FTIR-spektroskopia

Fouriermuunnettu infrapunaspektroskopia eli FTIR on tehokas analyyttinen menetelmä molekyylien funktionaalisten ryhmien tunnistamiseen. FTIR sopii nestemäisille, kiinteille ja kaasumaisille näytteille, jotka sisältävät kovalenttisia sidoksia.

FTIR spektri
...ja yli 600 muuta tyytyväistä asiakasta
 • Nopeat tulokset
 • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Mihin FTIR-spektroskopiaa käytetään?

FTIR-menetelmällä tunnistetaan yleensä joko kiinteän tai vesiliuosnäytteen kemiallisia ryhmiä, mutta myös kaasujen analysointi on mahdollista. Analyysin tulosten perusteella voidaan esimerkiksi tunnistaa tuntemattomia aineita tai varmistaa, että valmistettavan materiaalin koostumus vastaa laatuvaatimuksia. FTIR soveltuu erityisesti orgaanisten materiaalien, kuten muovien ja biomassan, analysointiin.

Miten FITR toimii?

FTIR-analyysissä näyte altistetaan infrapunasäteilylle, jota näytteen sisältämien molekyylien väliset sidokset absorboivat itselleen ominaisilla aallonpituuksilla. Näytteeseen absorboituvan ja sen läpi kulkeutuvan IR-valon määrä havaitaan detektorilla, ja raakadata muutetaan tavallista IR-spektriä muistuttavaan muotoon matemaattisella kaavalla, jota kutsutaan Fourier-muunnokseksi.

FTIR-menetelmän edut

FTIR:n avulla on mahdollista kerätä samanaikaisesti dataa laajalta IR-spektriltä. FTIR:n interferometrin eli mittalaitteen toiminta perustuu kahteen peiliin, joista toinen on kiinteästi paikallaan ja toinen liikkuu. Liikkuva peili mahdollistaa sen, että näytteen läpi voidaan kohdistaa valoa laajalta aallonpituusalueelta samaan aikaan. Tämän ansiosta FTIR on ajallisesti tehokkaampi kuin perinteinen IR-spektrometri, jossa jokainen aallonpituus kohdistetaan näytematriisiin yksitellen. FTIR-spektrometrillä on myös korkeampi signaali-kohinasuhde ja parempi aallonpituuksien tarkkuus. Näiden ansiosta FTIR on perinteistä IR-spektrometriä tarkempi.

Näytteet ja niiden esikäsittely

FTIR ei usein vaadi näytteen esikäsittelyä, erityisesti ATR-analysaattoria käytettäessä. Hankalimmat näytteet voidaan jauhaa IR-läpinäkyvän kaliumbromidin (KBr) kanssa ja painaa pelletin muotoon. Nestemäiset näytteet voidaan analysoida sellaisenaan, tai niistä voidaan tehdä laimennos jonkun IR-läpinäkyvän liuottimen kanssa. Kaasumaiset näytteet voidaan mitata sylinterin muotoisessa kennossa, jossa on IR-läpinäkyvät ikkunat.

FTIR-spektrometri voidaan yhdistää TGA-laitteeseen näytteestä irtoavien kaasujen analysoimiseksi. Menetelmä tunnetaan englanninkielisellä nimellä 'evolved gas analysis' (EGA). Myös FTIR-mikroskopia eli optisen mikroskopian ja FTIR-analyysin yhdistelmä on mahdollinen.

Soveltuvat näytematriisit

 • Nestemäiset, kaasumaiset ja kiinteät materiaalit
 • Orgaaniset materiaalit, kuten muovi, paperi, pahvi, biomassa ja liuottimet
 • Epäorgaaniset yhdisteet, jotka absorboivat IR-valoa

FTIR:n yleisimmät käyttökohteet

 • Materiaalien tunnistaminen
 • Funktionaalisten ryhmien tunnistaminen
 • Eri aineiden koostumusten vertailu

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

 • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
 • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin FTIR-menetelmää yleensä käytetään?

FTIR-tekniikkaa käytetään funktionaalisten ryhmien tunnistamiseen näytteestä. FTIR on hyvä työkalu polymeerien tunnistamiseen sekä erilaisten aineiden ja materiaalien koostumusten vertailuun. Menetelmällä voidaan esimerkiksi tunnistaa mikromuoveja vesinäytteistä.

Mitkä ovat FTIR-analyysin rajoitteet?

Metallit eivät absorboi IR-alueen valoa, eivätkä siksi sovellu FTIR-määritykseen. Monimutkaisten molekyylien ja niiden muodostamien seosten tai liuosten luotettava tunnistaminen ei ole mahdollista. FTIR ei myöskään kykene tunnistamaan kaksiatomisia kaasuja tai jalokaasuja, kuten typpeä (H2) tai heliumia (He). 

Millaisia näytteitä voi analysoida FTIR:llä?

FTIR-spektroskopia soveltuu nestemäisten, kiinteiden ja kaasumaisten näytteiden määritykseen.

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.