AAS-analyysi

Atomiabsorptiospektroskopia (AAS) on verrattain yksinkertainen analyysimenetelmä, jolla voidaan määrittää metallisten alkuaineiden pitoisuuksia nesteistä ja liuoksista. AAS-analyysin käyttö on vähentynyt viime vuosina, sillä useamman alkuaineen pitoisuusmääritykset onnistuvat nopeammin ICP-pohjaisilla menetelmillä.

Atomiabsorptiospektroskopia
...ja yli 700 muuta tyytyväistä asiakasta
 • Nopeat tulokset
 • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Mihin AAS-analyysia käytetään?

AAS-tekniikkaa käytetään metallisten alkuaineiden havaitsemiseen usealla eri toimialalla. Elintarvike- ja lääketeollisuudessa menetelmällä voidaan havaita myrkyllisiä raskasmetalleja ja muita epäpuhtauksia kulutustuotteista. AAS soveltuu myös ympäristönäytteiden analysointiin, esimerkiksi veden mineraalipitoisuuden määrittämiseksi. Kaivosteollisuudessa ja geologisissa tutkimuksissa atomiabsorptiospektroskopiaa hyödynnetään jalometallien määritykseen malmi- ja mineraalinäytteisytä.

Miten atomiabsorptiospektroskopia toimii?

Atomiabsorptiospektroskopian toimintaperiaate perustuu eri alkuaineiden atomien kykyyn absorboida valoa eri aallonpituuksilla. AAS-analyysin aluksi näyte höyrystetään, yleensä liekin avulla, jolloin se hajoaa atomimuotoon. Tämän jälkeen näytteeseen kohdistetaan valonsäteitä aallonpituudella, jota määritettävän alkuaineen atomien tiedetään absorboivan. Absorboidun valon määrän perusteella voidaan laskea alkuaineen määrä näytteessä, ja prosessi voidaan tarvittaessa toistaa eri alkuaineille.

Näytevaatimukset ja näytteiden esivalmistelu

AAS-analyysiä varten näytteen tulee olla helposti höyrystyvässä muodossa. Kiinteät näytteet on liuotettava sopivaan liuottimeen ennen analyysiä, ja suurikokoiset näytteet voidaan joutua murskaamaan tai jauhamaan liukenemisen helpottamiseksi.

AAS-analyysin edut

Atomiabsorptiospektroskopian ensisijainen etu on sen suhteellinen yksinkertaisuus, joka tekee AAS:ista verrattain kustannustehokkaan ananlyysitekniikan. AAS on myös erittäin tarkka menetelmä, joka kykenee havaitsemaan metallisia alkuaineita hyvin pieninä määrinä. Vieläkin matalampia pitoisuuksia voidaan tosin mitata samankaltaisella AFS-menetelmällä.

Atomiabsorptiospektroskopian rajoitteet

Alkuaineiden pitoisuuksia lukuun ottamatta AAS ei tarjoa tietoa näytteen tarkasta kemiallisesta rakenteesta, kiraalisuudesta tai muista ominaisuuksista. Alkuaineiden pitoisuusmääritys rajoittuu sekin metalleihin – epämetalleja ei voida havaita AAS:n avulla, sillä ne absorboivat valoa UV-alueella. Epämetallien havaitsemiseen sopii esim. UV-vis-spektroskopia.

Koska näytteen on oltava joko nestemäinen tai liuos, ovat menetelmän käyttömahdollisuudet rajalliset liukenemattomien tai hankalasti liukenevien kiinteiden näytematriisien kanssa. AAS-analyysissa näytteet myös hajoavat höyrystyksen aikana, eikä niitä siksi voida ottaa talteen analyysin jälkeen. Koska kerralla voidaan tunnistaa vain yksi alkuaine, vaaditaan useamman alkuaineen pitoisuusmäärityksiin verrattain suuri määrä näytettä.

Ratkaisu kaikkiin analyysitarpeisiin

Measurlabs tarjoaa alkuaineanalytiikkaa AAS-menetelmän lisäksi lukuisilla muilla analyysimenetelmillä. Saat meiltä esimerkiksi ICP-OES- ja ICP-MS-mittaukset, jotka ovat laajalti korvanneet AAS- ja AFS-analyysit etenkin useampien alkuaineiden samanaikaisissa pitoisuusmäärityksissä. Voit pyytää tarjousta mittauksille sivun alalaidasta löytyvällä lomakkeella.

Soveltuvat näytematriisit

 • Vesinäytteet
 • Erilaiset liuokset
 • Kulutustuotteet

AAS-analyysin yleisiä käyttötarkoituksia

 • Ympäristötestaus
 • Mineraalien määritys malmista tai maaperästä
 • Epäpuhtauksien tunnistaminen elintarvikkeista
 • Raskasmetallien havaitseminen lääkkeistä

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

 • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
 • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin AAS-analyysia yleensä käytetään?

Yleisiä käyttötarkoituksia ovat epäpuhtauksien (esim. raskasmetallien) tunnistaminen elintarvikkeista, lääkkeistä ja vedestä. AAS-menetelmällä voidaan myös selvittää jalometallien määrää malmissa.

Mitkä ovat atomiabsorptiospektroskopian rajoitteet?

AAS-menetelmällä voidaan havaita ainoastaan metalleja, sillä epämetallit eivät absorboi valoa näkyvillä aallonpituuksilla. Kiinteiden näytteiden analysointia hankaloittaa vaatimus liuottaa näytemateriaali sopivaan liuottimeen ennen analyysia.

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.