Testauspalvelut

Tältä sivulta löydät valikoiman Measurlabsin suosituimpia testauspalveluita. Voit suodattaa testivalikoimaa toimialan tai materiaalin, testityypin ja mittauslaitteen mukaan. Otathan meihin yhteyttä, jos et löydä etsimääsi analyysiä.

Aistinvarainen arviointi – hajun ja maun siirtymä (DIN 10955)

DIN 10955
Virhehajun ja -maun arviointi aistinvaraisesti ruokakontaktimateriaaleille, jotka on tarkoitettu suoraan kosketukseen elintavikkeiden kanssa. Testi suoritetaan standardin DIN 10955 …

Ainekohtainen siirtymä – tahattomasti lisätyt aineet (NIAS), GC-MS

EN 13130-1
Tahattomasti lisättyjen aineiden (NIAS) analyysi. NIA-yhdisteet ovat kemikaaleja, joita havaitaan elintarvikekontaktimateriaalista tai -tuotteesta, mutta joita ei ole lisätty …

Ainekohtainen siirtymä – komission asetuksen (EU) 10/2011 Liitteen II alkuaineet

EN 13130-1
Asetuksen (EU) N:o 10/2011 liitteessä II lueteltujen alkuaineiden ainekohtaisen siirtymän testaus. Testi kattaa seuraavat alkuaineet tai parametrit: Litium …

Kokonaissiirtymän testaus – simulantti A, B, D2 (kaikki elintarvikkeet)

EN 1186-1, EN 1186-2, EN 1186-3
Kokonaissiirtymä eli kokonaismigraatio (OM) on materiaalista elintarvikesimulanttiin siirtyvien haihtumattomien aineiden …

Ainekohtainen siirtymä – primääriset aromaattiset amiinit (PAA)

Primääriset aromaattiset amiinit (PAA) ovat luokka yhdisteitä, joita muodostuu, kun elintarvikekontaktimateriaalin vapaat isosyanaattiryhmät reagoivat elintarvikkeen sisältämän veden kanssa. Lisäksi …

Kokonaissiirtymän testaus – simulantti E (Tenax)

EN 1186-1, EN 1186-13
Kokonaissiirtymä eli kokonaismigraatio (OM) simulanttiin E (Tenax) mittaa materiaalista kaasufaasin välityksellä elintarvikesimulanttiin siirtyvien haihtuvien ja puolihaihtuvien …

Kokonaissiirtymän testaus – simulantti B (3 % etikkahappo)

EN 1186-1, EN 1186-3
Kokonaissiirtymä eli kokonaismigraatio (OM) on materiaalista elintarvikesimulanttiin siirtyvien haihtumattomien aineiden yhteismäärä. Asetuksen (EU) N:o 10/2011 mukaan …

Kokonaissiirtymän testaus – simulantti D2 (oliiviöljy)

EN 1186-1, EN 1186-2
Kokonaissiirtymä eli kokonaismigraatio (OM) on materiaalista elintarvikesimulanttiin siirtyvien haihtumattomien aineiden yhteismäärä. Asetuksen (EU) N:o 10/2011 mukaan …

Etkö löydä etsimääsi?

Vain pieni osa mittauspalveluistamme on listattu nettisivuilla. Jos et löydä etsimääsi, älä epäröi ottaa yhteyttä!

Aistinvarainen arviointi – haju ja maku (EN 1230-1 ja -2)

EN 1230-1, EN 1230-2
Standardit EN 1230-1 ja -2 määrittelevät tarvittavat toimenpiteet hajujen ja makujen siirtymän arviointiin paperisista ja kartonkisista ruokakontaktimateriaaleista. Testi …

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) seulonta pakkausmateriaalista (laaja paketti)

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) seulonta paperista, kartongista ja muovista. Menetelmällä voidaan analysoida painettujen pakkausten haihtuvia jäämiä sekä mitata …

Ainekohtainen siirtymä – primääriset aromattiset amiinit (PAA), laaja paketti

EN 13130-1
Primääriset aromaattiset amiinit (PAA) ovat luokka yhdisteitä, joita muodostuu, kun elintarvikekontaktimateriaalin vapaat isosyanaattiryhmät reagoivat …

Kokonaissiirtymän testaus – simulantit A, B, D2e, D2i (kaikki elintarvikkeet)

EN 1186-1, EN 1186-3
Kokonaissiirtymä eli kokonaismigraatio (OM) on materiaalista elintarvikesimulanttiin siirtyvien haihtumattomien aineiden yhteismäärä. Asetuksen …

Kokonaissiirtymän testaus – simulantti A (10 % etanoli)

EN 1186-1, EN 1186-3
Kokonaissiirtymä eli kokonaismigraatio (OM) on kaikkien materiaalista elintarvikesimulanttiin siirtyvien aineiden yhteismäärä. Asetuksen (EU) No 10/2011 mukaan hydrofiilisille …

