Testauspalvelut

Selaa kategorian mukaan tai käytä suodattimia oikean testin löytämiseksi.

Mikromuovien analysointi jätevedestä mikro-Raman-menetelmällä

Mikromuovien määritys jätevesinäytteistä Raman-spektroskopialla. Analyysin tuloksena saadaan erityyppiset polymeerit koon mukaan lajiteltuina, esimerkiksi: 1-10 µm, 10–50 µm, 50–100 µm, 100–500 µm, >500 µm. …

SEM-EDX-kuvaus

Näytteen kuvaaminen pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM) ja alkuainekoostumuksen määritys energiadispersiivisellä röntgenspektroskopialla (EDX, EDS). Tyypillisesti näytteestä otetaan useita kuvia eri suurennoksilla edustavan otoksen saamiseksi. Tuloksena saadaan myös …

Partikkelien kokojakauman määritys laserdiffraktiolla kiinteistä näytteistä

ISO 13320
Partikkelikokojakauman (PSD) määritys laserdiffraktiolla (LD). Analyysi tehdään kiinteistä näytteistä. Menetelmä soveltuu ~0,4–2000 µm kokoisille partikkeleille. …

SEM-kuvantaminen

Näytteen kuvantaminen pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM). Näytteestä otetaan yleensä useita kuvia eri suurennoksilla edustavan otoksen saamiseksi. Sähköä johtamattomat näytteet voidaan valmistella analyysiä varten päällystämällä ne ohuella metallikerroksella. Näytteestä …

Partikkelien kokojakauman määritys laserdiffraktiolla dispersioista

ISO 13320
Partikkelikokojakauman (PSD) määritys laserdiffraktiolla (LD). Analyysi voidaan tehdä joko dispersioista tai kiinteistä aineista, jotka voidaan dispergoida veteen tai orgaanisiin …

Mikromuovit puhtaasta vedestä

Mikro-Raman määritys. Analyysiraportissa esitetään löydettyjen muovityyppien partikkelikokojakaumat (1-10 µm, 10–50 µm, 50–100 µm, 100–500 µm, >500 µm). Tämä analyysi on tarkoitettu juomavesille ja muille vastaaville puhtaille vesille. Huomioithan, että …

Partikkelien koon ja muodon määrittäminen kuva-analysaattorilla

Partikkelikokojakauman (PSD) ja partikkelien muodon määritys kuva-analysaattorilla. Kuva-analyysin avulla voidaan karakterisoida mm. kuitumaisten, sauvamaisten ja kristallimaisten partikkelien kokoa ja …

Ominaispinta-ala (BET)

BET (Brunauer–Emmett–Teller) -analyysi kiinteiden materiaalien ominaispinta-alan ja huokoskoon määrittämiseksi.

Etkö löydä etsimääsi?

Vain pieni osa mittauspalveluistamme on listattu nettisivuilla. Jos et löydä etsimääsi, älä epäröi ottaa yhteyttä!

Mikromuovit py-GC/MS -menetelmällä, tavanomaiset jätevedet

Analyysissä määritetään kymmenen yleisen muovityypin (PE, PP, PS, ABS, PVC, PET, PC, PMMA, PA6, PA66) pitoisuus pyrolyysi-GC/MS-menetelmällä. Menetelmässä mikromuovit suodatetaan näytteestä ja tulokset …

Partikkelikokojakauman määritys SEM:lla

Partikkelikokojakauman (PSD) määritys pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM) otetuista kuvista. Analyysi sisältää 150 partikkelin kuvantamisen. Menetelmässä lasketaan joko partikkelien halkaisija- tai leveys- ja pituusjakauma (riippuu …

Mikromuovit py-GC/MS -menetelmällä, puhtaat vedet

Analyysissä määritetään kymmenen yleisen muovityypin (PE, PP, PS, ABS, PVC, PET, PC, PMMA, PA6, PA66) pitoisuus pyrolyysi-GC/MS-menetelmällä. Mikromuovit suodatetaan näytteestä ja tulokset raportoidaan µg/l muodossa jokaisen …

Ominaispinta-ala ja huokoskoko

N2-adsorptio-analyysi kiinteiden materiaalien ominaispinta-alan ja huokoskokojakauman määrittämiseen.

