Laboratoriotestauspalvelut

Analyyttisiä laboratoriotestauspalveluita yli kahdella tuhannella erilaisella menetelmällä. Olemme yhdistäneet maailman parhaiden laboratorioiden parhaat palvelut yhdeksi, jotta analyysien ostaminen olisi sinulle mahdollisimman helppoa.

Heräsikö kysymyksiä? Autamme mielellämme.

13C NMR-spektroskopia

13C NMR-spektroskopia näytteille, jotka voidaan liuottaa deuteroituihin liuottimiin. Hinnat sisältävät näytteen valmistuksen, deuteroidun liuottimen (D2O, DMSO-d tai CDCl3), NMR-putken, mittauksen ja datan käsittelyn.
241332 €
Osta

1H NMR-spektroskopia

1H NMR spektroskopia näytteille, jotka voidaan liuottaa deuteroituihin liuottimiin. Hinnat sisältävät näytteen valmistuksen, deuteroidun liuottimen (D2O, DMSO-d tai CDCl3), NMR-putken, mittauksen ja datan käsittelyn.
140221 €
Osta

2D NMR-mittaukset

2D NMR-spektroskopia näytteille, jotka voidaan liuottaa tyypillisiin deuteroituihin liuottimiin. Tyypilliset mittausvaihtoehdot: COSY, TOCSY, ROESY, NOESY, HMBC, HSQC.
336491 €
Kysy lisää

Aaltopahvin kuitukompositioanalyysi Hertzberg-testillä

ISO 9184-3
Tällä testillä voidaan määrittää paperien ja kartonkien pääkuidun pitoisuus. Kokeessa käytetään kylläistä sinkkikloridin, jodin ja kaliumjodidin liuosta paperin värjäämiseen.
168280 €
Osta

Aaltopahvin liimasidoksen vedenkestävyys

ISO 3038
Tätä testiä käytetään aaltopahvin liimasidoksen lujuuden arvioimiseen sen jälkeen, kun se on upotettu veteen. Tämä testi on hyödyllinen erityisesti sovelluksissa, joissa tuotteelta vaaditaan hyvää kestävyyttä kosteissa olosuhteissa.
96208 €
Osta

Aaltopahvin läpilyöntilujuus

ISO 3036:1975
Puhkaisulujuuden mittauksessa käytetään pyramidin muotoista puhkaisukärkeä. Puhkaisun aikana yhdistyy materiaalin vetolujuus, puristuslujuus, taivutuslujuus ja leikkausvoimat.
90123 €
Osta

Aaltopahvin puhkaisulujuus (bursting strength)

ISO 2759
Puhkaisulujuudella mitataan hydraulisen paineen maksimiarvoa, jonka näyte kestää rikkoutumatta. Puhkaisulujuus on paljon käytetty menetelmä taivutusjäykkyys- ja litistyslujuustestien ohella.
90211 €
Osta

Aaltopahvin taivutusjäykkyys

ISO 5628
Menetelmä mitaa aaltopahvin taivutusjäykkyyden nelipistemittauksella. Testiä käytetään määrittämään pahvin jäykkyys, joka on tärkeä ominaisuus lopputuotteiden mekaanisen keston kannalta.
95123 €
Osta

Etkö löydä etsimääsi?

Listaamme uusia tuotteita jatkuvasti. Jos et vielä löydä etsimääsi analyysia, niin älä epäröi ottaa yhteyttä!

Aaltopahvipakkauksen iskulujuus sivuttaissuuntaisella iskutestillä

PN-EN ISO 2244:2007
Tätä testiä voidaan käyttää pystysuoran iskutestin vaikutuksen määrittämiseen täydellisen täyteyn kuljetuspakkauksen vaakasuoraan reunaan. Pakkaus asetetaan vaunun päälle, joka rullataan iskulaitetta vasten.
272384 €
Osta

Aaltopahvipakkauksen laatikkopuristustesti

PN-EN ISO 12048:2002
Mittauksella testataan täydelisten, täytettyjen kuljetuspakkausten puristuskestävyyttä ja suoritetaan pinoamiskoe täydellisille täytetyile kuljetuspakkauksille samalla laitteella.
320432 €
Osta

Aaltopahvista eriteltyjen komponenttien neliöpainot

EN ISO 3039
Neliöpainolla tarkoitetaan tuotteen pinta-alaan suhteutettua massaa, mikä ilmoitetaan tavallisesti yksikössä g/m2. Tämä menetelmä on tarkoitettu aaltopahveille määrittämään sen eri komponenttien (kuten lineri ja fluting) neliöpainot.
168195 €
Osta

AFM pinnankarheuden määrittäminen

Pinnankarheuden (RMS) mittaaminen atomivoimamikroskoopilla (AFM). Sisältää myös 2D kuvan, 3D kuvan ja raakadatan.
476598 €
Osta

Ainekohtainen siirtymä – 1,3-butadieeni [CAS 106-99-0; Ref No 13630; FCM 223]

EN 13130-1
1,3-Butadieenin ainekohtainen siirtymä muovisesta elintarvikekontaktimateriaalista. Yhdiste on listattu FCM-tunnistenumerolla 223 komission asetuksen (EU) N:o 2011/10 Liitteessä I.
307 €
Kysy lisää

Ainekohtainen siirtymä – formaldehydi [CAS 50-00-0; Ref No 17260/54880; FCM 98]

EN 13130-1
Formaldehydin ainekohtainen siirtymä muovisesta elintarvikekontaktimateriaalista. Yhdiste on listattu FCM-tunnistenumerolla 98 komission asetuksen (EU) N:o 2011/10 Liitteessä I.
143 €
Kysy lisää

Ainekohtainen siirtymä – komission asetuksen (EU) 10/2011 Liitteen II alkuaineet

EN 1186
Asetuksen (EU) N:o 10/2011 liitteessä II lueteltujen alkuaineiden ainekohtaisen siirtymän testaus. Testi kattaa seuraavat alkuaineet tai parametrit: • Litium (Li) • Natrium (Na) • Magnesium (Mg) • Alumiini (Al) • Kalium (K) • Kalsium (Ca) • Kromi (Cr) • Mangaani (Mn) • Rauta (Fe) • Koboltti (Co) • Nikkeli (Ni) • Kupari (Cu) • Sinkki (Zn) • Arseeni (As) • Kadmium (Cd) • Antimoni (Sb) • Barium (Ba) • Lantaani (La) • Europium (EU) • Gadolinium (Gd) • Terbium (Tb) • Elohopea (Hg) • Lyijy (Pb) • Lantanidien summa – Eu, Gd, La, Tb.
356 €
Kysy lisää

Ainekohtainen siirtymä – komission asetuksen (EU) 10/2011 Liitteen II alkuaineet ja ammoniumioni

EN 1186
Asetuksen (EU) N:o 10/2011 liitteessä II lueteltujen alkuaineiden ainekohtaisen siirtymän testaus. Testi kattaa seuraavat alkuaineet tai parametrit: • Litium (Li) • Natrium (Na) • Magnesium (Mg) • Alumiini (Al) • Kalium (K) • Kalsium (Ca) • Kromi (Cr) • Mangaani (Mn) • Rauta (Fe) • Koboltti (Co) • Nikkeli (Ni) • Kupari (Cu) • Sinkki (Zn) • Arseeni (As) • Kadmium (Cd) • Antimoni (Sb) • Barium (Ba) • Lantaani (La) • Europium (EU) • Gadolinium (Gd) • Terbium (Tb) • Elohopea (Hg) • Lyijy (Pb) • Lantanidien summa – Eu, Gd, La, Tb Lisäksi testi sisältää ammoniumionin ainekohtaisen siirtymän testauksen, joka suoritetaan erillään alkuainemigraatioanalyysistä.
461 €
Kysy lisää

Ainekohtainen siirtymä – poly((R)-3-hydroksibutyraatti-co-(R)-3-hydroksiheksanoaatti) (PHBH) [CAS 147398-31-0; FCM 1059]

EN 13130-1
Poly((R)-3-hydroksibutyraatti-co-(R)-3-hydroksiheksanoaatin (PHBH) ainekohtainen siirtymä muovisesta elintarvikekontaktimateriaalista. Yhdiste on listattu FCM-tunnistenumerolla 1059 komission asetuksen (EU) N:o 2011/10 Liitteessä I.
3 009 €
Kysy lisää

Ainekohtainen siirtymä – tahattomasti lisätyt aineet (NIAS), GC-MS, simulantti D2e (95% EtOH)

EN 1186
Tahattomasti lisättyjen aineiden (NIAS) analysointi. NIA-yhdisteet ovat kemikaaleja, joita havaitaan elintarvikekontaktimateriaalista tai elintarvikekontaktituotteesta, mutta joita ei ole lisätty tarkoituksella tuotantoprosessin aikana.
505 €
Kysy lisää

Ainekohtainen siirtymä – tahattomasti lisätyt aineet (NIAS), GC-MS, simulantti E (Tenax)

EN 1186
Tahattomasti lisättyjen aineiden (NIAS) analysointi. NIA-yhdisteet ovat kemikaaleja, joita havaitaan elintarvikekontaktimateriaalista tai elintarvikekontaktituotteesta, mutta joita ei ole lisätty tarkoituksella tuotantoprosessin aikana.
657 €
Kysy lisää

Ainekohtainen siirtymä – tahattomasti lisätyt aineet (NIAS), LC-QTOF-MS, simulantti D2e (95% EtOH)

EN 1186
Tahattomasti lisättyjen aineiden (NIAS) analysointi. NIA-yhdisteet ovat kemikaaleja, joita havaitaan elintarvikekontaktimateriaalista tai elintarvikekontaktituotteesta, mutta joita ei ole lisätty tarkoituksella tuotantoprosessin aikana.
569 €
Kysy lisää

Ainekohtaisen siirtymän testaus mille tahansa EU:n muoviasetuksen 10/2011 liitteessä I listatulle aineelle

EN 13130-1
Tarjoamme spesifisiä migraatiotestejä lähes kaikille Komission Asetuksen (EU) N:o 10/2011 liitteessä I luetelluille yhdisteille. Hinta ja toimitusaika riippuvat testattavasta aineesta.

Aistinvarainen arviointi – haju ja maku EN 1230-1 ja -2

EN 1230-1 and -2
Virhehajun sekä -maun arviointi aistinvaraisesti paperi sekä kartonki tuotteista, jotka ovat tarkoitettu kosketuksiin elintavikkeiden kanssa.
165 €
Kysy lisää

Aistinvarainen arviointi – hajun ja maun siirtymä (DIN 10955)

DIN 10955
Virhehajun sekä -maun arviointi aistinvaraisesti pakkausmateriaaleille, jotka on tarkoitettu suoraan kosketukseen elintavikkeiden kanssa.
165 €
Kysy lisää

Alkoholijuoman ravintosisältömääritys

Alkoholijuoman ravintosisältömääritys, joka sisältää seuraavat parametrit: - Proteiinit - Rasva (ml. tyydyttyneet rasvat) - Hiilihydraatit (ml.
301324 €
Osta

Alkuaineiden (Cd, Al, Hg, Pb) määritys kylmävesiuutteesta

EN 12497, EN 12498, EN 645
Raskasmetallien ja alumiinin siirtymä kylmään veteen elintarvikekontaktiin tarkoitetusta pahvista tai paperista.
159 €
Kysy lisää

Alveolijakeinen pöly

Mittauksessa määritetään alveolijakeisen pölyn määrä sisäilmasta käyttämällä näytekeräintä ja pumppua. Alveolijakeisella pölyllä tarkoitetaan hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on < 4 µm.
96340 €
Osta

Antimikrobisten aineosien siirtymisen paperista tai kartongista

EN 1104
Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvasta paperista tai kartongista ei saa vapautua valmistuksen apuaineita, joilla on elintarvikkeisiin antimikrobinen vaikutus. Tällä analyysillä määritetään antimikrobisten aineosien siirtyminen elintarvikekontaktiin tarkoitetuista paperi- ja kartonkimateriaaleista.
141 €
Kysy lisää

Asbesti jäte- tai rakennusmateriaalista

Asbestin kvalitatiivinen valomikroskooppianalyysi rakennusmateriaaleista. Tulokset raportoitaan muodossa ”todettu / ei todettu”.
56151 €
Osta

Astioiden mekaaninen astianpesun kestävyys

EN 12875
Menetelmä keramiikasta, lasista, lasikeraamista, lasimaisesta emalista, metallista ja muovista valmistettujen kotitaloustuotteiden kestävyyden testaamiseksi kotitalouksien astianpesukoneissa tapahtuvan mekaanisen astianpesun yhdistetyissä kemiallisissa, lämpö- ja mekaanisissa rasituksissa. Se määrittelee vertailutestimenetelmän vain kotitalouksien astianpesuun.
330 €
Kysy lisää

Auger-elektronispektroskopia (AES)

Auger-elektronispektroskopia (AES) on perustavanlaatuinen analyyttinen menetelmä, jota käytetään analysoimaan erityyppisten pintojen ominaisuuksia. Sen avulla voidaan selvittää näytteen alkuainekoostumus pinnalta ja eri syvyyksistä sekä tuottamaan pintakuvia erityyppisistä johtavista ja puolijohtavista materiaaleista.

Bensiinin analyysipaketti EN 228 -standardin mukaisesti

EN 228
EN 228 mukainen analyysipaketti sisältää alla luetellut analyysit: - RON (EN ISO 5164) - MON (EN ISO 5163) - Lyijypitoisuus (EN 237) - Tiheys 15 °C:ssa (EN ISO 12185) - Rikkipitoisuus (EN ISO 20846) - Mangaanipitoisuus (EN 16136) - Hapetuskestävyys (EN ISO 7536) - Pestyjen hartsien pitoisuus (EN ISO 6246) - Kuparikorroosio (EN ISO 2160) - Ulkonäkö (ASTM D4176) - Hiilivetykoostumus (bentseeni, aromaatit, olefiinit, oksygenaatit, ja laskennallinen happipitoisuus, EN ISO 22854) - Höyrynpaine 37,8 °C:ssa (DVPE, EN 13016-1) - Tislaus (E70, E100, E150, lopullinen kiehumispiste ja tislausjäännös, EN ISO 3405).
2 1062 268 €
Osta

Bentoniitin XRD-analyysi

EN 13925/2006
Kvantitatiivinen mineraloginen analyysi bentoniittinäytteille materiaalissa esiintyvien mineraalien pitoisuuksien tunnistamiseksi ja kvantifioimiseksi. Analyysi suoritetaan XRD-tekniikalla standardin EN 13925 mukaisesti.
525661 €
Osta

Bentsoehappoanalyysi juomista

Bentsoehapon määrittäminen juomista HPLC-DAD-tekniikalla.
77208 €
Osta

Betoni- tai tiilinäytteen hyötykäyttökelpoisuustestaus sisältäen materiaalijakauman, epäpuhtaudet ja kelluvat epäpuhtaudet (VNa 843/2017)

Valtioneuvoston asetus 843/2017 eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (MARA-asetus) määrittää olosuhteet, joiden täyttyessä tiettyjen jätteiden käyttö maarakentamisessa ei edellytä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa. Betoni- tai tiilinäytteen hyötykäyttökelpoisuustestaus sisältää seuraavat analyysit: • Näytteen murskaus 4 mm:iin • Kuiva-aine (%) • Kaksivaiheinen liukoisuustestaus (EN 12457-3:2002) • Liukoiset metallit (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, V, Pb, Sb, Se, Zn) (mg / kg) • PAH -yhdisteet (mg / kg) • PCB -yhdisteet (mg / kg) • Mineraaliöljy, C10-C40 (mg / kg) • Kloridi, Cl (mg / kg) • Fluoridi, F (mg / kg) • Sulfaatti, SO4 (mg / kg) • Liuennut orgaaninen hiili, DOC (mg / kg) • Materiaalijakauma • Epäpuhtaudet ja kelluvat epäpuhtaudet.
8121 493 €
Osta

Bio- tai maakaasun H2O-pitoisuus (ppm-taso)

Vesipitoisuus (H2O) määritys bio- tai maakaasunäytteestä.
592712 €
Kysy lisää

Bio- tai maakaasun NH3 ja H2O

Ammoniakin (NH3) ja veden (H2O) pitoisuuden määritys bio- tai maakaasusta HUOM! Näytteen lähetys toteutettava heti näytteenoton jälkeen.
9361 056 €
Kysy lisää

Biokaasun rikkipitoisuus

Rikkiyhdisteiden määritys bio- tai maakaasunäytteistä. Määritettävät yhdisteet: • vetysulfidi • karbonyylisulfidi • metaanitioli (metyylimerkaptaani) • etaanitioli (ethyylimerkaptaani) • 2-metyyli-2-propaanitioli • propaanitioli (n-propaanimerkaptaani) • butaanitioli (n-butyylimerkaptaani) • 2-propaanitioli (iso-propyylimerkaptaani) • dimetyylisulfidi • etyylimetyylisulfidi • dietyylisulfidi • tetrahydrotiofeeni (THT).
8671 114 €
Kysy lisää

Biomassan ligniinipitoisuus

Tappi T222, Tappi UM 250
Biomassanäytteen happoiukoisen ja happoliukenemattoman ligniinipitoisuuden analysointi. Näyte hydrolysoidaan, jonka jälkeen happoliukenematon jäännös suodatetaan Klason ligniinipitoisuuden määrittämiseksi.
286412 €
Osta

Bioperäisen hiilen määrittäminen ASTM D6866 mukaisesti

ASTM D6866
Kiinteän tai nestemäisen materiaalien bioperäisen hiilen määrän selvittäminen standardin ASTM D6866. Analyysi määrittää kuinka suuri osa näytteen sisältämästä hiilestä on peräisin uusiutuvista lähteistä.
656752 €
Osta

Bioperäisen hiilen määrittäminen dieselistä ja biopolttoaineista ASTM D6866 mukaisesti

ASTM D6866
Nestemäisen biopolttoaineen bioperäisen hiilen määrän selvittäminen standardin ASTM D6866 mukaisella menetelmällä. Analyysi määrittää kuinka suuri osa näytteen sisältämästä hiilestä on peräisin uusiutuvista lähteistä.
656752 €
Osta

CH4, CO2, O2, N2, H2 + C2–C5 alkaanit bio- tai maakaasusta

CH4, CO2, O2, N2, H2 + C2–C5 kvantitointi bio- tai maakaasunäytteestä kaasukromatografialla.
551778 €
Kysy lisää

