REACH-testaus kemiallisille aineille

Julkaistu 29. syyskuuta 2022

Juha Keskiväli

Juha Keskiväli – Tohtori, kemia

LinkedIn

Kemialliset analyysit, Measurlabs

juha.keskivali@measurlabs.com

Euroopan unionin REACH-asetus (englannin sanoista Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) vaatii kemikaalien tuottajia ja maahantuojia rekisteröimään aineet EU-viranomaisille. Measurlabs tarjoaa laajan valikoiman analyysejä kemikaalien tunnistamiseen REACH-rekisteröintiä varten.

Mikä on REACH-asetus ja keitä se koskee?

REACH-asetus koskee suurinta osaa yrityksistä, jotka tuottavat tai maahantuovat kemikaaleja Euroopan unioniin. Yritysten tulee noudattaa REACH-asetusta, jos ne tuovat markkinoille enemmän kuin yhden tonnin kemikaalia vuodessa. Kemikaaleiksi katsotaan teollisuudessa käytettävien aineiden lisäksi kotitalouskäyttöön suunnatut tuotteet, kuten puhdistusaineet ja käyttöesineissä käytetyt kemikaalit.

Miten täyttää REACH-asetuksen vaatimukset?

REACH-asetuksen vaatimusten täyttäminen edellyttää yrityksiltä kemikaalien valmistukseen ja myyntiin liittyvää riskientunnistusta ja -hallintaa. Yritysten on esitettävä asianmukaiset tiedot valmistamistaan ​​tai maahantuomistaan aineista ja kerrottava, miten aineita voi käyttää turvallisesti. Jos turvallinen käyttö ei ole mahdollista, tulee haitalliset aineet ajan myötä korvata vähemmän haitallisilla vaihtoehdoilla.

Kemikaalien luokitukset REACH-dokumentaatiota varten

Kemialliset aineet voidaan luokitella kahteen pääluokkaan. Näitä ovat koostumukseltaan tarkasti määritellyt aineet ja ns. UVCB-aineet, jotka ovat koostumukseltaan tuntemattomia tai vaihtelevia aineita, monimutkaisia ​​reaktiotuotteita tai biologisia aineita. Aineen monimutkaisuudesta ja luonteesta riippuen REACH-dokumentaatioon tarvitaan erilaisia ​​analyyseja aineen tunnistamiseen. Tarvittavat analyysit määritellään tapauskohtaisesti.

Kemikaalien määritykseen käytetyt menetelmät

Aineen rakenteen ja koostumuksen todentaminen REACH-asetuksen vaatimusten mukaisesti edellyttää asianmukaisten ​​analyysimenetelmien käyttöä. Orgaanisten aineiden kohdalla käytetään yleensä seuraavia menetelmiä:

  • UV-Vis-spektroskopia

  • Infrapunaspektroskopia (IR)

  • NMR-spektroskopia

  • Massaspektroskopia (MS) 

  • Kaasu- (GC) tai nestekromatografia (LC). 

Epäorgaaniset aineita puolestaan analysoidaan yleensä seuraavilla menetelmillä: 

Nämä menetelmät antavat usein riittävästi tietoa aineesta REACH-rekisteröintiä varten, mutta joskus on käytettävä laajempaa analyysivalikoimaa. Measurlabsilta löydät tarvittaessa kattavan tarjonnan myös epätyypillisempiä analyysejä.

Lisätietoa eri kemikaalien testausvaatimuksista löydät Euroopan kemikaaliviraston ECHA:n sivuilta.

Opi lisää materiaalitestauksesta – tilaa uutiskirjeemme!

Asiantuntijoidemme osaaminen kätesi ulottuvilla. Saat kiinnostavimmat artikkelit materiaalitestauksesta ja analyysimenetelmistä eteesi hopeatarjottimella, ja lisäksi tiedon tuotepäivityksistä ja erikoistarjouksistamme.

Opi lisää materiaalitestauksesta – tilaa uutiskirjeemme! preview

Tilaa nyt

Tutustu tarjoamiimme kemiallisiin analyyseihin

Verkkokaupasta tilaat tarvitsemasi mittaukset helposti