Ainekohtainen siirtymä – tahattomasti lisätyt aineet (NIAS), LC-QTOF-MS

EN 13130-1
Tahattomasti lisättyjen aineiden (NIAS) analysointi. NIAS-termillä tarkoitetaan kemikaaleja, joita havaitaan elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin tulevista tuotteista tai …

Ainekohtainen siirtymä – Komission asetuksen (EU) 2020/1245 Liitteen II alkuaineet ja ammoniumioni

EN 13130-1
Asetuksen (EU) 2020/1245 liitteessä II lueteltujen alkuaineiden ainekohtaisen siirtymän testaus. Kyseinen asetus muuttaa ja oikaisee …

Ainekohtainen siirtymä – tereftaalihappo ja isoftaalihappo

EN 13130-1, EN 13130-2
Tereftaalihapon [CAS 100-21-0; Ref No 24910] ja isoftaalihapon [CAS 121-91-5; Ref No 19150] ainekohtaisen siirtymän testaus. Tereftaalihappo (FCM 785) on ryhmitelty FCM …

Ainekohtainen siirtymä – tahattomasti lisätyt aineet (NIAS), GC-MS (Tenax)

EN 13130-1
Tahattomasti lisättyjen aineiden (NIAS) analysointi. NIA-yhdisteet ovat kemikaaleja, joita ei ole lisätty elintarvikekontaktimateriaaliin tarkoituksella, mutta joita …

Astiapesukonekestävyys 125 pesukerralla

EN 12875-1, EN 12875-2
Menetelmä keramiikasta, lasista, lasikeraamista, lasimaisesta emalista, metallista ja muovista valmistettujen astioiden konepesun kestävyyden testaamiseksi. Testillä arvioidaan astianpesun …

Kokonaissiirtymän testaus toistuvalle käytölle – simulantit A, B, D2 (kaikki elintarvikkeet)

EN 1186-1, EN 1186-2, EN 1186-3
Kokonaissiirtymä eli kokonaismigraatio (OM) on materiaalista elintarvikesimulanttiin siirtyvien …

Kokonaismigraation testaus – simulantti D2e (95 % etanoli)

EN 1186-1, EN 1186-3
Kokonaissiirtymä eli kokonaismigraatio (OM) on materiaalista elintarvikesimulanttiin siirtyvien haihtumattomien aineiden yhteismäärä. Simulanttia D2e (95 % etanoli) …

Kokonaissiirtymän testaus – simulantti D1 (50 % etanoli)

EN 1186-1, EN 1186-3
Kokonaissiirtymä eli kokonaismigraatio (OM) on materiaalista elintarvikesimulanttiin siirtyvien haihtumattomien aineiden yhteismäärä. Asetuksen (EU) N:o 10/2011 mukaan …

Antimikrobisten aineosien siirtyminen paperista tai kartongista

EN 1104
Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvasta paperista tai kartongista ei saa vapautua valmistuksen apuaineita, joilla on elintarvikkeisiin antimikrobinen vaikutus. Tämä vaatimus on mm. …

Elintarvikekontaktimateriaaleista siirtyvät raskasmetallit (KTM:n päätös 268/1992)

Päätöstä 268/1992 (KTM) sovelletaan Suomessa valmistettaviin tai suoraan kolmansista maista tuotaviin kontaktimateriaaleihin, joilla ei ole harmonisoitua EU-lainsäädäntöä. …

Painovärin siirtymän testaus elintarvikesimulantilla E (Tenax) ja analysointi GC-MS:llä

Painovärin siirtymää (nk. set-off-ilmiö) voi tapahtua tulostettujen kuppien, tarrojen, kansien ja pakkauskalvojen vastakkaiselle puolelle, kun pakkausmateriaalia …

Raskasmetallipitoisuus direktiivin 94/62/EY mukaan

Direktiivi 94/62/EY rajoittaa raskasmetallipitoisuutta siten, että pakkauksissa tai pakkauskomponenteissa olevan lyijyn (Pb), kadmiumin (Cd), elohopean (Hg) ja kuusiarvoisen kromin (Cr(VI)) pitoisuustasojen summa ei saa …

Ainekohtainen siirtymä – 9,9-bis(metoksimetyyli)fluoreeni

EN 13130-1
Yhdisteen 9,9-bis(metoksimetyyli)fluoreeni [CAS: 182121-12-6] ainekohtainen siirtymä muovisesta kontaktimateriaalista. Yhdiste on listattu FCM-numerolla 779 ja viitenumerolla 39815 Euroopan …

Alkuaineiden (Cd, Al, Hg, Pb) määritys kylmävesiuutteesta

EN 12497, EN 12498, EN 645
Testillä mitataan raskasmetallien ja alumiinin siirtymä kylmään veteen elintarvikekontaktiin tarkoitetusta pahvista tai paperista. Menetelmä soveltuu mm. …