CH4, CO2, O2, N2, H2, H2O bio- tai maakaasusta

Bio- tai maakaasun koostumuksen analyysi seuraavien komponenttien osalta: CH4, CO2, O2, N2, H2, H2O Toteamisraja per komponentti 0.1 vol-%.
848969 €
Kysy lisää

Cobb–Unger öljyn absorbanssitesti paperille ja kartongille

SCAN P37:77
Cobb–Unger-testillä mitataan paperin tai kartongin öljyabsorptiota. Testistä saatua tulosta voidaan käyttää arvioimaan tuotteen sopivuutta esimerkiksi rasvaisten ruokien pakkaamiseen.
84136 €
Osta

Concora-testi (CMT30) aallotuskartongille

EN ISO 7263:2011
Tätä menetelmää käytetään aallotuskartongin puristuskestävyyden määrittämiseen sen jälkeen, kun se on aallotettu A-uurteen geometriaan laboratorioaallotuslaitteella. Tämä testi sopii kaikille aallotuskartongeille.
136248 €
Osta

Diesel-auton urealiuoksen analyysipaketti ISO 22241 standardin mukaisesti

ISO 22241:2019
Urealiuos on lisäaine, jota käytetään dieselautoissa. Urealiuoksen käyttö helpottaa typen oksideiden katalyyttistä pelkistystä.
302412 €
Osta

Dieselin setaaniluku

ASTM D613
Diesel-polttoaineen setaaniluvun määritys yksisylinterisellä nelitahtimoottorilla, jossa säädettävä puristussuhde. Setaaniluvun määritysrajat 0–100, tyypillisesti mittausalue 30–65.
233410 €
Osta

Dieselöljyn analyysipaketti EN 590 -standardin mukaisesti

EN 590
EN 590 mukainen analyysipaketti sisältää alla luetellut analyysit: - Setaaniluku (EN 5165) - Setaani-indeksi (EN ISO 4264) - Tiheys 15 °C:ssa (EN ISO 12185) - Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (EN 12916) - Rikkipitoisuus (EN ISO 20846) - Mangaanipitoisuus (EN 16576) - Leimahduspiste (EN ISO 2719) - Hiiltojäännös (EN ISO 10370) - Tuhkapitoisuus (EN ISO 6245) - Vesipitoisuus (EN ISO 12937) - Sedimentti (EN 12662) - Kuparikorroosio (EN ISO 2160) - FAME-pitoisuus (EN 14078) - Hapetuskestävyys (EN ISO 12205) - Voitelevuus 60 °C:ssa (EN ISO 12156-1) - Viskositeeti 40 °C:ssa (EN ISO 3104) - Tislaus (E180, E250, E350 ja T95, ISO 3405) - Suodatettavuus (EN 116) - Samepiste (EN ISO 23015).
2 2132 376 €
Osta

Differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria

ISO 11357-1
DSC (differential scanning calorimetry) on terminen analyysimenetelmä, jota käytetään mm. siirtymälämpötilojen ja entalpiamuutosten määrittämiseen kiinteille aineille ja nesteille kontrolloidussa lämpötilamuutoksessa.
220334 €
Osta

Edgewise crush test (ECT) aaltopahville

ISO 3037
ECT:tä (Edgewise Crush Test) käytetään aaltopahvin reunan lujuuden mittaamiseen. Testin tuloksena saadaan tieto aaltopahvin reunojen suuntaisesta lujuudesta prosessoinnin ja käytön aikana.
78123 €
Osta

Elastisten ja punottujen lankojen lineaarinen tiheys

Length method 53830-4
Yksittäisten ja kerrattujen elastisten lankojen lineaarinen tiheys voidaan määrittää lyhyen pituuden menetelmällä standar 53830-4 mukaisesti. Menetelmä sopii elastisille langoille kuten elastomeerikuiduista valmistetuille punotuille langoille.
84199 €
Kysy lisää

Elastomeeripitoisuudet kumiseoksesta FTIR:n ja NMR:n avulla

FTIR- (fourier-transform infra-red) ja protoni-NMR (nuclear magnetic resonance) analyysien yhdistelmällä saa täydellisen kuvan elastomeeri- ja kumiseosten sisältämistä elastomeereistä ja suhteellisista massaprosenteista. Menetelmä sopii esimerkiksi tuntemattomille kuminäytteille tai kierrätyskumiseoksille, joista halutaan määrittää tarkasti niiden sisältämät elastomeerit ja niiden pitoisuudet.
1 9202 041 €
Kysy lisää

Elintarvikekontaktimateriaaleista siirtyvät raskasmetallit (KTM:n päätös 268/1992)

Päätöstä 268/1992 (KTM) sovelletaan Suomessa valmistettaviin tai suoraan kolmansista maista tuotaviin kontaktimateriaaleihin, joilla ei ole harmonisoitua EU-lainsäädäntöä. Vaikka keraamisista kontaktimateriaaleista on olemassa harmonisoitua lainsäädäntöä (direktiivit 84/500/ETY, 2005/31/EY), joka on kansallisesti saatettu voimaan Suomessa asetuksella KTM 165/2006), tätä päätöstä sovelletaan kuitenkin sellaisiin keraamisiin tuotteisiin, joissa on huuliraja ja/tai jotka on tarkoitettu pikkulapsille.
185 €
Kysy lisää

Elintarvikkeen A-vitamiini

A-vitamiinin määrittäminen kiinteistä näytteistä HPLC-tekniikalla.
78199 €
Kysy lisää

Elintarvikkeen aromiyhdisteiden määritys

Tiettyjen aromiyhdisteiden tunnistaminen GC-MS-tekniikan avulla. Menetelmä perustuu GC-MS signaalin vertaamiseen kunkin aromiyhdisteen vastaavaan isotooppimerkittyyn standardiin.
335447 €
Kysy lisää

Elintarvikkeen D-vitamiini

D-vitamiinin määrittäminen kiinteistä näytteistä HPLC-tekniikalla.
78199 €
Kysy lisää

Elintarvikkeen ravinnepitoisuuksien määritys (ICP-MS)

Kalsium (Ca), fosfori (P), natrium (Na), magnesium (Mg), sinkki (Zn), mangaani (Mn), jodi (I), kupari (Cu), seleeni (Se), koboltti (Co) pitoisuuksien määrittäminen elintarvikenäytteistä ICP-MS-tekniikalla.
212332 €
Kysy lisää

Elintarvikkeen ravintosisältöanalyysi (EU 1169/2011)

Regulation EU 1169/2011
Ravintoainesisällön pitäisi näkyä melkein jokaisen pakatun elintarvikkeen etiketissä. Elintarviketietoja koskevassa asetuksessa 1169/2011 määritellään, mitä tietoja pakkausmerkinnöissä on esitettävä.
246324 €
Osta

Elintarvikkeen suolapitoisuus (Na-pitoisuuteen perustuva)

Natrium (Na) pitoisuuden määrittäminen ICP-MS-tekniikalla ja suolapitoisuuden laskeminen näytteen Na-pitoisuuden perusteella.
41151 €
Kysy lisää

Elintarvikkeen tai rehun rasvahappoprofiili (sis. rasvan uuton)

Elintarvikkeen, rehun tai niihin verrattavissa olevan näytteen rasvahappoprofiilin määritys GC-MS:llä tai GC-FID:llä. Mittaukseen sisältyy seuraavien rasvahappojen määritys: 4:0 6:0 8:0 10:0 11:0 12:0 13:0 14:0 14:1 (n−5) 15:0 15:1 (n−5) 16:0 16:1 (n−7) 17:0 17:1 (n−7) 18:0 trans-18:1 (n−9) cis-18:1 (n−9) trans-18:2 (n−6) cis-18:2 (n−6) cis-18:3 (n−6) trans-18:3 (n−3) cis-18:3 (n−3) 20:0 20:1 (n−9) 21:0 20:2 (n−6) 20:3 (n−6) 20:4 (n−6) 20:3 (n−3) 22:0 22:1 (n−9) 20:5 (n−3) 22:2 (n−6) 23:0 24:0 24:1 (n−9) 22:5 (n−3) 22:6 (n−3).
120150 €
Osta

Elintarvikkeen tai rehun rasvahappoprofiili rajoitetusta näytemäärästä (20mg) (sis. rasvan uuton)

Rasvahappoprofiili rajoitetusta näytemäärästä (≥ 20 mg) ruokaa tai rehua (sis. rasvan uuton).
831 €
Kysy lisää

Elintarvikkeen vitamiinianalyysi

Vitamiinien määritys elintarvikenäytteistä HPLC-tekniikalla. Paketti sisältää seuraavat määritykset: • Provitamiini A (beetakaroteeni) • B-vitamiinit (B1, B2, B6, B7 ja B12) • C-vitamiini • E-vitamiini.
538666 €
Osta

EN 1021-1 ja 2 Verhoiltujen istuinten palotestaus

EN 1021-1 & 2
Standardin EN 1021 osaa 1 ja 2 käytetään verhoiltujen istuimien syttymiskyvyn arvioimiseen. Tämä testipaketti sisältää testit standardin molemmilla osilla; tupakkatesti, sekä liekkitesti.
292399 €
Osta

EN ISO 1182, Reaction to fire tests for products – palamattomuus

EN ISO 1182
Tätä testiä käytetään rakennusmateriaalien palamattomuusominaisuuksien arvioimiseen. Tämä testi sisältyy EN 13501-1 paloluokitusstandardiin ja sitä käytetään luokkien A1, A2, A1fl, A2fl, A1L ja A2L määritämiseen.
1 178 €
Kysy lisää

EN ISO 1716, Reaction to fire tests for products. -lämpöarvo

ISO 1716:2018
EN ISO 1716 testistandardi on rakennusmateriaalien paloluokitusstandardin EN 13501-1 yhteydessä käytetty yksi luokitusperuste. Testillä määritetään rakennusmateriaalien komponenttien lämpöarvo pommikalorimetrin avulla.
993 €
Kysy lisää

Filminmuodostumislämpötila

ASTM D2354
MFFT on alin lämpötila, jossa lateksi, emulsio tai liima filmiytyvät, kun ne asetetaan alustalle ohuena kalvona. MFFT -arvon avulla voidaan formuloida tuotteita, jotka kovettuvat oikein tietyissä käyttöolosuhteissa.
320600 €
Kysy lisää

Flat crush test (FCT) pahville

ISO 3035
FCT (Flat Crush Test) on pahveille paljon käytetty testausmenetelmä, jonka avulla saadaan tietoa tuotteen mekaanisesta kestosta prosessoinnin ja käytön aikana. Testissä pahvia kuormitetaan kohtisuoraassa näytteen pintaa vasten.
78123 €
Osta

Fluoresoivien valkaisuaineiden siirtyminen paperista tai kartongista

PN-EN 648:2007
Tätä testiä käytetään arvioimaan elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien paperien ja kartonkien sisältämien fluoresoivien valkaisu- tai väriaineiden siirtymistä. Tällä testillä voit varmentaa, että siirtyykö ruokapakkauksestasi fluoresoivia väriaineita ruokaan.
48160 €
Osta

Fluorin määritys palavista orgaanisista materiaaleista

EN 12457-2
Fluorin määrittäminen kiinteistä palavista matriiseista. Analyysi suoritetaan polttamalla näyte happirikkaassa ilmakehässä ja analysoimalla syntyneen tuhkan fluoripitoisuus ionikromatografilla (IC).
144265 €
Kysy lisää

Fosetyyli-Al ja fosfonihappo maanäytteestä

Mittaus sisältää seuraavat analyysit: Fosforihappo ja sen suolat fosforihappona ilmaistuna Fosfonihappo (fosforihappo) ilmaistuna fosetyylinä Fosetyyli (etyylivetyfosfonaatti) Fosetyyli-Al (fosetyylin, fosfonihapon ja niiden suolojen summa fosetyylinä ilmaistuna). Analyysien tulokset ilmoitetaan yksikkössä mg/kg.
212332 €
Kysy lisää

Ftalaattien määritys paperin ja kartongin uutoksesta

EN 16453
Ftalaattien määrä elintarvikekontaktiin tarkoitetun pahvin tai paperin uutoksesta.
271 €
Kysy lisää

GC-MS-analyysi

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden seulonta-analyysi kaasukromatografi - massa spektrometrilla (GC-MS). Soveltuu matalan polaarisuuden omaavien yhdisteiden analysoimiseen erilaisista nestemäisistä ja kiinteistä näytematriiseista.
349503 €
Kysy lisää

Glykaaniprofilointi (N- ja O-linkittyneet) proteiininäytteistä

N- ja O-linkittyneiden glykaanien profiloiminen proteiininäytteistä massa spektrometrisellä menetelmällä. N-linkittyneiden glykaanien analyysi sisältää: proteiinien pilkkomisen PNGaasilla N-glykaanin vapauttamiseksi, N-glykaanien permetylaation sekä natiivien ja permetyloituneiden glykaanien analysoinnin massaspektrometrillä.
2 4152 694 €
Kysy lisää

Haihtuvien orgaanisten aineiden screening-analyysi kaasunäytteistä

Haihtuvien orgaanisten aineiden analyysi bio- ja maakaasuista. Sisältää seuraavat aineryhmät: siloksaanit, terpeenit, ketonit, furaanit, ja hiilivedyt (C6–C14).
1 3841 504 €
Kysy lisää

Halkaisijan pituuspainotetun geometrisen keskiarvon (LWGMD) analyysi

Kuitujen halkaisijan pituuspainotetun geometrisen keskiarvon (LWGMD) analyysi suoritetaan SEM:llä ja mukaillen EU Commission Regulation (EC) No 761/2009 ohjetta. Hinta ei pidä sisällä seuraavia vaiheita: - Näytteen murskaamista (10 MPa) - Orgaanisen sidosaineen poistamista 450 °C:ssa Tulokset pitävät sisällään sekä testiraportin, että SEM kuvat näytteestä.
1 7392 548 €
Osta

Hapenläpäisy (OTR) pakkauksista

ASTM F1307-2014
Tämä testi soveltuu valmiiden pakkausten hapenläpäisynopeuden (OTR) määrittämiseen. Testi tehdään kolmella rinnakkaismittauksella per tuote, jotta varmistumme tulosten oikeellisuudesta.
776907 €
Osta

Hapenläpäisymittaus (OTR) kalvomaisista materiaaleista

ASTM D3985-17; ASTM F 1927-20
Hapenläpäisynopeuden mittaus kalvomaisten materiaalien läpi. Mittaus tehdään kahdella rinnakkaisella näytepalalla.
360451 €
Osta

Hartsihapot vedestä

Hartsihappojen määritys vesinäytteestä GC-FID-tekniikalla. Määritys sisältää seuraavien yhdisteiden tunnistamisen: • 13-B-7,9 (11)-abietiinihappo • 7, 9 (11) -abietiinihappo • 8,15-isopimaradeeni-18-happo • Abietiinihappo • Abieti-8,12-dieeni-18-happo • Dehydroabietiinihappo • Diabeettinen happo • Neoabietiinihappo • Palustrihappo • Pimariinihappo • Sandarakopimaarihappo • Muut hartsihapot • Hartsihapot, summa Joskus raportoitava luettelo voi vaihdella hieman näytteestä riippuen.
403536 €
Osta

Hengittyvä ja alveolijakeinen pöly

Mittauksessa määritetään sekä hengittyvän että alveolijakeisen pölyn määrä sisäilmasta käyttämällä näytekeräintä ja pumppua. Alveolijakeisella pölyllä tarkoitetaan hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on < 4 µm ja hengittyvällä pölyllä < 100 µm hiukkasia.
193514 €
Osta

Hengittyvä pöly

Mittauksessa määritetään hengittyvän pölyn määrä sisäilmasta käyttämällä näytekeräintä ja pumppua. Hengitettävällä pölyllä tarkoitetaan hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on <100 µm.
96340 €
Osta

Hiekkanäytteen seula-analyysi

Seula-analyysissä näytteen raekoko määritellään seitsemän eri kokoisen seulan avulla. Tuloksissa esitetään seuraavien raekokojakeiden %-osuudet näytteessä: • 2 mm ja suuremmat • 2 – 1 mm • 1 – 0,5 mm • 0,5 – 0,25 mm • 0,25 – 0,1 mm • 0,1 – 0,05 mm • Alle 0,05 mm.
93178 €
Osta

Hiilen, vedyn, typen ja rikin määrity kiinteistä kierrätyspolttoaineista

ISO 21663:2020
Menetelmällä määritetään hiilen, vedyn, typen ja rikin määrä kiinteistä kierrätyspolttoaineista. Soveltuu näytteille, joissa C > 0,1 %, N > 0,1 %, H > 0,1 % and S > 0,05 % osuudet kuivapainosta.
82195 €
Osta

Hiilidioksidin läpäisynopeus kalvomaisten materiaalien läpi

ASTM F2476-20
Tällä menetelmällä voidaan määrittää hiilidoksidin läpäisnopeus yksi- tai monikerroksisten kalvojen läpi infrapunadetektorilla. Mittauksen tulosta voidaan hyödyntää esimerkiksi ruokapakkausten tutkimisessa.
469558 €
Osta

ICP-MS / ICP-OES -mittauspaketti vesinäytteelle (Al, As, Ba, B, Cd, Ca, Cr, Cu, Sn, Fe, Mg, Hg, Pb, K, Se, Na, Sr, Zn)

SFS-EN ISO 11885:2009, SFS-EN ISO 17294-2:2005
Al, As, Ba, B, Cd, Ca, Cr, Cu, Sn, Fe, Mg, Hg, Pb, K, Se, Na, Sr, Zn määrittäminen vesinäytteistä ICP-tekniikkaa käyttäen. Tulokset esitetään yksikössä µg / l.
76200 €
Kysy lisää

ICP-MS kokonaismetallit vesinäytteelle (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, V, Zn)

VNa 214/2017 (AFS / EPA 200.8, EN ISO 17294-2, EPA 6020A, EPA 245.7, EPA 1631, EN ISO 178 52, EN 16192)
Vesinäytteen kokonaismetallipitoisuuksien Sb, As, Hg, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn ja V mittaaminen ICP-MS-laitteistolla. Alkuaineiden pitoisuudet ilmoitetaan tuloksissa yksikössä µg/l.
73171 €
Osta

ICP-MS mittaus (laaja) vesinäytteelle (Be, Ba, Co, Al, Mg, Cu, Li, Mn, Ag, Sn, Ti, V, Zn, Tl, B, Hg, Mo, Fe, Ca, K, U, P, Cd, Na, Cr, Ni, Pb, Sb, As, Se)

