FTIR-spektroskopia

Fouriermuunnettu infrapunaspektroskopia eli FTIR on tehokas analyyttinen menetelmä molekyylin funktionaalisten ryhmien tunnistamiseen. FTIR-spektroskopia sopii nestemäisille, kiinteille ja kaasumaisille näytteille, joiden yhdisteissä on kovalenttisia sidoksia. FTIR-määritys perustuu infrapunavalon luomaan spektriin, jonka absorptio on tunnusomaista molekyylin eri funktionaalisille ryhmille. 

FTIR spektri
  • Nopeat tulokset
  • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
  • Kilpailukykyiset hinnat
  • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Fourierin muutosta käyttävä infrapuna-absorptiospektroskopia (FTIR) on mainio analyyttinen työkalu materiaalin tunnistukseen. FTIR-menetelmässä analysoitava materiaali (kiinteä, neste tai kaasu) altistetaan infrapunaspektrille. Infrapunavalon absorbanssi saa aikaan molekyylien värähtelyä. Eri molekyylit ja sidokset värähtelevät eri tavoin. Näytteeseen absorboituvan ja siitä emittoituvan IR-valon määrä havaitaan detektorin avulla. Detektorin keräämä data esittää valon intensiteetin liikkuvan peilin asennon funktiona. Tämä raaka data muutetaan tavallista IR-spektriä muistuttavaan muotoon matemaattisella kaavalla, jota kutsutaan Fourierin muutokseksi. Lopullisessa muodossa data esitetään valon intensiteettinä aaltoluvun funktiona.

FTIR:n ansiosta on mahdollista kerätä samanaikaisesti dataa laajalta IR-spektriltä. FTIR:n interferometrin, eli mittalaitteen varsinaisen mittauksen tekevän osan toiminta perustuu kahteen peiliin, joista toinen on kiinteästi paikallaan ja toinen liikkuu. Liikkuva peili mahdollistaa sen, että näytteen läpi voidaan kohdistaa valoa laajalta aallonpituusalueelta samaan aikaan. Tämän ansiosta FTIR on ajallisesti tehokkaampi kuin perinteinen IR-spektrometri, jossa jokainen aallonpituus kohdistetaan näytematriisiin yksitellen. FTIR-spektrometrillä on myös korkeampi signaali-kohinasuhde ja parempi aallonpituuksien tarkkuus. Näiden ansiosta FTIR on perinteistä IR-spektrometriä tarkempi.

FTIR ei useimmiten vaadi näytteen esikäsittelyä. Hankalimmat näytteet voidaan jauhaa IR-läpinäkyvän kaliumbromidin (KBr) kanssa ja painaa pelletin muotoon. Nestemäiset näytteet voidaan joko analysoida sellaisenaan, tai niistä voidaan tehdä laimennos jonkun IR-läpinäkyvän liuottimen kanssa. Kaasumaiset näytteet voidaan mitata sylinterin muotoisessa kennossa, jossa on IR-läpinäkyvät ikkunat.

Soveltuvat näytematriisit

  • Nestemäiset, kaasumaiset ja kiinteät materiaalit
  • Orgaaniset materiaalit, kuten muovi, paperi, pahvi, biomassa ja liuottimet
  • Epäorgaaniset yhdisteet, jotka absorboivat IR-valoa

FTIR:n yleisimmät käyttökohteet

  • Materiaalien tunnistaminen
  • Funktionaalisten ryhmien tunnistaminen
  • Eri aineiden koostumusten vertailu

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Vastaamme aina yhdessä arkipäivässä.

Voit myös lähettää sähköpostia info@measurlabs.com tai soittaa meille +358 50 336 6128.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin FTIR-menetelmää yleensä käytetään?

FTIR-tekniikkaa käytetään funktionaalisten ryhmien tunnistamiseen näytteestä. FTIR on hyvä työkalu polymeerien tunnistamiseen sekä erilaisten aineiden ja materiaalien koostumusten vertailuun. Menetelmällä voidaan esimerkiksi tunnistaa mikromuoveja vesinäytteistä.

Mitkä ovat FTIR-analyysin rajoitteet?

Metallit eivät absorboi IR-alueen valoa, jonka vuoksi metallit eivät sovellu FTIR-määritykseen. Monimutkaisten molekyylien ja niiden muodostamien seosten tai liuosten luotettava tunnistaminen ei ole mahdollista. FTIR ei myöskään kykene tunnistamaan kaksiatomisia kaasuja tai jalokaasuja, kuten esimerkiksi typpeä (H2) tai heliumia (He). 

Millaisia näytteitä voi analysoida FTIR:llä?

FTIR-spektroskopia soveltuu nestemäisten, kiinteiden ja kaasumaisten näytteiden määritykseen.

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.