REACH-testaus kemiallisille aineille

Julkaistu 29. syyskuuta 2022

Euroopan unionin REACH-asetus (englannin sanoista Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) vaatii kemikaalien tuottajia ja maahantuojia rekisteröimään aineet EU-viranomaisille. Measurlabs tarjoaa laajan valikoiman analyysejä kemikaalien tunnistamiseen REACH-rekisteröintiä varten.

Mikä on REACH-asetus ja keitä se koskee?

REACH-asetus koskee suurinta osaa yrityksistä, jotka tuottavat tai maahantuovat kemikaaleja Euroopan unioniin. Yritysten tulee noudattaa REACH-asetusta, jos ne tuovat markkinoille enemmän kuin yhden tonnin kemikaalia vuodessa. Kemikaaleiksi katsotaan teollisuudessa käytettävien aineiden lisäksi kotitalouskäyttöön suunnatut tuotteet, kuten puhdistusaineet ja käyttöesineissä (esim. tekstiileissä) käytetyt kemikaalit.

Tilaa Measurlabsin uutiskirje

Miten täyttää REACH-asetuksen vaatimukset?

REACH-asetuksen vaatimusten täyttäminen edellyttää yrityksiltä kemikaalien valmistukseen ja myyntiin liittyvää riskientunnistusta ja -hallintaa. Yritysten on esitettävä asianmukaiset tiedot valmistamistaan ​​tai maahantuomistaan aineista ja kerrottava, miten aineita voi käyttää turvallisesti. Jos turvallinen käyttö ei ole mahdollista, tulee haitalliset aineet ajan myötä korvata vähemmän haitallisilla vaihtoehdoilla. Etenkin erityistä huolta aiheuttavien SVHC-aineiden käytöstä tulisi pyrkiä eroon.

Kemikaalien luokitukset REACH-dokumentaatiota varten

Kemialliset aineet voidaan luokitella kahteen pääluokkaan. Näitä ovat koostumukseltaan tarkasti määritellyt aineet ja ns. UVCB-aineet, jotka ovat koostumukseltaan tuntemattomia tai vaihtelevia aineita, monimutkaisia ​​reaktiotuotteita tai biologisia aineita. Aineen monimutkaisuudesta ja luonteesta riippuen REACH-dokumentaatioon tarvitaan erilaisia ​​analyyseja aineen tunnistamiseen. Tarvittavat analyysit määritellään tapauskohtaisesti.

Kemikaalien määritykseen käytetyt menetelmät

Aineen rakenteen ja koostumuksen todentaminen REACH-asetuksen vaatimusten mukaisesti edellyttää asianmukaisten ​​analyysimenetelmien käyttöä. Orgaanisten aineiden kohdalla käytetään yleensä seuraavia menetelmiä:

Epäorgaaniset aineita puolestaan analysoidaan yleensä seuraavilla menetelmillä: 

Nämä menetelmät antavat usein riittävästi tietoa aineesta REACH-rekisteröintiä varten, mutta joskus on käytettävä laajempaa analyysivalikoimaa. Measurlabsilta löydät tarvittaessa kattavan tarjonnan myös epätyypillisempiä kemiallisia analyysejä.

Lisätietoa eri kemikaalien testausvaatimuksista löydät Euroopan kemikaaliviraston ECHA:n sivuilta.

Tutustu tarjoamiimme kemiallisiin analyyseihin

Verkkokaupasta tilaat tarvitsemasi mittaukset helposti

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

  • Mitä analyysimenetelmiä käytetään?

  • Mitä raportointivaatimuksia kullekin analyysitekniikalle on?

  • Mikä on raportoinnin aikataulu?

  • Onko näyte koostumukseltaan tarkasti määritelty vai UVCB-aine?

  • Mikä on epäpuhtauksien määritysraja?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.