Ympäristöanalytiikka

Measurlabs tarjoaa laajan valikoiman ympäristöanalytiikkaa veden ja maaperän rutiinianalyyseista harvinaisempiin eDNA- ja mikromuovimittauksiin. Tutustu palveluvalikoimaan ja tilaa mittaukset verkkokaupasta tai ottamalla yhteyttä asiantuntijoihimme.
Ympäristöanalytiikka
...ja yli 700 muuta tyytyväistä asiakasta
  • Nopeat tulokset
  • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
  • Kilpailukykyiset hinnat
  • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Mittaukset raskasmetallien ja muiden haitta-aineiden seulontaan

Suuri osa ympäristöanalytiikasta keskittyy luonnosta peräisin olevien näytteiden puhtauden arviointiin. Näytteistä voidaan tunnistaa esimerkiksi myrkyllisiä raskasmetalleja, klooria tai pysyviä orgaanisia yhdisteitä. 

Metallien tunnistamiseen voidaan käyttää näytetyypistä, seulottavista alkuaineista ja toivotusta määritysrajasta riippuen esimerkiksi ICP-OES- ja ICP-MS-menetelmiä. Näistä ICP-MS:n määritysraja on matalampi, mikä mahdollistaa hyvin pienten pitoisuuksien havaitsemisen. ICP-OES:ia käytetään yleisesti hieman suurempien pitoisuuksien kvantitatiiviseen määritykseen.

Seuraavat ympäristönäytteiden metallianalyysit on mahdollista tilata suoraan verkkokaupastamme. Asiantuntijamme tarkistavat aina analyysin sopivuuden näytemateriaalille ennen tilausten prosessointia.

Vesianalyysit

Veden laadun arviointi

EU:n uusi juomavesidirektiivi asettaa juomavedelle tiukat laatuvaatimukset liuenneiden aineiden ja mikrobiologisen laadun suhteen. Measurlabs tarjoaa mittaukset veden laadun arviointiin direktiivin mukaisesti. Myös juomaveden kanssa kosketuksiin tulevien materiaalien vaikutusta veden laatuun voidaan arvioida.

Tavanomaisten vedestä löytyvien haitta-aineiden, kuten raskasmetallien ja nitraattien, tunnistamisen lisäksi tarjoamme mikromuovianalytiikkaa erityyppisille vesinäytteille. Raman- ja py-GC/MS-menetelmillä voidaan tunnistaa mikromuovihiukkasia niin talousvedestä kuin jätevesistä.

Henkilökohtaista palvelua testausalan asiantuntijoilta

Kun tilaat ympäristöanalytiikan palveluja Measurlabsilta, ottaa yksi asiantuntijoistamme täyden vastuun projektistasi. Suuremmissa testaushankkeissa saat tarvittaessa henkilökohtaista tukea testisuunnitelman laatimiseen ja asianmukaisten analyysimenetelmien valintaan. Tarjoamme lisäksi selkeät ja yhdenmukaiset raportit, läpinäkyvät hinnat ja Suomen laajimpiin lukeutuvan valikoiman harvinaisempaa ympäristöanalytiikkaa, kuten mikromuovi- ja eDNA-analyysejä.

Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

  • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
  • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.