Mittauspalvelumme

Measurlabsin valikoimissa on tuhansia erilaisia testauspalveluita. Tutustu tavallisiin mittauksiin alla tai ota yhteyttä, niin suunnittelemme tarpeisiisi sopivan mittauksen.

Hinnat alkaen

13C NMR-spektroskopia

215 €

1H NMR-spektroskopia

125 €

Aaltopahvin eriteltyjen komponenttien neliöpainot

150 €

Aaltopahvin puhkaisulujuus

80 €

Aaltopahvin taivutusjäykkyys

85 €

AFM pinnankarheuden määrittäminen

425 €

Aistinvarainen arviointi – haju ja maku DIN 10955

104 €

Aistinvarainen arviointi – haju ja maku EN 1230-1 ja -2

106 €

Asbesti jäte- tai rakennusmateriaalista

44 €

Betoni- tai tiilinäytteen hyötykäyttökelpoisuustestaus sisältäen materiaalijakauman, epäpuhtaudet ja kelluvat epäpuhtaudet (VNa 843/2017)

725 €

Betoni- tai tiilinäytteen hyötykäyttökelpoisuustestaus sisältäen materiaalijakauman, epäpuhtaudet ja kelluvat epäpuhtaudet (VNa 843/2017)

1286 €

Bio- tai maakaasun H2O-pitoisuus (ppm-taso)

529 €

Bio- tai maakaasun NH3 ja H2O

836 €

Biokaasun rikkipitoisuus

792 €

Bioperäisen hiilen määrä kiinteissä näytteissä

586 €

CHN-analyysi

57 €

CHNOS-analyysi

167 €

CHNS-analyysi

108 €

CH4, CO2, O2, N2, H2, H2O + C2–C5 alkaanit bio- tai maakaasusta

1071 €

CH4, CO2, O2, N2, H2, H2O bio- tai maakaasusta

757 €

Differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria

183 €

Edgewise crush test (ECT) aaltopahville

70 €

Elastomeeripitoisuudet kumiseoksesta FTIR:n ja NMR:n avulla

1714 €

Elintarvikkeen A-vitamiini

70 €

Elintarvikkeen aromiyhdisteiden määritys

299 €

Elintarvikkeen D-vitamiini

70 €

Elintarvikkeen ravinnepitoisuuksien määritys (ICP-MS)

189 €

Elintarvikkeen ravintosisältöanalyysi

230 €

Elintarvikkeen suolapitoisuus (Na-pitoisuuteen perustuva)

37 €

Elintarvikkeen vitamiinianalyysi

557 €

Filminmuodostumislämpötila

286 €

Flat crush test (FCT) pahville

70 €

Fluorin määritys palavista orgaanisista materiaaleista

129 €

Fosetyyli-Al ja fosfonihappo maanäytteestä

189 €

GC-MS-analyysi

312 €

Hapenläpäisymittaus (OTR)

487 €

Hartsihapot vedestä

460 €

Hiekkanäytteen seula-analyysi

83 €

ICP-mittauspaketti vesinäytteelle (Al, As, Ba, B, Cd, Ca, Cr, Cu, Sn, Fe, Mg, Hg, Pb, K, Se, Na, Sr, Zn)

68 €

ICP-MS kokonaismetallit vesinäytteelle (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, V, Zn)

56 €

ICP-MS mittaus (laaja) vesinäytteelle (Be, Ba, Co, Al, Mg, Cu, Li, Mn, Ag, Sn, Ti, V, Zn, Tl, B, Hg, Mo, Fe, Ca, K, U, P, Cd, Na, Cr, Ni, Pb, Sb, As, Se)

80 €

ICP-OES kokonaismetallit jäte- ja rakennusmateriaaleista (Al, B, Bi, Ca, K, Mg, Na, S, Se, Si, Te, Ti, Zr)

65 €

ICP-OES kokonaismetallit maanäytteelle (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, V, Zn)

65 €

ICP-OES ravinteet vesinäytteelle (Na, K, Ca, Cu, Mg, P, S, Fe, Mg, Mn, Zn)

86 €

IMO 2010 FTPC Part 1 – palamattomuus

1070 €

IMO 2010 FTPC Part 2 – savu ja myrkyllisyys

2779 €

IMO 2010 FTPC Part 5 – liekinleviämisominaisuudet

863 €

IMO 2010 FTPC Part 7 – riippuvien tekstiilien ja kalvojen syttyvyys

532 €

IMO 2010 FTPC Part 8 – pehmustettujen istuinhuonekalujen syttyvyys

689 €

IMO 2010 FTPC Part 9 – vuodetekstiilien ja patjojen syttyvyys

398 €

Jauheen XRD-mittaus

300 €

Juoman säilyvyystestaus

487 €

Kaatopaikkakelpoisuustestaus pysyvän jätteen kaatopaikalle (VNa 331/2013)

