Tekstiilien testausvaatimukset EU-alueella

Julkaistu 3. marraskuuta 2022

Tekstiiliteollisuus on valtava osa globaalia kulutushyödykkeiden markkinaa. Vuosittain maailmassa myydään yli 990 miljardin dollarin edestä tekstiilejä, joista suurin osa päätyy verrattain lyhyen käytön päätteeksi joko kaatopaikalle tai poltettavaksi, aiheuttaen näin valtavasti kuormitusta ympäristölle.

Tekstiilien laboratoriotestauksella on tärkeä rooli tekstiilijätteen vähentämisessä, sillä testauksen avulla voidaan pidentää vaatteiden käyttöikää ja lisätä kierrätysmahdollisuuksia. Lisäksi EU-lainsäädäntö edellyttää tekstiilien kemiallisen turvallisuuden varmistamista.

Tilaa Measurlabsin uutiskirje

Lainsäädännölliset vaatimukset tekstiileille EU-alueella

EU-lainsäädäntö asettaa usein tiukkojakin laatuvaatimuksia unionin alueella myydyille kulutustavaroille. Tekstiilien kohdalla vaatimuslista on kuitenkin verrattain lyhyt: pakollista on ainoastaan haitallisten kemikaalien testaus REACH-asetuksen mukaisesti ja kuitusisällön ilmoittaminen asetuksen (EU) N:o 1007/2011 mukaisesti.

REACH-asetus

Euroopan unionissa valmistettuja ja myytyjä kemikaaleja säätelevä REACH-asetus koskee myös tekstiilituotteita. Asetus vaatii tekstiilien valmistajia ja maahantuojia varmistamaan, ettei tuotteista löydy liian korkeaa määrää haitallisia kemikaaleja, jotka on listattu REACH-asetuksen liitteessä XVII. Tekstiilituotteissa haitallisia yhdisteitä sisältävät tyypillisimmin synteettiset väriaineet, metalliset komponentit ja homeenestoaineet. Lisäksi muovisista osista saattaa löytyä ftalaatteja ja vettä hylkivistä tekstiileistä PFAS-yhdisteitä.

Tekstiilien kuitusisältö

EU-alueella myytyjen tekstiilien kuitusisältö on merkittävä tuotteeseen selkeästi kaikilla sen maan virallisilla kielillä, jossa tuote on myynnissä. Suomessa myydyistä vaatteista tiedon on siis löydyttävä suomeksi ja ruotsiksi. Kuidut tulee listata yleisyysjärjestyksessä, ja niiden osuudet on merkittävä prosenteissa (esim. 80 % puuvillaa, 15 % polyesteriä, 5 % elastaania).

Tekstiilien laadun ja ominaisuuksien arviointi

Tekstiilien laadun testaaminen ei ole lainsäädännön näkökulmasta välttämätöntä, mutta testauksen laiminlyönti aiheuttaa hyvin todennäköisesti heikkolaatuisten tuotteiden päätymistä myyntiin. Tästä aiheutuu haittaa niin ympäristölle kuin valmistajan maineelle. Siksi tekstiilit on syytä testata varsinaisia lainsäädännöllisiä vaatimuksia tarkemmin.

Tekstiilien laatua arvioidaan laboratoriotesteillä, joissa valmis kangas tai sen osat (langat ja kuidut) altistetaan määrätyn laiselle rasitukselle. Mitä vähemmän vaikutusta rasituksella on tekstiiliin, sitä korkeampilaatuisesta kankaasta on yleensä kyse. Lisäksi voidaan suorittaa valmiiden tuotteiden tarkastuksia, joissa tekstiilierästä tunnistetaan laadultaan poikkeavia kappaleita.

Esimerkkejä tyypillisistä tekstiilitesteistä:

Tekstiilien laatu voidaan todeta riittäväksi, kun ne täyttävät kansainvälisten tai kansallisten laatustandardien vaatimukset. Kankaiden kestävyyttä arvioivia standardeja ovat julkaisseet muun muassa Suomen Standardisoimisliitto SFS ja kansainvalinen standardisoimisjärjestö ISO.

Hoito-ohjeet

Laboratoriotesteillä voidaan määritellä myös tekstiilien optimaaliset hoito-ohjeet niin pesua, kuivausta kuin silitystä koskien. Ohjeet tulee merkitä tuotteisiin selkeästi, sillä niitä noudattamalla kuluttajan on mahdollista huoltaa tekstiilejä oikeaoppisesti ja varmistaa, että ne säilyttävät ominaisuutensa mahdollisimman pitkään.

Tekstiilien EU-ympäristömerkki

EU:n ympäristömerkki on osoitus siitä, että tuote täyttää tiukat laatuvaatimukset niin kestävyyden kuin tuotantoprosessin ympäristövaikutusten osalta. Tekstiilin on täytettävä seuraavat kriteerit ympäristömerkin saamiseksi:

  • Tuotteesta ei saa löytyä haitallisia kemikaaleja, elleivät ne ole täysin välttämättömiä toiminnallisuuden takaamiseksi

  • Valmistukseen käytetyt kuidut tulee tuottaa vastuullisesti

  • Veteen ja ilmaan päätyvien saasteiden määrä on minimoitava tuotannon aikana

  • Tekstiilin on säilytettävä ominaisuutensa kymmenien pesukertojen ajan

Suomessa ympäristömerkin myöntää Ympäristömerkintä Suomi Oy. Hakemuksen yhteydessä yritykselle on toimitettava todistusaineistoa vaatimusten täyttämisestä. Näihin lukeutuvat mm. testiraportit, jotka vahvistavat tekstiilin kestävyyden.

Tekstiilien kierrätettävyyden edistäminen laboratoriotestauksen avulla

Käytettyjen tekstiilien kierrättäminen on monesti hankalaa, sillä useista kuiduista koostuvien kankaiden uudelleenkäyttömahdollisuudet ovat rajalliset. Laboratoriotesteillä tekstiilikuituja voidaan kuitenkin lajitella kuitutyypin, värin ja muiden ominaisuuksien mukaan, jolloin uusiokäyttö helpottuu.

Measurlabs tarjoaa tekstiilien testausta niin laadunvalvonnan ja tuotekehityksen tarpeisiin kuin kierrätettävyyden parantamiseen. Voit joko tutustua tekstiilitesteihin verkkokaupassamme tai laittaa viestiä asiantuntijoillemme alta löytyvällä lomakkeella.

Kaikki tekstiilitestit samasta paikasta

Tarjoamme laajan valikoiman testejä kuitujen, lankojen ja kankaiden laadun arviointiin

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

  • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
  • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.