Ainekohtainen siirtymä – Irganox 1076

EN 13130-1
Yhdisteen oktadekyyli-3-(3,5-di-tert-butyyli-4-hydroksifenyyli)propionaatti [CAS: 2082-79-3], tunnettu kauppanimellä Irganox 1076, ainekohtainen siirtymä muovisesta elintarvikekontaktimateriaalista. Irganox 1076 on listattu …

Kokonaissiirtymän testaus toistuvalle käytölle – simulantti B (3 % etikkahappo)

EN 1186-1, EN 1186-3
Kokonaissiirtymä eli kokonaismigraatio (OM) on materiaalista elintarvikesimulanttiin siirtyvien haihtumattomien aineiden yhteismäärä. …

Kokonaissiirtymän testaus – simulantti D2i (iso-oktaani)

EN 1186-1, EN 1186-3
Kokonaissiirtymä eli kokonaismigraatio (OM) on materiaalista elintarvikesimulanttiin siirtyvien haihtumattomien aineiden yhteismäärä. Simulanttia D2i (iso-oktaani) käytetään …

Ainekohtainen siirtymä – etyleeniglykoli ja dietyleeniglykoli

EN 13130-1, EN 13130-7
Spesifinen migraatio yhdisteille etyleeniglykoli ja dietyleeniglykoli muovisesta elintarvikekontaktimateriaalista. Yhdisteet kuuluvat EU muovinlainsäädännössä …

Kokonaissiirtymän testaus toistuvalle käytölle – simulantti D1 (50 % etanoli)

EN 1186-1, EN 1186-13
Kokonaissiirtymä eli kokonaismigraatio (OM) on materiaalista elintarvikesimulanttiin siirtyvien haihtumattomien aineiden yhteismäärä. …

Kokonaissiirtymän testaus – simulantti C (20 % etanoli)

EN 1186-1, EN 1186-3
Kokonaissiirtymä eli kokonaismigraatio (OM) on materiaalista elintarvikesimulanttiin siirtyvien haihtumattomien aineiden yhteismäärä. Komission asetuksen (EU) N:o 10/2011 mukaan …

Ainekohtainen siirtymä – 1,4-butanedioli

EN 13130-1
1,4-butaanidiolin [CAS 110-63-4; Ref No 13720/40580; FCM 254] ainekohtainen siirtymä ruokakontaktiin tarkoitetusta muovista. Yhdisteelle on annettu FCM-tunnus 254 Euroopan asetuksessa N:o 10/2011. 1,4-butaanidioli on …

Ainekohtainen siirtymä – asetaldehydi

EN 13130-1
Asetaldehydin [CAS: 75-07-0] ainekohtainen siirtymä muovisesta kontaktimateriaalista. Yhdiste on listattu FCM-numerolla 128 ja viitenumerolla 10060 Euroopan komission asetuksessa (EU) N:o 10/2011. Asetaldehydin SML-raja-arvo …

Ainekohtainen siirtymä – tetrahydrofuraani

EN 13130-1
Yhdisteen tetrahydrofuraani [CAS: 109-99-9] ainekohtainen siirtymä elintarvikekontaktimateriaalista. Yhdiste on listattu FCM-numerolla 246 ja viitenumerolla 25150 Euroopan komission asetuksessa (EU) N:o 10/2011. …

Bisfenoli A:n pitoisuus

CEN/TS 13130-13, EN 14350-2, EN 14372, …
Bisfenoli A:n (BPA) pitoisuuden ja vapautumisen määritys useista eri tuotteista, kuten: Muovista, elastomeereistä ja kumista valmistetut kulutustuotteet, Lelut ja lastenhoitotarvikkeet, …

Mineraaliöljyn (MOSH/POSH ja MOAH) spesifinen migraatio Tenaxiin

EN 13130-1
Mineraaliöljyhiilivetyjen (MOH) spesifinen migraatio ruokasimulantti E:hen (Tenax, MPPO). Analysoitaviin hiilivetyihin kuuluvat tyydyttyneet mineraaliöljyhiilivedyt (MOSH), …

Painovärin siirtymän testaus etanoliliuoksella ja analysointi GC-MS:llä

Painovärin siirtymää (nk. set-off -ilmiö) voi tapahtua tulostettujen kuppien, tarrojen, kansien ja pakkauskalvojen vastakkaiselle puolelle, kun pakkausmateriaalia säilytetään pinossa tai …

Ainekohtainen siirtymä – 1,3-butadieeni

EN 13130-1, EN 13130-15
1,3-butadieenin [CAS 106-99-0; Ref No 13630; FCM 223] ainekohtainen siirtymä muovisesta elintarvikekontaktimateriaalista. Yhdiste on listattu FCM-tunnistenumerolla 223 komission asetuksen (EU) …

Ainekohtainen siirtymä – formaldehydi

EN 13130-1, EN 13130-23
Formaldehydin [CAS 50-00-0; Ref No 17260/54880; FCM 98] ainekohtainen siirtymä muovisesta elintarvikekontaktimateriaalista. Yhdiste on listattu FCM-tunnistenumerolla 98 komission asetuksen (EU) N:o …

