Näytteiden lähetysohjeet

Noudatathan alla olevia ohjeita, kun lähetät näytteesi Measurlabsille.

 • Varmista, että sinulla on riittävästi näytemateriaalia testejä varten. Jos epäilet näytemateriaalisi riittävyyttä, ota meihin yhteyttä.
 • Pakkaa näytteesi siten, että ne kestävät kuljetuksen.
 • Merkitse näytteesi selkeästi. Käytä mieluiten painettuja merkintöjä käsinkirjoitettujen sijaan. Merkitse jokainen näyte yksilöivällä tunnisteella (esim. NÄYTE-001).
 • Tulosta tilausvahvistussähköposti ja lähetä se meille näytteidesi mukana.
 • Jos sinulla on aineen käyttöturvallisuustiedote, liitä se lähetykseen.
 • Noudata vaarallisten aineiden kuljetusta koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää.
 • Suosittelemme kuriiripalveluiden käyttöä Postin sijaan. Kuriiritoimitukset ovat lähes aina nopeampia ja luotettavampia.

Toimitusosoite

Aleksi Hyytiä

Measurlabs
Mannerheimintie 117
00280 Helsinki, Finland

+358 50 336 6128
packages@measurlabs.com

Huom! Ellei toisin ole sovittu, hävitämme näytteesi testien suorittamisen jälkeen. Jos asiakas pyytää palauttamaan tarpeettoman näytemateriaalin, Measurlabs voi palauttaa ne asiakkaalle asiakkaan kustannuksella ja riskillä. Katso lisätiedot käyttöehdoista.

Vaarallisten aineiden lähetykset

Vaaralliseksi aineeksi luokitellaan mikä tahansa aine tai materiaali, joka kuljetettaessa voi aiheuttaa merkittävää vaaraa terveydelle, turvallisuudelle tai omaisuudelle. International Civil Aviation Organization (ICAO) ylläpitää listaa luokitelluista vaarallisista aineista sekä niiden käsittelyyn ja kuljetukseen vaikuttavista pakottavista määräyksistä. Käytämme näytteiden lähettämiseen ilmakuljetuksia, joten on erittäin tärkeää tietää, jos käsittelemme vaaralliseksi aineeksi luokiteltavia näytteitä.

Monet aineet voidaan tunnistaa vaarallisiksi niiden ominaisuuksien perusteella. Vaarallisia aineita ovat muun muassa:

 • Räjähteet
 • Monet kaasut
 • Palavat nesteet
 • Helposti syttyvät kiinteät aineet
 • Hapettavat aineet
 • Myrkylliset ja tartuntavaaralliset aineet
 • Radioaktiiviset aineet
 • Syövyttävät aineet

Näiden lisäksi myös vaarattomalta vaikuttava aine tai esine voidaan lähetettäessä luokitella vaaralliseksi, jos kuljetusolosuhteet vaikuttavat sen ominaisuuksiin. Esimerkiksi litiumparistot ja niitä sisältävät laitteet sekä kuivajää ovat ilmakuljetuksena vaarallisten aineiden määräysten piirissä. Toisaalta kaikki haitalliset aineet eivät ole kuljetusten osalta määritelty vaarallisiksi.

Helpoin tapa selvittää tarvitseeko lähetykselle soveltaa vaarallisten aineiden määräyksiä on tarkistaa aineen käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedotteen kohta 14 Kuljetustiedot kertoo, jos aineella on kuljetukseen liittyviä rajoitteita. Jos aineesta ei ole käyttöturvallisuustiedotetta saatavilla, on hyvä miettiä mistä aine koostuu ja voisiko jokin komponentti olla vaaralliseksi luokiteltava.

Vaarallisia aineita tulee aina käsitellä huolellisesti ja voimassaolevia määräyksiä noudattaen. Jokaisen vaarallisten aineiden lähetysten parissa toimivan tulee myös olla saanut aiheeseen asianmukainen koulutus. Autamme mielellämme, jos aiheesta herää kysyttävää!

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

 • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
 • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.