VNa 214/2017 (AFS / EPA 200.8, EN ISO 17294-2, EPA 6020A, EPA 245.7, EPA 1631, EN ISO 178 52, EN 16192)
Vesinäytteen ICP-MS mittaus (laaja) Be, Ba, Co, Al, Mg, Cu, Li, Mn, Ag, Sn, Ti, V, Zn, Tl, B, Hg, Mo, Fe, Ca, K, U, P, Cd, Na, Cr, Ni, Pb, Sb, As ja Se. Kunkin alkuaineen pitoisuus ilmoitetaan tuloksissa yksikössä µg / l.
95202 €
Osta

ICP-OES metallit jäte- ja rakennusmateriaaleista (Al, B, Bi, Ca, K, Mg, Na, S, Se, Si, Te, Ti, Zr)

VNa 214/2017 (EPA 200.7, ISO 11885, EPA 6010, SM 3120, EPA 3050, CSN 13657)
Jäte- ja rakennusmateriaalien metallipitoisuuksien Al, B, Bi, Ca, K, Mg, Na, S, Se, Si, Te, Ti ja Zr mittaaminen ICP-OES-laitteistolla. Alkuaineiden pitoisuudet ilmoitetaan tuloksissa yksikössä mg/kg.
87185 €
Osta

ICP-OES raskasmetallit maaperästä, lietteestä tai sedimentistä (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, V, Zn)

VNa 214/2017 (EPA 200.7, ISO 11885, EPA 6010, SM 3120, EPA 3050, CSN 13657)
ICP-OES-mittauspaketti maa-, liete- tai sedimenttinäytteille. Määritys sisältää näytteen esikäsittelyn kuningasvesihajotuksella ja seuraavien alkuaineiden mittaamisen ICP-OES tekniikalla: Ag, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, V ja Zn.
84178 €
Osta

ICP-OES ravinteet maaperälle, lietteelle tai sedimentille (Al, B, Bi, Ca, K, Mg, Na, S, Se, Si, Te, Ti ja Zr)

EPA 200.7, ISO 11885, EPA 6010, SM 3120, EPA 3050, CSN 13657
ICP-OES-mittauspaketti maa-, liete- tai sedimenttinäytteille. Määritys sisältää näytteen esikäsittelyn kuningasvesihajotuksella ja seuraavien alkuaineiden mittaamisen ICP-OES tekniikalla: Al, B, Bi, Ca, K, Mg, Na, S, Se, Si, Te, Ti ja Zr.
78205 €
Kysy lisää

ICP-OES-metallit maaperälle, lietteelle tai sedimentille (Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Sr, Tl, V ja Zn)

EPA 200.7, ISO 11885, EPA 6010, SM 3120, EPA 3050, CSN 13657
ICP-OES-mittauspaketti maa-, liete- tai sedimenttinäytteille. Määritys sisältää näytteen esikäsittelyn kuningasvesihajotuksella ja seuraavien alkuaineiden mittaamisen ICP-OES tekniikalla: Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Sr, Tl, V ja Zn.
90188 €
Osta

ICP-OES-mittaus (laaja) jäte- ja rakennusmateriaaleille (Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Sr, Tl, V ja Zn)

EPA 200.7, ISO 11885, EPA 6010, SM 3120, EPA 3050, CSN 13657
ICP-OES-mittauspaketti jäte- ja rakennusmateriaalinäytteille. Määritys sisältää näytteen esikäsittelyn kuningasvesihajotuksella ja seuraavien alkuaineiden mittaamisen ICP-OES tekniikalla: Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Sr, Tl, V ja Zn.
92218 €
Osta

ICP-SFMS metallien seulonta (70 alkuainetta)

Metallien seulontanalyysi kattaa 70 alkuaineen semi-kvantitatiivisen määrittämisen. Menetelmä soveluu mm.
656782 €
Osta

ICP-SFMS metallit lannotteiden raaka-aineista

Analyysi sisältää näytteen happohajottamisen ja As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb ja Zn määrittämisen ICP-SFMS-tekniikalla (korkean resoluution ICP-MS). Alkuaineiden pitoisuudet esitetään tuloksissa yksikkössä mg/kg k.a.
176304 €
Kysy lisää

ICP-SFMS metallit nestemäisistä kemikaaleista

ICP-SFMS-mittauspaketti nestemäisille kemikaaleille. Määritys sisältää seuraavien alkuaineiden mittaamisen korkean resoluution ICP-tekniikalla (ICP-SFMS): Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo , Na, Ni, P, Pb, S, Si, Sr ja Zn.
403530 €
Kysy lisää

ICP-SFMS-analyysi muoveille ja polymeereille

Mittaus suoritetaan käyttämällä korkearesoluutioista ICP-MS-tekniikkaa (ICP-SFMS), joka pystyy tunnistamaan erittäin alhaiset alkuainepitoisuudet. Mittaus sisältää vain valikoidun alkuaineen tai alkuaineet, jotka tulee valita ennen analyysiä alla olevasta listasta: Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Dy, Er, Eu, Fe, Ga, Gd, Ge, Hf, Hg, Ho, Ir, K, La, Lu, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Nd, Ni, P, Pb, Pd, Pr, Pt, Rb, Re, Rh, Ru, S, Sb, Sc, Se, Sm, Sn, Sr, Ta, Tb, Te, Th, Ti, Tl, Tm, U, V, W, Y, Yb, Zn ja Zr.
184316 €
Osta

IMO 2010 FTPC Part 1 – palamattomuus

IMO 2010 FTPC Part 1 (IMO Resolution MSC.307(88) Annex 1 Part 1) – Palamattomuus Laivassa käytettävät rakennusmateriaalit testataan IMO 2010 Palokoekoodin mukaisesti. (International Maritime Organization Fire Testing Procedures Code).
1 198 €
Kysy lisää

IMO 2010 FTPC Part 2 – savu ja myrkyllisyys

IMO 2010 FTPC Part 2 (IMO Resolution MSC.307(88) Annex 1 Part 2) - Savu- ja myrkyllisyys Laivassa käytettävät rakennusmateriaalit testataan IMO 2010 Palokoekoodin mukaisesti. (International Maritime Organization Fire Testing Procedures Code).
3 112 €
Kysy lisää

IMO 2010 FTPC Part 5 – liekinleviämisominaisuudet

IMO 2010 FTPC Part 5 (IMO Resolution MSC.307(88) Annex 1 Part 5) - Liekinleviäminen Laivassa käytettävät rakennusmateriaalit testataan IMO 2010 Palokoekoodin mukaisesti. (International Maritime Organization Fire Testing Procedures Code).
967 €
Kysy lisää

IMO 2010 FTPC Part 7 – riippuvien tekstiilien ja kalvojen syttyvyys

IMO 2010 FTPC Part 7 (IMO Resolution MSC.307(88) Annex 1 Part 7) – riippuvat tekstiilit ja kalvot Laivassa käytettävät rakennusmateriaalit testataan IMO 2010 Palokoekoodin mukaisesti. (International Maritime Organization Fire Testing Procedures Code).
596 €
Kysy lisää

IMO 2010 FTPC Part 8 – pehmustettujen istuinhuonekalujen syttyvyys

IMO 2010 FTPC Part 8 (IMO Resolution MSC.307(88) Annex 1 Part 8) Pehmustetut istuinhuonekalut Laivassa käytettävät rakennusmateriaalit testataan IMO 2010 Palokoekoodin mukaisesti. (International Maritime Organization Fire Testing Procedures Code).
772 €
Kysy lisää

IMO 2010 FTPC Part 9 – vuodetekstiilien ja patjojen syttyvyys

IMO 2010 FTPC Part 9 (IMO Resolution MSC.307(88) Annex 1 Part 9) - Vuodetekstiilien ja patjojen syttyvyys Laivassa käytettävät rakennusmateriaalit testataan IMO 2010 Palokoekoodin mukaisesti. (International Maritime Organization Fire Testing Procedures Code).
446474 €
Kysy lisää

Iskulujuus ekstruusio- ja ruiskuvaletuista muoveista

ISO 179 or ISO 180
Iskunkestävyys voidaan mitata jäykistä muoveista Charpy- tai Izod-menetelmillä. Näissä testeissä näytekappaleen hajottamiseksi käytetään heiluria.
160249 €
Osta

Jauheen XRD-mittaus

Kiteisten komponenttien tunnistaminen tuntemattomasta näytteestä röntgendiffraktiolla (XRD).
236354 €
Osta

Juoman säilyvyystestaus

Kolmen mittauspisteen säilyvyystestaus sisältää seuraavat mikrobiologiset analyysit: • Aerobiset mikro-organismit 30 °C • E. coli • Hiivat ja homeet • Salmonella Analyysit toteutetaan arvioidun säilyvyysajan alussa, puolessa välissä ja lopussa.
224423 €
Osta

Kaatopaikkakelpoisuustestaus pysyvän jätteen kaatopaikalle (VNa 331/2013)

Jätemateriaalin kaatopaikkakelpoisuustestaus VNa 331/2013 mukaisin menetelmin.
8551 645 €
Osta

Kaatopaikkakelpoisuustestaus tavanomaisen tai vaarallisen jätteen kaatopaikalle (VNa 331/2013)

Jätemateriaalin kaatopaikkakelpoisuustestaus VNa 331/2013 mukaisin menetelmin. Analyysit tavanomaiselle/vaarattomalle ja vaaralliselle kaatopaikalle: • Näytteen murskaus 4 mm:iin • Kuiva-aine (%) • Uuttotesti (EN 12457-3: 2002) • Orgaanisen hiilen kokonaismäärä, TOC (%w/w) • pH • Hapon neutralointikyky, ANC • Liukoiset metallit (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn) (mg/kg) • Kloridi, Cl (mg/kg) • Fluoridi, F (mg/kg) • Sulfaatti, SO4 (mg/kg) • Liuennut orgaaninen hiili, DOC (mg/kg) • Liuenneiden kiintoaineiden kokonaismäärä, TDS (mg/kg).
5041 073 €
Osta

Kankaan leveys ja pituus

EN 1773
Testausmenetelmä tekstiilien ja kankaiden leveyden ja pituuden määrittämiseen.
11127 €
Kysy lisää

Kankaan neliömassa

EN 12127
Testausmenetelmä tekstiilien ja kankaiden massan määrittämiseen pinta-alan yksikköä kohden pieniä näytteitä käyttämällä.
19133 €
Kysy lisää

Kankaan pinnan resistiivisyys

EN 1149-1
Kankaan pinnan resistiivisyyden testaus standardinmukaisesti materiaaleille, joita käytetään elektrostaattisilta sytytyspurkauksilta suojautumiseen.
208324 €
Kysy lisää

Karl Fischer -titraus

Karl Fischer -titraatio on klassinen titrausmenetelmä, jonka avulla voidaan määrittää näytteen vesipitoisuus. Menetelmä soveltuu esimerkiksi häviävän pienten vesipitoisuuksien määrittämiseen orgaanisista liuottimista.
95144 €
Osta

Kasvomaskien bakteerien suodatuskyky EN 14683 -standardin mukaisesti

EN 14683:2019
Akkteditoitu kasvomaskien bakteerien suodatuskyky (bacterial filtration efficiency) EN 14683 -standardin mukaisesti.
283395 €
Kysy lisää

Kasvomaskien hengitysvastus EN 14683 -standardin mukaisesti

EN 14683:2019
Akkreditoitu kasvomaskien hengitysvastuksen testaaminen EN 14683 standardin mukaisesti.
283395 €
Kysy lisää

Kasvomaskien mikrobiologinen puhtaus EN 14683 -standardin mukaisesti

EN 14683:2019
Akkreditoitu kasvomaskin mikrobiologisen puhtaiden testaaminen EN 14683 -standardin mukaisesti. Tulokset pitävät sisällään aerobiset bakteerit, hiivat ja homeet.
306431 €
Kysy lisää

Kasvomaskien testaus EN 14683 -standardin mukaisesti tyypin II maskeille

EN 14683:2019
Akkreditoitu tyypin II kasvomaskien testaus EN 14683 standardin mukaisesti. Testeihin kuuluu bakteerien suodatuskyky, osapaine ja mikrobiologinen puhtaus.
9971 109 €
Kysy lisää

Kasvomaskien testaus EN 14683 -standardin mukaisesti tyypin IIR maskeille

EN 14683:2019
Akkreditoitu tyypin IIR kasvomaskien testaus EN 14683 standardin mukaisesti. Testeihin kuuluu bakteerien suodatuskyky, osapaine, mikrobiologinen puhtaus ja veriroiskeiden läpäisy.
1 4191 531 €
Kysy lisää

Kasvomaskien veriroiskeiden läpäisy EN 14683 -standardin mukaisesti

EN 14683:2019
Akkreditoitu kasvomaskien veriroiskeiden läpäisy EN 14683 standardin mukaisesti.
422534 €
Kysy lisää

Keinotekoinen säänkesto - Fluoresoiva UV-kammio

ASTM G154
1000 tuntia altistusta QUV-kiihdytetyssä keinotekoisessa säässä, mukaan lukien L* a* b* värikoordinaattien mittaus ja ΔE*ab laskenta.
4 4804 635 €
Osta

Keinotekoinen säänkesto Xenon-kaarikammiossa (pinnoitettu paneeli)

ASTM G155
1000 tuntia valotusta QSUN-ksenonkaarikammiossa Daylight Q -suodattimella (daylight SPD).
5 1205 274 €
Osta

Kemiallinen hapenkulutus (COD) selluprosessin vesivirroissa

ISO 6060
Selluprosessin nestenäytteiden kemiallisen hapenkulutuksen mittaaminen ympäristökuorman selvittämiseksi. Näyte on säilytettävä alle 5° C lämpötilassa ja testi on tehtävä 5 päivän kuluessa näytteenotosta.
42138 €
Kysy lisää

Kemiallisesti muokattujen hiilihydraattien substituutioasteen määritys

Kemiallisesti muokattujen hiilihydraattinäytteiden substituutioasteen määritys 31P NMR menetelmällä. Soveltuu mono-, di-, oligo-, ja polysakkarideille.
221507 €
Osta

Kemiallisten funktionaalisuuksien tunnistaminen FTIR-spektroskopialla vesiliuosnäytteistä

Kemiallisten ryhmien tunnistaminen vesiliuosnäytteistä FTIR-spektroskopialla. Tulokset toimitetaan raakadatana ja spektrinä.
352446 €
Osta

Kemiallisten funktionaalisuuksien tunnistaminen Raman-spektroskopialla vesiliuosnäytteestä

Kemiallisten ryhmien tunnistaminen vesiliuosnäytteistä Raman-spektroskopialla. Tulokset toimitetaan raakadatana ja spektrinä.
448575 €
Osta

Kemiallisten ryhmien tunnistaminen FTIR-spektroskopialla kiinteistä näytteistä

Kemiallisten ryhmien tunnistaminen kiinteäistä aineista FTIR-spektroskopialla. Tulokset toimitetaan raakadatana spektrinä, sekä spektrin vertailuna kirjastoon.
90110 €
Osta

Kertakäyttöisten nitriilikäsineiden elintarvikekontaktikelpoisuuden testauspaketti

Testipaketti kertakäyttöisille nitriilikäsineille elintarvikekontaktiin soveltuvuudesta BfR suosituksen XXI/1 ja kehysasetuksen 1935/2004 mukaisesti. Paketti sisältää seuraavat testit: • Kokonaissiirtymän testaus kaikille elintarvikkeille (simulantit A, B ja D2) • Aistinvarainen testaus standardin DIN 10955 mukaan • Sinkin, lyijyn ja alumiinin ainekohtainen siirtymä • Primaaristen aromaattisten amiinien ainekohtainen siirtymä • Akryylinitriilin ainekohtainen siirtymä • Butadieenin ainekohtainen siirtymä • Butadieenipitoisuus lopputuotteessa Seuraavat analyysit ovat lisäksi saatavilla erikseen: • Värinkesto • N-nitrosamiinien vapautuminen • Sekundaaristen alifaattisten amiinien vapautuminen • Formaldehydin vapautuminen • Antimikrobisten ainesosien siirtymä (EN 1104).
2 631 €
Kysy lisää

Kevyt likaantuneisuusanalyysi elintarvikkeille

AOAC 960.49 A
Kevyen lika-analyysin havaitsemat epäpuhtaudet sisältävät hyönteisten palasia, eläinten karvoja, kokonaisia hyönteisiä ja muita vieraita materiaaleja, kuten höyhenhiukkasia, punkkeja, metallia, kumia, muovia ja maalastuja.
144278 €
Kysy lisää

Kiinteiden aineiden lineaarinen lämpölaajeneminen dilatometrillä

ASTM E228
Dilatometrillä voidaan määrittää kiinteän näytteen dimensionaalinen muutos lämpötilan funktiona. Mittauksen lämpötila-alue on 25 °C–1600 °C, mutta mittaus voidaan suorittaa myös kryogeenisessä olosuhteessa, jossa lämpötila-alue on –175 °C–300 °C.