Mineraaliöljyn (MOSH/POSH ja MOAH) spesifinen migraatio 95 % etanoliin

EN 13130-1
Mineraaliöljyhiilivetyjen (MOH), kuten tyydyttyneet mineraaliöljyhiilivedyt (MOSH) yhdessä polyolefiinioligomeeristen hiilivetyjen (POSH) ja aromaattisten …

Ftalaattien analyysipaketti (REACH-asetus)

Ftalaatit ovat ryhmä kemikaaleja, joita käytetään yleisesti muovinpehmentiminä muovien joustavuuden ja kestävyyden parantamiseksi. Niitä myös käytetään (tai on käytetty) lisäaineina muissa tuotteissa, kuten kosmetiikassa. Useita …

ICP-SFMS-analyysi muoveille ja polymeereille (valitut alkuaineet)

Mittaus suoritetaan käyttämällä korkearesoluutioista ICP-MS-tekniikkaa (ICP-SFMS), joka pystyy tunnistamaan erittäin alhaiset alkuainepitoisuudet. Mittaus sisältää vain valikoidun alkuaineen tai …

Värjätyn paperin ja kartongin värinkestävyys

EN 646
Tätä testiä käytetään arvioimaan elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien paperien ja kartonkien värinkestävyyttä. Käytettävät simulantit ovat: Oliiviöljy, 3% etikkahappo, Keinotekoinen sylki (emäksinen suolaliuos), …

Ainekohtainen siirtymä – heksametyleenidi-isosyanaatti

EN 13130-1, EN 13130-8
Yhdisteen heksametyleenidi-isosyanaatti [CAS: 822-06-0] ainekohtainen siirtymä elintarvikekontaktimateriaalista. Yhdiste on listattu FCM-numerolla 372 ja viitenumerolla …

Ainekohtainen siirtymä – kaprolaktaami

CEN/TS 13130-16, EN 13130-1
Kaprolaktaamin [CAS: 105-60-2] ainekohtainen siirtymä muovisesta kontaktimateriaalista. Yhdiste on listattu FCM-numerolla 212 ja viitenumeroilla 14200 ja 41840 Euroopan komission …

Enterobakteerit

EN ISO 21528-2
Horisontaalinen menetelmä enterobakteerien toteamiseksi (EN ISO 21528). Mikrobiologisissa analyyseissä laskutetaan tilauskohtainen näytteenkäsittelymaksu (39 € per tilaus).

Formaldehydin pitoisuus paperin ja kartongin vesiuutteessa

EN 1541, EN 645, EN 647
Fomaldehydin (CAS 50-00-0) määritys paperin tai kartongin kylmä- tai kuumavesiuutteesta. Menetelmä sopii mm. formaldehydin siirtymän (migraation) määrittämiseen …

Optisten kirkasteiden (OBA) siirtyminen paperista tai kartongista

EN 648
Tätä testiä käytetään arvioimaan elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien paperien ja kartonkien sisältämien fluoresoivien valkaisu- tai väriaineiden (OBA) siirtymistä. Testi on …

Pentakloorifenolin (PCP) pitoisuus paperin ja pahvin kylmävesiuutteessa

ISO 15320
Pentakloorifenoli (PCP, CAS 87-86-5) on yhdiste, jota käytetään torjunta- ja puunsuoja-aineena. Tällä analyysillä määritetään pentakloorifenolin pitoisuus paperin ja kartongin …

Kokonaissiirtymän testaus toistuvalle käytölle – simulantti D2 (oliiviöljy)

EN 1186-1, EN 1186-2
Kokonaissiirtymä eli kokonaismigraatio (OM) on materiaalista elintarvikesimulanttiin siirtyvien haihtumattomien aineiden yhteismäärä. Asetuksen …

Ainekohtainen siirtymä – akryylinitriili

EN 13130-1
Yhdisteen akryylinitriili [CAS: 107-13-1] ainekohtainen siirtymä elintarvikekontaktimateriaalista. Yhdiste on listattu FCM-numerolla 225 ja viitenumerolla 12100 Euroopan komission asetuksessa (EU) N:o 10/2011. …

Ainekohtainen siirtymä – vinyyliasetaatti

CEN/TS 13130-9, EN 13130-1
Yhdisteen vinyyliasetaatti [CAS: 108-05-4] ainekohtainen siirtymä elintarvikekontaktimateriaalista. Vinyyliasetaatti on listattu FCM-numerolla 231 ja viitenumerolla 10120 Euroopan …

Ftalaattien laaja analyysipaketti

Ftalaatit ovat ryhmä kemikaaleja, joita käytetään yleisesti muovinpehmentiminä parantamaan muovien joustavuutta ja kestävyyttä. Niitä myös käytetään (tai on käytetty) lisäaineina muissa tuotteissa, kuten kosmetiikassa. Useita ftalaatteja on …

