Testauspalvelut

Tältä sivulta löydät valikoiman Measurlabsin suosituimpia testauspalveluita. Voit suodattaa testivalikoimaa toimialan tai materiaalin, testityypin ja mittauslaitteen mukaan. Otathan meihin yhteyttä, jos et löydä etsimääsi analyysiä.

Hapenläpäisynopeus (OTR) kalvomaisille materiaaleille

ASTM D3985, ASTM F1927, ASTM F2622-08, …
Testillä mitataan nopeutta, jolla happi läpäisee kalvomaisen materiaalin. Mittaus tehdään kahdelle rinnakkaiselle näytepalalle …

Osmolaalisuuden mittaus

Osmolaalisuuden mittaus nestemäisistä näytteistä jäätymispisteosmometrillä Ph. Eur 2.2.35.2020 mukaisesti. Osmolaliteetti kertoo liuenneiden ionion ja molekyylien yhteenlasketun molaliteetin kilogrammassa nestettä. Analyysin tulokset ilmoitetaan yksiköissä mOsm/kg. …

Mikromuovit ruuassa

Mikromuovien määritys ruokanäytteistä Raman-spektroskopialla. Analyysin tuloksena saadaan erityyppiset polymeerit koon mukaan lajiteltuina (1-10 µm, 10–50 µm, 50–100 µm, 100–500 µm, >500 µm). Tämä tuote on tarkoitettu tavanomaisille ruokanäytteille. Erikoisempien …

Raskasmetallien (Pb, Cd, As, Hg) analyysipaketti

EN 15763
Raskasmetallijäämien (Pb, Cd, As, Hg) analyysi ruoka-, rehu- tai ravintolisänäytteestä. Määritys suoritetaan ICP-MS-menetelmällä EN 15763 -standardin mukaisesti.

ICP-SFMS metallien seulonta

Metallien seulontanalyysi kattaa 70 alkuaineen semi-kvantitatiivisen määrittämisen. Menetelmä soveluu mm. ympäristönäytteiden taustapitoisuuksien määrittämiseen ja tuntemattomien näytteiden alkuainejakauman tutkimiseen. Menetelmän avulla voidaan arvioida, …

Osmolaarisuuden mittaus

Osmolaarisuuden mittaus nestemäisistä näytteistä jäätymispisteosmometrillä Ph. Eur 2.2.35.2020 mukaisesti Osmolariteetti kertoo liuenneiden ionien ja molekyylien yhteenlasketun molaarisuuden nesteessä. Analyysin tulokset ilmoitetaan yksiköissä mOsm /L. HUOM: …

Akryyliamidin määritys

ISO 18862
Akryyliamidi on vierasaine, jota muodostuu elintarvikkeissa luonnollisesti esiintyvästä asparagiinista ja pelkistävistä sokereista yli 120 °C:n ja alhaisen kosteuden kypsennysolosuhteissa. Tyypillisiä riskielintarvikkeita akryyliamidin osalta ovat …

Elintarvikkeiden ravintosisältöanalyysi (EU 1169/2011) (BIG 7)

Suurimman osan pakatuista elintarvikkeista tulisi sisältää ravintoarvoilmoitus. Elintarviketietoja koskevassa asetuksessa (EU) 1169/2011 määritellään, mitä tietoja pakkausmerkinnöissä on esitettävä. …

Etkö löydä etsimääsi?

Vain pieni osa mittauspalveluistamme on listattu nettisivuilla. Jos et löydä etsimääsi, älä epäröi ottaa yhteyttä!

Rehun ja lemmikkieläinten ruokien ravintosisältömääritys

Lemmikeille tarkoitettujen rehuseosten tai täydennysrehujen ravintosisällön analyysi komission asetuksen (EU) 2017/2279 mukaisesti. Analyysiin sisältyvät seuraavat määritykset: Kosteus, Tuhka, Raakaproteiini, …

Vesihöyrynläpäisevyys (WVTR) pakkauksista

Tämä mittaus soveltuu valmiiden pakkausten vesihöyryn läpäisynopeuden (WVTR) määrittämiseen. Testi tehdään kolmella rinnakkaismittauksella per tuote, jotta voidaan varmistua tulosten oikeellisuudesta. Lämpötila on valittavissa 15–55 °C …

Elintarvikkeiden ravintosisältöanalyysi (EU 1169/2011) (BIG 8 - sisältää ravintokuidun)

Suurimman osan pakatuista elintarvikkeista tulisi sisältää ravintoarvoilmoitus. Elintarviketietoja koskevassa asetuksessa (EU) 1169/2011 määritellään, mitä tietoja …

Enterobakteerit

EN ISO 21528-2
Horisontaalinen menetelmä enterobakteerien toteamiseksi (EN ISO 21528). Mikrobiologisissa analyyseissä laskutetaan tilauskohtainen näytteenkäsittelymaksu (39 € per tilaus).

