Mikromuovien tutkiminen vesinäytteistä

Julkaistu 20. syyskuuta 2022 | Päivitetty 1. marraskuuta 2023

Mikromuovit ovat pieniä, halkaisijaltaan korkeintaan 5 mm kokoisia muovinpalasia, joita päätyy luontoon kosmetiikan, vaatteiden, autonrenkaiden ja teollisuustuotannon kaltaisista lähteistä. Mikromuovien yleistyminen esimerkiksi järvi-, meri- ja juomavesissä on aiheuttanut huolta viime vuosina. Tämän seurauksena myös mikromuovien havaitsemiseen suunnattujen laboratoriotestien kysyntä on kasvanut.

Mitä analyysimenetelmiä mikromuovien havainnointiin käytetään? 

Mikromuovikonsentraatioiden havaitsemiseen käytetään ensisijaisesti kolmea eri tutkimusmenetelmää: FTIR-spektroskopiaa, py-GC/MS-analyysia ja Raman-spektroskopiaa. Näistä FTIR- ja Raman-menetelmiä käytetään erityyppisten ja eri kokoluokkiin kuuluvien mikromuovipartikkelien määrän laskemiseen näytteestä, kun taas py-GC/MS kertoo määrätyn tyyppisten mikromuovien pitoisuudet milligrammoina näytelitraa kohden. Useimmilla menetelmillä mikromuoveja voidaan havaita vesinäytteiden lisäksi maa- ja lietenäytteistä.

Tilaa Measurlabsin uutiskirje

Miksi mikromuovien tutkiminen kannattaa?

Mikromuovit ovat merkittävä ympäristösaasteen aiheuttaja, minkä lisäksi ne päätyvät ympäristöstä lopulta ihmiskehoon. Mikromuovien terveydelle mahdollisesti aiheuttamista haittavaikutuksista ei vielä ole juurikaan tutkimustietoa, mutta alustavien tutkimusten mukaan suuret mikromuovipitoisuudet voivat aiheuttaa stressireaktioita ja vaikuttaa kehon immuunipuolustukseen1.

Mikromuovien seulonta pulloveden, pohjaveden ja jäteveden kaltaisista näytteistä auttaa vähentämään mikromuovisaasteen määrää ja vaikuttaa näin osaltaan teollisuus- ja jätteenkäsittelyprosessien aiheuttamaan ympäristökuormaan. Mikromuovitestaus käy vähitellen kannattavammaksi myös liiketaloudellisesta näkökulmasta, sillä kuluttajien ympäristötietouden kasvaessa mikromuovipäästöjen vähentäminen on vahva kilpailuetu.

Mille teollisuudenaloille mikromuovitestauksesta on hyötyä?

Mikromuovien havainnoinnista voi olla hyötyä laivateollisuudessa, sillä risteilyalusten ja muiden laivojen mereen laskemissa jätevesissä on monesti merkittäviä mikromuovipitoisuuksia. Mikromuovit kulkeutuvat usein vedenpuhdistusjärjestelmien läpi, joten niiden havainnointi jätevesistä on tärkeä osa aiempaa tehokkaampien puhdistusjärjestelmien kehittämistä.

Mikromuovitestaus voi kiinnostaa myös pulloveden valmistajia, sillä sen avulla voidaan vähentää mikromuovien määrää lopputuotteessa. Sama pätee tekstiilituottajiin, sillä tekstiileistä pyykinpesun aikana irronneet mikromuovit ovat yksi merkittävä mikromuovipäästöjen lähde.

Teollisuuden lisäksi mikromuovianalyysia voidaan hyödyntää tutkimusprojekteissa, joissa kartoitetaan mikromuovien määrää järvissä, merissä ja muissa vesistöissä. Tutkijoiden lisäksi tutkimus voi kiinnostaa päättäjiä ja virkamiehiä, sillä korkeiden mikromuovipitoisuuksien havaitseminen tietyillä vesialueilla voi auttaa vähentämään näille alueille kohdistuvaa päästökuormaa.

Mikromuovimittaukset Measurlabsilta

Measurlabs tarjoaa vesi-, maa- ja lietenäytteiden mikromuovianalyyseja usealla eri menetelmällä. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä ympäristöanalytiikan asiantuntijoihimme osoitteessa info@measurlabs.com. Varsinaisten mittausten lisäksi tarjoamme neuvontaa sopivien analyysimenetelmien valintaan.

Tutustu mikromuovimittauksiin

Näet hinnat ja läpimenoajat verkkokaupassamme

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

  • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
  • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.