Mirva Hirvi

MMM, maaperä- ja ympäristötiede

Ympäristö ja teollisuus

Mirva Hirvi

Mirva Hirvi on kemiallisen ja ympäristöanalytiikan asiantuntija, jonka työtehtävien pääpaino on sedimentin, maaperän, veden ja muiden ympäristönäytteiden testaukseen keskittyvien projektien kordinoinnissa. Mirvalla on yli kymmenen vuoden työkokemus kemistin ja laboratorioteknikon tehtävistä. Analyysimenetelmistä hän hallitsee parhaiten ICP-OES-, ICP-MS-, GC-FID-, GC-MS, IC-, ja XRF-tekniikat.

Koulutukseltaan Mirva (o.s. Kauppinen) on maatalous- ja metsätieteiden maisteri Helsingin yliopistosta. Pro gradu -tukielmassaan hän käsitteli metallien liukoisuutta mustaliuskepitoiseen maahan turpeenottoalueella.