PAH-yhdisteitä koskeva EU-lainsäädäntö ja testausvaatimukset

Julkaistu 27. tammikuuta 2023

Polyaromaattiset hiilivedyt eli PAH-yhdisteet ovat haitallisia vierasaineita, joita löytyy muun muassa tietyistä elintarvikkeista sekä tupakansavua, pakokaasuja ja asfalttihöyryjä sisältävästä ilmasta. EU-lainsäädäntö määrittelee suurimmat sallitut PAH-pitoisuudet useille elintarvikkeille ja kulutustuotteille. Pitoisuuksien pysyminen sallituissa rajoissa tulee todentaa laboratoriotesteillä, jotka voi tilata Measurlabsilta.

Mitä polyaromaattiset hiilivedyt ovat?

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt ovat orgaanisia yhdisteitä, joiden molekyylirakenne sisältää vähintään kaksi toisiinsa kiinnittynyttä aromaattista rengasta. PAH-yhdisteitä muodostuu hiiltä sisältävien materiaalien, kuten öljyn, puun ja eläinrasvojen palaessa epätäydellisesti. 

Monien PAH-yhdisteiden on todettu aiheuttavan muutoksia perimään, ja 16 yhdisteen on todettu lisäävän syövän riskiä. Haitallisimmiksi todetut PAH-yhdisteet on listattu Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA:n raportissa1

Elintarvikkeiden PAH-pitoisuuksia koskeva EU-lainsäädäntö

PAH-yhdisteitä voi päätyä elintarvikkeiden raaka-aineisiin ympäristösaasteiden kautta, minkä lisäksi niitä voi muodostua ruoanvalmistuksen aikana. Yhdisteitä esiintyy erityisesti savustetuissa, paahdetuissa, grillatuissa ja kuivatuissa ruoissa, öljyissä ja rasvoissa. EU-lainsäädäntö edellyttää yhdisteiden testaamista riskialttiiksi todetuista sekä pienille lapsille suunnatuista elintarvikkeista2.

Kaikkia PAH-yhdisteitä ei tarvitse seuloa elintarvikkeista erikseen, sillä muutaman haitallisimmaksi todetun yhdisteen testaaminen on todettu riittäväksi. Elintarvikkeista tulee testata erikseen bentso(a)pyreenin määrä sekä bentso(a)pyreenin, bents(a)antraseenin, bentso(b)fluoranteenin ja kryseenin yhteenlaskettu määrä (ns. PAH 4). Taulukkoon 1 on merkitty PAH-yhdisteiden enimmäismäärät tietyissä elintarvikkeissa.

Taulukko 1: PAH-yhdisteiden suurin sallittu määrä eri elintarvikkeissa

Tuote

Bentso(a)pyreenin enimmäismäärä

PAH 4 -yhdisteiden enimmäismäärä

Kaakaopavut ja niistä tehdyt valmisteet

5 μg/kg

30 μg/kg

Kookosöljy

2 μg/kg

20 μg/kg

Muut öljyt ja rasvat

2 μg/kg

10 μg/kg

Savustettu liha ja lihavalmisteet

2 μg/kg

12 μg/kg

Savustettu kala ja kalavalmisteet

2 μg/kg

12 μg/kg

Savustetut simpukat

6 μg/kg

35 μg/kg

Lastenruoat ja äidinmaidonkorvikkeet

1 μg/kg

1 μg/kg

Perinteisesti savustetut lihat, kalat ja niistä valmistetut tuotteet*

5 μg/kg

30 μg/kg

Kuivatut mausteet ja yrtit, juomien valmistuksessa käytetyt kasviperäiset jauheet

10 μg/kg

50 μg/kg

Banaanilastut

2 μg/kg

20 μg/kg

* Nämä korkeammat raja-arvot pätevät Suomessa ja muutamissa muissa EU-maissa perinteisin menetelmin valmistetuille tuotteille. Tuotteet tulee valmistaa ja myydä maan sisällä.