ICP-MS mittaus (laaja) vesinäytteelle

EN ISO 17294-2, EN ISO 178 52, EN 16192, …
Vesinäytteen ICP-MS mittaus sisältää seuraavien alkuaineiden määrityksen: Be, Ba, Co, Al, Mg, Cu, Li, Mn, Ag, Sn, Ti, V, Zn, Tl, B, Hg, Mo, Fe, Ca, K, U, P, …

Aflatoksiinien B1, B2, G1 ja G2 määritys

EN 14123
Aflatoksiini B1, B2, G1 ja G2 määritys elintarvikkeista, rehusta ja lisäravinteista. Aflatoksiinit ovat tiettyjen Aspergillus-sienten tuottamia hometoksiineja. EU:n lainsäädännön mukaisesti mahdollisesti testattavia …

Allergeenit (ELISA) - gliadiini ja gluteeni

Gliadiinin ja gluteenin kvantitatiivinen määritys elintarvikkeista, kosmetiikasta, rehuista ja ympäristönäytteistä ELISA-menetelmällä. Gliadiinin kvantitatiivista määritystä käytetään gluteenin laskemiseksi. Menetelmä ei sovellu …

Elintarvikkeen tai rehun rasvahappoprofiili (sis. rasvan uuton)

Elintarvikkeen, rehun tai niihin verrattavissa olevan näytteen rasvahappoprofiilin määritys GC-MS:llä tai GC-FID:llä. Mittaukseen sisältyy seuraavien rasvahappojen määritys: 4:0, 6:0, 8:0, 10:0, 11:0, …

Karotenoidien analyysipaketti

Karotenoidit ovat pigmenttejä, joita esiintyy erilaisissa elintarvikkeissa joko luontaisesti tai tarkoituksellisesti lisättynä esim. elintarvikevärinä. Testipaketti sisältää seuraavien karotenoidien määrityksen: Apokarotenaali (trans-β-apo-8'-karotenaali) …

Lääkeainejäämien testaus painonhallintaan tarkoitetuista lisäravinteista (Amazon-verkkokaupan laadunvalvonta)

Amazon edellyttää, että painonpudotukseen ja -hallintaan tarkoitettujen lisäravinteiden valmistajien on toimitettava vuosittain …

Lääkeainejäämien testaus seksuaalista kykyä edistävistä lisäravinteista (Amazon-verkkokaupan laadunvalvonta)

Amazon edellyttää, että seksuaalista kykyä edistävien lisäravinteiden valmistajien on toimitettava vuosittain analyysitodistus …

Lipidiuutteen, rasvan tai öljyn rasvahappoprofiili

EN ISO 12966-1, EN ISO 12966-4, EN ISO 15304
Lipidien raakauuton, rasvojen tai öljyjen rasvahappoprofiilin määritys GC-MS:llä tai GC-FID:llä. Mittaukseen sisältyy seuraavien …

Lääkeainejäämien testaus urheiluravitsemukseen tarkoitetuista lisäravinteista (Amazon-verkkokaupan laadunvalvonta)

Amazon edellyttää, että urheiluravitsemukseen tarkoitettujen lisäravinteiden valmistajien on toimitettava vuosittain …

Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen määritys (PAH 4)

Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen analyysipaketti elintarvikkeille, rehuille ja lisäravinteille. Testipaketti sisältää seuraavien yhdisteiden määrityksen: bentso(a)pyreeni [CAS: 50-32-8), bents(a)antraseeni …

Ravintolisän epäpuhtauksien analyysipaketti (laaja)

ASU L 00.00-132/2, ASU L 00.00-20, ASU L 00.00-88, …
Ravintolisän laatuanalyysi, joka sisältää seuraavien kontaminanttien määritykset: Raskasmetallit (As, Cd, Hg, Pb), …

Yksittäisen alkuaineen analyysi

EN ISO 17852
Yhden alkuaineen analysointi (esim. Al, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Na, Ni, Zn, jne.). Näytematriisista tulee aina sopia etukäteen. Matriisi saattaa vaikuttaa analyysin hintaan.

