Background blobMicroscopeErlenmeyer flask

Yli 1000 erilaista menetelmää

Yhdistämme oman laboratoriomme ja maailmanlaajuisen, yli 300 laboratoriota kattavan kumppaniverkoston yhdeksi palveluksi. Tarvittaessa kaupallistamme menetelmiä, joita ei ole saatavilla, yhteistyössä paikallisten yliopistojen kanssa. Tällä tavoin pystymme tuottamaan yli 1000 eri mittausmenetelmää.

Aina kun tarvitsemme jotain hieman erikoisempaa analyysia, niin kysymme Measurlabsilta.
Päivi Isomäki, Pharmian laatu- ja IT-päällikkö

Suosituimmat menetelmämme

Laserdiffraktio

LD

Lue lisää >

Korkean resoluution massaspektrometria (HRMS)

HRMS

Lue lisää >

Brunauer-Emmett-Teller (BET) analyysi

BET

Lue lisää >

Rutherfordin takaisinsirontaspektrometria

RBS

Lue lisää >

VPD-ICP-MS

VPD-ICP-MS

Lue lisää >

Röntgenheijastavuus

XRR

Lue lisää >

Hapenläpäisynopeus

OTR

Lue lisää >

Spektroskooppinen ellipsometria

Lue lisää >

Jätemateriaalin hyötykäyttökelpoisuustestaus (VNa 843/2017, MARA)

Lue lisää >

Jätemateriaalin kaatopaikkakelpoisuustestaus (VNa 331/2013)

Lue lisää >

IMO FTPC 2010 palotestaus: materiaalien soveltuvuus laivakäyttöön

Lue lisää >

CHN(O)S-alkuaineanalyysi

CHNOS

Lue lisää >

Laserablaatio-induktiivisesti kytketty plasma-massaspektrometria (LA-ICP-MS)

LA-ICP-MS

Lue lisää >

Kaasukromatografia

GC

Lue lisää >

Induktiivisesti kytketty plasma-massaspektrometria

ICP-MS

Lue lisää >

Kaasuanalyysit

Lue lisää >

Ionikromatografia

IC

Lue lisää >

Ohutkalvoröntgendiffraktio

GIXRD

Lue lisää >

FTIR-spektroskopia

FTIR

Lue lisää >

Poikkileikkeiden läpäisyelektronimikroskopia

Lue lisää >

Läpäisyelektronimikroskopia

TEM

Lue lisää >

Osmolaalisuuden ja osmolaarisuuden mittaaminen

Lue lisää >

Atomivoimamikroskopia

AFM

Lue lisää >

Kiihdyttimen massaspektrometria

AMS

Lue lisää >

Bio-osuuden määritys

Lue lisää >

Radiohiiliajoitus

Lue lisää >

Dynaaminen valosironta

DLS

Lue lisää >

Kaasukromatografia–massaspektrometria

GC-MS

Lue lisää >

Termogravimetrinen analyysi

TGA

Lue lisää >

Differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria

DSC

Lue lisää >

Röntgendiffraktio

XRD

Lue lisää >

CE-merkintä ja tarvittava testaus eri tuotteille EU-markkinoilla

CE

Lue lisää >

Pyyhkäisyelektronimikroskopia

SEM

Lue lisää >

Polyaromaattiset hiilivedyt

PAH

Lue lisää >

Korkean suorituskyvyn nestekromatografia-massaspektrometria

HPLC-MS

Lue lisää >

Raman-spektroskopia

Lue lisää >

Pyyhkäisyelektronimikroskopia energiadispersiivisellä röntgenspektroskopialla

SEM-EDX

Lue lisää >

Kokoerottelukromatografia

GPC

Lue lisää >

Zetapotentiaalianalyysi

Lue lisää >

Muovisten elintarvikekontaktimateriaalien testaus EU-markkinoilla

Lue lisää >

Lentoaika-rekyylispektrometria

ERDA

Lue lisää >

Muovisten elintarvikekontaktimateriaalien kokonaismigraation testaus

OML

Lue lisää >

Röntgenfluoresenssi

XRF

Lue lisää >

Vesihöyryn läpäisy

WVTR

Lue lisää >

Sekundääri-ionimassaspektrometria

SIMS

Lue lisää >

Kirurgisten kasvomaskien testaus

Lue lisää >

Optinen mikroskopia

Lue lisää >

+ tuhansia muita. Kysy lisää!

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Palvelemme toistaiseksi vain yrityksiä ja yhteisöjä.

Voit myös lähettää sähköpostia info@measurlabs.com tai soittaa meille numeroon +358 40 735 4843.

Vastaamme aina yhdessä arkipäivässä.