eDNA-testauksen potentiaali ympäristöanalytiikassa

Julkaistu 23. tammikuuta 2024

eDNA-testauksen (“ympäristö-DNA”) avulla voidaan tutkia epäsuorasti erilaisten lajien, kuten pieneliöiden, kalojen, nisäkkäiden ja hyönteisten, levinneisyyttä niiden jälkeensä jättämien DNA-jäämien perusteella. Elävien yksilöiden suoraan tarkkailuun verrattuna eDNA-testaus keventää näytteenoton ympäristökuormaa, työmäärää ja vaadittua asiantuntemusta. Parhaimmillaan menetelmä on myös merkittävästi tehokkaampi, sillä yhdestä näytteestä voidaan tunnistaa jopa satoja eri eliölajeja.

Miten eDNA-testaus etenee?

DNA:ta voidaan eristää erilaisista ympäristönäytteistä, kuten vedestä, sedimentistä, maaperästä ja ilmasta. Tämän jälkeen DNA monistetaan polymeraasiketjureaktion (PCR) avulla ja sekvensoidaan. Jokaisella eliöllä on sille ainutlaatuinen DNA-sekvenssi, joka mahdollistaa lajin tunnistamisen vertaamalla näytteestä löydettyä DNA:ta sekvenssitietokantaan.

Tilaa Measurlabsin uutiskirje

Mitä lajeja menetelmällä voidaan tunnistaa?

Luotettavasti tunnistettavissa olevien eliölajien määrä riippuu laboratorion käytössä olevasta sekvenssitietokannasta. Tunnistettavat eliölajit luokitellaan taksonomisiin ryhmiin, kuten sieniin, äyriäisiin, hyönteisiin, kaloihin ja nilviäisiin. Kunkin ryhmän sisältä voidaan tunnistaa useita lajeja.

Kaupalliset eDNA-analyysit soveltuvat toistaiseksi parhaiten yksittäisten tai muutamien kohdelajien tunnistamiseen valituille lajeille kohdennetuilla analyyseillä. Myös kaiken näytteestä löytyvän DNA:n sekvensointi ja tämän myötä jopa satojen lajien tunnistaminen on periaatteessa mahdollista ja yleistynee lähivuosina.

eDNA-analyysin käyttötarkoitukset

eDNA:lla on lukuisia käyttötarkoituksia ympäristötutkimuksessa. Lisäksi konsulttiyhtiöt sekä rakennusalan ja teollisuuden yritykset voivat hyödyntää menetelmällä kerättyä dataa osana ympäristövaikutusten arviointia.

Esimerkkejä e-DNA-testauksen käyttötarkoituksista:

  • Uhanalaisten lajien suojelutoimenpiteiden tehokkuuden arviointi

  • Haitallisten vieraslajien levinneisyyden seuraaminen

  • Maaperän laadun arviointi maaperäeliöstön, kuten mikrobien ja sienten, levinneisyyden perusteella

  • Uhanalaisten lajien ja biologisen monimuotoisuuden kartoitus ympäristövaikutusten arviointia varten suurten rakennushankkeiden, kuten rautateiden, patojen ja maanteiden rakentamisen yhteydessä

Analyysin edut ja rajoitteet

Optimiolosuhteissa eDNA-analyysin avulla saadaan tarkkoja ja toistettavia tuloksia, jotka tarjoavat vertailukelpoista tietoa eliöstön kehityksestä tietyllä alueella tai vaihtelusta alueittain. Koska näytteenotto on verrattain helppoa ja lajien tunnistus perustuu automaattisiin tietokantoihin, on eDNA-testaus tehokasta niin ajankäytön kuin kustannuten suhteen. Menetelmä edistää erityisesti harvinaisten lajien ja pieneliöiden tutkimusta, sillä näiden suora havainnointi on haastavaa.

Toisaalta eDNA-tutkimus on edelleen kehitysvaiheessa, ja monia käyttömahdollisuuksia ei ole täysin realisoitu. Esimerkiksi tarkkoja runsausmäärityksiä ei vielä voida toteuttaa, vaikka lajin läsnäolo ja runsaus suhteessa muihin lajeihin alueella voidaan todentaa. Myös aukot referenssikirjastoissa rajoittavat tunnistettavissa olevien lajien määrää. Menetelmäkehitystä kuitenkin tapahtuu jatkuvasti, joten eDNA-testauksen tarjoamat mahdollisuudet tulevat lisääntymään lähivuosina merkittävästi.

Tilaa eDNA-analyysit Measurlabsilta

Measurlabs tarjoaa eDNA-analytiikkaa vesi-, maa- ja sedimenttinäytteille. Voit pyytää tarjousta alta löytyvän lomakkeen kautta tai sähköpostitse osoitteessa info@measurlabs.com. Kuvailethan analyysin tarkoitusta, tutkittavan alueen kokoa ja kiinnostuksen kohteena olevia lajeja mahdollisimman tarkasti, jotta voimme arvioida projektin toteuttamiskelpoisuutta ja antaa luotettavan hinta-arvion.

Lähteet

BC Ministry of Environment: Environmental DNA Protocol for Freshwater Aquatic Ecosystems (PDF)

Suomen ympäristökeskus: Roadmap for implementing environmental DNA (eDNA) and other molecular monitoring methods in Finland – Vision and action plan for 2022–2025

Kiinnostaako eDNA-analytiikka?

Pyydä asiantuntijoiltamme lisätietoja analyysimahdollisuuksista.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

  • Millaisista ympäristönäytteistä on kyse?

  • Mitä eliölajeja näytteistä tulisi tunnistaa?

  • Kuinka laaja tutkittava alue on?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.