AAS-analyysi

Atomiabsorptiospektroskopia (AAS) on yksinkertainen mutta samalla monipuolinen analyysimenetelmä, jolla voidaan määrittää nesteiden ja liuosten alkuainekoostumus metallisten alkuaineiden osalta. AAS-analyysiä käytetään yleisesti epäpuhtauksien havaitsemiseen ja tuntemattomien yhdisteiden tunnistamiseen.

Atomiabsorptiospektroskopia
 • Nopeat tulokset
 • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Miten atomiabsorptiospektroskopia toimii?

Atomiabsorptiospektroskopian toimintaperiaate perustuu eri alkuaineiden atomien kykyyn absorboida valoa eri aallonpituuksilla. AAS-analyysin aluksi näyte höyrystetään, yleensä liekin avulla, jolloin se hajoaa atomimuotoon. Tämän jälkeen näytteeseen kohdistetaan valonsäteitä, joista osan näytteessä olevat atomit absorboivat eli imevät itseensä. Kun imeytyneen valon aallonpituudet ja määrä mitataan, saadaan selville näytteestä löytyvät alkuaineet ja niiden pitoisuudet.

Mihin AAS-analyysia käytetään?

AAS-menetelmää käytetään metallisten alkuaineiden havaitsemiseen usealla eri toimialalla. Elintarvike- ja lääketeollisuudessa menetelmällä voidaan havaita myrkyllisiä raskasmetalleja ja muita epäpuhtauksia kulutustuotteista. AAS soveltuu myös ympäristönäytteiden analysointiin, esimerkiksi veden mineraalipitoisuuden määrittämiseen. 

Kaivosteollisuudessa ja geologisissa tutkimuksissa atomiabsorptiospektroskopiaa hyödynnetään malmi- ja mineraalinäytteiden tutkimiseen, sillä menetelmällä voidaan määrittää näytteen sisältämien jalometallien määrä. Biolääketieteessä AAS-tekniikalla voidaan selvittää metallien pitoisuuksia mm. verestä.

Näytevaatimukset ja näytteiden esivalmistelu

AAS-analyysiä varten näytteen tulee olla helposti höyrystyvässä muodossa. Kiinteiden näytteiden kohdalla tämä tarkoittaa, että näytteet on liuotettava sopivaan liuottimeen ennen analyysiä. Suurikokoiset näytteet voidaan joutua murskaamaan tai jauhamaan liukenemisen varmistamiseksi.

AAS-analyysin edut

Atomiabsorptiospektroskopian ensisijainen etu on sen suhteellinen yksinkertaisuus: analyysi voidaan suorittaa nopeasti ja alhaisin kustannuksin moneen monimutkaisempaan menetelmään verrattuna. Tämä antaa menetelmälle suuren suorituskyvyn, sillä useita näytteitä on mahdollista testata suhteellisen lyhyessä ajassa. AAS on myös erittäin tarkka menetelmä, joka kykenee havaitsemaan metallisia alkuaineita erittäin pieninä määrinä. Vieläkin matalampia pitoisuuksia voidaan tosin havaita samankaltaisella AFS-menetelmällä.

Atomiabsorptiospektroskopian rajoitteet

Alkuaineiden pitoisuuksia lukuun ottamatta AAS ei tarjoa tietoa näytteen tarkasta kemiallisesta rakenteesta, kiraalisuudesta tai muista ominaisuuksista. Alkuaineiden pitoisuusmääritys rajoittuu sekin metalleihin – epämetalleja ei voida havaita AAS:n avulla, sillä ne absorboivat valoa UV-alueella. Epämetallien havaitsemiseen sopii esim. UV-vis-spektroskopia.

Koska näytteen on oltava joko nestemäinen tai liuos, ovat menetelmän käyttömahdollisuudet rajalliset liukenemattomien tai hankalasti liukenevien kiinteiden näytematriisien kanssa. AAS-analyysissa näytteet myös hajoavat höyrystyksen aikana, eikä niitä siksi voida ottaa talteen analyysin jälkeen.

Soveltuvat näytematriisit

 • Vesinäytteet
 • Erilaiset liuokset
 • Verinäytteet

AAS-analyysin yleisiä käyttötarkoituksia

 • Ympäristötestaus
 • Mineraalien määritys malmista tai maaperästä
 • Epäpuhtauksien tunnistaminen elintarvikkeista
 • Raskasmetallien havaitseminen lääkkeistä

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Vastaamme aina yhdessä arkipäivässä.

Voit myös lähettää sähköpostia info@measurlabs.com tai soittaa meille +358 50 336 6128.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin AAS-analyysia yleensä käytetään?

Yleisiä käyttötarkoituksia ovat epäpuhtauksien (esim. raskasmetallien) tunnistaminen elintarvikkeista, lääkkeistä ja vedestä. AAS-menetelmällä voidaan myös selvittää jalometallien määrää malmissa.

Mitkä ovat atomiabsorptiospektroskopian rajoitteet?

AAS-menetelmällä voidaan havaita ainoastaan metalleja, sillä epämetallit eivät absorboi valoa näkyvillä aallonpituuksilla. Kiinteiden näytteiden analysointia hankaloittaa vaatimus liuottaa näytemateriaali sopivaan liuottimeen ennen analyysia.

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.