Korkean suorituskyvyn nestekromatografia-massaspektrometria

Korkean suorituskyvyn nestekromatografia-massaspektrometria (HPLC-MS) on tehokas analyyttinen menetelmä kemikaalien koostumuksen ja puhtauden määritykseen.

Korkean suorituskyvyn nestekromatografia (HPLC) yhdistettynä massaspektrometriaan (MS) mahdollistaa yhdisteiden tarkan fysikaalisen erottelun ja tunnistamisen sekä antaa tarkkaa tietoa näytteen koostumuksesta.

 • Nopeat tulokset
 • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Korkean suorituskyvyn nestekromatografia-massaspektrometriaa (HPLC-MS) käytetään kemiallisen koostumuksen ja puhtauden määritykseen. HPLC-MS on herkkä menetelmä ja se soveltuu erittäin hyvin toistettaviin kvantitatiivisiin analyyseihin. Korkean suorituskyvyn nestekromatografia soveltuu myös lämpölabiilien yhdisteiden analysointiin.

HPLC-MS-laitteistossa kaksi eri menetelmää (HPLC ja MS) ovat yhdistetty siten että näyteliuoksen siirtyminen nestekromatografista massaspektrometriin on mahdollista vaikka HPLC vaatii korkean paineen ja massaspektrometrin toiminta tyhjiön.

HPLC:n toimintaperiaate perustuu liikkuvaan faasiin ja stationäärifaasiin ja yhdisteiden erottelu perustuu näytteen herkkyyteen reagoida liikkuvan faasin kanssa.Liikkuva faasi valitaan yleensä näytematriisin perusteella, jonka jälkeen valitaan sopiva stationäärifaasi. Näyteliuos kulkee kromatogrammissa liikkuvan faasin mukana kolonnissa sijaitsevan stationäärifaasin läpi. HPLC-menetelmät voidaan jakaa kahteen kategoriaan stationäärifaasin ja liikkuvan faasin ominaisuuksien perusteella. Polaarinen stationäärifaasi ja ei-polaarinen liikkuvan faasi muodostavat normaalin faasin nestekromatografian ja vastakohtana toimiva, ei-polaarinen stationäärifaasi ja polaarinen liikkuva faasi on nimeltään käänteisen faasin nestekromatografia. 

Normaalin faasin HPLC:n kolonni koostuu piioksidista eli silikasta. Piioksidi on polaarista ja sitoutuu näyteliuoksen sisältämän liikkuvan faasin polaaristen yhdisteiden kanssa. Tästä johtuen vähiten polaariset yhdisteet eluoituvat ensimmäisenä ja kaikista polaarisimmat viimeisenä. Normaalin faasin HPLC soveltuu vahvasti hydrofobisille tai hydrofiilisille yhdisteille, veteen liukenemattomille yhdisteille ja veteen hajoaville yhdisteille ja sen tyypillinen käyttökohde on isomeerien erottelu. Käänteisfaasin HPLC:n stationäärifaasi koostuu C8 tai C18 silikageelistä, joka sisältää alkyyliryhmiä. Päinvastoin kuin normaalin faasin HPLC:ssä, käänteisfaasin ansiosta polaarisimmat yhdisteet eluoituvat ensimmäisenä ja vähiten polaariset viimeisenä.

Kun HPLC on erottanut näytteen sisältämät yhdisteet, voidaan kyseiset yhdisteet tunnistaa ja pitoisuus määrittää massaspektrometrin avulla. Jokainen yhdiste luo spektriin tietyn retentioajan. Massaspektrometriassa yhdisteet ionisoidaan ja hajotetaan elektroni-ionisaation tai kemiallisen ionisaation avulla. Tämän jälkeen näytematriisi kiihdytetään massa-analysaattorin läpi, jossa kvadrupoli tai ioniloukku erottaa ionit massan ja varauksen suhteen (m/z) perusteella. 

HPLC-MS soveltuu parhaiten nestemäisille näytteille. Kiinteiden näytteiden käsittelyssä määritettävät yhdisteet uutetaan liuokseen ja suodatetaan ennen analyysiä.

Soveltuvat näytematriisit

 • Lääkinnälliset laitteet
 • Kosmetiikkatuotteet
 • Näytteet ympäristöstä ja luonnosta
 • Pakkausmateriaalit
 • Kemikaalit
 • Ruoka

HPLC-MS:n tyypillisiä käyttökohteita

 • Laadun varmistus ja laadun tarkkailu
 • Kvantitatiivinen määritys
 • Puhtauden määritys
 • Proteomiikka
 • Ei-haihtuvien yhdisteiden määritys
 • Kompleksien molekyylien määritys
 • Isomeerien erottelu ja tunnistus

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Voit myös lähettää sähköpostia info@measurlabs.com tai soittaa meille numeroon +358 50 336 6128

Vastaamme aina yhdessä arkipäivässä.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin korkean suorituskyvyn nestekromatografia-massaspektrometriaa yleensä käytetään?

HPLC-MS:ää käytetään orgaanisten ja epäorgaanisten yhdisteiden analysointiin. HPLC-MS soveltuu hyvin luonnosta löytyville monimutkasille näytteille.

Mitkä ovat HPLC-MS:n rajoitteet?

HPLC:llä määritettävät yhdisteet tulee olla liukenevia yleisimpiin liuottimiin (vesi, eri alkoholit ja esim. asetonitriili). HPLC-laitteistojen pumpuilla on rajallinen maksimipaine. Vahvasti poolittomat liuottimet eivät sovellu HPLC-määritykseen. 

Millaisia näytteitä voi analysoida HPLC-MS:llä?

Näytteiden on oltava nestemäisessä muodossa. Kiinteät näytteet pitää uuttaa ja suodattaa analyysiä varten.

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.