Kiinteän kierrätetyn polttoaineen kosteuden määritys uunimenetelmällä

MSZ EN 15414-3:2011 (based on EN 14774-3)
Kiinteiden polttoaineiden kosteuspitoisuuden määritys uunimenetelmällä sisältää näytteen punnituksen ennen näytteen kuivaamista uunissa sekä punnitusken uunikuivauksen jälkeen (gravimetrinen määritys). Kaikki haihtunut aines ei välttämättä ole kosteutta, sillä kierrätetyt materiaalit voivat sisältää eri määriä haihtuvia yhdisteitä.
53178 €
Osta

Kiinteän kierrätyspolttoaineen kokonaiskosteus

CEN/TS 15414-1:2010
Menetelmällä määritetään kiinteän kierrätyspolttoaineen kokonaiskosteus kuivaamalla näyte uunissa. Soveltuu kaikille kiinteille polttoaineille.
93200 €
Osta

Kiinteän polttoaineen fluoripitoisuus

DIN 51723
Kiinteän polttoaineen fluoripitoisuuden määrittäminen DIN 51723 mukaisella menetelmällä. Näytteen hajotus pyroliittisella käsittelyllä kosteassa happivirtauksessa tai tislaamalla ylikuumennetulla vesihöyryllä fosforihappoliuoksesta.
212330 €
Kysy lisää

Kiinteän polttoaineen lämpöarvo

ISO 18125
Tehollisen lämpöarvon määritys kiinteille polttoaineille vakiotilavuudessa 25 °C lämpötilassa bentsoehapolla kalibroidulla pommikalorimetrilla. Tehollinen lämpöarvo (kalorimäärä, energia-arvo) on polttoaineesta poltettaessa vapautuvan energian määrä.
157283 €
Kysy lisää

Kirurgisen siteen venymä

DIN 61632
Määrittää tekstiilisten elastisten puuvillakreppisiteiden venyvyysominaisuudet.
62176 €
Kysy lisää

Kjeldahl typpi

Typen määrittäminen Kjeldahl-menetelmällä.
78199 €
Kysy lisää

Kokonaisfluori kiinteistä näytteistä

DIN 51723
Kokonaisfluorin määrittäminen kiinteistä näytteistä standardin DIN 51723 mukaisella menetelmällä. Näyte esikäsitellään polttamalla se happipommissa, jonka jälkeen talteen kerätyn fluorin pitoisuus analysoidaan ionikromatografiatekniikalla (IC).
218367 €
Osta

Kokonaiskloori kiinteistä näytteistä

DIN 51727
Kokonaiskloorin määrittäminen kiinteistä näytteistä standardin DIN 51727 mukaisella menetelmällä. Näyte esikäsitellään polttamalla se kalorimetrisesti, jonka jälkeen talteen kerätyn kloorin pitoisuus analysoidaan nestekromatografiatekniikalla (LC).
280358 €
Osta

Kokonaissiirtymän testaus toistuvalle käytölle – simulantti A (10 % EtOH)

EN 1186
Kokonaissiirtymä eli kokonaismigraatio (OM) on kaikkien materiaalista elintarvikesimulanttiin siirtyvien aineiden yhteismäärä. Regulaation (EU) No 10/2011 mukaan hydrofiilisille elintarvikkeille valitaan elintarvikesimulantteja A, B ja C, jotka pystyvät uuttamaan hydrofiilisiä aineita.
442 €
Kysy lisää

Kokonaissiirtymän testaus toistuvalle käytölle – simulantti A, B, D2 (kaikki elintarvikkeet)

EN 1186
Regulaation (EU) No 10/2011 mukaan kaikentyyppisten elintarvikkeiden kanssa kosketukseen tarkoitetut materiaalit ja tarvikkeet testataan elintarvikesimulanteilla A, B ja D2. Vesipohjaisten simulanttien (A ja B) kanssa soveltuvuus toistuvaa käyttöä varten testataan mittaamalla kokonaismigraatio kolme kertaa peräkkäin samasta testikappaleesta.
1 935 €
Kysy lisää

Kokonaissiirtymän testaus toistuvalle käytölle – simulantti B (3 % etikkahappo)

EN 1186
Kokonaissiirtymä eli kokonaismigraatio (OML) on kaikkien materiaalista elintarvikesimulanttiin siirtyvien aineiden yhteismäärä. Regulaation (EU) No 10/2011 mukaan hydrofiilisille elintarvikkeille valitaan elintarvikesimulantteja A, B ja C, jotka pystyvät uuttamaan hydrofiilisiä aineita.
442 €
Kysy lisää

Kokonaissiirtymän testaus toistuvalle käytölle – simulantti C (20 % EtOH)

EN 1186
Regulaation (EU) No 10/2011 mukaan elintarvikesimulanttia C on käytettävä alkoholipitoisiin elintarvikkeisiin, joiden alkoholipitoisuus on enintään 20 prosenttia, ja elintarvikkeisiin, jotka sisältävät merkittävän määrän orgaanisia ainesosia, jotka tekevät elintarvikkeesta lipofiilisemmän.
442 €
Kysy lisää

Kokonaissiirtymän testaus toistuvalle käytölle – simulantti D1 (50 % EtOH)

EN 1186
Regulaation (EU) No 10/2011 mukaan lipofiilisille elintarvikkeille valitaan elintarvikesimulantteja D1 ja D2, jotka pystyvät uuttamaan lipofiilisiä aineita. Elintarvikesimulanttia D1 käytetään yli 20 prosenttia alkoholia sisältäville elintarvikkeille sekä ja vesi-öljyemulsioille.
442 €
Kysy lisää

Kokonaissiirtymän testaus toistuvalle käytölle – simulantti D2 (oliiviöljy)

EN 1186
Kokonaissiirtymä eli kokonaismigraatio (OML) on kaikkien materiaalista elintarvikesimulanttiin siirtyvien aineiden yhteismäärä. Regulaation (EU) No 10/2011 mukaan lipofiilisille elintarvikkeille valitaan elintarvikesimulantteja D1 ja D2, jotka pystyvät uuttamaan lipofiilisiä aineita.
1 190 €
Kysy lisää

Kokonaissiirtymän testaus – simulantti A (10 % EtOH)

EN 1186
Kokonaissiirtymä eli kokonaismigraatio (OM) on kaikkien materiaalista elintarvikesimulanttiin siirtyvien aineiden yhteismäärä. Regulaation (EU) No 10/2011 mukaan hydrofiilisille elintarvikkeille valitaan elintarvikesimulantteja A, B ja C, jotka pystyvät uuttamaan hydrofiilisiä aineita.
165 €
Kysy lisää

Kokonaissiirtymän testaus – simulantti A, B, D2 (kaikki elintarvikkeet)

EN 1186
Regulaation (EU) No 10/2011 mukaan kaikentyyppisten elintarvikkeiden kanssa kosketukseen tarkoitetut materiaalit ja tarvikkeet testataan elintarvikesimulanteilla A (10 % etanoli), B (3 % etikkahappo) ja D2 (oliiviöljy). Testitulokset kertovat, kuinka paljon haitallisia aineita elintarvikekontaktimateriaalista siirtyy simulantteihin.
773 €
Kysy lisää

Kokonaissiirtymän testaus – simulantti B (3 % AcOH)

EN 1186
Kokonaissiirtymä eli kokonaismigraatio (OM) on kaikkien materiaalista elintarvikesimulanttiin siirtyvien aineiden yhteismäärä. Regulaation (EU) No 10/2011 mukaan hydrofiilisille elintarvikkeille valitaan elintarvikesimulantteja A, B ja C, jotka pystyvät uuttamaan hydrofiilisiä aineita.
165 €
Kysy lisää

Kokonaissiirtymän testaus – simulantti C (20 % EtOH)

EN 1186
Regulaation (EU) No 10/2011 mukaan elintarvikesimulanttia C on käytettävä alkoholipitoisiin elintarvikkeisiin, joiden alkoholipitoisuus on enintään 20 prosenttia, ja elintarvikkeisiin, jotka sisältävät merkittävän määrän orgaanisia ainesosia, jotka tekevät elintarvikkeesta lipofiilisemmän.
165 €
Kysy lisää

Kokonaissiirtymän testaus – simulantti D1 (50 % EtOH)

EN 1186
Regulaation (EU) No 10/2011 mukaan lipofiilisille elintarvikkeille valitaan elintarvikesimulantteja D1 ja D2, jotka pystyvät uuttamaan lipofiilisiä aineita. Elintarvikesimulanttia D1 käytetään yli 20 prosenttia alkoholia sisältäville elintarvikkeille sekä ja vesi-öljyemulsioille.
165 €
Kysy lisää

Kokonaissiirtymän testaus – simulantti D2 (oliiviöljy)

EN 1186
Kokonaissiirtymä eli kokonaismigraatio (OML) on kaikkien materiaalista elintarvikesimulanttiin siirtyvien aineiden yhteismäärä. Regulaation (EU) No 10/2011 mukaan lipofiilisille elintarvikkeille valitaan elintarvikesimulantteja D1 ja D2, jotka pystyvät uuttamaan lipofiilisiä aineita.
445 €
Kysy lisää

Kokonaissiirtymän testaus – simulantti E (MPPO)

Regulaation (EU) No 10/2011 mukaan elintarvikesimulantti E valitaan testattaessa ainekohtaista siirtymää kuiviin elintarvikkeisiin.
247 €
Kysy lisää

Kontaktikulman määritys

Kontaktikulman määritys yhdellä nesteellä. Hintaan kuuluu kontaktikulman määritys kolmesta eri näytteestä.
417527 €
Osta

Kuitukankaan massa pinta-alan yksikköä kohden

EN 29073-1
Testausmenetelmä tekstiilien ja kankaiden massan määrittämiseen pinta-alan yksikköä kohden pieniä näytteitä käyttämällä.
19133 €
Kysy lisää

Kuituvahvistettujen komposiittien vetokoe, ISO 527-4/5

EN ISO 527-4, EN ISO 527-5
Tällä testillä voidaan määrittää isotrooppisten ja ortotrooppisten kuitulujitettujen komposiitten vetolujuusominaisuuksia standardin ISO 527-4 mukaisesti.
94291 €
Osta

Kuivalle ilmalle altistuneiden tekstiilien mittamuutos

Tässä testissä hyödynnetään testauslaboratorion sisäistä standardia tekstiilin, kankaan tai vaatekappaleen mittamuutoksen määrittämiseksi kuivalle ilmalle altistumisen jälkeen.
54169 €
Kysy lisää

Kuivien tekstiilien rypistymiskestävyys

DIN 53890
Tätä testiä käytetään tekstiilien rypistymisen oikenemiskyvyn kulman määritykseen.
37152 €
Kysy lisää

Kumin hankaustesti

ISO 4649 method A
Kumin hankaustestillä mitataan materiaalin tilavuushäviötä, joka johtuu hankaavasta vaikutuksesta, kun testikappaletta hierotaan tietyn luokan hioma-arkin päällä. Tämä mittaus käsittää ISO 4649 -standardin A-osan ei-pyörivälle kappaleelle.
400521 €
Kysy lisää

Kylmälle vedelle altistuneiden tekstiilien mittamuutos

Tässä testissä hyödynnetään testauslaboratorion sisäistä standardia tekstiilin, kankaan tai vaatekappaleen mittamuutoksen määrittämiseksi kylmälle vedelle altistumisen jälkeen.
36150 €
Kysy lisää

LA-ICP-MS ohutkalvonäytteille (1 alkuaine)

Metallipitoisuuksien määritys LA-ICP-MS-tekniikalla. Mittaus sisältää 1 alkuaineen määrityksen.
788926 €
Osta

LA-ICP-MS ohutkalvonäytteille (70 alkuainetta)

Metallipitoisuuksien määritys LA-ICP-MS-tekniikalla. Mittaus sisältää seuraavien alkuaineiden määrityksen: Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Br, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Dy, Er, Eu Fe, Ga, Gd, Ge, Hf, Hg, Ho, I, In, Ir, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Nd, Ni, Os, P, Pb, Pd, Pr, Pt, Rb, Re, Rh, Ru, Sb, Sc, Se, Sm, Sn, Sr, Ta, Tb, Te, Th, Ti, Tl, Tm, U, V, W, Y, Yb, Zn, Zr.
1 2051 343 €
Osta

LA-ICP-MS ohutkalvonäytteille (standardialkuaineet)

Metallipitoisuuksien määritys LA-ICP-MS-tekniikalla. Standardianalyysi sisältää seuraavien alkuaineiden määrityksen: Ca, Cr, Cu, Co, Er, Fe, Ge, Pb, Mn, Mo, Ni, K, Na, Sn, Ti, Ta, Zn, Bi, Au, Sn, V, Sr ja Y.
1 1371 274 €
Osta

Langan kiertymä

EN ISO 2061
Tämä testi määrittää suoran laskennan menetelmällä langan kiertymän suunnan, kiertymän määrän kierroksissa pituusyksikköä kohden sekä langan pituuden muutoksen auki kierrettäessä. Menetelmää ei voida soveltaa langoille, jotka venyvät yli 0,5 % jännityksen kasvaessa 0,5 cN:stä 1,0 cN:ään tai joiden lineaarisen tiheyden tex-arvo on yli 2000.
71186 €
Kysy lisää

Langan kutistuminen kiehutettaessa

Langan kutistumisen määritys kiehutettaessa testauslaboratorion sisäisellä menetelmällä.
36150 €
Kysy lisää

Langan kutistuminen kuivassa ilmassa

Langan kutistumisen määritys kuivassa ilmassa testauslaboratorion sisäisellä menetelmällä.
36150 €
Kysy lisää

Langan lineaarinen tiheys – köysimenetelmä

EN ISO 2060
Tällä testillä voidaan määrittää lineaarinen tiheys kaikenlaisille pakatussa muodossa oleville langoille köysimenetelmän avulla. Menetelmä sopii yksittäisille, kerratuille ja kertokerratuille langoille.
19133 €
Kysy lisää

Langan sekoittumispiste

Langan sekoittumispisteen määritys testauslaboratorion sisäisellä menetelmällä.
47161 €
Kysy lisää

Langan tasaisuusmääritys

Langan tasaisuusmääritys testauslaboratorion sisäisellä menetelmällä.
47161 €
Kysy lisää

Langan tekstiilikuidun pituus

Tekstiilikuidun pituuden määritys testauslaboratorion sisäisellä menetelmällä.
260374 €
Kysy lisää

Lanta ja komposti – laaja analyysi

Lannan/kompostin vakioanalyysi. Paketti sisältää seuraavat analyysit: • pH • Boori (B) • Kalsium (Ca) • Kupari (Cu) • Rauta (Fe) • Magnesium (Mg) • Mangaani (Mn) • Kokonaistyppi (tot-N) • Liukoinen typpi (NH4-N, NO3-N, org.
71202 €
Osta

Lanta ja komposti – laaja analyysi + kokonaishiili

Lannan/kompostin vakioanalyysi. Paketti sisältää seuraavat analyysit: • pH • Boori (B) • Kalsium (Ca) • Kupari (Cu) • Rauta (Fe) • Magnesium (Mg) • Mangaani (Mn) • Kokonaistyppi (N) • Ammoniumtyppi (NH4-N) • Nitraattityppi (NO3-N) • Orgaaninen typpi (org.
85223 €
Osta

Lanta ja komposti – laaja analyysi + tuhka

Lannan tai kompostin perusanalyysipaketti sisältää seuraavat analyysit: • pH • Boori (B) • Kalsium (Ca) • Kupari (Cu) • Rauta (Fe) • Magnesium (Mg) • Mangaani (Mn) • Kokonaistyppi (tot-N) • Ammoniumtyppi (NH4-N) • Nitraatti-typpi (NO3-N) • Orgaaninen typpi (org. N) • Fosfori (P) • Kalium (K) • Rikki (S) • Sinkki (Zn) • Liukoiset suolat • Kosteus • Kuiva-aine • SAR-natrium (SAR-Na) • Tuhka Lantanäytteet tulee ottaa 1–2 viikon kuluessa levityksestä.
85223 €
Osta

Lanta ja komposti – perusanalyysi

Lannan tai kompostin perusanalyysipaketti sisältää seuraavat analyysit: • Kuiva-aine • Kokonaistyppi (kok-N) • Liukoinen typpi (NH4-N, NO3-N, org. N) • Kokonaisfosfori (kok-P) • Kokonaiskalium (kok-K) Lantanäytteet tulee ottaa 1–2 viikon kuluessa levityksestä.
66144 €
Osta

Lanta ja komposti – perusanalyysi

Lannan tai kompostin perusanalyysipaketti sisältää seuraavat analyysit: • Kuiva-aine • Kokonaistyppi (kok-N) • Liukoinen typpi (NH4-N, NO3-N, org. N) • Kokonaisfosfori (kok-P) • Kokonaiskalium (kok-K) • Kalsium (Ca) • Magnesium (Mg) • Kupari (Cu) • Mangaani (Mn) • Sinkki (Zn) Lantanäytteet tulee ottaa 1–2 viikon kuluessa levityksestä.
74156 €
Osta

Lastenhoitotarvikkeet – Juomavälineet – Fysikaaliset ja mekaaniset ominaisuudet (EN 14350)

EN 14350
0-48 kuukauden ikäisille lapsille tarkoitettujen juomavälineiden mekaanisten ja fysikaalisten ominaisuuksien ja turvallisuuden testaus standardin EN 14350 mukaisesti.
963 €
Kysy lisää

Lastenhoitotarvikkeet – Ruokailuvälineet – Fysikaaliset ja mekaaniset ominaisuudet (EN 14372)

EN 14372
0-48 kuukauden ikäisille lapsille tarkoitettujen ruokailuvälineiden mekaanisten ja fysikaalisten ominaisuuksien ja turvallisuuden testaus standardin EN 14372 mukaisesti.
756 €
Kysy lisää

Lemmikkirehun ravintosisältö

Lemmikeille tarkoitettujen rehuseosten tai täydennysrehujen ravitsemusanalyysi komission asetuksen (EU) 2017/2279 mukaisesti: • Raakaproteiini • Raakarasva • Raakatuhka • Raakakuitu • Kosteus.
111 €
Osta

Lentoaikaerotteinen sekundäärinen ionimassaspektrometri (TOF-SIMS)

Lentoaikaerotteinen sekundäärinen ionimassaspektrometri (TOF-SIMS) on menetelmä, jolla voidaan analysoida kiinteiden materiaalien pintoja. Menetelmällä voidaan analysoida sekä alkuaineita että molekyylejä useista eri materiaaleista.