Partikkelikokojakauman määritys dynaamisella valonsironnalla (DLS)

Partikkelikokojakauman (PSD) määritys dynaamisella valon sironnalla (DLS voidaan tehdä joko dispersioista tai kiinteistä aineista, jotka voidaan dispergoida veteen tai orgaanisiin liuottimiin. …

Jauheen valuvuuden määritys

Jauhemaisen kiinteän materiaalin valuvuusominaisuuksien määritys ASTM D6393 -standardin mukaisesti. Mittaus sisältää mm. seuraavat määritykset: Valumiskulma, Irtotiheys, Tärytiheys, Puristuvuus, Koheesio.

Hiukkaskokojakauma Euroopan komission ohjeistuksen mukaisesti

EC Commission recommendation 2022/C 229/01
Hiukkaskokojakauman määritys pyyhkäisyelektronimikroskopialla (SEM). Analyysi suoritetaan Euroopan komission suosituksen …

Jauheen XRD-mittaus - Kvalitatiivinen Analyysi

Kristallijauheiden kvalitatiivinen tai vertaileva analyysi röntgendiffraktiolla (XRD). Analyysi soveltuu ainoastaan materiaaleille, joilla on ainakin yksi kiteinen faasi.

Zeta-potentiaalin määritys

Zeta-potentiaalin määritys partikkelin ja liuottimen välillä.

REACH-asetuksen mukainen nanohiukkasanalyysi

Jauheen ominaispinta-ala suhteessa tilavuuteen

Tilavuuteen suhteutettu ominaispinta-ala (engl. volume specific surface area, VSSA) voidaan laskea N2-adsorption ja BET-menetelmän avulla määritetyn ominaispinta-alan ja He-pyknometrillä määritetyn tiheyden perusteella. Mittaus on …

Partikkelikokojakauma TEM-menetelmällä

Partikkelikokojakauma määritetään läpäisyelektronimikroskoopilla (TEM) otetuista kuvista. Menetelmä soveltuu parhaiten alle 50 nm kokoisille hiukkasille. Hiukkasten muodosta riippuen analyysi sisältää joko halkaisijan tai pituuksien ja …

Suihkeen pisarakoko

Suihkeen pisarakoon määritys Malvern Spraytec -laitteella. Analyysi sisältää yhden suihkepullon testauksen 20 asteen lämpötilassa standardietäisyydeltä. Laite pystyy havaitsemaan 0,1 µm - 900 µm kokoiset pisarat. Tuloksina raportoidaan kolmen peräkkäisen suihkutuskerran …

Alveolijakeinen pöly huoneilmassa

Mittauksessa määritetään alveolijakeisen pölyn määrä sisäilmasta käyttämällä näytekeräintä ja pumppua, jotka toimitetaan asiakkaalle näytteenottoa varten. Alveolijakeisella pölyllä tarkoitetaan hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on < 4 µm. …

Hengittyvä ja alveolijakeinen pöly huoneilmassa (EN 481 ja ISO 7708)

Mittauksessa määritetään sekä hengittyvän että alveolijakeisen pölyn määrä sisäilmasta käyttämällä näytekeräintä ja pumppua. Alveolijakeisella pölyllä tarkoitetaan hiukkasia, joiden aerodynaaminen …

Hengittyvä pöly huoneilmassa

Mittauksessa määritetään hengittyvän pölyn määrä sisäilmasta käyttämällä näytekeräintä ja pumppua, jotka toimitetaan asiakkaalle tilauksen yhteydessä. Hengitettävällä pölyllä tarkoitetaan hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on <100 µm. …

Hiukkaskokojakauma siivilämenetelmällä

Näyte siivilöidään mekaanisesti hiukkaskokojakauman määrittämiseksi. Tulokset ilmoitetaan erikokoisiin siivilöihin jääneiden hiukkasten massaosuuksina. Pienin aukkokoko on 0,063 mm.

Hengitettävän kiteisen piidioksidin (kvartsi) määritys materiaaleista

Kiteinen piidioksidi, eli kvartsi, on yleinen ainesosa rakennusmateriaaleissa sekä tuotteissa, jotka sisältävät kiveä, soraa, savea tai hiekkaa. Altistuminen hengitettävälle piidioksidille voi …

Huokoisuuden määritys elohopeaporosimetrillä

Näytemateriaalin huokoisuus (mm. huokosten koko ja tilavuus) määritetään elohopeatäytön avulla. Analyysissä näyterakenteen huokoiset osat täytetään elohopealla valitun paineen alla, ja huokosten täyttämiseen vaaditun elohopean …

Testaustyyppi

Ala tai materiaali

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

  • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
  • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.


...ja yli 700 muuta tyytyväistä asiakasta