Meeri Rantanen

FM, analyyttinen kemia

Ympäristö ja teollisuus

Meeri Rantanen

Meeri Rantanen työskentelee Measurlabsilla kemiallisen ja ympäristöanalytiikan asiantuntijana. Hänen työtehtäviensä pääpaino on epäorgaanisessa analyyttisessa kemiassa ja ympäristöanalytiikkaa koskevassa lainsäädännössä. 

Koulutukseltaan Meeri on analyyttisen kemian FM. Pro gradu -tutkielmansa hän kirjoitti ICP-TQ-MS-menetelmän käyttöönotosta teollisuudessa.

Ennen Measurlabsilla aloittamista Meeri on työskennellyt kemistinä kaivosteollisuudessa ja maatalousnäytteiden analytiikan parissa. Hänellä on kokemusta muun muassa ICP-MS-menetelmäkehityksestä ja jalometalllien pitoisuusmäärityksistä.