Sedimenttianalyysi (ruoppaus- ja läjitysohjeiden mukainen)

Sedimentin analyysi ympäristöministeriön ruoppaus- ja läjitysohjeiden mukaisesti.

Analyysipaketti sisältää seuraavat määritykset:

 • Kuiva-aine

 • Raskasmetallit

 • Orgaaniset tinayhdisteet (tributyylitina ja trifenyylitina)

 • Dioksiinit ja furaanit (PCDD/PCDF)

 • PCB-yhdisteet

 • PAH-yhdisteet

 • Savipitoisuus ja raekoko

 • Hehkutushäviö (LOI)

 • Hiilivedyt C10–C40

 • Kokonaistyppi

 • Nitraatti ja nitraattityppi

 • Nitriitti ja nitriittityppi

 • Ammoniumtyppi

 • Kokonaisfosfori

 • Liukoinen fosfori

 • Orgaaninen kokonaishiili (TOC)

Hinta pätee, kun vähintään 10 näytettä toimitetaan samanaikaisesti.

Soveltuvat näytematriisit
Sedimentti
Näytteiden minimimäärä
Analyyseihin tarvitaan vähintään 1 kg kiintoainesta. Tyypillisesti 2 - 2,5 kg sedimenttiä riittää, mutta märille näytteille tarvittava määrä voi olla suurempi. Näytteen esikäsittely (homogenointi ja jauhaminen) maksaa 55 €/näyte yli 3 kg painavilta näytteiltä.
Tyypillinen läpimenoaika
4 viikkoa näytteiden vastaanottamisesta
Laatujärjestelmä
Akkreditoitu menetelmä
Menetelmän asiantuntija
Mirva Hirvi

Hinta

Ensimmäinen näyte (ALV 0):
699 €

Heräsikö kysymyksiä? Autamme mielellämme.

Heräsikö kysymyksiä? Autamme mielellämme.

Ringing phone

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

 • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
 • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.