HPLC-MS-analyysi

Korkean erotuskyvyn nestekromatografia-massaspektrometria (HPLC-MS) on tehokas analyyttinen menetelmä kemikaalien koostumuksen ja puhtauden määritykseen. HPLC-MS mahdollistaa yhdisteiden tarkan fysikaalisen erottelun ja tunnistamisen sekä antaa yksityiskohtaista tietoa näytteen koostumuksesta.

HPLC-MS-analyysi
...ja yli 600 muuta tyytyväistä asiakasta
 • Nopeat tulokset
 • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Takuu tulosten oikeellisuudesta

HPLC-MS-menetelmän perusteet

Korkean erotuskyvyn nestekromatografia-massaspektrometriaa käytetään kemiallisen koostumuksen ja puhtauden määritykseen. HPLC-MS on herkkä menetelmä ja soveltuu erinomaisesti toistettaviin kvantitatiivisiin analyyseihin. Tekniikalla analysoidaan usein lämpölabiileja yhdisteitä, kuten proteiineja ja vitamiineja. Elintarvikkeiden puhtausanalyysi on myös yleinen käyttötarkoitus.

Tilaa Measurlabsin uutiskirje

Toimintaperiaate

HPLC-MS-laitteistossa kaksi eri menetelmää (HPLC ja MS) on yhdistetty siten, että näyteliuoksen siirtyminen nestekromatografista massaspektrometriin on mahdollista, vaikka HPLC vaatii korkean paineen ja massaspektrometrin toiminta tyhjiön.

HPLC:n toimintaperiaate perustuu liikkuvaan faasiin ja stationäärifaasiin, ja yhdisteiden erottelu perustuu näytteen herkkyyteen reagoida liikkuvan faasin kanssa. Liikkuva faasi valitaan yleensä näytematriisin perusteella, minkä jälkeen valitaan sopiva stationäärifaasi. Näyteliuos kulkee kromatogrammissa liikkuvan faasin mukana kolonnissa sijaitsevan stationäärifaasin läpi.

HPLC:n faasit

HPLC-menetelmät voidaan jakaa kahteen kategoriaan stationäärifaasin ja liikkuvan faasin ominaisuuksien perusteella. Polaarinen stationäärifaasi ja ei-polaarinen liikkuvan faasi muodostavat normaalin faasin nestekromatografian ja vastakohtana toimiva, ei-polaarisen stationäärifaasin ja polaarisen liikkuvan faasin yhdistelmä on nimeltään käänteisen faasin nestekromatografia. 

Normaalin faasin HPLC:n kolonni koostuu piioksidista eli silikasta. Piioksidi on polaarista ja sitoutuu näyteliuoksen sisältämän liikkuvan faasin polaaristen yhdisteiden kanssa. Tästä johtuen vähiten polaariset yhdisteet eluoituvat ensimmäisenä ja kaikista polaarisimmat viimeisenä. Normaalin faasin HPLC soveltuu vahvasti hydrofobisille tai hydrofiilisille yhdisteille, veteen liukenemattomille yhdisteille ja veteen hajoaville yhdisteille, ja sen tyypillinen käyttökohde on isomeerien erottelu.

Käänteisfaasin HPLC:n stationäärifaasi koostuu C8- tai C18-silikageelistä, joka sisältää alkyyliryhmiä. Päinvastoin kuin normaalin faasin HPLC:ssä, käänteisfaasin ansiosta polaarisimmat yhdisteet eluoituvat ensimmäisenä ja vähiten polaariset viimeisenä.

Nestekromatografian yhdistäminen massaspektrometriaan

Kun korkean erotuskyvyn nestekromatografia eli HPLC on erottanut näytteen sisältämät yhdisteet, voidaan kyseiset yhdisteet tunnistaa ja niiden pitoisuus määrittää massaspektrometrin avulla. Jokainen yhdiste luo spektriin tietyn retentioajan. Massaspektrometriassa yhdisteet ionisoidaan ja hajotetaan elektroni-ionisaation tai kemiallisen ionisaation avulla. Tämän jälkeen näytematriisi kiihdytetään massa-analysaattorin läpi, jossa kvadrupoli tai ioniloukku erottaa ionit massan ja varauksen suhteen (m/z) perusteella. 

Näytteet ja niiden valmistelu

HPLC-MS soveltuu parhaiten nestemäisille näytteille. Kiinteiden näytteiden käsittelyssä määritettävät yhdisteet uutetaan liuokseen ja suodatetaan ennen analyysiä.

Soveltuvat näytematriisit

 • Lääkinnälliset laitteet
 • Kosmetiikkatuotteet
 • Näytteet ympäristöstä ja luonnosta
 • Pakkausmateriaalit
 • Kemikaalit
 • Ruoka

HPLC-MS-analyysin tyypillisiä käyttökohteita

 • Laadun varmistus ja laadun tarkkailu
 • Kvantitatiivinen määritys
 • Puhtauden määritys
 • Proteomiikka
 • Ei-haihtuvien yhdisteiden määritys
 • Kompleksien molekyylien määritys
 • Isomeerien erottelu ja tunnistus

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

 • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
 • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin HPLC-MS-analyysia yleensä käytetään?

HPLC-MS-menetelmää käytetään orgaanisten ja epäorgaanisten yhdisteiden analysointiin. HPLC-MS soveltuu hyvin luonnosta löytyville monimutkasille näytteille.

Mitkä ovat HPLC-MS-menetelmän rajoitteet?

HPLC-menetelmällä määritettävien yhdisteiden tulee olla liukenevia yleisimpiin liuottimiin (vesi, eri alkoholit ja esim. asetonitriili), eivätkä vahvasti poolittomat liuottimet sovellu analyysiin. Lisäksi HPLC-laitteistojen pumpuilla on rajallinen maksimipaine. UPLC-MS mahdollistaa korkeamman paineen ja tätä kautta nopeamman ja herkemmän analyysin.

Millaisia näytteitä voi tutkia HPLC-MS-analyysilla?

Näytteiden on oltava nestemäisessä muodossa. Kiinteät näytteet pitää uuttaa ja suodattaa analyysiä varten.

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.