Levänäytteen hiilihydraattianalyysi

Leväpohjaisten näytteiden hiilihydraattikoostumuksen määritys. Näyte hydrolysoidaan, happoliukenematon jäännös suodatetaan pois ja monosokerikomponentit analysoidaan ionikromatografilla.
600698 €
Kysy lisää

Leväpohjaisten liuosten sokerianalyysi

Sokerikomponentit määritetään leväpohjaisesta liuosnäytteestä ennen ja jälkeen happohydrolyysin käyttäen ionikromatografia. Tutkittavat komponentit ovat fukoosi, glukoosi, arabinoosi, galaktoosi, mannoosi, ramnoosi, mannitoli, glukuronihappo, guluronihappo ja galakturonihappo.
480595 €
Kysy lisää

Lipidiuutteen, rasvan tai öljyn rasvahappoprofiili

Lipidien raakauuton, rasvojen tai öljyjen rasvahappoprofiilin määritys GC-MS:llä tai GC-FID:llä. Mittaukseen sisältyy seuraavien rasvahappojen määrittäminen: 4:0 6:0 8:0 10:0 11:0 12:0 13:0 14:0 14:1 (n−5) 15:0 15:1 (n−5) 16:0 16:1 (n−7) 17:0 17:1 (n−7) 18:0 trans-18:1 (n−9) cis-18:1 (n−9) trans-18:2 (n−6) cis-18:2 (n−6) cis-18:3 (n−6) trans-18:3 (n−3) cis-18:3 (n−3) 20:0 20:1 (n−9) 21:0 20:2 (n−6) 20:3 (n−6) 20:4 (n−6) 20:3 (n−3) 22:0 22:1 (n−9) 20:5 (n−3) 22:2 (n−6) 23:0 24:0 24:1 (n−9) 22:5 (n−3) 22:6 (n−3).
99129 €
Osta

Liuottimen ICP-MS-metallianalyysi

ICP-MS-tekniikka tarjoaa tietoa metallipitoisuuksista näytteessä. Mittaus sisältää seuraavat elementit: Na, Mg, K, Ca, Li, Be, B, Al, Si, P, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Se , Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, Hf, Hg, Tl, Pb, Bi, U.
328442 €
Kysy lisää

Liuottimen puhtausanalyysi (GC-FID ja Karl Fischer)

Liuottimen puhtausmääritys GC-FID- ja Karl Fischer -tekniikoilla. Määritys suoritetaan analysoimalla näyte GC-FID: llä ja vertaamalla liuotinsignaalin aluetta kaikkien piikkien yhdistettyyn alueeseen.
281460 €
Kysy lisää

Liuottimen puhtausanalyysi (GC-FID)

Liuottimen puhtausmääritys GC-FID-tekniikalla. Määritys suoritetaan analysoimalla näyte GC-FID: llä ja vertaamalla liuotinsignaalin aluetta kaikkien piikkien yhdistettyyn alueeseen.
236409 €
Kysy lisää

Liuottimen puhtausanalyysi (GC-FID, Karl Fischer ja ICP-MS)

Liuottimen puhtauden määrittäminen GC-FID-tekniikalla ja Karl Fischerin titrauksella sekä näytteen metallipitoisuuksien mittaaminen ICP-MS-tekniikalla. Puhtausanalyysi suoritetaan analysoimalla näyte GC-FID: llä ja vertaamalla liuotinsignaalin aluetta kaikkien piikkien yhdistettyyn alueeseen.
601781 €
Kysy lisää

Lyijyn ja kadmiumin siirtymä elintarvikekontaktiin tarkoitetuista keraamisista tarvikkeista

Lyijyn ja kadmiumin siirtymän testaus keraamisista tuotteista komission direktiivin 2005/31/EY mukaisesti. Direktiivi on saatettu Suomessa voimaan asetuksella (KTM) 165/2006.
177 €
Kysy lisää

Lääkeainejäämien testaus painonhallintaan tarkoitetuista lisäravinteista (Amazon-verkkokaupan laadunvalvonta)

Amazon edellyttää, että painonpudotukseen ja -hallintaan tarkoitettujen lisäravinteiden valmistajien on toimitettava vuosittain analyysitodistus (Certificate of Analysis), joka osoittaa, että tuote ei sisällä mitään seuraavista aineista: - Sibutramiini [CAS: 106650-56-0] - Desmetyylisibutramiini [CAS: 168835-59-4] - Fenolftaleiini [CAS: 77-09-8] - Fluoksetiini [CAS: 54910-89-3] Testauksen suorittaa ISO/IEC 17025 akkreditoitu laboratorio. Kun tilaat tämän analyysin, liitä mukaan seuraavat tiedot näytteiden mukana: - Tuotteen täydellinen nimi - Batch- tai lot-numero - Yksittäisen tabletin tai kapselin paino Lisätietoa saatavilla: https://sellercentral.amazon.com/help/hub/reference/external/55N3JF2WQS7RVNE.
499545 €
Osta

Lääkeainejäämien testaus seksuaalista kykyä edistävistä lisäravinteista (Amazon-verkkokaupan laadunvalvonta)

Amazon edellyttää, että seksuaalista kykyä edistävien lisäravinteiden valmistajien on toimitettava vuosittain analyysitodistus (Certificate of Analysis), joka osoittaa, että tuote ei sisällä mitään seuraavista aineista: - Sildenafiili [CAS: 171599-83-0] - Tadalafiili [CAS: 171596-29-5] - Vardenafiili [CAS: 224785-90-4] - Sulfoaildenafiili (tioaildenafiili) [CAS: 856190-47-1] - Desmetyylikarbodenafiili [CAS: 147676-79-7] Testauksen suorittaa ISO/IEC 17025 akkreditoitu laboratorio. Kun tilaat tämän analyysin, liitä mukaan seuraavat tiedot näytteiden mukana: - Tuotteen täydellinen nimi - Batch- tai lot-numero - Yksittäisen tabletin tai kapselin paino Lisätietoa saatavilla: https://sellercentral.amazon.com/help/hub/reference/external/55N3JF2WQS7RVNE.
499545 €
Osta

Maanäytteen raekokoanalyysi

Analyysissä määritetään maanäytteen sisältämän hiekan, siltin ja saven osuudet (%) ja näiden perusteella maanäytteelle arvioidaan tekstuuriluokka.
93178 €
Osta

Maitohappoanalyysi juomista

Maitohapon määrittäminen juomista HPLC-MS tekniikalla.
84208 €
Osta

Merilevän jodipitoisuus

Kiinteän merilevänäytteen jodipitoisuuden määritys.
52172 €
Kysy lisää

Metallin vetokoe

ISO 6892-1
Metallien vetokokeella määritetään metallien lujuusominaisuuksia, kuten vetolujuus, myötölujuus ja kimmomoduuli.
140261 €
Osta

Metallin Vicker-kovuus

ISO 6507-1, ASTM E92-17
Vicker-kovuudella kuvataan materiaalin kykyä vastustaa plastista eli pysyvää muodonmuutosta. Testi soveltuu kaikille metalleille.
47167 €
Osta

Metallisen kuparinäytteen alkuainekoostumus OES:llä

EN 15079:2015
Testissä määritetään OES (optical emission spectrometry) laitteen avulla metallisten kuparinäytteiden alkuainekoostumus. Tulos ilmoitetaan massaprosentteina.
288409 €
Kysy lisää

Metallisten korujen tai kellojen haitalliset aineet

Metallisten korujen ja kellojen sisältämien haitallisten aineiden REACH-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006) mukainen testaus. Testipaketti sisältää seuraavat testit: • Nikkelin siirtyminen koruista tai kelloista ihmiskehoon.
390511 €
Kysy lisää

Mikromuovien analysointi (PET, PE, PP, PVC, PA, PS) vedestä tai lietteestä (TED-GC-MS)

Mikromuovien määrittäminen vedestä tai lietteestä TED-GC-MS tekniikalla. Analyysi sisältää kuuden erilaisen mikromuovin määrittämisen (PET, PE, PP, PVC, PA ja PS).
9231 160 €
Osta

Mikromuovien analysointi vedestä (FTIR)

Mikromuovien tunnistaminen ja pitoisuuden määrittäminen vesi- tai maanäytteistä FTIR tekniikalla. Tulokset raportoidaan muodossa lukumäärä / 1000 ml jokaista tunnistettua mikromuovityyppiä kohden.
873986 €
Osta

Mikromuovien analysointi vedestä tai maasta (Raman)

Mikromuovien määrittäminen vesi- tai maanäytteistä Raman spektroskopialla. Analyysin tuloksissa esitetään erityyppiset polymeerit koon mukaan, esimerkiksi: 1 - 10 µm, 10 - 100 µm ja 100 - 1000 µm.
450721 €
Osta

Mikromuovien vapautuminen tekstiileistä

ISO/DIS 4484-1:2021-10, AATCC TM212-2021
Pyykinpesussa vapautuvien mikromuovien tunnistaminen ja niiden määrän määrittäminen. Mikromuovien määrä raportoidaan mg / kg ja yksittäiset kuidut tunnistetaan ja lasketaan käyttämällä FTIR-ATR- ja SEM-EDX-menetelmiä.
1 0891 258 €
Kysy lisää

Monomeeriset sokerit biomassapohjaisessa liuoksessa

Vapaiden lignoselluloosapohjaisten monosokerien (glukoosi, mannoosi, galaktoosi, ramnoosi, ksyloosi, arabinoosi) määritys liuoksesta ionikromatografisesti. Tulokset raportoidaan muodossa mg/ml.
83222 €
Kysy lisää

Muovien kolmipistetaivutus

ISO 178
Muovien taivutusominaisuuksien määritys ISO 178 -standardin mukaisesti. Soveltuu jäykille muoveille ja muovikomposiiteille.
160280 €
Kysy lisää

Muovien kovuus

EN ISO 2039-1 or EN ISO 868
Tällä testillä voidaan määrittää muovien kovuus pallo- tai shore-menetelmällä. Testi tehdään huoneenlämmössä ja se sisältää kolme mittausta näytettä kohti.
84174 €
Osta

Muovikalvon kitkakerroin

ISO 8295:1997
Menetelmällä mitataan alku- ja liukumiskitkakertoimet muovikalvoista, kun niitä liutetaan saman tai toisen materiaalin yli. Tulosta voidaan käyttää esimerksi laadunvarmistukseen.
262503 €
Osta

Muovin ftalaatit

Ftalaattien määritys GC-MS-tekniikalla. Analyysi sisältää alla luetellut yhdisteet: • Dibutyyliftalaatti (DBP) • Butyylibentsyyliftalaatti (BBP) • Di(n-oktyyli)ftalaatti (DNOP) • Di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP) • Di-isodekyyliftalaatti (DIDP) • Diisononyyliftalaatti (DINP) • disykloheksyyliftalaatti (DCHP) • Difenyyliftalaatti (DPhP) • Di(n-heksyyli)ftalaatti (DNHP) • Ftaalihappoanhydridi • Diallyyliftalaatti (DAP) • Dimetyyliftalaatti (DMP) • Di-isobutyyliftalaatti (DIBP) • dietyyliftalaatti (DEP) • Diamyyliftalaatti (DPP) • N-pentyyli-isopentyyliftalaatti • 1,2-bentseenidikarboksyylihappo, haaroittuneet ja lineaariset C7-11-alkyyliesterit (DHNUP) • Di-2-n-butoksietyyliftalaatti • (buteenitereftalaatin) sykliset oligomeerit • Trisyklodekaanidimetanoli-bis(heksahydroftalaatti) • 1,2-bentseenidikarboksyylihappo, di-C6-8-haaroittuneet alkyyliesterit, joissa on C7-rikas (DIHP) • Ditsopentyyliftalaatti (DIPP) • Dipropyyliftalaatti (DPP2) • N-pentyyli-isopentyyliftalaatti (PIPP) • Dimetyyliglykoliftalaatti (DMEP) • Dibentsyyliftalaatti (DBP2) • Heksyyli-2-etyyliheksyyliftalaatti (HEHP) • Butyylioktyyliftalaatti (BOP) • Dinonyyliftalaatti (DNP) • Di(2-etoksietyyli)ftalaatti (DEEP) • Dioktyylitereftalaatti (DOTP) • Di-isoheksyyliftalaatti (DMPP) • 1,2-bentseenidikarboksyylihappo, diheksyyliesteri, haarautunut ja lineaarinen.
459614 €
Osta

Muovin puhkaisulujuus

EN ISO 6603-2 or ASTM D3763
Tällä testillä määritetään jäykkien muovien puhkaisulujuus. Testissä levymäinen nyte puhkaistaan putoavalla puhkaisuesineellä, joka tiputetaan 1m korkeudesta 4,3 m/s nopeudella.
240372 €
Osta

Muovin taipumislämpötila (HDT)

EN ISO 75-1/2
Taipumislämpötila (HDT) on kertoo muovin muodonmuutoskestävyydestä tietyllä kuormituksella korotetussa lämpötilassa. Se määritellään lämpötilaksi, jossa näytekappale taipuu 0,25 mm kuormituksena alla.
120246 €
Osta

Muovin Vicat-pehmenemispiste

EN ISO 306
Vicat-pehmenemispiste on lämpötila, jossa tylppäpäinen neula lävistää näytten 1 mm syvyyteen tietyllä kuormituksella. Testissä 10 tai 50 N kuorma asetetaan neulalle.
120246 €
Osta

Muovin vinyylikloridipitoisuus

Vinyylikloridin (kloorieteeni, CAS 75-01-4) pitoisuuden määritys muovimateriaalista.
339463 €
Osta

N-nitrosamiinien ja N-nitrosoituvien aineiden vapautuminen

EN 14350
N-nitrosoamiineja ja N-nitrosoituvia aineita on tavallisesti pieniä määriä tietyissä elintarvikkeissa, kosmetiikassa ja kumituotteissa. Erityisesti kumituotteissa esiintyvien aineiden uskotaan olevan peräisin tietyistä kumin vulkanoinnissa käytetyistä lisäaineista.
411440 €
Kysy lisää

Naarmuuntumistesti (nano scratch) ohutkalvonäytteille

Naarmuuntumistesti (nano scratch) ohutkalvonäytteille. Tyypillinen mittaus sisältää valokuvan naarmuuntumisjäljestä sekä critical load -arvojen määrityksen.
549688 €
Osta

Ohutkalvonäytteiden GI-XRD

Ohutkalvonäytteiden analysoiminen röntgendiffraktion (GI-XRD) avulla.
200334 €
Osta

Ominaispinta-ala ja huokoskoko BET-menetelmällä

BET (Brunauer–Emmett–Teller) -analyysi kiinteiden materiaalien ominaispinta-alan ja huokoskokojakauman määrittämiseen.
280412 €
Osta

Ompeleiden määrä pituus- ja pinta-alayksikköä kohden tekstiileissä

EN 14971
Menetelmä ilmaisee ompeleiden määrän pituus- ja pinta-alayksikköä kohden suurimmalle osalle neulotuista kankaista.
19133 €
Kysy lisää

Orgaanisen materiaalin CHNOS-analyysi

Dumas combustion method, Unterzaucher pyrolysis method
Näytteen hiili-, vety-, typpi-, rikki-, ja happipitoisuuden määritys. CHNS-analyysi (”LECO-analyysi”) suoritetaan Dumas -polttomenetelmällä, jossa näyte poltetaan korkeassa lämpötilassa ja komponentit erotetaan kaasukromatografisesti ennen tunnistusta lämmönjohtavuusdetektorilla.
78335 €
Osta

Osmolaalisuuden mittaus (raportoidaan yksikössä mosm/kg)

Ph.Eur. 2.2.35:2011
Osmolaalisuuden mittaus nestemäisistä näytteistä jäätymispisteosmometrillä. Osmolaliteetti kertoo liuenneiden ionion ja molekyylien yhteenlasketun molaliteetin kilogrammassa nestettä.
109233 €
Osta

Osmolaarisuuden mittaus (raportoidaan yksikössä mmol/l)

Ph.Eur. 2.2.35:2011
Osmolaarisuuden mittaus nestemäisistä näytteistä jäätymispisteosmometrillä. Osmolariteetti kertoo liuenneiden ionion ja molekyylien yhteenlasketun molaarisuuden nesteessä.
109233 €
Osta

PAH-analyysi asfaltista

US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN 15527, ISO 18287, ISO 10382, CSN EN 17322
PAH yhdisteiden määrittäminen asfalttinäytteistä GC-MS-tekniikalla. Analyysi sisältää seuraavien yhdisteiden määrittämisen: • naftaleeni • asenaftyleeni • asenafteeni • fluoreeni • fenantreeni • antraseeni • fluoranteeni • pyreeni • bentso(a)antraseeni • kryseeni • bentso(b)fluoranteeni • bentso(k)fluoranteeni • bentso(a)pyreeni • dibentso(ah)antraseeni • bentso(ghi)peryleeni • indeno(123cd)pyreeni • PAH 16, summa Tulokset raportoidaan yksikössä mg / kg.
106308 €
Osta

Painovärin siirtymän testaus elintarvikesimulantilla E (Tenax) ja analysointi GC-MS:llä

EN 13130-1
Painovärin siirtymää (nk. set-off -ilmiö) voi tapahtua tulostettujen kuppien, tarrojen, kansien ja pakkauskalvojen vastakkaiselle puolelle, kun pakkausmateriaalia säilytetään pinossa tai rullassa painatuksen jälkeen.
781 €
Kysy lisää

Painovärin siirtymän testaus etanoliliuoksella ja analysointi GC-MS:llä

EN 13130-1
Painovärin siirtymää (nk. set-off -ilmiö) voi tapahtua tulostettujen kuppien, tarrojen, kansien ja pakkauskalvojen vastakkaiselle puolelle, kun pakkausmateriaalia säilytetään pinossa tai rullassa painatuksen jälkeen.
616 €
Kysy lisää

Paperin repäisylujuus

EN ISO 1974
Tällä menetelmällä määritetään pienineliömassaisen paperin tai kartongin repäisylujuus Elmendorf-menetelmällä. Tulos ilmoitetaan newtoneina (N).
104216 €
Osta

Paperin sileyden määritys Bekk-menetelmällä

ISO 5627
Bekk-menetelmä soveltuu erittäin sileiden paperien ja kartonkien sileyden mittaamiseen. Ei sovellu yli 0,5 mm paksuille tai hyvin huokoisille lajeille.
90143 €
Osta

Paperin tai kartongin bulkki

Bulkilla tarkoitetaan paperin tai kartongin paperin paksuuden suhdetta painoon. Bulkki ilmoitetaan yleensä yksikössä g / m.
78125 €
Osta

Paperin tai kartongin CIE-vaaleus

ISO 11476
Menetelmä mittaa paperin tai kartongin vaaleutta CIE D65 päivänvalostandardilla. Mittaukesta saadaan tieto näytteen reflektanssista koko näkyvän valon alueella (VIS).
67129 €
Osta

Paperin tai kartongin ilmanläpäisevyys

Bendtsen, Gurley or Schopper ISO 5636-3, ISO 5636-5 or ISO 5636-1
Ilmanläpäisy on tärkeä ominaisuus joillekin paperilaaduille, kuten paperipusseille, jotka täytetään teollisesti. Measulabs tarjoaa ilmanläpäisymittauksia Bendtsen- ja Gurley-menetelmillä: Bendtsen-menetelmä (ISO 5636-3) - Papereille, joiden läpäisy on 0,35 µm/(Pa*s) - 15 µm/(Pa*s).
104216 €
Osta

Paperin tai kartongin ISO-vaaleus

ISO 2470-1 and 2
Menetelmällä mitataan sinisen valon reflektanssia paperista tai kartongista ja se soveltuu vain valkoisille tai lähes valkoisille lajeille.
67129 €
Osta

Paperin tai kartongin keltaisuus

DIN 6167
Lämpötilan, kemiallisten reaktioiden ja säteilyn vaikutuksesta materiaaleista kuten taidemateriaaleista, paperista tai maleista voi tulla värittömiä tai keltaisia. Keltaisuusluku ilmaisee näytteen keltaisuuden arvob muutosta yhdestä tai useammasta edellä mainituista syistä.
64176 €
Osta

Paperin tai kartongin kiiltävyys

EN ISO 8254-1
Tällä menetelmällä mitataan paperin kiilto 75° kulmassa paperin pinnan normaaliin nähden. Tämä testi on tarkoitettu pääasiassa päälystetyille papereille, mutta sitä voidaan käyttää myös kiiltäville päällystämättömille papereille, kuten superkalanteroiduille papereille.
64176 €
Osta