Tilaa Measurlabsin uutiskirje

PAH-yhdisteet juomavedessä

EU:n uudessa juomavesidirektiivissä (EU) 2020/2184 määritellään ylärajat lukuisille kemiallisille vierasaineille, mukaan lukien PAH-yhdisteet3. Direktiivin mukaan benzo-(b)-fluoranteenin, benzo-(k)-fluoranteenin, benzo-(ghi)- peryleenin ja indaani-(1,2,3-cd)-pyreenin yhteenlaskettu pitoisuus ei saa olla yli 0,10 μg/l. Lisäksi benzo(a)pyreeniä koskee 0,01 μg/l yläraja.

REACH-asetuksen rajoitukset PAH-yhdisteille kulutustuotteissa

Euroopan unionin kemikaaliturvallisuutta käsittelevä REACH-asetus määrittelee enimmäispitoisuudet kahdeksalle PAH-yhdisteelle tuotteissa, jotka tulevat kosketuksiin ihmiskehon kanssa4. Näihin tuotteisiin lukeutuvat muun muassa vaatteet, asusteet, urheiluvälineet, työkalut ja kodintarvikkeet. Tuotteita ei saa myydä EU:ssa, jos ne sisältävät yli 1 mg/kg mitä tahansa listatuista PAH-yhdisteistä. Leluja ja lastentarvikkeita koskee tiukempi, 0,5 mg/kg yläraja.

REACH-asetuksen rajoitus koskee seuraavia PAH-yhdisteitä:

 • Bentso[a]pyreeni

 • Bentso[e]pyreeni

 • Bentso[a]antraseeni

 • Kryseeni

 • Bentso[b]fluoranteeni

 • Bentso[j]fluoranteeni

 • Bentso[k]fluoranteeni

 • Dibentso[a,h]antraseeni

Analyysimenetelmät

Yleisimpiä elintarvikkeiden PAH-analyysissa käytettyjä menetelmiä ovat kaasukromatografia-massaspektrometria (GC-MS) ja korkean suorituskyvyn nestekromatografia (HPLC). GC-MS-tekniikkaa käytetään myös ympäristönäytteiden, kuten ilman ja veden, sekä kankaiden ja kiinteiden materiaalien PAH-pitoisuuksien määrittämiseen. Tapauskohtaisesti voidaan harkita muiden analyysimenetelmien käyttöä, kuten ylikriittistä kromatografiaa (SFC), nestekromatografiaa (LC) tai raskaiden tisleiden analysaattoria (HDA).

Suurin osa Measurlabsin tarjoamista PAH-analyyseista perustuu GC-MS-tekniikkaan. Saatavilla ovat seuraavat analyysit:

Lisäksi PAH-yhdisteet kuuluvat seulottaviin haitta-aineisiin ympäristöministeriön ruoppaus- ja läjitysohjeen mukaisessa sedimenttianalyysissa. Jos sinulla on kysyttävää analyyseihin liittyen, älä epäröi ottaa yhteyttä asiantuntijoihimme. Kun lähetät viestiä osoitteeseen info@measurlabs.com, palaamme asiaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Lähteet: 

1 EFSA:n tieteellinen raportti PAH-yhdisteistä elintarvikkeissa

2 Elintarvikkeissa olevia vierasaineita käsittelevä asetus (EU) 2023/915 määrittelee ajantasaiset PAH-yhdisteiden raja-arvot säännellyille elintarvikkeille.

3 Direktiivi (EU) 2020/2184, minimivaatimukset juomaveden kemiallisille parametreille on määritelty Liitteen I osassa B.

4 PAH-yhdisteitä koskevat rajoitukset on määritelty REACH-asetuksen liitteen XVII kohdassa 50.

Tilaa PAH-analyysit Measurlabsilta

Tarjoamme analytiikkaa lukuisille näytemateriaaleille vedestä ja elintarvikkeista kankaisiin ja asfalttiin

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan tarjouksen nopeammin:

 • Montako näytettä on ja mitä materiaalia ne ovat?

 • Mitkä PAH-yhdisteet näytteistä tulee tutkia?

 • Mikä on vaadittu määritysraja?

 • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos kyllä, kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.