Kokonaissiirtymän testaus toistuvalle käytölle – simulantti A (10 % etanoli)

EN 1186-1, EN 1186-3
Kokonaissiirtymä eli kokonaismigraatio (OM) on materiaalista elintarvikesimulanttiin siirtyvien haihtumattomien aineiden yhteismäärä. Asetuksen …

Paperin ja kartongin vesihöyryn läpäisevyys (WVTR)

ASTM E96, ASTM F1249
ASTM F1249 -standardin mukainen WVTR-mittaus paperin tai kartongin vesihöyryn läpäisevyyden määrittämiseen. Testi sisältää kolme rinnakkaista mittausta tulosten luotettavuuden …

1,3-DCP ja 3-MCPD määritys paperin ja kartongin vesiuutteesta

EN 645, EN 647
Epikloorihydriini on erittäin reaktiivinen ja elektrofiilinen yhdiste, jota käytetään glyserolin, muovien, epoksiliimojen ja -hartsien, epoksilaimennusaineiden ja elastomeerien …

Ainekohtainen siirtymä – Irganox 1425

EN 13130-1
Yhdisteen 3,5-di-tert-butyyli-4-hydroksibentsyylifosforihapokkeen monoetyyliesteri, kalsiumsuola (Irganox 1425, CAS: 65140-91-2) ainekohtainen siirtymä elintarvikekontaktimateriaalista. Yhdiste on listattu FCM-numerolla …

Ainekohtainen siirtymä – 1,1,1-trimethylolpropane

EN 13130-1, EN 13130-28
1,1,1-trimetylolipropaanin [CAS 77-99-6; Ref No 13380, 25600, 94960; FCM 141; TMP] ainekohtainen siirtymä muovisesta elintarvikekontaktimateriaalista. Yhdiste on listattu …

Ainekohtainen siirtymä – bisfenoli A

CEN/TS 13130-13
Yhdisteen 2,2-bis(4-hydroksifenyyli)propaani (bisfenoli A) ainekohtainen siirtymä muovisesta elintarvikekontaktimateriaalista. Bisfenoli A [CAS: 80-05-7] on listattu FCM-numerolla 151 ja viitenumerolla 13480/13607 …

Ainekohtainen siirtymä – epoksijohdannaiset ja bisfenolit A, B, F ja S

Epoksihartsien ja polykarbonaattimuovien valmistuksessa käytettävien epoksijohdannaisten ja monomeerien ainekohtaisen siirtymän testaus. Testipaketti sisältää seuraavien aineiden analyysin: Aine …

Isotiatsolinoni-yhdisteiden määritys

Isotiatsolinonien määritys kuluttajatuotteista. Isotiatsolinonit ovat tyypillisiä säilöntaineita esimerkiksi kosmetiikassa, kemikaaleissa ja painoväreissä. Seuraavat yhdisteet sisältyvät analyysiin: 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni eli …

Kokonaissiirtymän testaus toistuvalle käytölle – simulantti D2e (95 % etanoli)

EN 1186-1, EN 1186-3
Kokonaissiirtymä eli kokonaismigraatio (OM) on materiaalista elintarvikesimulanttiin siirtyvien haihtumattomien aineiden yhteismäärä. Tämä …

Mikronkestävyyden testaus keittiövälineille

EN 15284
Testillä määritetään keraamisten, lasisten ja muovisten tuotteiden ja astioiden mikroaaltolämmityksen kestävyys. Testi soveltuu tuotteille, joita on tarkoitus käyttää useita kertoja mikroaaltouunissa. Sitä ei sovelleta …

Ainekohtainen siirtymä – N,N-bis(2-hydroksietyyli)-(C8–C18)-alkyyliamiini

Yhdisteen N,N-bis(2-hydroksietyyli)-(C8–C18)-alkyyliamiini ainekohtainen siirtymä elintarvikekontaktimateriaalista. Yhdiste on listattu FCM-numerolla 19 ja viitenumerolla 39090 Euroopan …

Kokonaissiirtymän testaus toistuvalle käytölle – simulantti C (20 % etanoli)

EN 1186-1, EN 1186-3
Kokonaissiirtymä eli kokonaismigraatio (OM) on materiaalista elintarvikesimulanttiin siirtyvien haihtumattomien aineiden yhteismäärä. Komission …

Lyijyn ja kadmiumin siirtymä elintarvikekontaktiin tarkoitetusta keraamiikasta

EN 1388-1
Lyijyn ja kadmiumin siirtymän testaus keraamisista tuotteista komission direktiivin 2005/31/EY mukaisesti. Direktiivi on saatettu Suomessa voimaan asetuksella (KTM) …

Mineraaliöljyn (MOSH/POSH ja MOAH) pitoisuus paperi ja kartonki

Mineraaliöljyn (MOSH/MOAH) jäännös- tai epäpuhtaustason pitoisuus paperissa ja kartongissa. Tulokset ilmoitetaan MOSH- ja MOAH-ryhmäkohtaisina. MOSH- ja MOAH-yhdisteiden ryhmittely perustuu hiilien määrään …

Muovin vinyylikloridipitoisuus

Vinyylikloridin (kloorieteeni, CAS 75-01-4) pitoisuuden määritys muovimateriaalista. Euroopan kemimaalivirasto ECHA on määritellyt vinyylikloridin karsinogeeniksi.