Paperin tai kartongin kitkakerroin

TAPPI 503 om-94 TAPPI 542 om-88 TAPPI 815 om-90
Tällä testillä voidaan mitata useimpien pakkausmateriaalien staattinen kitkakerroin. Testistandardi valitaan asiakkaan pyynnöstä ja tuotteen loppukäyttösovelluksista riippuen.
216328 €
Osta

Paperin tai kartongin käyristyminen ilmankosteuden muutoksesta

ISO 11556:2005
Paperin tai kartongin käpristymisasteen määritys käyttämällä pystysuoraan ripustettua testikappaletta standardin ISO 11556 mukaisesti. Käpristyminen määritellään poikkeamaksi tasaisesta pinnasta.
168280 €
Osta

Paperin tai kartongin käyristyminen toispuoleisesta kastelusta

TAPPI 466 wd-99
Tällä testillä määritetään paperin tai kartongin käpristymisasteen määritys yksipuolisen kostutuksen jälkeen TAPPI 466 -standardin mukaisesti.
48160 €
Osta

Paperin tai kartongin mittapysyvyys veteen upotettaessa

PN-85/P-50157 PN-92/P-50158 (idt ISO 5635:1978)
Tällä testillä mitataan paperinäytteessä tapahtuvat mittamuutokset vesiupotuksen jälkeen. Mittaus tehdään kone- ja poikkisuunnassa ja syntyneitä mittamuutoksia verrataan vakioilmakehässä käsiteltyyn näytteeseen.
48160 €
Osta

Paperin tai kartongin märkävetolujuus

ISO 3781:2011
Tässä testissä paperin tai kartongin vetolujuus mitataan sen jälkeen, kun se on kasteltu vedellä. Tällä testillä voidaan arvioida vedelle altistuvien kartonkien ja paperien, kuten pakkausmateriaalien, soveltuvuutta käyttökohteeseensa.
168280 €
Osta

Paperin tai kartongin opasiteetti

ISO 2471
Tällä menetelmällä mitataan paperin opasiteetin määrittämisen diffuusiheijastuskyvyllä. Sitä voidaan käyttää fluoresoivia valkaisuaineita sisältävien paperien tai kartonkien opasiteetin määrittämiseen.
64176 €
Osta

Paperin tai kartongin puhkaisulujuus standardiolosuhteissa

ISO 2759
Puhkaisulujuudella mitataan hydraulisen paineen maksimiarvoa, jonka näyte kestää rikkoutumatta. Paperin tai kartongin puhkaisuujuus on SCT (short term compression strength) ohella käytetyin lujuusmittaus.
80123 €
Osta

Paperin tai kartongin rasvankesto palmuöljymenetelmällä

TAPPI 559 pm-96
Tässä testissä paperin rasvankestävyyttä arvioidaan käyttämällä risiiniöljyn, n-heptaanin ja tolueenin seoksia TAPPI 559 -standardin mukaisesti. Pisara testinestettä tiputetaan paperille ja 15 sekunnin kuluttua tippa pyyhitään pois.
120232 €
Osta

Paperin tai kartongin rasvankesto palmuöljymetodilla

ISO 16532-1
Paperin ja kartongin rasvankestävyyden määrittäminen. Testi on tarkoitettu ensisijaisesti rasvankestävyyden tason määrittämiseen määrittämällä aika, joka kuluu simuloidun rasvan (palmuöljyn) läpäisemiseen paperin, kuten elintarvikekartongin, ja rasvankestävän ja kasviperäisen arkin läpi .
176297 €
Osta

Paperin tai kartongin rasvankesto tärpättimenetelmällä

TAPPI 454 om-94
Tämä testi arvioi elintarvikkeista usein löytyvien rasvojen ja öljyjen tunkeutumista paperi tai kartonkinäytteeseen antaen arviota tuotteen rasvankestosta. Tämän testin avulla voidaan arvioida ja arvostella rasvankestävän paperin ja käärepaperien käyttökelpoisuutta kohteissa, joissa tuote voi olla kosketuksissa öljyjen ja rasvojen kanssa.
192304 €
Osta

Paperin tai kartongin RCT (ring crush test)

ISO 12192:2002
Tällä testillä arvioidaan paperin ja kartongin puristuslujuutta rengasmenetelmällä. Tämä testi on erityisen hyödyllinen määritettäessä kuitulevystä valmistettujen kuljetuskonttien soveltuvuutta käyttökohteisiinsa.
96208 €
Osta

Paperin tai kartongin sidoslujuus (Scott bond)

TAPPI 569 om-09
Ilmanläpäisy on tärkeä ominaisuus joillekin paperilaaduille, kuten paperipusseille, jotka täytetään teollisesti. Measulabs tarjoaa ilmanläpäisymittauksia Bendtsen- ja Gurley-menetelmillä: Bendtsen-menetelmä (ISO 5636-3) - Papereille, joiden läpäisy on 0,35 µm/(Pa*s) - 15 µm/(Pa*s).
128240 €
Osta

Paperin tai kartongin taivutusjäykkyys

ISO 2493 or DIN 53121
Tämä testi määrittää paperin ja kartongin 2-pisteen taivutuskestävyyden Taber-testilaitteella. Taivutuskestävyys voidaan määrittää 15° tai 7,5° kulmassa ja se ilmoitetaan taivutusmomenttina.
104216 €
Osta

Paperin tai kartongin taivutuskestävyys

ISO 5626
Tätä testiä käytetään paperien ja kartonkien taittumiskestävyyden määrittämiseen. Testissä kapea paperinauha taitetaan standardisoidusti eteen- ja taaksepäin ja testia jatketaan kunnes näyte murtuu.
120232 €
Osta

Paperin tai kartongin tasapainokosteus

ISO 287
Tasapainokosteudella tarkoitetaan paperi tai kartonkituotteessa olevan kosteuden massaprosentuaalista määrää, kun arkkinäyte on ilmastoitu standardiolosuhteissa 23 °C / 50 % RH vähintään 4 tunnin ajan.
56123 €
Osta

Paperin tai kartongin valonkestävyys

PN-EN ISO 105-B02:2006 ISO 12040:1997
Tällä testillä voidaan määrittää keinotekoisen päivänvalon vaikutus paperin tai kartongin väriin. Testillä voidaan esimerkiksi tutkia tuotteessa olevien väriaineiden valonkestoa.
128240 €
Osta

Paperin tai kartongin vesiabsorptio Cobb-menetelmällä

ISO 535
Cobb-testi mittaa paperiin tai kartonkiin imeytyvän veden määrän pinta-alaa kohden. Mittauksen kesto voidaan valita tapauskohtaisesti.
90143 €
Osta

Paperin tai kartongin vetolujuus

ISO 1924-2, ISO 1924-3
Paperin tai kartongin vetolujuustestissä mitataan näytteen vetolujuus kone (MD) ja poikkisuunnassa (CD) standardinmukaisesti. Testillä saa tiedon paperin vetolujuudesta, sekä venymästä.
78123 €
Osta

Paperin tai kartongin värimääritys

ISO 5631-1&2
Tämä menetelmä mahdollistaa paperin ja kartongin värin mittaamisen diffuusiheijastusmenetelmällä, jolloin vältetään peilikiiltoilmiö. Tämä testi ei sovellu värillisille papereille tai kartongeille, jotka sisältävät fluoresoivia väriaineita tai pigmenttejä.
72184 €
Osta

Paperin tai kartongin Z-lujuus

TAPPI 541 om-99
Testiä käytetään antamaan tietoa päällystetyn hienopaperin, paperin tai kartongin suorituskyvystä, taittumisesta laatikon sivusaumoihin tai johonkin muuhun. Testissä teippi asetetaan koekappaleen molemmille puolille ja näyte vedetään erilleen z-suunnassa ja mitataan paperin irtoamiseen tarvittava voima.
120232 €
Osta

Paperin tai kartonkin karheus ja sileys

bendtsen, PPS or BEKK ISO 8791-2, ISO 8791-4 or ISO 5627
Measurlabsilla voimme mitata paperin tai kartongin sileyttä usealla eri mentelmällä. Saatavilla olevat testimenetlmät ovat: Bendtsen- karheus (ISO 8791-2) - joka soveltuu lähes kaikille papereille ja kartongeille, poislukien paljon ilmaa läpäisevät laadut.
120232 €
Osta

Paperin, kartongin tai sellun emäksisyys

PN-ISO 10716:2009
Tätä testiä käytetään paperien ja kartongin alkalivarannon määrittämiseen. Erityisesti papereiden ja kartonkien, jotka sisältävät alkalisia pigmenttejä tai muita alkalisia materiaaleja.
128240 €
Osta

Paperin, kartongin tai sellun happoliukenemattoman tuhkan määrä

ISO 776
Tällä testillä mitataan happoon liukenemattoman tuhkan määrä paperi-, kartonki- tai massanäytteistä.
144256 €
Osta

Paperin, kartongin tai sellun kappa-luku

ISO 302:2015
Kappaluku kuvaa näytteen ligniinipitoisuutta tai valkaisevuutta. Tällä testillä kappaluku määritetään ISO 302-standardin mukaisesti, joka on soveltuva kaikenlaisille kemiallisille ja puolikemiallisille massoille.
128240 €
Osta

Paperin, kartongin tai sellun tuhkapitoisuus

ISO 1762
Testillä määritetään paperin, kartongin tai sellumateriaalin tuhkapitoisuus, kun näyte poltetaan 525 °C:ssa. Mentelmällä määritetään näytteessä olevan epäorgaanisen aineksen massa.
67129 €
Osta

Paperin, kartongin tai sellun vesiuutteen pH

PN-84/P-50109 eqv ISO 6588:1981)
Tällä testillä mitataan paperista tai sellusta veteen liukenevien uuteaineiden (kuuma tai kylmä) pH. Uutto suoritetaan ionivaihdetulla vedellä, joten tämän testin tulokset voivat poiketa hieman tehdasolosuhteista otetuista sellunäytteistä.
80192 €
Osta

Paperin, kartongin tai sellun vesiuutteen sähkönjohtavuus

PN-ISO 6587:1994
Tällä testillä mitataan paperista tai sellusta veteen liukenevien uuteaineiden (kuuma tai kylmä) sähkönjohtavuus. Uutto suoritetaan ionivaihdetulla vedellä, joten tämän testin tulokset voivat poiketa hieman tehdasolosuhteista otetuista sellunäytteistä.
144256 €
Osta

Partikkelianalyysi ilmanäytteestä

Analyysi sisältää SEM kuvantamisen hiukkasista, jotka on kerätty ilmasta pumpun ja suodattimen avulla. Tulokset toimitetaan kuvina, joissa on skaala ilmoitettuna.
326447 €
Kysy lisää

Partikkelien kokojakauman määritys laserdiffraktiolla dispersioista

Partikkelikokojakauman (PSD) määritys laserdiffraktiolla (LD). Analyysi voidaan tehdä joko dispersioista tai kiinteistä aineista, jotka voidaan dispergoida veteen tai orgaanisiin liuottimiin.
286423 €
Osta

Partikkelien kokojakauman määritys laserdiffraktiolla kiinteistä näytteistä

Partikkelikokojakauman (PSD) määritys laserdiffraktiolla (LD). Analyysi tehdään kiinteistä näytteistä.
226312 €
Osta

Partikkelien koon ja muodon määrittäminen kuva-analysaattorilla

Partikkelikokojakauman (PSD) ja partikkelien muodon määritys kuva-analysaattorin avulla. Kuva-analyysin avulla voidaan karakterisoida mm.
306423 €
Osta

Partikkelikokojakauman määritys dynaamisella valonsironnalla (DLS), ei GLP:n mukainen

Partikkelikokojakauman (PSD) määritys dynaamisellal valon sironnalla. Analyysi voidaan tehdä joko dispersioista tai kiinteistä aineista, jotka voidaan dispergoida veteen tai orgaanisiin liuottimiin.
320472 €
Osta

Partikkelikokojakauman määritys dynaamisella valonsironnalla (DLS), GLP:n mukainen

Partikkelikokojakauman (PSD) määritys dynaamisellal valon sironnalla. Analyysi voidaan tehdä joko dispersioista tai kiinteistä aineista, jotka voidaan dispergoida veteen tai orgaanisiin liuottimiin.
608760 €
Osta

Partikkelikokojakauman määritys SEM:lla

Partikkelikokojakauman määritys pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM). Tuloksena toimitetaan kuvat partikkeleista sekä kuvien perusteella määritetty partikkelikokojakauma 100 eri partikkelista.
512760 €
Kysy lisää

Pentakloorifenolin pitoisuus paperin ja pahvin kylmävesiuutteessa

ISO 15320
Pentakloorifenoli (PCP) on yhdiste, jota käytetään torjunta- ja puunsuoja-aineena. Tällä analyysillä määritetään pentakloorifenolipitoisuus paperin ja kartongin vesiuutteesta.
335 €
Kysy lisää

Pin adhesion test (PAT) aaltopahville

Menetelmällä voidaan mitata aaltopahvin ja lainerin välisen liimasidoksen vahvuutta. Menetelmä voidaan pyynnöstä tehdä myös kaksi- tai kolmikerroksiselle aaltopahville.
215335 €
Kysy lisää

Pinnan AFM-kuvantaminen

Pintojen kuvaaminen atomivoimamikroskoopilla. Tyypillisesti näytteestä otetaan topologisia kuvia useasta eri kohdasta.
181396 €
Osta

Pintaenergian määritys

Pintaenergian määritys kontaktikulmamittausten avulla. Mittaukset suoritetaan määrittäen kontaktikulmat deionisoidulla vedellä, dijodimetaanilla ja etyleeniglykolilla.
323505 €
Kysy lisää

Pintojen SEM-EDX kuvaus

Pintojen kuvaaminen pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM) ja energiadispersiivisellä röntgenspektroskopialla (EDX, EDS). Tyypillisesti näytteestä otetaan useita kuvia eri suurennoksilla edustavan otoksen saamiseksi.
371479 €
Osta

Pintojen SEM-kuvantaminen

Pintojen kuvaaminen pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM). Tyypillisesti näytteestä otetaan useita kuvia eri suurennoksilla edustavan otoksen saamiseksi.
225351 €
Osta

Pintojen skriinaus SEM-kuvantamisella

Pintojen tai laajemman alueen skriinaus pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM). Tämä menetelmä soveltuu näytteille, joista halutaan etsiä jotain (esimerkiksi naarmu, epäpuhtaus jne) mikä todennäköisesti on harvakseltaan tai vain joissakin kohti näytettä (eli saattaa olla haastava löytää isosta näytteestä).
488586 €
Osta

Pisaranimevyystesti tekstiileille

TEGEWA
Testillä määritetään tekstiilien ja kankaiden vedenimukyky pisaratestin avulla. Testissä pisara vettä asetetaan näytteen päälle ja samalla mitataan aika, joka vaaditaan pisaran täydelliseen imeytymiseen kankaaseen.
56171 €
Kysy lisää

Poikkileike-SEM jäädytyslohkaistusta näytteestä

Poikkileikenäytteen valmistaminen jäädytyslohkaisumenetelmällä: ensin näyte jäädytetään nestetypessä (-195 C°), jonka jälkeen se halkaistaan jäädytettynä kahtia. Menetelmä soveltuu suhteellisen ohuille ja pienille näytteille (Voit aina kysyä apuja näytteen soveltuvuuteen menetelmälle asiantuntijaltamme).
297444 €
Osta

Poikkileikkeen HR-TEM kuvaus + EDX + FIB

Poikkileikkeen kuvaaminen korkean resoluution läpäisyelektronimikroskoopilla. Lisäksi näytteen alkuainekoostumus tunnistetaan energiadispersiivisellä röntgenspektroskopialla (EDX).
2 5982 718 €
Osta

Poikkileikkeiden korkean resoluution TEM-kuvaus ja näytteen valmistus FIB:llä

Poikkileikkeiden kuvaaminen korkearesoluutioisella läpäisyelektronimikroskoopilla (HR-TEM). Näyte valmistetaan kohdennetulla ionisuihkulla (FIB).
2 0432 360 €
Osta

Polymeerien tunnistus FTIR:llä

FTIR (fourier-transform infrared) analyysin avulla polymeereistä voidaan tunnistaa siinä olevia funktionaalisia ryhmiä. Mittaustuloksena saa näytteen FTIR-spektrin, sekä asiantuntija-arvion näytteen sisältämistä polymeereistä.
134224 €
Kysy lisää

Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) analyysi kiinteistä ja kangasmateriaaleista

GC-MS-menetelmällä määritetään 16 PAH-yhdistettä, jotka US-EPA on määrittänyt korkean prioriteetin epäpuhtauksiksi. Määritettävät yhdisteet: naftaleeni, asenaftyleeni, asenafteeni, fluoreeni, fenantreeni, antraseeni, fluoranteeni, pyreeni, bentso[a]antraseeni, kryseeni, bentso[b]fluoranteeni, bentso[k]fluoranteeni, bentso[a]pyreeni, indeno[1,2,3-cd]pyreeni, dibentso[a,h]antraseeni ja bentso[ghi]peryleeni.
166263 €
Kysy lisää

Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) analyysi liuoksista

ČSN 75 7554
Kromatografisella-menetelmällä määritetään 16 PAH-yhdistettä liuosnäytteestä, jotka US-EPA on määrittänyt korkean prioriteetin epäpuhtauksiksi. Määritettävät yhdisteet: naftaleeni, asenaftyleeni, asenafteeni, fluoreeni, fenantreeni, antraseeni, fluoranteeni, pyreeni, bentso[a]antraseeni, kryseeni, bentso[b]fluoranteeni, bentso[k]fluoranteeni, bentso[a]pyreeni, indeno[1,2,3-cd]pyreeni, dibentso[a,h]antraseeni ja bentso[ghi]peryleeni.
292504 €
Osta

Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) määritys paperista tai kartongista

Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen pitoisuus elintarvikekontaktiin tarkoitetussa paperissa tai kartongissa.
220 €
Kysy lisää

Primääriset aromaattiset amiinit paperista, kartongista ja sellusta

In-house method
Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti CMR 1A tai 1B luokiteltujen primääristen aromaattisten amiinien (PAA) siirtymän testaus. PAA:iden uutto suoritetaan joko kylmällä vedellä (EN 645) tai kuumalla vedellä (EN 647).
399435 €
Kysy lisää

Puhtaan betoni- tai tiilinäytteen hyötykäyttökelpoisuustestaus (VNa 843/2017)