Elintarvikkeen ravinnepitoisuus (ICP-MS)

Kalsium (Ca), fosfori (P), natrium (Na), magnesium (Mg), sinkki (Zn), mangaani (Mn), kupari (Cu), seleeni (Se), koboltti (Co) pitoisuuksien määrittäminen elintarvikenäytteistä ICP-MS-tekniikalla. Analyysipakettiin voidaan lisätä muita …

Biogeeniset amiinit elintarvikkeista

Elintarvikkeista ja rehuista peräisin olevien biogeenisten amiinien analyysipaketti. Analyysipaketti sisältää seuraavat aineet: Tryptamiini [CAS: 61-54-1], Fenyylietyyliamiini [CAS: 64-04-0], Putrescine [CAS: 110-60-1], Cadaverine [CAS: …

Hometoksiinien laaja testipaketti (asetus 2023/915)

EN 14123, EN 14132, EN 14352, …
EU:n komission asetuksessa 2023/915 lueteltujen hometoksiinien testipaketti: Aflatoksiini B1, B2, G1, G2, Fumonisiini B1, B2, T-2- ja HT-2-toksiini, …

ICP-MS kokonaismetallit vesinäytteelle (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, V, Zn)

EN ISO 17294-2, EN ISO 178 52, EN 16192, …
Vesinäytteen kokonaismetallipitoisuuksien Sb, As, Hg, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn ja V …

Jauheen ominaispinta-ala suhteessa tilavuuteen

Tilavuuteen suhteutettu ominaispinta-ala (eng. volume specific surface area, VSSA) voidaan laskea N2-adsorption ja BET-menetelmän avulla määritetyn ominaispinta-alan ja He-pyknometrillä määritetyn tiheyden perusteella. Mittaus on …

Kokonaissokerien määritys Luff–Schoorl-menetelmällä

Kokonaissokerien pitoisuuden määritys ruoasta ja rehusta Luff–Schoorl-titrausmenetelmällä. Sokeripitoisuus ilmaistaan glukoosina.

Mineraaliöljyn (MOSH/POSH ja MOAH) pitoisuus elintarvikkeissa

EN 16995
Tyydyttyneiden mineraaliöljyhiilivetyjen (MOSH) ja polyolefiinioligomeeristen hiilivetyjen (POSH) sekä aromaattisten mineraaliöljyhiilivetyjen (MOAH) määritys elintarvikkeista. Tulos …

Torjunta-ainejäämien seulonta (laaja paketti)

EN 15662
Torjunta-ainejäämien seulonta erilaisista matriiseista. Torjunta-aineet uutetaan käyttämällä asetonitriiliä QuEChERS-menetelmän (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe) mukaisesti ja analysoidaan GC-MS/MS- …

Tropaanialkaloidit

Antikolinergisten tropaanialkaloidien analyysi elintarvikkeista ja lisäravinteista. Testipaketti sisältää seuraavat parametrit: Atropiini ((-)-hyoskyamiinin ja (+)-hyoskyamiinin raseeminen seos) [CAS: 101-31-5/51-55-8], Skopolamiini [CAS: 138-12-5], Atropiinin ja …

Valmisaterian säilyvyystestaus

Kolmen pisteen säilyvyystesti sisältää seuraavat mikrobiologiset analyysit: • Aerobiset mikro-organismit 30 °C • Enterobakteerit • Bacillus Cereus (alustava) • Hiivat ja homeet Analyysit suoritetaan arvioidun säilyvyysajan alussa, keskellä ja lopussa. …

Allergeenien määritys ELISA-menetelmällä

Allergeenien määritys elintarvikkeesta, rehusta tai lisäravinteesta entsyymi-immunosorbenttimäärityksellä (ELISA): Maapähkinä, Soijaproteiini, Gliadiini / gluteeni, Kaseiini, Cashew, Munanvalkuainen, Kala, Hasselpähkinä, Äyriäiset, …

Dioksiinien ja PCB-yhdisteiden määritys vedestä, ruoasta ja rehusta

EN 16215
Maailman terveysjärjestön (WHO) määrittämien dioksiinien ja PCB-yhdisteiden (polyklooratut bifenyylit) määritys. Analyysipakettiin kuuluvat seuraavat mittaukset: TEQ-WHO arvot: …

Etyleenioksidi ruokanäytteistä

Etyleenioksidin ja 2-kloorietanolin määritys ruokanäytteistä. Tulokset raportoidaan etyleenioksidin ja kloorietanolin summana.

