrian tyypillisiä käyttökohteita

 • Raman spektroskopiaa voidaan käyttää näytteen kemiallisen rakenteen ja koostumuksen selvittämiseen.
 • Se soveltuu erityisesti vesiliuoksissa oleville näytteille, epäfluoresoiville näytteille ja värittömille näytteille.
 • Yhdessä infrapunaspektroskopian kanssa, Raman spektroskopialla voidaan saavuttaa kokonaisvaltaisempi idea näytteen kemiallisesta koostumuksesta.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Voit myös lähettää sähköpostia info@measurlabs.com tai soittaa meille numeroon +358 50 336 6128

Vastaamme aina yhdessä arkipäivässä.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin Raman spektrometriaa yleensä käytetään?

Raman spektroskopiaa käytetään orgaanisten ja epäorgaanisten materiaalien kemiallisten koostumusten analysointiin.

Mitkä ovat Raman spektrometrian rajoitteet?

Epäpuhtauksien tai näytteen fluoresenssi voi piilottaa Ramanspektrin.

Joillakin materiaaleilla on heikko Ramanvaikutus, jolloin yleensä käytetään infrapunaspektroskopiaa.

Koska molekyylien pitoisuus on tyypillisesti alhainen kaasuissa, analyysi voi olla epätarkka.

Menetelmä ei sovellu metallisille materiaaleille.

Millaisia näytteitä Raman spektrometrillä voi analysoida?

Epäorgaanisia ja orgaanisia näytteitä, lukuun ottamatta puhtaita metalleja ja metalliseoksia, voidaan analysoida Raman spektroskopialla.

Menetelmä soveltuu kaikille aineen fysikaalisille tiloille: Näytteitä voivat olla kiinteitä, jauheita, nesteitä, liuoksia, geelejä, vaahtoja, lietteitä tai kaasuja.

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.