763 €

Kaatopaikkakelpoisuustestaus pysyvän jätteen kaatopaikalle (VNa 331/2013) NOPEAT TULOKSET

1513 €

Kaatopaikkakelpoisuustestaus tavanomaisen tai vaarallisen jätteen kaatopaikalle (VNa 331/2013)

450 €

Kaatopaikkakelpoisuustestaus tavanomaisen tai vaarallisen jätteen kaatopaikalle (VNa 331/2013) NOPEAT TULOKSET

894 €

Kankaan vedenimukyky

80 €

Kasvomaskien bakteerien suodatuskyky EN 14683 -standardin mukaisesti

1182 €

Kasvomaskien hengitysvastus EN 14683 -standardin mukaisesti

636 €

Kasvomaskien mikrobiologinen puhtaus EN 14683 -standardin mukaisesti

273 €

Kasvomaskien testaus EN 14683 -standardin mukaisesti tyypin II maskeille

2003 €

Kasvomaskien testaus EN 14683 -standardin mukaisesti tyypin IIR maskeille

3094 €

Kasvomaskien veriroiskeiden läpäisy EN 14683 -standardin mukaisesti

1091 €

Kemiallisten ryhmien tunnistaminen FTIR-spektroskopialla

80 €

Kevyt likaantuneisuusanalyysi elintarvikkeille

129 €

Kiinteiden aineiden lineaarinen lämpölaajeneminen dilatometrillä

Kiinteän polttoaineen fluoridipitoisuus

189 €

Kiinteän polttoaineen lämpöarvo

398 €

Kokonaismigraatiotestaus – simulantti A (10 % EtOH)

158 €

Kokonaismigraatiotestaus – simulantti A, B, D2 (kaikki elintarvikkeet)

461 €

Kokonaismigraatiotestaus – simulantti B (3 % AcOH)

158 €

Kokonaismigraatiotestaus – simulantti C (20 % EtOH)

126 €

Kokonaismigraatiotestaus – simulantti D1 (50 % EtOH)

126 €

Kokonaismigraatiotestaus – simulantti D2 (oliiviöljy)

335 €

Kumin hankaustesti

357 €

Lanta-analyysipaketti

196 €

Liuottimen ICP-MS-metallianalyysi

293 €

Liuottimen puhtausanalyysi (GC-FID ja Karl Fischer)

251 €

Liuottimen puhtausanalyysi (GC-FID)

211 €

Liuottimen puhtausanalyysi (GC-FID, Karl Fischer ja ICP-MS)

537 €

Maalin bioperäisen hiilen määrä (suhteessa TOC:iin)

586 €

Maanäytteen raekokoanalyysi

83 €

Merilevän jodipitoisuus

46 €

Metallien seulonta ICP:llä (70 alkuainetta)

631 €

Metallin vetokoe

125 €

Metallin Vicker-kovuus

42 €

Metallisen kuparinäytteen alkuainekoostumus OES:llä

257 €

Muovien kolmipistetaivutus

143 €

Muovikalvon kitkakerroin

234 €

Osmolaalisuuden mittaus

97 €

Osmolaarisuuden mittaus

97 €

Paperin sileyden määritys Bekk-menetelmällä

80 €

Paperin tai kartongin bulkki

70 €

Paperin tai kartongin CIE-vaaleus

60 €

Paperin tai kartongin ISO-vaaleus

60 €

Paperin tai kartongin puhkaisulujuus standardiolosuhteissa

71 €

Paperin tai kartongin rasvankesto palmuöljymetodilla

157 €

Paperin tai kartongin tasapainokosteus

50 €

Paperin tai kartongin vesiabsorptio COBB-menetelmällä

80 €

Paperin tai kartongin vetolujuus

70 €

Paperin, kartongin tai sellun tuhkapitoisuus

60 €

Partikkelien kokojakauman määritys (vaaralliset näytteet)

445 €

Partikkelien kokojakauman määritys (vaarattomat näytteet)

338 €

Partikkelien koon ja muodon määrittäminen kuva-analysaattorilla

338 €

Partikkelikokojakauman määritys SEM:lla

327 €

Pin adhesion test (PAT) aaltopahville

192 €

Pinnan AFM-kuvantaminen

162 €

Pintaenergian määritys

288 €

Pintojen SEM-kuvantaminen

201 €

Poikkileikkeen HR-TEM kuvaus + EDX + FIB

2004 €

Poikkileikkeiden korkean resoluution TEM-kuvaus ja näytteen valmistus FIB:llä

1989 €

Polymeerien tunnistus FTIR:llä

120 €

Puhtaan betoni- tai tiilinäytteen hyötykäyttökelpoisuustestaus (VNa 843/2017)