Glukosinolaatit (kokonaispitoisuus)

Glukosinolaattien kokonaispitoisuuden määritys UV-spektrofotometrisellä menetelmällä, joka on suunniteltu rapsille, rypsille tai muille vastaaville materiaaleille.

Histamiinin määritys kalasta ja kalatuotteista

Histamiini on biogeeninen amiini, jota muodostuu tiettyjen elintarvikeperäisten mikrobien muokatessa elintarvikkeen histidiiniä. Koska histamiini aktivoi ihmisessä tulehdusvasteen, histamiinialtistus elintarvikkeesta voi aiheuttaa …

Kevyt likaantuneisuusanalyysi elintarvikkeille

Kevyen lika-analyysin havaitsemat epäpuhtaudet sisältävät hyönteisten palasia, eläinten karvoja, kokonaisia hyönteisiä ja muita vieraita materiaaleja, kuten höyhenhiukkasia, punkkeja, metallia, kumia, muovia ja maalilastuja.

Kofeiinin pitoisuus

ISO 20481
Kofeiinipitoisuuden määritys elintarvikkeesta (esim. tee, kahvi, virvoitusjuomat), kosmetiikasta tai muista sopivista matriiseista.

Melatoniinin määritys ravintolisästä

Melatoniinin määritys kiinteästä tai nestemäisestä (esim. nenäsuihke) ravintolisästä. Komission asetuksen (EU) N:o 432/2012 mukaan melatoniinia sisältäviä ravintolisiä voidaan markkinoida seuraavilla terveysväitteillä: "Melatoniini auttaa …

P-Anisidiiniluvun määritys rasvoista ja öljyistä

ISO 6885
p-Anisidiiniarvo kuvaa aldehydien, pääasiassa α,β-tyydyttymättömien aldehydien, määrää rasvassa tai öljyssä. Arvoa käytetään laajalti rasvojen ja öljyjen sekundääristen hapettumistuotteiden määrän arvioimiseksi. …

Perfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS) elintarvikkeesta (EU-lainsäädännön mukainen analyysi)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on arvioinut, että tietyt perfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS), kuten PFOS, PFOA, PFNA ja PFHxS, voivat …

Peroksidiluku eläin- ja kasviperäisistä rasvoista ja öljyistä

EN ISO 3960
Peroksidiluku mittaa hapen määrää, joka on kemiallisesti sitoutunut öljyyn tai rasvaan peroksideina. Korkea peroksidiluku on merkki tuotteen hapettumisesta, jolla on monia negatiivisia …

Torajyväsienen alkaloidien määritys

Torajyväsienen (Claviceps purpurea) tuottamien alkaloidien (ergometriini, ergotamiini, ergosiini, ergokristiini, ergokriptiini, ergokorniini sekä vastaavat -iniiniepimeerit) analyysi elintarvikkeista tai lisäravinteista. EU-määräysten mukaisesti …

Vesiliukoisen kloridin määritys kiinteistä näytteistä yksivaiheisella ravistelutestillä

Vesiliukoisen kloridin määritys kiinteistä matriiseista. Kloridi uutetaan näytteestä vedellä yksivaiheisella ravistelutestillä huoneenlämmössä (20 ±5°C) standardin EN …

Aerobinen biohajoavuus kompostilosuhteissa

Tällä analyysillä määritetään materiaalin biohajoavuus ISO 14855 -standardin mukaisesti aerobisissa olosuhteissa. Testissä mitataan materiaalin hajoamista hiilidioksidiksi joko teollisen kompostin tai kotikompostin olosuhteissa. Testi …

