Raman-spektroskopia

Raman-spektroskopia on näytettä vahingoittamaton kemiallinen analyysitekniikka, jota käytetään kemiallisten rakenteiden tunnistamiseen. Se soveltuu orgaanisille ja epäorgaanisille näytemateriaaleille, lukuun ottamatta metalleja ja metalliseoksia. Raman-spektrometri mittaa muutoksia monokromaattisessa valossa, joka siroaa epäelastisesti näytteen pinnasta. Kemiallisilla sidoksilla on omat tunnusomaiset värähtelytaajuudet, jotka nähdään piikkeinä Raman-spektrissä.

Measur, Raman spektroskopia
...ja yli 500 muuta tyytyväistä asiakasta
 • Nopeat tulokset
 • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Mitä Raman-spektroskopia on?

Raman-spektroskopia on näytettä vahingoittamaton analyyttinen tekniikka. Se perustuu epäelastiseen fotonien sirontaan, joka tunnetaan nimellä Ramansironta. Raman-spektri voi tarjota tietoa kemiallisesta rakenteesta, faasista ja polymorfiasta, kiteisyydestä ja molekyylien välisistä vuorovaikutuksista. Raman-spektrit vastaavat infrapunaspektroskopian spektrejä, minkä takia niitä usein kutsutaan sisarmenetelmiksi.

Raman-spektroskopiassa monokromaattinen valonlähde kohdistetaan näytteeseen. Fotonit ovat vuorovaikutuksessa näytteen molekyylien kanssa ja siroavat epäelastiseti. Siroava valo havaitaan optisella spektrometrillä. Raman-spektrit syntyvät, kun valo on vuorovaikutuksessa näytteen molekyylivärähtelyjen ja kiertoenergioiden kanssa. Fotonien energia voi siirtyä ylemmälle tai alemmalle energiatasolle, ja nämä aallonpituuden muutokset havaitaan laitteessa olevan sensorin avulla.

Miten Raman-spektrometria toimii?

Kemiallisilla sidoksilla on omat tunnusomaiset värähtelytaajuutensa, jotka voidaan nähdä menetelmän antamassa spektrissä piikkeinä. Kun näytteessä olevat kemialliset sidokset on tunnistettu tunnusomaisten piikkien avulla, voidaan tehdä päätelmiä sen sisältämien yhdisteiden kemiallisesta rakenteesta. Raman spektroskopian suurin heikkous on joillakin aineilla esiintyvä fluoresenssi, joka voi peittää alleen spektrin informaatiota. Fluoresenssi voi olla peräisin itse analysoitavasta näytteestä tai sen sisältämistä epäpuhtauksista.

Mitä eroa on Ramanilla ja FTIR:llä?

Raman-spektroskopialla saadaan infrapunaspektroskopiaan (IR) verrattavaa dataa. IR-spektroskopia on herkkä polaarisille sidoksille ja heteronukleaaristen ryhmien venytysvärähtelylle, kuten veden OH-sidoksen venymiselle, Raman-spektroskopia puolestaan on herkkä homonukleaarisille sidoksille, kuten hiilten välisille C-C, C = C ja C ≡ C sidoksille. Tämän vuoksi Raman spektroskopiaa voidaan käyttää näytteiden analysointiin vesiliuoksissa, joita olisi vaikea analysoida. Raman-spektroskopia on myös usein FTIR-menetelmää herkempi epäorgaanisille yhdisteille ja materiaaleille.

Soveltuvat näytematriisit

 • Orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet
 • Kaikki aineen fysikaaliset tilat: kiinteät aineet, jauheet, nesteet, geelit, lietteet ja kaasut
 • Mineraalit (paitsi puhtaat metallit ja metalliseokset)
 • Puhtaat kemikaalit, seokset ja liuokset
 • Proteiinit
 • Värit ja pigmentit
 • Karbidit
 • Metallioksidit
 • Lääkkeet
 • Keramiikka

Raman-spektrometrian tyypillisiä käyttökohteita

 • Näytteen kemiallisen rakenteen ja koostumuksen selvittäminen
 • Vesiliuoksissa olevien, epäfluoresoivien ja värittömien näytteiden analyysi
 • Infrapunaspektroskopialla hankitun datan täydennys

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

 • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
 • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin Raman spektrometriaa yleensä käytetään?

Raman spektroskopiaa käytetään orgaanisten ja epäorgaanisten materiaalien kemiallisten koostumusten analysointiin. Menetelmällä voidaan esimerkiksi tunnistaa mikromuoveja ja jaotella niitä muovityypin ja hiukkaskoon mukaan. Kaikkein pienimpiä hiukkasia ei kuitenkaan voida havaita, joten esimerkiksi nanomuoveja tutkittaessa tulisi harkita vaihtoehtoisia menetelmiä, kuten py-GC-MS-analyysia.

Mitkä ovat Raman spektrometrian rajoitteet?

Epäpuhtauksien tai näytteen fluoresenssi voi piilottaa Ramanspektrin.

Joillakin materiaaleilla on heikko Ramanvaikutus, jolloin yleensä käytetään infrapunaspektroskopiaa.

Koska molekyylien pitoisuus on tyypillisesti alhainen kaasuissa, analyysi voi olla epätarkka.

Menetelmä ei sovellu metallisille materiaaleille.

Millaisia näytteitä Raman spektrometrillä voi analysoida?

Epäorgaanisia ja orgaanisia näytteitä, lukuun ottamatta puhtaita metalleja ja metalliseoksia, voidaan analysoida Raman spektroskopialla.

Menetelmä soveltuu kaikille aineen fysikaalisille tiloille: Näytteitä voivat olla kiinteitä, jauheita, nesteitä, liuoksia, geelejä, vaahtoja, lietteitä tai kaasuja.

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.