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH) muovista ja kumista (AfPS GS 2019:01 PAK)

AfPS GS2019
Polyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAHs) määritys muovista, kumista ja niistä valmistetuista tuotteista (esim. lelut, keittiövälineet). Analyysi …

Sellun, paperin ja kartongin mikrobiologinen tutkimus

ISO 8784-1, ISO 8784-3
Bakteerien ja bakteeri-itiöiden sekä hiivojen ja homeiden pesäkkeitä muodostavien yksiköiden kokonaismäärän määrittäminen kuivamassassa, paperissa ja kartongissa hajottamisen …

Ainekohtainen siirtymä – BHT

EN 13130-1
Yhdisteen 2,6-di-tert-butyyli-p-kresoli (butyloitu hydroksitolueeni, BHT) ainekohtainen siirtymä muovisesta elintarvikekontaktimateriaalista. BHT:n CAS-numero on 128-37-0. Yhdiste on listattu FCM-numerolla 315 ja viitenumerolla 46640 …

Ainekohtainen siirtymä – Irgafos 126

EN 13130-1
Yhdisteen bis(2,4-di-tert-butyylifenyyli)pentaerytritolidifosfiitti (kauppanimi Irgafos 126, CAS: 26741-53-7) ainekohtainen siirtymä elintarvikekontaktimateriaalista. Yhdiste on listattu FCM-numerolla 652 ja viitenumerolla …

Ainekohtainen siirtymä – PHBH

EN 13130-1
Poly((R)-3-hydroksibutyraatti-co-(R)-3-hydroksiheksanoaatin (PHBH, CAS 147398-31-0) ainekohtainen siirtymä muovisesta elintarvikekontaktimateriaalista. Yhdiste on listattu FCM-tunnistenumerolla 1059 komission asetuksen (EU) N:o 2011/10 …

Ainekohtainen siirtymä – maleiinihappoanhydridi

CEN/TS 13130-24
Maleiinianhydridin [CAS: 108-31-6] ainekohtainen siirtymä muovisesta elintarvikekontaktimateriaalista. Yhdiste on listattu FCM-numerolla 234 ja viitenumerolla 19960 Euroopan komission asetuksessa …

Ainekohtainen siirtymä – melamiini

Melamiinin (kemiallinen nimi: 2,4,6-triamino-1,3,5-triatsiini, CAS: 108-78-1) ainekohtainen siirtymä muovisesta elintarvikekontaktimateriaalista. Melamiini on listattu FCM-numerolla 239 ja viitenumeroilla 19975, 25420 ja 93720 Euroopan komission …

Alkuaineiden vapautuminen toistuvan käytön tuotteista (päätöslauselma CM/Res(2013)9)

Alkuaineiden vapautumisen määritys metalleista ja metalliseoksista Euroopan neuvoston päätöslauselman CM/Res(2013)9 mukaisesti. Testisimulanttina käytetään joko 0,5 %:sta …

Bronopolin määritys paperin ja kartongin vesiuutteesta

Biosidinä käytetyn bronopolin (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, CAS: 52-51-7) määritys paperin tai kartongin kylmä- tai kuumavesiuutteesta.

Glyoksaalin määritys paperin ja kartongin vesiuutteesta

DIN 54603
Glyoksaalia (CAS 107-22-2) voidaan käyttää ristisilloittajana paperi-, kartonki-, pahvi- ja tekstiilituotteissa. Saksalaisen BfR XXXVI -suosituksen mukaan valmiin tuotteen uute ei saa sisältää …

Kokonaissiirtymän testaus toistuvalle käytölle – simulantti D2i (iso-oktaani)

EN 1186-1, EN 1186-3
Kokonaissiirtymä eli kokonaismigraatio (OM) on materiaalista elintarvikesimulanttiin siirtyvien haihtumattomien aineiden yhteismäärä. Jotta …

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH) muovista ja kumista (REACH)

PAH-yhdisteiden määritys muovista ja kumista valmistetuista tuotteista (esim. tekstiilit, lelut, pakkausmateriaalit) REACH-asetuksen mukaisesti. Testipaketti sisältää seuraavien aineiden …

Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) määritys paperista tai kartongista (AfPS GS 2019:01 PAK)

AfPS GS2019
Polyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAHs) pitoisuus paperissa ja kartongissa. Analyysi tehdään AfPS GS 2019:01 PAK …