Alkoholijuoman ravintosisältömääritys

Alkoholijuomat eivät yleisesti sisällä rasvaa tai ravintokuitua, joten rasvahappokoostumuksen ja ravintokuidun määritykset eivät ole tarpeellisia. Alkoholijuomien ravintosisällön määritys sisältää seuraavat parametrit: Kosteus, Tuhka, …

Alkuaine-epäpuhtaudet ultrapuhtaassa vedessä

Mittauksella voidaan määrittää 36 alkuaineen määrät ultrapuhtaassa vedessä käyttämällä ICP-MS-menetelmää. Määritettävät alkuaineet: Al, Sb, As, Ba, Be, Bi, B, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Ga, Ge, Au, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Nb, Pt, K, Ag, …

Biohajoavuus maaperässä

Tällä analyysillä arvioidaan materiaalin aerobista biohajoavuutta maaperää simuloivassa ympäristössä ISO 17556- standardin mukaisesti. On hyvä huomata, että analyysi sisältää ainoastaan tutkimuksen materiaalin hajoamisesta hiilidioksidiksi referenssinäytteeseen …

Deoksinivalenolin määritys

EN 15791
Deoksinivalenolin (DON) määritys elintarvikkeista, rehusta tai lisäravinteista. DON on tiettyjen Fusarium-sienten tuottama mykotoksiini. EU-lainsäädännön mukaisesti DON-pitoisuutta tulisi testata mm. seuraavista tuotteista: Prosessoimattomat …

Elintarvikkeen aromiyhdisteiden määritys

Tiettyjen aromiyhdisteiden tunnistaminen GC-MS-tekniikan avulla. Menetelmä perustuu GC-MS signaalin vertaamiseen kunkin aromiyhdisteen vastaavaan isotooppimerkittyyn standardiin. Esimerkkejä tunnistettavista yhdisteistä: • asetiini • …

Elintarvikkeen tai rehun rasvahappoprofiili rajoitetusta näytemäärästä (20mg)

Rasvahappoprofiili rajoitetusta näytemäärästä (≥ 20 mg) ruokaa tai rehua (sis. rasvan uuton).

Glykoalkaloidit ruuassa (peruna)

Analyysissä määritetään alfa-kakoniinin ja alfa-solaniinin määrä ruokanäytteissä. Yleensä määritys tehdään perunasta. Jos halutaan määrittää lisäksi muita kuin ylämainittuja glykoalkaloideja, ota yhteyttä Measurlabsin yhteyshenkilöön.

Hunajan aitous

Hunaja on Neuvoston direktiivin 2001/110/EY (ns. hunajadirektiivi) määritelmän mukaan luontoperäinen makea aine, jonka tarhamehiläinen (Apis mellifera) on tuottanut esimerkiksi kukkien medestä. Direktiivin mukaan EU-alueella myytävään hunajaan ei saa lisätä ylimääräisiä …

Kannabinoidit elintarvikkeesta

Kannabinoidit ovat hamppukasveissa esiintyvien terpeenien luokka, joista joillakin on erilaisia ​​biologisia ominaisuuksia. Tästä johtuen tiettyjen kannabinoidien pitoisuuksia elintarvikkeissa valvotaan EU:ssa. Komission asetuksen (EU) 2023/915 mukaan …

Laktoosin määritys laktoosittomasta tuotteesta

Ruokavirasto on määritellyt laktoosittomiksi määriteltyjen tuotteiden sisältämälle laktoosille raja-arvon <10 mg/100 g tai 100 ml tai <0,01 g/100 g tai ml perustuen pohjoismaiseen raporttiin "Nordiske Seminar- og Arbejdsrapporter …

Liuennut pii ultrapuhtaassa vedessä

Mittauksella määritetään liuenneen piin pitoisuus ultrapuhtaassa vedessä käyttämällä UV-VIS-spektroskopiaa (molybdeeni-heteropolysininen-menetelmä). Piin määritysraja (LOD) on 0,7 ppb. Näyte tulee ottaa erityisesti ultrapuhtaille vesille …

Okratoksiini A:n määritys

EN 14132
Okratoksiini A:n analyysi elintarvikkeesta, rehusta tai ravintolisistä. Euroopan komission asetus (EU) 2023/915 (aiemmin (EY) 1881/2006) asettaa ylärajat okratoksiini A:n määrälle riskialttiissa elintarvikkeissa, kuten käsittelemättömissä …

P-Anisidiiniluku elintarvikkeista ja rehuista

p-Anisidiiniluku on yleisesti käytetty mittari elintarvikkeen tai rehun sekundääristen hapettumistuotteiden määrän arvioimiseksi. Mittauksessa määritetään aldehydit (etenkin α,β-tyydyttymättömät aldehydit) rasvasta tai öljystä, …

Pelkistävien sokerien määritys Luff–Schroorl-menetelmällä

Pelkistävien sokerien pitoisuuden määritys ruoasta tai rehusta Luff–Schroorl-titrausmenetelmällä.

Perfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS) elintarvikkeesta (laaja analyysi)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on arvioinut, että tietyt perfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS), kuten PFOS, PFOA, PFNA ja PFHxS, voivat vaikuttaa haitallisesti mm. …

Peroksidiluku elintarvikkeista ja rehuista

Peroksidiluku mittaa hapen määrää, joka on kemiallisesti sitoutunut öljyyn tai rasvaan peroksideina hapettumisen seurauksena. Hapettumistuotteiden kertyminen elintarvikkeisiin tai rehuun vaikuttaa muun muassa aistinvaraisiin …

Pyriproksyfeenin pitoisuus ruoassa

Mittauksella määritetään QuEChERS-käsittelyllä valmistellun näytteen pyriproksyfeenin (eng. pyriproxyfen, PPF) pitoisuus HPLC-MS laitteella. Tulos ilmoitetaan muodossa µg/l tai mg/kg riippuen siitä, onko näyte nestemäinen vai kiinteä.

Pyrrolitsidiinialkaloidien määritys

Pyrrolitsidiinialkaloidit ovat luonnossa esiintyviä aineita, joita eri kasvit tuottavat puolustusmekanismina kasvinsyöjiä vastaan. EFSA:n elintarvikeketjun epäpuhtauksia käsittelevä tiedelautakunta (CONTAM-paneeli) on todennut, että …

Ravintolisän analyysipaketti (perustaso)

EN 15763
Ravintolisän laatuanalyysi, joka sisältää seuraavat määritykset: Raskasmetallit (As, Cd, Hg, Pb), Aerobiset mikrobit, E. coli, Salmonella, Koliformiset bakteerit, S. aureus, Hiivat ja homeet. Tarvittaessa testipakettiin …

Sitriniinin määritys

Sitriniinin määritys elintarvikkeesta, rehuista ja lisäravinteista. Komission asetuksessa (EU) 2019/1901 sitriniinin enimmäismääräksi punahiivalla (Monascus purpureus) fermentoituun riisiin perustuvissa ravintolisissä on määritelty 100 µg/kg.

Sokerianalyysi (fruktoosi, glukoosi, sakkaroosi, maltoosi, laktoosi)

Elintarvike- tai rehunäytteen sokereiden analyysipaketti HPLC-RID:llä.

Säilöntäaineet - bentsoe- ja sorbiinihapon määritys

Bentsoe- ja sorbiinihapon määrittäminen elintarvikkeista HPLC-UV-tekniikalla. Analyysimenetelmä on akkreditoitu elintarvikkeille.

T-2- ja HT-2-mykotoksiinien määritys

EN 16923
T-2- ja HT-2-hometoksiinien analyysi elintarvikkeista, rehuista tai ravintolisästä. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on havainnut korkeita T-2- ja HT-2-toksiinin pitoisuuksia mm. erilaisista viljatuotteista ja …

TOTOX-arvo elintarvikkeista ja rehuista

TOTOX-arvo on kätevä indikaattori elintarvikkeen tai rehun hapettumisen arviointiin. Arvo lasketaan primääristen hapettumistuotteiden määrää kuvaavan peroksidiluvun ja sekundäärisiä hapettumistuotteita kuvaavan p-Anisidiiniluvun …

TOTOX-arvo rasvoista ja öljyistä

TOTOX-arvo lasketaan primääristen hapettumistuotteiden määrää kuvaavan peroksidiluvun ja sekundäärisiä hapettumistuotteita kuvaavan p-Anisidiiniluvun avulla. Arvon pohjalta voidaan arvioida rasvan tai öljyn hapettumisen kokonaistilaa. TOTOX-arvon …

Testaustyyppi

Ala tai materiaali

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

  • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
  • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.


...ja yli 600 muuta tyytyväistä asiakasta