AFS-analyysi

Atomifluoresenssispektroskopia (AFS) on kvantitatiivinen analyysimenetelmä, jota käytetään tiettyjen metallisten alkuaineiden tunnistamiseen ja niiden pitoisuuksien määritykseen. AFS-analyysia hyödynnetään muun muassa elintarvike- ja lääketeollisuudessa, toksikologiassa ja ympäristöanalytiikassa.

AFS-analyysi
...ja yli 700 muuta tyytyväistä asiakasta
 • Nopeat tulokset
 • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Mihin AFS-analyysiä käytetään?

AFS-menetelmällä voidaan havaita pieniäkin metallipitoisuuksia useissa eri näytetyypeissä. Sitä käytetään useimmiten mittaamaan myrkyllisten raskasmetallien pitoisuuksia elintarvikkeista, vedestä ja ympäristönäytteistä. Lisäksi AFS-analyysiä on mahdollista hyödyntää kaivosteollisuudessa malmin laadun arviointiin ennen louhinnan aloittamista. Polttoaineanalytiikassa menetelmällä voidaan havaita lyijyä ja muita metallipohjaisia epäpuhtauksia.

Miten atomifluoresenssi toimii?

AFS-analyysissä näytteet muunnetaan ensin kaasuksi ionisaation avulla, esimerkiksi altistamalla ne liekille tai muulle lämmönlähteelle. Tämän seurauksena muodostunut atomikaasu altistetaan näkyvälle tai ultraviolettivalolle, jolla on tietty aallonpituus. Valo on vuorovaikutuksessa valitun alkuaineen atomien kanssa, jolloin ne fluoresoituvat. Lopuksi fluoresoitu valo havaitaan detektorilla, joka laskee kyseisen alkuaineen pitoisuuden. Prosessi voidaan toistaa eri alkuaineille ominaisilla aallonpituuksilla, jolloin saadaan määritettyä useamman alkuaineen pitoisuudet.

Sopivat näytteet ja niiden valmistelu

AFS-menetelmää sovelletaan yleensä näytteille, jotka hoyrytetään atomikaasuksi liuotinfaasista. Näytteen on siis oltava nesteen tai liuoksen muodossa ennen analysointia, ja kiinteät näytteet on liuotettava sopivaan liuottimeen. Myös tuloksiin mahdollisesti vaikuttavat epäpuhtaudet on syytä poistaa.

AFS-analyysin edut

Atomifluoresenssin tärkein etu on sen korkea tarkkuus. Menetelmällä voidaan havaita tiettyjä alkuaineita erittäin pieninä pitoisuuksina, mikä tekee siitä ihanteellisen tavan tunnistaa elohopean kaltaisia myrkyllisiä metalleja. AFS on myös suhteellisen yksinkertainen menetelmä, mikä mahdollistaa näytteiden testaamisen nopeasti ja tehokkaasti.

AFS-analyysin rajoitteet

AFS havaitsee ensisijaisesti metallisten alkuaineiden atomeja, mikä rajoittaa menetelmän käyttömahdollisuuksia. Lisäksi jotkin yhdisteet voivat häiritä fluoresointia, ja näyte tuhoutuu analyysin aikana.

Useamman alkuaineen samanaikaiseen pitoisuusmittaukseen sopii paremmin esimerkiksi ICP-OES-menetelmä, jolla tulokset saadaan yhdellä kertaa. AFS-analyysilla havaitaan vain yksi alkuaine kerrallaan.

Miten AFS eroaa AAS-menetelmästä?

Atomiabsorptiospektroskopia (AAS) on pitkälti samankaltainen analyysitekniikka, jossa höyrytetyt näytteet altistetaan tietyille valon aallonpituuksille niiden alkuainepitoisuuksien määrittämiseksi. AAS-analyysi on tyypillisesti AFS:ää edullisempi suorittaa, sillä vaadittu laitteisto on yksinkertaisempi. AFS:n tunnistusraja on kuitenkin yleensä matalampi ja taustamelun merkitys pienempi, joten raskasmetalleja voidaan havaita pienempinä pitoisuuksina.

Soveltuvat näytematriisit

 • Vesinäytteet
 • Uutteet elintarvikkeista
 • Mineraaliliuokset

AFS-analyysin yleisiä käyttötarkoituksia

 • Ruokanäytteiden testaus myrkyllisten metallien varalta
 • Ympäristöanalyysit (esim. elohopean tunnistus)
 • Metallipitoisuuksien määrittäminen malminäytteistä
 • Lääkkeiden laadunvalvonta

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

 • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
 • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin AFS-analyysia yleensä käytetään?

AFS-analyysin tyypillisiä käyttötarkoituksia ovat mm. raskasmetallien havaitseminen ympäristöanalytiikassa ja arvometallien tunnistaminen kaivosteollisuudessa.

Mitkä ovat AFS-menetelmän rajoitteet?

Menetelmällä ei voida tunnistaa suurinta osaa epämetalleista. Lisäksi tunnistus tapahtuu yksi alkuaine kerrallaan, mikä hidastaa useamman alkuaineen tunnistamista näytteestä.

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.