Induktiivisesti kytketty plasma-massaspektrometria

Induktiivisesti kytketty plasma massaspektrometria, eli ICP-MS, on erittäin tarkka ja kustannustehokas menetelmä metallien ja joidenkin epämetallien pitoisuusmäärityksiin. Tekniikka mahdollistaa laajan pitoisuusalueen omaavien näytteiden analysoimisen ja jopa yli 70:n alkuaineen tutkimisen samalla kerralla. ICP-MS:llä on monia sovelluksia kaikilla tieteenaloilla, joilla tarvitaan tietoa näytteiden alkuainepitoisuuksista. 

 • Nopeat tulokset
 • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Mikä on ICP-MS?

Induktiivisesti kytketty plasma-massaspektrometria eli ICP-MS (Inductively coupled plasma mass spectrometry) on korkean suorituskapasiteetin analyysimenetelmä, joka pystyy havaitsemaan suurimman osan jaksollisen järjestelmän alkuaineista. Tekniikalla pystyy teoriassa mittaamaan kaikki atomimassaltaan 7 – 250 välillä olevat alkuaineet, eli litiumista uraaniin. Käytännössä ICP-MS soveltuu parhaiten metallien pitoisuusmäärityksiin, mutta myös joitakin epämetalleja voidaan tutkia tällä tekniikalla.

Miten ICP-MS analyysi toimii?

ICP-MS tekniikassa tutkittavan näytteen sisältämät kemialliset yhdisteet hajotetaan atomaarisiksi ioneiksi korkean lämpötilan plasman avulla, joka hajottaa näytteissä olevat kemialliset yhdisteet yksittäisiksi ioneiksi. Tämän jälkeen syntyneet ionit detektoidaan ja kvantitoidaan massaspektrometrin avulla. Nykyaikaisten ICP-MS-laitteiden lineaariset dynaamiset alueet yltävät jopa kahdentoista suuruusluokkaan. Tämä mahdollistaa saman näytteen pää- ja jäännöskomponenttien yhtäaikaisen analysoinnin.

ICP-MS:a käytetään useimmiten kiinteiden tai nestemäisten näytteiden analysointiin, mutta myös kaasumaisia ​​näytteitä voidaan tutkia. Yleisimmät ICP-MS-laitteistot perustuvat sumutukseen, joten kiinteät ja kaasumaiset näytteet on liuotettava nesteisiin ennen analyysia. Kiinteillä näytteillä tämä saavutetaan useimmiten happohajotuksella käyttäen kuumia mineraalihappoja. Kaasut voidaan vangita sopiviin nesteisiin kuplittamalla. Jos riittäviä tuloksia ei voida saavuttaa kiinteiden tai kaasumaisten näytteiden esikäsittelyllä, näytteiden tutkimiseen voidaan käyttää erityisiä laitteita jotka eivät vaadi liuottamista. Esimerkiksi LA-ICP-MS:ää (laserablaatio induktiivisesti kytketty plasman massaspektrometria) voidaan käyttää kiinteiden näytteiden pintojen tutkimiseen.

Eroavaisuudet ICP-MS:n ja ICP-OES:n välillä

Kuten yllä on mainittu, ICP-MS-menetelmä perustuu atomien massan mittaamiseen massaspektroskopian avulla. ICP-OES-menetelmä (Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy) sen sijaan perustuu näytteen viritysatomien ja ionien aallonpituuksien mittaamiseen.

ICP-OES on robustimpi menetelmä sellaisten aineiden tutkimiseen, joissa on korkeampi pitoisuus liuenneita aineita ja joille on tiukemmat säännökset pitoisuusrajoista. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi pohjavesi, jätevesi, maanäytteet ja kiinteä jäte.

Mihin ICP-MS menetelmää käytetään?

ICP-MS menetelmää käytetään runsaasti esimerkiksi vesi- ja maanäytteiden puhtauden tutkimiseen sekä raskasmetallijäämien havaitsemiseen, kuluttajatuotteista ja lääkeaineista. Menetelmää hyödynnetään laajasti myös muilla teollisuuden aloilla, joissa pienten metallipitoisuuksien tutkiminen tuottaa lisäarvoa.

Tekniikan vahvuuksia ovat mittauksen nopeus ja äärimmäisen hyvä herkkyys. Nämä seikat mahdollistavat äärimmäisen pienten alkuainepitoisuuksien (eng. trace-elements) mittaamiseen nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Soveltuvat näytematriisit

 • Raaka-aineet
 • Jätteet
 • Juomavesi ja prosessivesi
 • Lääkeaineiden epäpuhtaudet
 • Biomassa
 • Kaivosnäytteet, kivet ja mineraalit
 • Katalyytit
 • Isotooppitutkimukset
 • Orgaaniset polymeerit
 • Ruoka ja juoma
 • Puolijohdemateriaalit
 • Ympäristönäytteet

IPC-MS:n tyypillisiä käyttökohteita

 • Metallien ja joidenkin epämetallien pitoisuuksien määrittäminen.
 • Laajalti käytetty menetelmä ympäristötutkimuksissa.
 • Äärimmäisen pienten jäämäpitoisuuksien tutkiminen.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Palvelemme toistaiseksi vain yrityksiä ja yhteisöjä.

Voit myös lähettää sähköpostia info@measurlabs.com tai soittaa meille numeroon +358 40 735 4843.

Vastaamme aina yhdessä arkipäivässä.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin ICP-MS:ää yleensä käytetään?

ICP-MS:llä on monia käyttökohteita, esimerkiksi se voi löytää epäpuhtauksia, kuten alkuaineita ja toksiineja. Epäpuhtauksia etsitään esimerkiksi ympäristönäytteistä. Menetelmää käytetään yleisesti veden ja maaperän näytteiden testaamiseen ekologisissa tutkimuksissa.

Elintarviketeollisuus käyttää ICP-MS-analyysiä löytääkseen tuotteistaan epäpuhtauksia.

Lääketeollisuus tarkistaa epäorgaaniset epäpuhtaudet lääkkeistä ICP-MS:llä.

ICP-MS on luotettava monidetektiomenetelmä, jota käytetään harvinaisten maametallien etsimiseen, joita käytetään yleisesti katalysaattoreina erilaisten kemikaalien ja materiaalien tuotannossa.

Mitkä ovat ICP-MS:n rajoitteet?

ICP-MS:ää ei voida käyttää vedyn, heliumin, hiilen ja muutamien muiden kevyiden alkuaineiden havaitsemiseen.

Millaisia näytteitä ICP-MS:lla voi analysoida?

ICP-MS soveltuu useimmille näytematriiseille, mukaan lukien nesteet, kaasut ja kiinteät aineet.

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.

Induktiivisesti kytketty plasma massaspektrometria (ICP-MS) mittauksia lähes kaikkien metallien ja joidenkin epämetallien pitoisuusmäärityksiin. Meiltä saat ICP-analytiikkaa monenlaisille näytteille kilpailukykyisin hinnoin.