Valtioneuvoston asetus 843/2017 eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (MARA-asetus) määrittää olosuhteet, joiden täyttyessä tiettyjen jätteiden käyttö maarakentamisessa ei edellytä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa. Puhtaan betoni- tai tiilinäytteen hyötykäyttökelpoisuustestaus sisältää seuraavat analyysit: • Näytteen murskaus 4 mm:iin • Kuiva-aine (%) • Kaksivaiheinen liukoisuustestaus (EN 12457-3:2002) • Liukoiset metallit (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, V, Pb, Sb, Se, Zn) (mg / kg) • PAH -yhdisteet (mg / kg) • PCB -yhdisteet (mg / kg) • Mineraaliöljy, C10-C40 (mg / kg) • Kloridi, Cl (mg / kg) • Fluoridi, F (mg / kg) • Sulfaatti, SO4 (mg / kg) • Liuennut orgaaninen hiili, DOC (mg / kg).
4981 061 €
Kysy lisää

Puun tai sellun alkuaineanalyysi

EPA 6020B
Puupuru- tai sellu näytteen alkuaineanalyysi, jossa mitataan näytteestä S, Na, K, Ca, Fe, Cu, Mg, Mn, Si ja P määrä. Näytteen esikäsitettelynä on mikroaaltohajotus HF + HNO3 + HCl -liuoksessa, ja alkuaineet määritetään ICP-MS-laitteistolla.
137270 €
Kysy lisää

Radiohiiliajoitus

Radiohiiliajoitus on destruktiivinen biologisten näytteiden ja orgaanista alkuperää olevien materiaalien, kuten fossiilien ja vanhojen esineiden, sekä joidenkin epäorgaanisten hiiltä sisältävien näytteiden iän arviointiin käytetty mittausmenetelmä. Määritelmä sopii näytteille, jotka ovat vanhempia kuin 1700-luvulta.
446569 €
Osta

Raft strength test

British Pharmacopoeia
Iso-Britannian Pharmacopoeian mukainen alginaattikalvon lujuustesti. Soveltuu natriumalginaattia sisältävien oraaliliuosten muodostamien kalvojen lujuuden tutkimiseen.
480634 €
Kysy lisää

Raskasmetallipitoisuus direktiivin 94/62/EY mukaan

Direktiivi 94/62/EY rajoittaa raskasmetallipitoisuutta siten, että pakkauksissa tai pakkauskomponenteissa olevan lyijyn, kadmiumin, elohopean ja kuusiarvoisen kromin pitoisuustasojen summa ei saa ylittää 100 ppm painopitoisuutta.
212 €
Kysy lisää

Rasva- ja hartsihapot vedestä

Hartsihappojen määrittäminen GC-MS-tekniikalla. Mittaus sisältää seuraavien yhdisteiden määrityksen: • Dikloori-9,10-Steariinihappo • Linolihappo • Linoleenihappo • Öljyhappo • Palmitiinihappo • Palmitoleiinihappo • Steariinihappo • Abietiinihappo • Klooridehydroabietiinihappo • Dehydroabietiinihappo • Dikloori-12,14-dehydroabietiinihappo • Isopimariinihappo • Levopimaarihappo • Neoabietiinihappo • Palustriinihappo • Pimariinihappo • Sandarakopimaarihappo • Rasvahapot yhteensä • Hartsihapot yhteensä.
580740 €
Osta

Rautamalmin alkuaineanalyysi XRF:llä

SS-ISO 9516
Röntgenfluoresenssin (XRF) avulla rautamalmista voidaan määrittää alkuainepitoisuudet kvantitatiivisesti. Menetelmä perustuu SS-ISO 9516-1:2018 -standardiin ja sen avulla voidaan määrittää seuraavien mineraalien pitoisuudet rautamalmista: Al2O3, CaO, Cr2O3, Fe, K2O, MgO, Mn, Na2O, NiO, P, S, SiO2, V2O5 ja TiO2.
172293 €
Osta

Ravintolisän analyysipaketti

Ravintolisän puhtausanalyysi sisältää seuraavat määritykset: • Raskasmetallit (As, Cd, Hg, Pb) • Aerobiset mikrobit • E. Coli • Koliformiset bakteerit • S.
336443 €
Osta

RBS-mittaus (normaali toimitus)

Alkuainesuhteiden määritys RBS-menetelmällä (Rutherfordin takaisinsirontaspektrometria). Menetelmällä voidaan määrittää myös syvyysprofiili näytteen pinnasta.
417539 €
Osta

RBS-mittaus (pikatoimitus)

Alkuainesuhteiden määritys RBS-menetelmällä (Rutherfordin takaisinsirontaspektrometria). Menetelmällä voidaan määrittää myös syvyysprofiili näytteen pinnasta.
1 0391 594 €
Osta

Rikkivety, H2S, pitoisuus kaasusta

Bio- tai maakaasun koostumuksen analyysi rikkivedyn, H2S osalta Toteamisraja 1 ppm-vol Hinnat ovat yhdelle näytteelle sis. näytteenottotarvikkeet.
541 €
Kysy lisää

Ruoan pyriproksyfeenipitoisuus

Mittauksella määritetään QuEChERS näytekäsittelyllä valmistellun näytteen pyriproxyfen (PPF) pitoisuus HPLC-MS laitteella. Tulos ilmoitetaan muodossa µg / l tai mg / kg riippuen siitä onko näytteesi nestemäinen vai kiinteä.
136204 €
Kysy lisää

Ruoan tai rehun kokonaissokerien määritys Luff–Schroorl-menetelmällä

Kokonaissokerien pitoisuuden määritys ruoasta ja rehusta Luff–Schroorl-titrausmenetelmällä.
189324 €
Kysy lisää

Ruoan tai rehun pelkistävien sokerien määritys Luff–Schroorl-menetelmällä

Pelkistävien sokerien pitoisuuden määritys ruoasta ja rehusta Luff–Schroorl-titrausmenetelmällä.
189324 €
Kysy lisää

Röntgenfluoresenssi

XRF on kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen analyysimenetelmä, jota voidaan käyttää nesteiden ja kiinteiden aineiden alkuaineanalyysin tekemiseen. Kiinteistä näytteistä voidaan määrittää alkuaineet fluorista (F) lähtien 0,1 m-% tarkkuudella ja nesteistä natriumia (Na) suuremmat alkuaineet 10 ppm tarkkuudella.
239360 €
Osta

Röntgenfotoelektronispektroskopia

XPS on semi-kvantitatiivinen menetelmä, jolla voidaan määrittää materiaalin pinnan alkuainekoostumus. Tämän lisäksi XPS:llä saadaa tietoa alkuaineiden kemiallisista sidostiloista.

Salisiinin määritys uuteaineesta

Salisiinipitoisuuden määritys uuteaineesta biomassa- tai puupohjaisesta uuteainenäytteestä.
110233 €
Kysy lisää

Salisyylihapon määritys uuteaineesta

Salisyylihapon määritys biomassa- tai puupohjaisesta uutenäytteestä.
110233 €
Kysy lisää

SCT paperista tai kartongista standardiolosuhteissa

ISO 9895
SCT (short span compression test) on yksi yleisimmin käytetyistä tekniikoista paperin ja kartongin puristlujuuden arviointimenetelmistä. Mittauksen tuloksena saatte näytteen kone- (MD) ja poikkisuuntaisen (CD) SCT lukeman mitattuna RT olosuhteissa (23 °C / 50 % RH) ilmastoiduista näytteistä.
80123 €
Osta

SEC-MALS korkean moolimassan polymeereille

ISO 13885-1
SEC-MALS (size exclusion chromatography – multi angle light scattering) -yhdistelmämittauksella saadaan kattava tieto polymeerituotteen moolimassasta (massakeskeinen Mw ja numerokeskeinen Mn), polydispersiteetistä, sekä tietoa haaroittumisesta. Laitteistoon voidaan myös kytkeä online-viskositeettimittari tarkempaa haaroittumisanalyysiä varten.
7842 520 €
Kysy lisää

Sekundäärinen ionimassaspektrometria (SIMS)

Sekundäärinen ionimassaspektrometria (SIMS) on menetelmä, jolla saadaan kvantatiivinen syvyysprofiili pinnan alkuaineista. SIMS soveltuu useille eri tyyppisille kiinteille materiaaleille.

Sementin hydraatiolämpöarvo

EN 196-11
Sementin hydraatiolämmön mittaus.
451571 €
Kysy lisää

Siloksaanit bio- tai maakaasusta

ASTM D8230-19
Siloksaanien kvantitointi bio- tai maakaasunäytteist kaasukromatografialla: - Heksametyylitrisiloksaani (D3) - Oktametyylisyklotetrasiloksaani (D4) - Dekametyylisyklopentasiloksaani (D5) - Dodekametyylisykloheksasiloksaani (D6) - Heksametyylidisiloksaani (L2) - Oktametyylitrisiloksaani (L3) - Dekametyylitetrasiloksaani (L4) - Dodekametyylipentasiloksaani (L5) - Trimetyylisilanol (SiOH).
676931 €
Kysy lisää

Simuloitu tislaus petrolijakeille

ASTM D2887
Menetelmä kattaa kiehumisalueen määrityksen petrolijakeille, jossa kiehumispisteen alaraja on 55.5 °C ja yläraja 750 °C normaalissa ilmanpaineessa. Näytteellä tulee riittävän matala höyrynpaine huoneenlämmössä mahdollistaakseen näytteet käsittelyn.
365626 €
Osta

Tekstiilien antiseptinen vastustuskyky

Tekstiilien antiseptisen vastustuskyvyn määritys testauslaboratorion sisäisellä menetelmällä.
93208 €
Kysy lisää

Tekstiilien elektrostaattinen käyttäytyminen

54345-1
Tätä testiä käytetään tekstiilien elektrostaattisten ominaisuuksien arviointiin mittaamalla sähköistä resistanssia.
115231 €
Kysy lisää

Tekstiilien hydrostaattinen paine

AATCC 127 (up to 2.000 mbar)
Testi mittaa tekstiilin veden vastustuskyvyn hydrostaattisen paineen menetelmällä AATCC 127 -standardin mukaisesti. Tässä testissä yksi näytteen pinnoista altistetaan hydrostaattiselle paineelle, jota kasvatetaan tasaiseen tahtiin, kunnes toiselle pinnalle ilmaantuu kolme vuotokohtaa.
92206 €
Kysy lisää

Tekstiilien kulumisen vastustuskyky – Martindalen menetelmä

EN ISO 12947-2
Määrittää näytteen kulumisen läpilyönnin tietyin aikavälein suoritettavien tarkastusten avulla. Soveltuu kaikille päällystämättömille tekstiilikankaille.
56171 €
Kysy lisää

Tekstiilien lankojen määrä pituusyksikköä kohden

EN 1049-2
Tämä testi on muunnelma ISO 7211-2 -standardista ja se ilmaisee kudotun tekstiilikankaan lankojen määrän pituusyksikköä kohden.
37152 €
Kysy lisää

Tekstiilien lujuus ja venymä – kulumismenetelmä

ASTM D 5035-95
Tätä mittausta käytetään määrittämään kankaiden ja tekstiilien murtumisvoima ja venymä. Mittausta ei suositella kankaille, joilla on korkea venyvyys (yli 11%), mutta sitä voidaan käyttää useimmille muille kankaille.
64178 €
Kysy lisää

Tekstiilien massahäviön määritys Martindalen kulutustestistä

Määrittää menetetyn massan määrän näytteille, jotka ovat läpikäyneet Martindalen kulumisen vastustuskykytestin. Testi soveltuu kaikille päällystämättömille kankaille.
150263 €
Kysy lisää

Tekstiilien mittamuutos kemiallisen pesun jälkeen

EN ISO 3175-1* + EN ISO 3759
Tällä yhdistelmätestauksella voidaan määrittää tekstiilien mittamuutoksia kuivapesussa. Testin tulokset ilmoitetaan prosentteina, positiivinen tulos (+) tarkoittaa mitan pitenemistä ja negatiivinen tulos (–) mitan lyhenemistä.
50166 €
Kysy lisää

Tekstiilien mittamuutos käsinpesun jälkeen

Tässä testissä hyödynnetään testauslaboratorion sisäistä standardia tekstiilin, kankaan tai vaatekappaleen mittamuutoksen määrittämiseksi käsinpesun jälkeen. Testin tulokset ilmoitetaan prosentteina, positiivinen tulos (+) tarkoittaa mitan pitenemistä ja negatiivinen tulos (–) mitan lyhenemistä.
47161 €
Kysy lisää

Tekstiilien mittamuutos pesun ja kuivauksen aikana

DIN EN ISO 6330 + DIN EN ISO 5077 + DIN EN ISO 3759
47161 €
Kysy lisää

Tekstiilien nyppyyntyminen

EN ISO 12947-3
Määrittää kankaan taipumuksen nukkaantua, nöyhtääntyä ja nyppyyntyä Martindale- tai laatikko-menetelmällä.
73188 €
Kysy lisää

Tekstiilien optinen kirkkaus UV-valossa

Tätä testiä käytetään optisten kirkasteiden havaitsemiseen UV valon avulla testauslaboratorion sisäisen menetelmän mukaisesti.
28143 €
Kysy lisää

Tekstiilien poikittainen vääristymä

AATCC 179
Tämä testi määrittää kudottujen ja neulottujen kankaiden vinouden muutoksen tai vaatekappaleiden kiertymän niiden ollessa toistuvien automaattisten kotitalouspesuprosessien kohteena.
65180 €
Kysy lisää

Tekstiilien pysyvän taivutuksen lujuus fleksometrimenetelmällä

EN ISO 32100
Tätä testiä käytetään kumi- tai muovipinnoitettujen tekstiilien taivutusjäykkyyden määrittämiseen. Testissä määritetään visuaalisella tarkastelulla tekstiilin.
65180 €
Kysy lisää

Tekstiilien sauman liestymän vastustuskyky

EN ISO 13936-2
Kudottujen kankaiden lankajärjestelmien liestymän vastustuskyvyn määrittäminen ommellun sauman kohdalla. Tämä menetelmä soveltuu kaikille verhoilu- ja vaatetuskankaille, sekä joustokankaille.
92206 €
Kysy lisää

Tekstiilien valonläpäisyn estokyky: Spektrofotometrinen menetelmä

AATCC 203
Menetelmä mittaa spektrofotometrisesti tekstiilien (tyypillisesti verhojen) valonestokykyä niiden läpi kulkevaa valoa vastaan ​​standardin AATCC 203 mukaisesti. Testi suoritetaan spektrofotometrisellä mittauslaitteella, joka tuottaa tarkat ja toistettavat tulokset.
180301 €
Osta

Tekstiilien vastustuskyky pinnan kastumiselle sumutustestissä (AATCC 22)

AATCC 22
Tämä testi ilmaisee tekstiilin kyvyn vastustaa sen pinnan kastumista vedellä. Testiä voidaan käyttää minkä tyyppisille tekstiileille tai kankaille tahansa niiden pinnan kastumisen tutkimiseksi.
36150 €
Kysy lisää

Tekstiilien vastustuskyky pinnan kastumiselle – sumutustesti (EN ISO 4920)

EN ISO 4920
Tämä testi ilmaisee tekstiilin kyvyn vastustaa sen pinnan kastumista vedellä. Testiä voidaan käyttää minkä tyyppisille tekstiileille tai kankaille tahansa niiden pinnan kastumisen tutkimiseksi.
36150 €
Kysy lisää

Tekstiilien vedenimunopeus

DIN 53924
Tässä menetelmässä käytetään nousevan korkeuden metodia tekstiilien veden imunopeuden määritykseen.
65180 €
Kysy lisää

Tekstiilien vedenpitävyys

EN 20811 (up to 2.000 mbar)
Tämä mittaus määrittää kankaan vedenpitävyyden hydrostaattisen paineen menetelmällä. Menetelmä on tarkoitettu ensisijaisesti tiheille kankaille.
92206 €
Kysy lisää

Tekstiilien virtsanpitävyys

Tekstiilien virtsanpitävyyden määritys testauslaboratorion sisäisellä menetelmällä.
47161 €
Kysy lisää

Tekstiilien vääristymä, sekä vinouden ja taipuman määritys

EN ISO 13015
Tämä testi määrittää vääristymän kudotulle kankaalle, jossa kudelangat ovat kohtisuorassa loimilankoihin nähden.
28143 €
Kysy lisää

Tekstiilien yhteentarttumisen vastustuskyky

EN ISO 25978
Testi määrittää kumi- tai muovipäällysteisten kankaiden yhteentarttumisen vastustuskyvyn.
73188 €
Kysy lisää

Tekstiilien öljynhylkivyys + hiilivetyjen vastustuskyvyn testaus

AA TCC-Test 118
Tätä testiä käytetään osoittamaan tekstiilin öljytahrojen vastustuskyky, tarkemmin sanottuna sen kyky vastustaa hiilivedyillä kastumista. Tässä testissä käytetään nestemäisten hiilivetyjen sarjaa, johon valituilla hiilivedyillä on eri pintajännitykset.
34149 €
Kysy lisää

Tekstiilien öljynvastustuskyky

EN ISO 14419
Tätä testiä käytetään osoittamaan tekstiilin öljytahrojen vastustuskyky, tarkemmin sanottuna sen kyky vastustaa hiilivedyillä kastumista. Tässä testissä käytetään nestemäisten hiilivetyjen sarjaa, johon valituilla hiilivedyillä on eri pintajännitykset.
34149 €
Kysy lisää

Tekstiilikuitujen ja lankojen filamenttien määrä

Tekstiilikuitujen ja lankojen filamenttien määrä määritetään tekstiilinäytteistä testauslaboratorion sisäisellä menetelmällä.
73188 €
Kysy lisää

Tekstiilikuitujen ja lankojen murtovoima ja venymä murtuessa

EN ISO 2062
Tämä testi ilmaisee tekstiililankojen murtovoiman ja venymän murtuessa ISO 2062 -standardin mukaisesti. Testin aikana langan pidennyksen aste pidetään vakiona.
71186 €
Kysy lisää

Tekstiilikuitujen ja lankojen sulamispiste

Tekstiilikuidun sulamispisteen määritys Kofler-penkillä. Korkein mahdollinen testauslämpötila on 260 °C.
65180 €
Kysy lisää

Tekstiilin antibakteerisuus absorptiomenetelmällä

ISO 20743
Antibakteerisuustesti, joka soveltuu kaikille tekstiilituotteille, myös kuitukankaille, riippumatta siitä, että mitä antibakteerisuustuotteita niihin on käytetty.
320474 €
Osta

