ICP-OES-analyysi

Induktiivisesti kytketty plasma – optinen emissio -spektroskopia eli ICP-OES on monipuolinen analyysitekniikka, jolla voidaan määrittää näytteen sisältämät alkuaineet ja niiden pitoisuudet. Menetelmää käytetään useilla eri teollisuudenaloilla elintarvike- ja polttoaineteollisuudesta ympäristöanalytiikkaan.

ICP-OES-analyysi
...ja yli 700 muuta tyytyväistä asiakasta
 • Nopeat tulokset
 • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Mihin ICP-OES-menetelmää käytetään?

Ympäristöanalytiikassa ICP-OES-tekniikkaa käytetään havaitsemaan raskasmetallipitoisuuksia esimerkiksi vedestä, maaperästä ja sedimentistä. Menetelmällä seulotaan myrkyllisiä metalleja ja muita haitta-aineita myös ruoka- ja vesinäytteistä. Lisäksi ICP-OES-tekniikkaa voidaan käyttää lääketeollisuuden laadunvalvonnassa varmistamaan, että tuotteet täyttävät laatuvaatimukset.

Miten ICP-OES toimii?

ICP-OES-analyysin toiminta perustuu plasmaan eli korkeaenergiseen kaasumuotoon, kuten argoniin, joka on viritetty sähkömagneettisella säteilyllä. Aerosolin muodossa oleva näyte johdetaan plasman läpi, jolloin se hajoaa yksittäisiksi atomeiksi. Näytteen atomit ovat vuorovaikutuksessa plasman kanssa ja säteilevät valoa itselleen ominaisella aallonpituudella. Nämä valon aallonpituudet erotellaan ja havaitaan spektrometrillä. Havaittujen aallonpituuksien perusteella ICP-OES-laitteisto tunnistaa näytteestä löytyvät alkuaineet ja määrittää kunkin alkuaineen pitoisuuden.

Näytevaatimukset ja esikäsittely

ICP-OES-tekniikalla analysoitavien näytteiden tulee olla muodossa, josta ne saadaan helposti muutettua aerosoliksi analyysia varten. Menetelmä soveltuu parhaiten nesteiden ja liuosten analysointiin, sillä laitteen näytteensyöttö muuttaa ne automaattisesti aerosoliksi. Kiinteät näytteet on joko liuotettava sopivaan liuottimeen tai höyrystettävä muilla tavoilla, kuten sähkötermisellä- tai laserablaatiolla. 

ICP-OES-analyysin edut ja rajoitteet

ICP-OES-tekniikan tärkeimpiä etuja ovat sen monipuolisuus ja tarkkuus; menetelmää voidaan käyttää lukuisten alkuaineiden havaitsemiseen ja huomattavan tarkkoihin pitoisuusmäärityksiin. Tekniikalla voidaan jopa havaita useita epämetalleja, mikä ei ole mahdollista esimerkiksi AAS- ja AFS-menetelmillä. ICP-OES myös tunnistaa useita alkuaineita samanaikaisesti, mikä nopeuttaa testausprosessia.

Rajoitteena voidaan pitää näytteen tuhoutumista analyysin aikana. ICP-OES:in määritysraja ei myöskään ole yhtä alhainen kuin ICP-MS-menetelmässä, joka soveltuu paremmin hyvin pienten pitoisuuksien mittaamiseen. Lisäksi joitain alkuaineita, (esim. O, N ja H), on erittäin hankala havaita.

ICP-OES vs ICP-AES

Induktiivisesti kytketty plasma – atomiemissiospektroskopia (ICP-AES) on vaihtoehtoinen termi, jolla viitataan ICP-OES-analyysiin. Molempia termejä käytetään siis kuvaamaan samaa analyyttistä tekniikkaa.

Soveltuvat näytematriisit

 • Vesinäytteet
 • Maaperä- ja sedimenttinäytteet
 • Polttoaineet

ICP-OES-menetelmän yleisiä käyttötarkoituksia

 • Ympäristöanalytiikka
 • Raskasmetallien tunnistus
 • Elintarvikkeiden laadunvalvonta
 • Polttoaineanalytiikka

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

 • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
 • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin ICP-OES-analyysia käytetään?

Yksi ICP-OES-menetelmän yleisimmistä käyttötarkoituksista on raskasmetallien tunnistaminen vesi-, maa- ja sedimenttinäytteistä. Epäpuhtauksia voidaan havaita myös mm. elintarvikkeista ja polttoaineista.

Mitkä ovat ICP-OES-menetelmän rajoitteet?

Vaikka ICP-OES on verrattain tarkka analyysitekniikka, ei määritysraja ole aivan yhtä matala kuin ICP-MS-menetelmässä. Kiinteiden aineiden analysointia vaikeuttaa tarve muuttaa näyte aerosoliksi.

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.