445 €

Puhtaan betoni- tai tiilinäytteen hyötykäyttökelpoisuustestaus (VNa 843/2017) NOPEAT TULOKSET

888 €

Radiohiiliajoitus

398 €

Raft strength test

429 €

Rasva- ja hartsihapot vedestä

570 €

Rautamalmin alkuaineanalyysi XRF:llä

154 €

Ravintolisän analyysipaketti

370 €

Ruoan pyriproksyfeenipitoisuus

121 €

Ruoan tai rehun kokonaissokerien määritys Luff–Schroorl-menetelmällä

169 €

Ruoan tai rehun pelkistävien sokerien määritys Luff–Schroorl-menetelmällä

169 €

Salisiinin määritys uuteaineesta

98 €

Salisyylihapon määritys uuteaineesta

98 €

SCT paperista tai kartongista standardiolosuhteissa

71 €

SEC-MALS korkean moolimassan polymeereille

700 €

Sementin hydraatiolämpöarvo

403 €

Siloksaanit bio- tai maakaasusta

836 €

Spesifinen migraatiotestaus – metallit Annex II mukaisesti

317 €

Spesifinen migraatiotestaus – simulantti E (MPPO)

236 €

Tekstiilin antibakteerisuus absorptiomenetelmällä

286 €

Tekstiilin antibakteerisuus Agar-menetelmällä

143 €

Tekstiilin elastisuus

80 €

Tekstiilin ilmanläpäisevyys

60 €

Tekstiilin vesihöyrynläpäisevyys

157 €

TEM-kuvantaminen

689 €

TEM-kuvantaminen + EDX

1004 €

Termogravimetrinen analyysi TGA

183 €

TGA-IR-analyysi

277 €

Tiheysmääritys muoveille ja polymeereille

184 €

ToF-ERDA-mittaus

429 €

Valmisaterian säilyvyystestaus

375 €

Valobakteeritesti

73 €

Veden juomakelpoisuustutkimus (mikrobiologinen)

230 €

Veden juomakelpoisuustutkimus (porakaivo)

545 €

Veden juomakelpoisuustutkimus (rengaskaivo)

420 €

Vesianalyysipaketti (laaja)

741 €

Vesiliukoisen fluoridin määritys kiinteistä näytteistä yksivaiheisella ravistelutestillä

65 €

Vesiliukoisen kloridin määritys kiinteistä näytteistä yksivaiheisella ravistelutestillä

65 €

Vesiliuoksen natriumkloraatti (NaClO3)

70 €

Vesinäytteen aminohappojen tunnistaminen

299 €

Vesinäytteen ammonium ja ammoniumtyppi

27 €

Vesinäytteen kokonaistyppianalyysi

39 €

Vesinäytteen öljy- ja rasvapitoisuus

71 €

Vetyperoksidin pitoisuusmääritys vesiliuoksista

111 €

Viskositeettimääritys kartiogeometrian reometrillä

92 €

VOCit sis. siloksaanit, terpeenit, ketonit, furaanit, hiilivedyt C6–C14 bio- tai maakaasusta

1236 €

VPD-ICP-MS jalometallien analyysi, 100 mm kiekko

498 €

VPD-ICP-MS jalometallien analyysi, 200 mm kiekko

536 €

VPD-ICP-MS jalometallien analyysi, 300 mm kiekko

607 €

VPD-ICP-MS standardimetallien analyysi, 100 mm kiekko

498 €

VPD-ICP-MS standardimetallien analyysi, 150 mm kiekko

498 €

VPD-ICP-MS standardimetallien analyysi, 200 mm kiekko

536 €

VPD-ICP-MS standardimetallien analyysi, 300 mm kiekko

607 €

WVTR-mittaus

427 €

Zeta-potentiaalin määritys

360 €
Tietokonetta käyttävä henkilö
1.Tilaa mittauspalvelu tai kysy neuvoa.
Laatikkoon pakattu lähetys
2.Lähetä näytteesi meille.
Laborantti suorittamassa mittauksia
3.Mittaamme raaka-aineesi tai tuotteesi.
Analyysiraportti kirjekuoren sisällä
4.Saat mittausraportin ja tulokset sähköpostiisi.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Palvelemme toistaiseksi vain yrityksiä ja yhteisöjä.

Voit myös lähettää sähköpostia info@measurlabs.com tai soittaa meille numeroon +358 40 735 4843.

Vastaamme aina yhdessä arkipäivässä.