Ainekohtainen siirtymä – 2,5-bis(5-tert-butyyli-2-bentsoksatsolyyli)tiofeeni

Yhdisteen 2,5-bis(5-tert-butyyli-2-bentsoksatsolyyli)tiofeeni (kauppanimi: Uvitex OB, CAS-numero: 7128-64-5) ainekohtainen siirtymä elintarvikekontaktimateriaalista. Yhdiste on …

Ainekohtainen siirtymä – Irganox 3114

EN 13130-1
Yhdisteen 1,3,5-tris(3,5-di-tert-butyyli-4-hydroksibentsyyli)-1,3,5-triatsiini2,4,6(1H,3H,5H)-trioni ainekohtainen siirtymä elintarvikekontaktimateriaalista. Yhdiste tunnetaan kauppanimellä Irganox 3114 ja sen CAS-numero on …

Ainekohtaisen siirtymän testaus mille tahansa EU:n muoviasetuksen 10/2011 liitteessä I listatulle aineelle

EN 13130-1
Tarjoamme ainekohtaisen migraation testausta lähes kaikille Komission Asetuksen (EU) N:o 10/2011 liitteessä I …

Glutaraldehydin pitoisuus paperissa ja kartongissa

Glutaraldehydi on biosidi, jota käytetään estämään mikrobien kasvua paperi- ja kartonkipakkauksissa. Sitä saa käyttää elintarvikepakkauksissa BfR XXXVI:n mukaisesti, mutta glutaraldehydiä saa olla enintään 2 mg/kg …

N-nitrosamiinien ja N-nitrosoituvien aineiden vapautuminen

EN 12868 (mod.), EN 14350
N-nitrosamiineja ja N-nitrosoituvia aineita on tavallisesti pieniä määriä tietyissä elintarvikkeissa, kosmetiikassa ja kumituotteissa. Erityisesti kumituotteissa …

Polyklooratut bifenyylit (PCB) paperista ja kartongista

ISO 15318
Polykloorattujen bifenyylien määritys paperista ja kartongista. Testipaketti sisältää seuraavien yhdisteiden määrityksen: PCB 18, PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180.

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAHs) paperista ja kartongista (REACH)

PAH-yhdisteiden määritys paperista ja kartongista sekä niistä valmistetuista tuotteista (esim. pakkausmateriaalit) REACH-asetuksen mukaisesti. Testipaketti sisältää seuraavien aineiden …

Ainekohtainen siirtymä – Irganox 1098

EN 13130-1
Yhdisteen 1,6-heksametyleeni-bis[3-(3,5-ditert-butyyli-4-hydroksifenyyli)propionamidi] (Irganox 1098, CAS: 23128-74-7) ainekohtainen siirtymä elintarvikekontaktimateriaalista. Yhdisteen FCM-numero on 631 ja viitenumero …

Ainekohtainen siirtymä – ammonium-ioni

EN 13130-1
Asetuksen EU N:o 10/2011 mukaan sallittujen happojen, alkoholien ja fenolien ammoniumsuolat ovat sallittuja samalla tavalla kuin määritellyt metallit. Tästä syystä ammoniumioni sisältyy myös liitteessä II olevaan 1 kohtaan …

Ainekohtainen siirtymä – bis(2,4-dikumyylifenyyli)-pentaerytritolidifosfiitti

Yhdisteen bis(2,4-dikumyylifenyyli)-pentaerytritolidifosfiitti (Doverphos S 9228; Antioxidant 852, CAS: 154862-43-8) ainekohtainen siirtymä elintarvikekontaktimateriaalista. Yhdiste …

Ainekohtainen siirtymä – bisfenoli S

Yhdisteen 4,4’-dihydroksidifenyylisulfoni (bisfenoli S) [CAS: 80-09-1] ainekohtainen siirtymä elintarvikekontaktimateriaalista. Yhdiste on listattu FCM-numerolla 154 ja viitenumeroilla 13617 ja 16090 Euroopan komission asetuksessa (EU) N:o …

Astiapesukonekestävyys 250 pesukerralla

EN 12875-1, EN 12875-2
Menetelmä keramiikasta, lasista, lasikeraamista, lasimaisesta emalista, metallista ja muovista valmistettujen kotitaloustuotteiden konepesun kestävyyden testaamiseksi. Testillä arvioidaan …

Astiapesukonekestävyys: pikatesti keramiikalle

EN 12875-2, EN 12875-4
Pikatesti kotitalouskeramiikan astianpesunkestävyyden testaamiseen. Tässä testissä testattavat tuotteet upotetaan alkaliseen astianpesuaineliuokseen (75 ± 1) °C lämpötilaan yhteensä 32 …

Bisphenol S:n pitoisuus

Bisfenoli S:n pitoisuuden ja vapautumisen määritys tuotteista, kuten: Muovista, elastomeereistä ja kumista valmistetut kulutustuotteet, Elintarvikepakkaukset (muovi, paperi, monimateriaali). Uutto on mahdollista useilla eri tekniikoilla, mukaan lukien: Uutto …

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) seulonta pakkausmateriaalista

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) seulonta paperista, kartongista ja muovista. Menetelmällä voidaan analysoida haihtuvien aineiden jäämiä esim. painetuista pakkauksista. …

Jauheen XRD-mittaus - Kvalitatiivinen Analyysi

Kristallijauheiden kvalitatiivinen tai vertaileva analyysi röntgendiffraktiolla (XRD). Analyysi soveltuu ainoastaan materiaaleille, joilla on ainakin yksi kiteinen faasi.

