Tuhansia menetelmiä

Yhdistämme oman laboratoriomme ja maailmanlaajuisen, yli 600 laboratoriota kattavan kumppaniverkoston yhdeksi palveluksi. Tarvittaessa kaupallistamme menetelmiä, joita ei muuten ole saatavilla, yhteistyössä paikallisten yliopistojen kanssa. Tällä tavoin pystymme tarjoamaan tuhansia erilaisia mittausmenetelmiä.
Background blobMicroscopeErlenmeyer flask
Aina kun tarvitsemme jotain hieman erikoisempaa analyysia, niin kysymme Measurlabsilta.
- Päivi Isomäki, laatu- ja IT-päällikkö, Pharmia Oy

Suosituimmat menetelmämme

NMR-spektroskopia

NMR

Lue lisää >

Dynaamismekaaninen analyysi (DMA)

DMA

Lue lisää >

PIXE-menetelmä

PIXE

Lue lisää >

Fotoelektronispektrometria

XPS

Lue lisää >

Pintaenergia

Lue lisää >

Muovisten elintarvikekontaktimateriaalien testaus EU-markkinoilla

Lue lisää >

Ohutkalvoröntgendiffraktio

GIXRD

Lue lisää >

VPD-ICP-MS

VPD-ICP-MS

Lue lisää >

Lentoaikaerotteinen sekundäärinen ionimassaspektrometria (ToF-SIMS)

TOF-SIMS

Lue lisää >

Auger-elektronispektroskopia (AES)

AES

Lue lisää >

Refraktometria

Lue lisää >

Matriisiavusteinen laserdesorptio/ionisaatio (MALDI)

MALDI

Lue lisää >

Kontaktikulman mittaus

Lue lisää >

CHN(O)S-alkuaineanalyysi

CHNOS

Lue lisää >

Differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria

DSC

Lue lisää >

Kiihdyttimen massaspektrometria

AMS

Lue lisää >

Biologisen yhteensopivuuden testaus

Lue lisää >

Muovisten elintarvikekontaktimateriaalien kokonaismigraation testaus

OML

Lue lisää >

IMO FTPC 2010 palotestaus: materiaalien soveltuvuus laivakäyttöön

Lue lisää >

Röntgenheijastavuus

XRR

Lue lisää >

Röntgenfluoresenssi

XRF

Lue lisää >

Osmolaalisuuden ja osmolaarisuuden mittaaminen

Lue lisää >

Vesihöyryn läpäisy

WVTR

Lue lisää >

Hapenläpäisynopeus

OTR

Lue lisää >

Termogravimetrinen analyysi

TGA

Lue lisää >

Polyaromaattiset hiilivedyt

PAH

Lue lisää >

Ultravioletti-näkyvä spektroskopia (UV-vis)

UV-VIS

Lue lisää >

Lähi-infrapunaspektroskopia (NIR-spektroskopia)

NIR

Lue lisää >

Röntgendiffraktio

XRD

Lue lisää >

Dynaaminen valosironta

DLS

Lue lisää >

REACH-analyysit

Lue lisää >

Pyyhkäisyelektronimikroskopia energiadispersiivisellä röntgenspektroskopialla

SEM-EDX

Lue lisää >

Atomivoimamikroskopia

AFM

Lue lisää >

Spektroskooppinen ellipsometria

Lue lisää >

Kaasuanalyysit

Lue lisää >

Komposti- ja lanta-analyysit

Lue lisää >

Korkean suorituskyvyn nestekromatografia-massaspektrometria

HPLC-MS

Lue lisää >

Kaasukromatografia–massaspektrometria

GC-MS

Lue lisää >

Pyyhkäisyelektronimikroskopia

SEM

Lue lisää >

Lentoaika-rekyylispektrometria

ERDA

Lue lisää >

Raman-spektroskopia

Lue lisää >

Laserablaatio-induktiivisesti kytketty plasma-massaspektrometria (LA-ICP-MS)

LA-ICP-MS

Lue lisää >

Kokoerottelukromatografia

GPC

Lue lisää >

Sekundääri-ionimassaspektrometria

SIMS

Lue lisää >

FTIR-spektroskopia

FTIR

Lue lisää >

Brunauer-Emmett-Teller (BET) analyysi

BET

Lue lisää >

CE-merkintä ja tarvittava testaus eri tuotteille EU-markkinoilla

CE

Lue lisää >

Nanoindentaatio

Lue lisää >

Laserdiffraktio

LD

Lue lisää >

Tensiometria

Lue lisää >

Korkean resoluution massaspektrometria (HRMS)

HRMS

Lue lisää >

Rutherfordin takaisinsirontaspektrometria

RBS

Lue lisää >

Jätemateriaalin hyötykäyttökelpoisuustestaus (VNa 843/2017, MARA)

Lue lisää >

Jätemateriaalin kaatopaikkakelpoisuustestaus (VNa 331/2013)

Lue lisää >

Kaasukromatografia

GC

Lue lisää >

Induktiivisesti kytketty plasma-massaspektrometria

ICP-MS

Lue lisää >

Ionikromatografia

IC

Lue lisää >

Poikkileikkeiden läpäisyelektronimikroskopia

Lue lisää >

Läpäisyelektronimikroskopia

TEM

Lue lisää >

Bio-osuuden määritys

Lue lisää >

Radiohiiliajoitus

Lue lisää >

Zetapotentiaalianalyysi

Lue lisää >

Kirurgisten kasvomaskien testaus

Lue lisää >

Optinen mikroskopia

Lue lisää >

+ tuhansia muita. Kysy lisää!

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Voit myös lähettää sähköpostia info@measurlabs.com tai soittaa meille numeroon +358 50 336 6128

Vastaamme aina yhdessä arkipäivässä.