Tekstiilin antibakteerisuus Agar-menetelmällä

ISO 20645
Menetelmällä saadaan tieto tekstiilimateriaalien antibakteerisuudesta. Soveltuu kaikille tekstiileille, joita ei ole käsitelty antibakteerisilla lisäaineilla, jotka reagoivat agarin kanssa.
160314 €
Osta

Tekstiilin ilmanläpäisevyys

EN ISO 9237
Tekstiilien ilmanläpäisevyyttä voidaan tämän standardin mukaisesti mitata lähes kaikista ilmaa läpäisevistä kankaista. Tulos annetaan yksikössä l / m2 / s.
67157 €
Osta

Tekstiilin repäisylujuus

DIN EN ISO 13937-3, DIN 53859-5, DIN EN ISO 13937-4, DIN 53363, DIN 53356, DIN EN ISO 4674-1 Process A, ASTM D 2261 - 96, DIN EN ISO 9073-4, AS 2001.2.10, DIN 53354, DIN EN ISO 13934-1, DIN EN ISO 13934-2, DIN EN ISO 1421
Tekstiilien repäisylujuutta käytetään ilmaisemaan tuotteen mekaanista kestävyyttä. Mittaus ilmaisee vetolujuuden (maksimivoiman), venymän ja murtuman kulumismenetelmän avulla.
84205 €
Kysy lisää

Tekstiilin vesihöyrynläpäisevyys (WVTR)

ASTM E96-B
Tekstiilien vesihöyryn läpäisevyyttä käytetään tekstiilien hengittävyyden arvioimiseen. Testissä mitataan kankaan läpi kulkevan vesihöyryn määrä yksikössä g/m2/vuorokausi.
176297 €
Osta

Tekstiilin värinpitävyys pesussa

EN ISO 105-C10, EN ISO 105-C06, EN ISO 105-C08, EN ISO 105-C09
47161 €
Kysy lisää

Tekstiilituotteiden paksuus

EN ISO 5084
Menetelmää voidaan käyttää tekstiilituotteiden paksuuden määritykseen täsmäpaineessa. Testi ei sovellu lattian tekstiilipinnoitteille, geotekstiileille, kuitukankaille tai pinnoitetuille kankaille.
19133 €
Kysy lisää

Tekstiilituotteiden tekstiilisauman venymisominaisuudet

EN ISO 13935-1 or EN ISO 13935-2
Mittaus määrittää suorien saumojen lujuuden kankaissa ja vaatetuksessa, kun saumaan kohdistetaan kohtisuora voima. Menetelmä on sovellettavissa useimpiin kankaisiin, muttei tyypillisesti geotekstiileihin, pinnoitettuihin tekstiileihin, kuitukankaisiin, lasikuitukudottuihin kankaisiin tai hiilikuidusta tehtyihin kankaisiin.
92206 €
Kysy lisää

Teksturoidun langan kutistuminen kylmässä vedessä

Langan kutistumisen määritys kylmässä vedessä testauslaboratorion sisäisellä menetelmällä.
47161 €
Kysy lisää

TEM-kuvantaminen

Näytteen kuvaaminen läpivalaisuelektronimikroskoopilla (TEM). Tyypillisesti näytteestä otetaan useita kuvia eri suurennoksilla edustavan otoksen saamiseksi.
772996 €
Osta

TEM-kuvantaminen + EDX

Näytteen kuvaaminen läpivalaisuelektronimikroskoopilla (TEM). Lisäksi näytteen alkuainekoostumus tunnistetaan energiadispersiivisellä röntgenspektroskopialla (EDX).
1 1241 348 €
Osta

Termogravimetrinen analyysi TGA

DIN 51006 2005-07, ISO 11358-1
Themogravimetria (TGA) on analyysimenetelmä, jossa näytettä kuumennetaan halutulla nopeudella tai näytettä pidetään kontrolloidussa lämpötilassa, samalla kun sen massaa punnitaan. TGA:n avulla voidaan saada tietoa muun muassa näytteen faasisiirtymästä, absorptiosta, adsorptiosta, desorptiosta, kemisorptiosta, lämpöhajoamisesta ja kemiallisista reaktioista.
220334 €
Osta

TGA-IR-analyysi

TGA (Thermogravimetric Analysis) yhdistettynä IR (Infra-Red) sensoriin mahdollistaa lämmityksen aikana muodostuvien kaasujen tunnistamisen. Tuloksena saat massahäviökäyrän haluamallasi lämpötila-ajolla, sekä tunnistuksen analyysin aikana muodostuvista kaasuista.
310433 €
Kysy lisää

Tiheysmääritys muoveille ja polymeereille

ISO 1183-1
Tiheysmääritys kiinteille muoveille ja polymeereille immersiomenetelmällä. Menetelmä soveltuu muovigranulaateille tai valmiiksi muovatuille muovi- tai polymeerinäytteille, jotka voidaan leikata laboratoriossa sopivaan näytekokoon.
134225 €
Osta

ToF-ERDA-mittaus

Ohutkalvonäytteiden Tof-ERDA mittaus. Tuloksena saadaan alkuaineiden konsentraatio (atomi-%), kokonaismäärä pintatiheyksikössä (1E15 at/cm2) sekä syvyysprofiili (konsentraatio syvyyden funktiona).
533664 €
Osta

Tolueenin ja ksyleenien määritys

EPA 8015C, EPA 8260 D
Tolueenin ja ksyleenien pitoisuuden määritys kiinteistä tai nestemäisistä näytteistä. Ksyleeni analysoidaan kokonaisksyleeninä, eli tulos ilmoitetaan kaikkien kolmen isomeerin summana.
96217 €
Osta

Torjunta-aineet elintarvikkeista

Tiettyjen torjunta-aineiden analysointi GC-MS- ja HPLC-MS-tekniikoilla. Analyysi sisältää seuraavien yhdisteiden määrittämisen: GC-MS: • Aldriini • α-BHC, β-BHC, γ-BHC, δ-BHC • 2,4 DDT • 4,4 DDT • Dieldriini • Endriini • Fenitrotioni • Profenofossia HPLC-MS: • Asetokloori • Karbaryyli • Klooripyrifossi • Diatsinoni • Imidaklopridi • Malationi • Triatsofossia • Parakvatti.
198329 €
Osta

Tuhkapitoisuuden määritys kiinteistä kierrätyspolttoaineista

EN 15403:2011, ISO 21656:2021
Menetelmä kiinteiden kierrätyspolttoaineiden tuhkapitoisuuden määritykseen.
72172 €
Osta

Uraani (U) lannoitteiden raaka-aineista

Analyysi sisältää näytteen happohajottamisen ja uraanin (U) määrittämisen ICP-SFMS-tekniikalla. Näytteen uraanipitoisuus esitetään tuloksissa yksikkössä mg / kg k.a.
67190 €
Kysy lisää

Valmisaterian säilyvyystestaus

Kolmen pisteen säilyvyystesti sisältää seuraavat mikrobiologiset analyysit: • Aerobiset mikro-organismit 30 °C • Enterobakteerit • Bacillus Cereus (alustava) • Hiivat ja homeet Analyysit suoritetaan arvioidun säilyvyysajan alussa, keskellä ja lopussa. Analyysin hinta sisältää kolme mittausta.
358554 €
Osta

Valobakteeritesti

ISO 11348-1
Vesinäytteiden estävän vaikutuksen määrittäminen Vibrio fischerin valon emissioon.
82202 €
Kysy lisää

Veden juomakelpoisuustutkimus (mikrobiologinen)

Analyysikokonaisuus kaivoveden laadun selvittämiseksi. Paketti sisältää seuraavat analyysit: • Koliformiset bakteerit • E.
258 €
Osta

Veden juomakelpoisuustutkimus (porakaivo)

Analyysikokonaisuus porakaivoveden laadun selvittämiseksi. Paketti sisältää seuraavat analyysit: • E.
559 €
Osta

Veden juomakelpoisuustutkimus (rengaskaivo)

Analyysikokonaisuus porakaivoveden laadun selvittämiseksi. Paketti sisältää seuraavat analyysit: • E.
437 €
Osta

Vesianalyysipaketti (laaja)

Vesinäytteestä teetettävät analyysit: • Öljyt ja rasvat • Alkuaineet (Al, As, Ba, B, Cd, Ca, Cr, Cu, Sn, Fe, Mg, Hg, Pb, K, Se, Na, Sr, Zn) • Bikarbonaatti (HNO3) • Bromidi, Br • Kloridi, Cl • Sähkönjohtavuus 25 °C:ssa • Anioniaktiiviset tensidit • Kationiset tensidit • Kokonaiskovuus • Fluoridi, F • Kokonaisfosfori, P • Ulkonäkö • Silikaatti, SiO2 • TDS • Kiintoaine • Sulfaatti, SO4 • Alkaliniteetti • Nitraatti, NO3 • Fenoliset yhdisteet.
8301 085 €
Kysy lisää

Vesihöyryn läpäisynopeus (WVTR) kalvomaisista materiaaleista

ASTM F1249
Vesihöyryn läpäisynopeuden (water vapor transmission, WVTR) mittaus. Mittaus sisältää kaksi rinnakkaista määritystä.
360451 €
Osta

Vesihöyryn läpäisynopeus (WVTR) paperista tai kartongista

PN-ISO 2528:2000
Tällä gravimetrisellä menetelmällä voidaan määrittää vesihöyryn läpäisynopeus (WVTR) materiaaleille, joilla on korkea vesihöyrynläpäisevyys. Tämä menetelmä on tarkoitettu papereille ja kartongeille, joiden vedenläpäisynopeus on yli 1 g / m2 / vrk.
96208 €
Osta

Vesihöyrynläpäisy (WVTR) pakkauksista

Tämä testi soveltuu valmiiden pakkausten vesihöyryn läpäisynopeuden (WVTR) määrittämiseen. Testi tehdään kolmella rinnakkaismittauksella per tuote, jotta varmistumme tulosten oikeellisuudesta.
656787 €
Osta

Vesiliukoisen fluoridin määritys kiinteistä näytteistä yksivaiheisella ravistelutestillä

EN 12457-2
Vesiliukoisen fluoridin määrittäminen kiinteistä matriiseista. Fluoridi uutetaan näytteestä vedellä yksivaiheisella ravistelutestillä huoneenlämmössä (20 ±5°C) standardin EN 12457-2 mukaisesti.
73175 €
Kysy lisää

Vesiliukoisen kloridin määritys kiinteistä näytteistä yksivaiheisella ravistelutestillä

EN 12457-2
Vesiliukoisen kloridin määritys kiinteistä matriiseista. Kloridi uutetaan näytteestä vedellä yksivaiheisella ravistelutestillä huoneenlämmössä (20 ±5°C) standardin EN 12457-2 mukaisesti.
73175 €
Kysy lisää

Vesiliuoksen natriumkloraatti (NaClO3)

Liuoksen natriumkloraattipitoisuuden laskennallinen määritys. Näytteen NaClO3-pitoisuus lasketaan ClO3-pitoisuuden perusteella, joka mitataan ionikromatografiatekniikalla (IC).
78197 €
Osta

Vesiliuoksen natriumkloraatti (NaClO3), kloraatti (ClO3) ja kloriitti (ClO2)

Liuoksen sisältämän natriumkloraatin, kloraatin ja kloriitin määrittäminen. Näytteen kloraatti ja kloriitti mitataan ionikromatografia (IC) -tekniikalla.
109234 €
Kysy lisää

Vesinäytteen aminohappojen tunnistaminen

Aminohappojen määrittäminen jätevesinäytteestä. Analyysi sisältää seuraavien aminohappojen määrittämisen: • Alaniini • Arginiini • Asparagiini • Aspartaatti • Sitrulliini • Kystiini/kysteiini • Glutamaatti • Glutamiini • Glysiini • Histidiini • Hydroksiproliini • Isoleusiini • Leusiini • Lysiini • Metioniini • Ornitiini • Fenyylialaniini • Proliini • Seriini • Tauriini • Treoniini • Tryptofaani • Tyrosiini • Valiini.
330437 €
Osta

Vesinäytteen ammonium ja ammoniumtyppi

CFA-method based on auto analyzer Bran-Luebbe Method G-171- 96.
Ammoniumin ja ammoniumtypen määrittäminen vesinäytteistä Bran-Lubbe menetelmällä. CFA-menetelmä perustuu Bran-Luebbe menetelmään G-171-96.
30140 €
Kysy lisää

Vesinäytteen fluoridipitoisuus (F–)

ISO 10304
Vesinäytteen fluoridipitoisuuden määrittäminen ionikromatografisella (IC) menetelmällä. Tulokset esitetään yksikössä mg/l.
76196 €
Osta

Vesinäytteen kokonaistyppianalyysi

SFS-EN ISO 11905-1:1998
Kokonaistyppipitoisuuden määrittäminen vesinäytteestä FIA-tekniikalla SFS-EN ISO 11905-1:1998 mukaisella menetelmällä.
44155 €
Kysy lisää

Vesinäytteen öljy- ja rasvapitoisuus

SFS 3010 (modif.)
Öljy- ja rasvapitoisuuden määrittäminen vesinäytteestä SFS 3010 (modif.) menetelmällä. Näytteen öljy- ja rasvapitoisuus ilmoitetaan yksikössä mg/l.
80200 €
Kysy lisää

Vetokoe jäykille muoveille

EN ISO 527-1,2
Vetokoe valetuille, kuten ruiskuvaletuille, muoveille huoneen lämpötilassa. Testillä määritetään näytteelle voima-siirtymäkäyrä, josta voidaan määrittää mm.
112233 €
Osta

Vetyperoksidin pitoisuusmääritys vesiliuoksista

EN 902
Vetyperoksidin (H2O2) pitoisuusmääritys vesiliuoksista kaliumpermanganaattititrauksella.
124243 €
Kysy lisää

Viskositeettimääritys kartiogeometrian reometrillä

ASTM D 7395 – 07
Nesteiden ja suspensioiden viskositeettimääritys reometrillä käyttäen kartiogeometriaa 500 s-1 leikkausnopeudella.
103349 €
Kysy lisää

Visuaalisten muutosten määritys Martindalen kulutustestistä

EN ISO 12947-4
Osana ISO 12947 standardia tällä menetelmällä määritetään visuaalisia muutoksia tekstiileistä, joille on tehty martindale kulutustesti. Menetelmä soveltuu kaikille pinnoittamattomille tekstiileille.
121236 €
Kysy lisää

VOC-yhdisteiden kvantitointi biokaasunäytteestä

Analyysillä voidaan määrittää helposti haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) määrä biokaasunäytteistä. Tyypillisesti detektoitavien VOC:en kiehusmispistealue on 60-280 °C.
381507 €
Kysy lisää

VPD-ICP-MS

Metallikontaminaatioiden määritys piikiekkojen tai ohutkalvonäytteiden pinnoilta VPD-ICP-MS tekniikalla. VPD-ICP-MS analyysille on kaksi erilaista menetelmää, jonka valitseminen riippuu näytteen koostumuksesta: VPD-ICP-MS piikiekoille ja VPD-ICP-MS ohutkalvonäytteille “Perintestä” VPD-ICP-MS menetelmää voidaan käyttää piikiekoille.
5351 033 €
Osta

Väliliinan delaminoituminen ylemmästä kankaasta

DIN 54310
Määrittää väliliinan delaminoitumisen ylemmistä kankaista mekaanisella delaminaatiotestillä.
62177 €
Kysy lisää

Värin siirtyvyys paperista tai kartongista

PN-EN 646:2019-03
Tätä testiä käytetään arvioimaan elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien paperien ja kartonkien värin siirtymistä. Tällä testillä voit varmentaa, että siirtyykö ruokapakkauksestasi väriaineita ruokaan.
104216 €
Osta

XPS syvyysprofilointi

XPS syvyysprofiloinnissa yhdistetään ionitykin etsaussyklien sarja XPS-analyysiin, jolloin saadaan kvantitatiivisesti ja semi-kvantitatiivisesti (atomi-%) analysoitua materiaalin pinnan koostumus ja kerrospaksuudet.

XRF-analyysi (Si, Al, Ca, Ti, P, Mn, Cr ja C) piiraudalle (SiFe)

Röntgenfluoresenssi mittaus piiraudalle (SiFe). Analyysi sisältää seuraavien alkuaineiden määrittämisen: Si, Al, Ca, Ti, P, Mn, Cr ja C.
392470 €
Osta

XRR ohutkalvonäytteille

Röntgenheijastuvuus mittaus (XRR) ohutkalvonäytteille. Tuloksena saadaan arvot kalvon tiheydelle (g / cm3), paksuudelle (nm) sekä karheudelle (nm).
210340 €
Osta

Yksittäisten ja kerrattujen lankojen lineaarinen tiheys – lyhyen pituuden menetelmä

53830-3
Yksittäisten ja kerrattujen lankojen lineaarinen tiheys voidaan määrittää lyhyen pituuden menetelmällä standardin 53830-3 mukaisesti. Menetelmä sopii yksinkertaisille, kerratuille ja teksturoiduille langoille.
36150 €
Kysy lisää

Yksittäisten ja kerrattujen lankojen silmukkatesti

53843-1
Testi ilmaisee yksittäisten ja kerrattujen lankojen vetolujuuden silmukkamenetelmällä.
65180 €
Kysy lisää

Yksittäisten ja kerrattujen lankojen vetokoe – solmumenetelmä

53842-1
Testi ilmaisee yksittäisten ja kerrattujen lankojen vetolujuuden solmumenetelmällä.
65180 €
Kysy lisää

Zeta-potentiaalin määritys

Zeta-potentiaalin määritys partikkelin ja liuottimen välillä.
281435 €
Osta

Öljypitoisuuden määritys öljykasveista heksaaniuuttomenetelmällä

MSZ EN ISO 734:2016
Öljypitoisuuden määrityksessä näyte uutetaan heksaanilla (tai muulla vastaavalla liuottimella). Uuton jälkeen liuotin haihdutetaan pois ja jäljelle jääneen öljyn massa punnitaan vaa'alla.
47161 €
Kysy lisää

Heräsikö kysymyksiä? Autamme mielellämme.

Ringing phone
Tietokonetta käyttävä henkilö
1
Valitse tarvittavat testit
tilausvahvistus
2
Vastaanota tilausvahvistus
Näytelähetys
3
Lähetä näytteesi meille
Henkilö saa sähköpostin puhelimeensa
4
Saat tulokset sähköpostiisi

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Voit myös lähettää sähköpostia info@measurlabs.com tai soittaa meille numeroon +358 50 336 6128

Vastaamme aina yhdessä arkipäivässä.