Orgaanisen materiaalin CHNOS-analyysi

Näytteen hiili-, vety-, typpi-, rikki-, ja happipitoisuuden määritys. CHNS analyysi suoritetaan Dumas -polttomenetelmällä, jossa näyte poltetaan korkeassa lämpötilassa ja komponentit erotetaan kaasukromatografisesti ennen tunnistusta lämmönjohtavuusdetektorilla. Happi määritetään Unterzaucherin pyrolyysimenelemällä, jossa näyte hajotetaan korkeassa lämpötilassa ja kovertoidaan hiilimonoksidiksi ennen kaasukromatografista erotusta ja tunnistusta lämmönjohtavuusdetektorilla. Näyte voi olla joko kiinteä tai nestemäinen, mutta vesiliuoksissa oleva vesi kuitenkin häiritsee mittausta ja vaikuttaa mittaustulokseen. Vesipitoisen näytteen tapauksessa näyte voidaan kuivata ennen määritystä mikäli tulos halutaan suhteessa kuivapainoon. Hinta sisältää kaksi rinnakkaista määritystä. Tulokset raportoidaan massa-% alkupaeräisestä näytteestä ja mittauksesta saadaan hiili-, vety-, typpi-, rikki-, ja happipitoisuus näytteessä, mutta se ei ota kantaa kemikaaliseen rakenteeseen. Mahdollisia alkuainepaketteja: CHN,CHNO, CHNS ja CHNOS.

Soveltuvat näytematriisit
Kiinteät ja nestemäiset orgaaniset materiaalit
Näytteiden minimimäärä
20 mg
Tyypillinen läpimenoaika
2 viikkoa näytteiden vastaanottamisesta
Määritysraja
0,050 m-% (500 ppm) hiilelle, vedylle ja typelle, 0,100 m-% rikille ja 0,050 m-% hapelle.
Laatujärjestelmä
Akkreditoitu testauslaboratorio
Mittauslaitteet
Standardi
Dumas combustion method, Unterzaucher pyrolysis method
Menetelmän asiantuntija
Juha Keskiväli
Juha Keskiväli

Kiinnostaako tämä mittaus?

Tämän mittauksen voi ostaa verkkokaupassa. Täytä vain muutama kenttä alla:

167 €
Ensimmäinen näyte: 167 €
Seuraavat näytteet: 57 € per näyte

Heräsikö kysymyksiä? Autamme mielellämme.

Heräsikö kysymyksiä? Autamme mielellämme.

Tilaaminen on helppoa

Tietokonetta käyttävä henkilö
1.Tilaa mittauspalvelu tai kysy neuvoa.
Laatikkoon pakattu lähetys
2.Lähetä näytteesi meille.
Laborantti suorittamassa mittauksia
3.Mittaamme raaka-aineesi tai tuotteesi.
Analyysiraportti kirjekuoren sisällä
4.Saat mittausraportin ja tulokset sähköpostiisi.