Ympäristöanalytiikka

Measurlabs tarjoaa laajan valikoiman ympäristöanalytiikkaa veden ja maaperän rutiinianalyyseista harvinaisempiin eDNA- ja mikromuovimittauksiin. Tutustu palveluvalikoimaan ja tilaa mittaukset verkkokaupasta tai ottamalla yhteyttä asiantuntijoihimme.
Ympäristöanalytiikka
...ja yli 400 muuta tyytyväistä asiakasta
  • Nopeat tulokset
  • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
  • Kilpailukykyiset hinnat
  • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Mittaukset raskasmetallien ja muiden haitta-aineiden seulontaan

Suuri osa ympäristöanalytiikasta keskittyy luonnosta peräisin olevien näytteiden puhtauden arviointiin. Näytteistä voidaan tunnistaa esimerkiksi myrkyllisiä raskasmetalleja, klooria tai pysyviä orgaanisia yhdisteitä. 

Metallien tunnistamiseen voidaan käyttää näytetyypistä, seulottavista alkuaineista ja toivotusta määritysrajasta riippuen esimerkiksi ICP-OES- ja ICP-MS-menetelmiä. Näistä ICP-MS:n määritysraja on matalampi, mikä mahdollistaa hyvin pienten pitoisuuksien havaitsemisen. ICP-OES:ia käytetään yleisesti hieman suurempien pitoisuuksien kvantitatiiviseen määritykseen.

Seuraavat ympäristönäytteiden metallianalyysit on mahdollista tilata suoraan verkkokaupastamme. Asiantuntijamme tarkistavat aina analyysin sopivuuden näytemateriaalille ennen tilausten prosessointia.

Vesianalyysit

Veden laadun arviointi

EU:n uusi juomavesidirektiivi asettaa juomavedelle tiukat laatuvaatimukset liuenneiden aineiden ja mikrobiologisen laadun suhteen. Measurlabs tarjoaa mittaukset veden laadun arviointiin direktiivin mukaisesti. Myös juomaveden kanssa kosketuksiin tulevien materiaalien vaikutusta veden laatuun voidaan arvioida.

Tavanomaisten vedestä löytyvien haitta-aineiden, kuten raskasmetallien ja nitraattien, tunnistamisen lisäksi tarjoamme mikromuovianalytiikkaa erityyppisille vesinäytteille. Raman- ja py-GC/MS-menetelmillä voidaan tunnistaa mikromuovihiukkasia niin talousvedestä kuin jätevesistä.

Sedimenttianalyysi

Ympäristöanalytiikka on keskeinen osa vesialueille sijoittuvien rakennushankkeiden toteuttamista, sillä lainsäädäntö velvoittaa testaamaan ruoppausmassan läjityskelpoisuuden ennen sen loppusijoitusta. Measurlabs tarjoaa ympäristöministeriön ruoppaus- ja läjitysohjeen mukaiset sedimenttianalyysit, joilla voidaan määrittää sedimenttien laatu ja niille mahdolliset läjityspaikat. Tulosten normalisointi onnistuu lisämaksusta.

Aatto Rautio

Kysyttävää?

Ympäristöanalytiikan asiantuntija Aatto Rautio vastaa mielellään kyselyihin.

Henkilökohtaista palvelua testausalan asiantuntijoilta

Kun tilaat ympäristöanalytiikan palveluja Measurlabsilta, ottaa yksi asiantuntijoistamme täyden vastuun projektistasi. Suuremmissa testaushankkeissa saat tarvittaessa henkilökohtaista tukea testisuunnitelman laatimiseen ja asianmukaisten analyysimenetelmien valintaan. Tarjoamme lisäksi selkeät ja yhdenmukaiset raportit, läpinäkyvät hinnat ja Suomen laajimpiin lukeutuvan valikoiman harvinaisempaa ympäristöanalytiikkaa, kuten mikromuovi- ja eDNA-analyysejä.

Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Vastaamme aina yhdessä arkipäivässä.

Voit myös lähettää sähköpostia info@measurlabs.com tai soittaa meille +358 50 336 6128.