Kaasuanalyysit – näytteet, menetelmät ja standardit

Julkaistu 12. joulukuuta 2022

Juha Keskiväli

Kemialliset analyysit, Measurlabs

Kaasuanalyyseillä selvitetään sisäilmasta, maakaasusta, biokaasusta ja prosessikaasuista niiden sisältämiä epäpuhtauksia ja muita mahdollisesti haitallisia komponentteja. Measurlabs tarjoaa laajan valikoiman kaasuanalyyseja eri toimialoille. Tarjouspyynnön yhteydessä saat myös kaiken tarvittavan tiedon näytteenottoon ja kuljetukseen liittyen, jotka useimmiten vaativat tapauskohtaista arviointia asiakkaan tarpeiden täyttämistä varten. 

Biokaasun, maakaasun, biometaanin ja kaasusekoitteiden analyysit

Polttoaineina käytettävien kaasujen laadunvalvonta on tärkeää, sillä lainsäädäntö asettaa usein tarkkojakin pitoisuusrajoituksia niistä löytyville epäpuhtauksille. Kaasujen koostumusanalyysissa voidaan havaita ja mitata esimerkiksi siloksaaneja, rikkivetyä ja vettä.

Tilaa Measurlabsin uutiskirje

Sisäilma-analyysit

Sisäilman laadulla voi olla merkittäviä haitallisia terveysvaikutuksia, joita voidaan pyrkiä ehkäisemään tunnistamalla riskitekijät ajoissa. Sisäilma-analyyseissa ilmanlaatua arvioidaan tunnistamalla näytteistä muun muassa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH), polykloorattuja bifenyylejä (PCB), asbestia ja pölyä. Näytteenotto tehdään erityisellä suodattimella varustetulla pumpulla, joka säilöö tehokkaasti ilman komponentit tarkkaa analyysiä varten.

Prosessikaasujen analyysit

Sisäilma- ja polttoaineanalyysien menetelmiä voidaan soveltaa myös teollisuudessa käytettyihin prosessikaasuihin. Näiden mittausten tavoitteena on useimmiten vaarallisten aineiden kuten fluorivedyn (HF) analysoiminen jätekaasuista tai kiinteistä jätemateriaaleista, joihin kaasu on absorboitunut.

Analyysimenetelmät

Kaasuanalyysi suoritetaan yleensä kaasukromatografialla (GC), joka on yleinen analyysimenetelmä näytteen komponenttien erotteluun ja niiden pitoisuuksien mittaamiseen. Kaasukromatografialla voidaan analysoida kaikentyyppisiä kaasunäytteitä maakaasusta sisäilmaan. Kun näytteen koostumuksesta tarvitaan erityisen tarkkaa tietoa, voidaan käyttää kaasukromatografiin yhdistettyä massaspektrometria (GC-MS) tai muuta analyyttispesifiä detektoria.

Kiinteistä tai nestemäisistä näytteistä lämpöhajoamisen seurauksena irtoavia kaasuja voidaan analysoida EGA-menetelmällä (eng. evolved gas analysis).

Kaasuanalyyseja koskevat standardit

Kaasujen analytiikka voidaan suorittaa kansainvälisten tai kansallisten standardien mukaisesti, jolloin esimerkiksi epäpuhtauksien määrää voidaan arvioida selkeiden kriteerien mukaan. Esimerkiksi bio- tai maakaasun sisältämien siloksaanien (ASTM D8230) ja maakaasun koostumuksen (ISO 6974) määrittämiseen on omat standardinmukaiset mittauksensa. 

Kaasunäytteiden pakkaaminen ja lähetys

Kaasunäytteiden säilytykseen vaaditaan sopivat astiat, esimerkiksi Tedlar- tai Altef-pussit ja adsorbenteillä varustetut näytteenottosylinterit. Myös  muita tarvikkeita voidaan tarvita analysoitavasta aineesta riippuen. Jotkin aineet, kuten ammoniakki, täytyy analysoida nopeasti näytteenoton jälkeen, mikä asettaa haasteita laboratorion ja toimitustavan valinnalle. 

Sujuvan näytelogistiikan varmistamiseksi olisi hyvä tarkastaa näytekohtaiset logistiikka- ja pakkausvaatimukset mahdollisten vaarallisten aineiden lähetyksen varalta. Tietoa aiheesta löytyy kaasun käyttöturvallisuutta käsittelevästä tiedotteesta, IATA:n Dangerous Goods Regulations -ohjeistuksesta sekä kuriiriyrityksiltä.

Kaasuanalyyseissä näytteenotto ja näytteiden lähetys laboratorioon voi siis olla haastavaa. Kun tilaat analyysit Measurlabsilta, saat asiantuntijoiltamme tarkat ohjeet näytteenottoa ja lähettämistä varten. Osaan kaasuanalyysipalveluista Measurlabs voi toimittaa myös tarvittavat näytteenottovälineet. 

Voit kysyä lisää kaasuanalytiikasta tai pyytää tarjouksen sivun alalaidasta löytyvällä yhteydenottolomakkeella tai lähettämällä viestiä osoitteeseen info@measurlabs.com. Asiantuntijamme vastaavat yhteydenottoihin yhden arkipäivän sisällä.

Kaikki kaasuanalyysit samasta paikasta

Tutustu analyyseihin tarkemmin verkkokaupassamme

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

  • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
  • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.