Kertakäyttöiset muoviset elintarvikekontaktimateriaalit (FCM) – yleinen vaatimustenmukaisuuden testipaketti (EU)

DIN 10955, EN 1186-1, EN 1186-2, …
Testipaketti sisältää yleisimmät testit, joita …

Pakastuksen kestävyyden testi pakasterasioille ja keittiövälineille

Testiä käytetään arvioimaan keittiövälineiden ja säilytystarvikkeiden, kuten pakasterasioiden, kestävyyttä kylmäaltistukselle kotitalouspakastimissa. Testissä tuotetta säilytetään -18 °C:ssa 24 …

Primääriset aromaattiset amiinit paperista, kartongista ja sellusta

EN 17163, EN 645, EN 647
CMR 1A- tai 1B-luokiteltujen primääristen aromaattisten amiinien (PAA) siirtymän testaus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti. PAA-yhdisteiden uutto …

Spesifinen migraatio – C16-C18 dialkyyliketonit (DAKs) alkyyliketeenidimeeristä (AKD)

Alkyyliketeenidimeeri-hydrofobiliimasta (AKD sizing) peräisin olevien dialkyyliketonien (DAKs) spesifinen migraatio paperista ja kartongista. BfR XXXVI suosituksen mukaan, …

Uuninkestävyyden testaus keittiövälineille

EN 13834
Astioiden lämmönkestävyystesti, jolla arvioidaan soveltuvuutta kotitalouksien uuneihin. Testi on kuvattu standardin EN 13834 kohdassa 6.1.8 ja liitteessä A. Testissä astia laitetaan tunniksi uuniin, jonka lämpötila on …

2,6-di-isopropyylinaftaleenin (DIPN) pitoisuus paperissa ja kartongissa

EN 14719
2,6-di-isopropyylinaftaleenin (CAS: 24157-81-1, DIPN) pitoisuus paperissa ja kartongissa. DIPN:n esiintyminen on tyypillistä kierrätyskuitua sisältävissä materiaaleissa.

Ainekohtainen siirtymä – fotoinitiaattorit

Fotoinitiaattorit (valokäynnisteet, valoinitiataattorit) ovat aineita, joita lisätään painomusteisiin, koska ne käynnistävät kuivumisprosessin UV-valolle altistuessaan. Valokäynnisteet ovat myös mahdollinen kontaminantti …

Antrakinonin pitoisuus paperissa ja kartongissa

Antrakinoni on sellun valmistusprosesseissa käytettävä lisäaine. BfR XXXVI:n mukaan antrakinonin käyttöä raaka-aineen lisäaineena ei enää suositella.

Atsoväreistä peräisin olevien aromaattisten amiinien määritys

EN ISO 14362-3, EN 14362-1
Tiettyjen atsoväreistä johdettujen aromaattisten amiinien määritys standardin EN 14362 mukaan.

Nitriilikäsineiden testaus - soveltuvuus elintarvikkeiden käsittelyyn (laaja testipaketti)

DIN 10955, EN 1186-1, EN 1186-2, …
Testipaketti kertakäyttöisille nitriilikäsineille elintarvikekontaktiin soveltuvuudesta BfR …

Paperin tai kartongin OTR-mittaus

ASTM D3985, ASTM F1927
Paperin tai kartongin hapenläpäisynopeuden (OTR) määritys. Testiin sisältyy kolme rinnakkaista mittausta tulosten luotettavuuden varmistamiseksi. Mittausolosuhteet (lämpötila ja suhteellinen kosteus) …

Paperin, kartongin tai sellun vesiuutteen pH

ISO 6588, PN 84/P-50109
Tällä testillä mitataan paperista tai sellusta veteen liukenevien uuteaineiden (kuuma tai kylmä) pH. Uutto suoritetaan ionivaihdetulla vedellä, joten testin tulokset voivat poiketa hieman …

Toistuvan käytön muoviset elintarvikekontaktimateriaalit – vaatimustenmukaisuuden testipaketti (EU)

EN 13130-1
Yleinen vaatimustenmukaisuuden testipaketti uudelleenkäytettäville muovisille elintarvikekontaktimateriaaleille EU-lainsäädännön …

Testaustyyppi

Ala tai materiaali

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

  • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
  • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.


...ja yli 500 muuta tyytyväistä asiakasta