EU:n uusi juomavesidirektiivi kiristää veden kanssa kosketuksiin tulevien materiaalien laatuvaatimuksia

Julkaistu 16. tammikuuta 2023

Euroopan unionin uusi juomavesidirektiivi (EU) 2020/21841 astui Suomessa voimaan tammikuussa 2023. Direktiivi määrittää veden kanssa kosketuksissa oleville materiaaleille, kuten vesijohdoille, hanoille ja tiivisteille, aiempaa tarkemmat vaatimukset muun muassa niiden valmistuksessa sallittujen ainesosien ja hygienian suhteen. 

Materiaalien vaatimustenmukaisuus tulee todentaa laboratoriotesteillä. Ota yhteyttä Measurlabsin asiantuntijoihin osoitteessa info@measurlabs.com, jos haluat testauttaa yrityksesi valmistamat materiaalit uuden juomavesidirektiivin mukaisesti. 

Juomavesidirektiivin vaatimukset materiaaleille

Talousveden kanssa kosketuksissa olevia materiaaleja koskevat vaatimukset määritellään uuden juomavesidirektiivin artiklassa 11. Materiaalit eivät saa vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen, heikentää veden hajua, väriä tai makua, lisätä mikrobien kasvua tai päästää haitallisia aineita liukenemaan veteen suurempina määrinä kuin on väistämätöntä.

Erityyppisille materiaaleille on suunnitteilla myös koko EU:n laajuinen “positiivilista”, johon kirjataan materiaalien valmistuksessa sallitut lähtöaineet ja raja-arvot aineiden siirtymälle veteen. Lopullinen sallittujen lähtöaineiden lista on tarkoitus julkaista viimeistään 12.1.2025. Tätä ennen materiaalien vaatimustenmukaisuuden testaus perustuu EU-maiden kansalliseen lainsäädäntöön ja kansainvälisiin standardeihin. Esimerkiksi Saksan liittovaltion ympäristövirasto (Umweltbundesamt, UBA) on kehittänyt arviointikriteerit materiaaleille ja aineille, jotka joutuvat kosketuksiin juomaveden kanssa, ja nämä kriteerit ovat tulleet laillisesti sitoviksi vuosien 2021 ja 2022 aikana.

Sallittujen lähtöaineiden listat laaditaan erikseen eri raaka-aineille ja myös direktiivissä (EU) 2020/2184 määritellyt testausvaatimukset vaihtelevat raaka-aineiden välillä (taulukko 1).

Taulukko 1: Juomaveden kanssa kosketuksiin tulevien materiaalien testausvaatimukset eri materiaalityypeille

Laatuparametri

Testistandardit

Orgaaniset materiaalit (mm. muovit)

Metalliset materiaalit

Sementtimäiset materiaalit

Emalit ja keramiiset materiaalit

Haju ja maku

EN 14395, EN 1622

Väri ja sameus

ISO 7027, ISO 7887

Orgaanisen hiilen siirtymä

EN 12873-1+2, EN 1484

✓**

Jäämät pinnalla

EN 16057, EN 16058

Sallittujen aineiden MTC(tap)*

EN 14395

**

Odottamattomat aineet (GC-MS)

✓**

Koostumukseen liittyvät rajoitukset

Mikrobien kasvun lisääminen

EN 16421

**

* MTC(tap) = maximum tolerable concentration at the tap; yhdisteen suurin sallittu pitoisuus juomavedessä loppukäyttäjän päässä

** Riippuen siitä, sisältääkö materiaali orgaanista ainetta

Tilaa Measurlabsin uutiskirje

Metallisten materiaalien, emalin ja keramiikan testausvaatimukset ovat orgaanisia ja sementtimäisiä materiaaleja kevyemmät. Esimerkiksi mikrobien kasvun lisääntymistä, vaikutusta aistittavaan laatuun ja orgaanisen hiilen liukenemista ei tarvitse testata metalleista tai keramiikasta, sillä riskit on todettu pieniksi. Odottamattomien orgaanisten aineiden analysointi kaasukromatografia-massaspektrometrillä on periaatteeltaan verrattavissa elintarvikekontaktimateriaalien NIAS-testaukseen.

Miten juomavesidirektiivi vaikuttaa yritysten toimintaan?

Suomen hallitus arvioi juomavesidirektiivin täytäntöönpanoa koskevassa esityksessään2, että monet veden kanssa kosketuksiin tulevia materiaaleja valmistavat yritykset hyötyvät direktiivin voimaantulosta. Yhtenäinen lainsäädäntö poistaa erilliset kansalliset sertifikaatit ja hyväksynnät, jolloin tuotteita on mahdollista markkinoida ja myydä suoraan koko EU:n alueella, kunhan ne täyttävät direktiivin vaatimukset.

Toisaalta juomavesidirektiivi voi vaikuttaa yritystoimintaan negatiivisesti, jos yrityksen valmistaman materiaalin lähtöaineita ei mainita EU:n sallittujen aineiden listassa. Tällöin materiaalille on hyvin vaikeaa saada hyväksyntä. Yhtenä esimerkkinä hallituksen esityksessä yksilöidään kupariputket, joiden valmistuksessa käytettäviä sinkinkadon kestäviä materiaaleja ei näytä olevan tulossa sallittujen aineiden listalle.

Vaatimukset tarkentuvat tulevaisuudessa

EU:n juomavesidirektiivi velvoittaa jäsenmaita valvomaan myös sellaisten aineiden pitoisuuksia,  jotka on lisätty Euroopan komission ylläpitämälle tarkkailtavien aineiden listalle3. Komissio lisää listalle aika ajoin uusia aineita Maailman terveysjärjestön (WHO) suositusten perusteella. Esimerkiksi mikromuovit on määrä lisätä tarkkailulistalle vuoden 2024 alussa4

Veden kanssa kosketuksiin tulevat muoviset materiaalit ovat yksi mahdollinen lähde mikromuoveille, joten tällaisten materiaalien testausvaatimukset voivat tulevaisuudessa tarkentua mikromuovien siirtymän osalta. Ensin mikromuovipitoisuuden määrittämiseen on kuitenkin löydettävä riittävän luotettava ja kustannustehokas menetelmä.

Lähteet: 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2020/2184

2 Vaikutuksia yritystoimintaan käsitellään hallituksen esityksen 196/2022 kohdassa 4.2.1.3

3 Ensimmäinen tarkkailtavien aineiden lista julkaistiin vuoden 2022 alussa.

4 Mikromuovien lisäys tarkkailtavien aineiden luetteloon mainitaan juomavesidirektiivin 13. artiklan kohdassa 8.

Kaikki mittaukset saman katon alla

Tarjoamme laajan valikoiman mittauspalveluita kaikille teollisuuden aloille

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

  • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
  • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.