Testauspalvelut

Selaa kategorian mukaan tai käytä suodattimia oikean testin löytämiseksi.

Vesihöyryn läpäisynopeus (WVTR) muovikalvoista

ASTM F1249, ISO 15106-2
Tämä WVTR-mittaus määrittää kalvomaisen muovimateriaalin vesihöyryn läpäisynopeuden. Hintaan sisältyy kaksi rinnakkaista mittausta. Ilmoitathan tilauksen yhteydessä sekä …

Hapenläpäisynopeus (OTR) kalvomaisille materiaaleille

ASTM D3985, ASTM F1927, ASTM F2622-08, …
Testillä mitataan nopeutta, jolla happi läpäisee kalvomaisen materiaalin. Mittaus tehdään kahdelle rinnakkaiselle näytepalalle …

XRR-mittaus ohutkalvoille

Röntgenheijastuvuuden mittaus eli XRR-analyysi, jolla voidaan määrittää kalvon tiheys, paksuus ja karheus. Paksuusmittauksissa paksuuden tulisi lähtökohtaisesti olla alle 300 nm (materiaalista riippuen) ja karheuden matala (<5 nm). Jos tarvitset lisätietoja …

Värjätyn paperin ja kartongin värinkestävyys

EN 646
Tätä testiä käytetään arvioimaan elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien paperien ja kartonkien värinkestävyyttä. Käytettävät simulantit ovat: Oliiviöljy, 3% etikkahappo, Keinotekoinen sylki (emäksinen suolaliuos), …

Lääkinnällisten laitteiden kemialliset ominaisuudet (ISO 10993-18)

ISO 10993-18
ISO 10993-18 -standardin mukainen lääkinnällisten laitteiden kemiallisten ominaisuuksien analyysi on tarkoitettu kemiallisen koostumuksen määritykseen ja siihen liittyvien …

Paperin tai kartongin vesiabsorptio Cobb-menetelmällä

Cobb-testi mittaa paperiin tai kartonkiin imeytyvän veden määrän pinta-alaa kohden. Mittauksen kesto voidaan valita tapauskohtaisesti. Mittaus kertoo näytteen pinnan hydrofobisuudesta ja se soveltuu esimerkiksi …

Hapenläpäisynopeus (OTR) pakkauksille

ASTM F1307
Tämä testi soveltuu valmiiden pakkausten hapenläpäisynopeuden (OTR) määrittämiseen kahdella rinnakkaismittauksella. Testi voidaan tehdä lämpötiloilla 15–55 °C, ja suhteellisen kosteuden voi valita 0 %, sekä 5–90 % RH …

Paperin ja pahvin kierrätettävyys (CEPI)

Paperin ja pahvin kierrätettävyyden testaus CEPI:n (Confederation of European Paper Industries) ohjeen mukaan. Testi sisältää seuraavat toimenpiteet: Disintegrointi, Suodoksen analyysi, Karkean rejektin (coarse reject) määritys, Sakeus …

Etkö löydä etsimääsi?

Vain pieni osa mittauspalveluistamme on listattu nettisivuilla. Jos et löydä etsimääsi, älä epäröi ottaa yhteyttä!

Paperin ja kartongin vesihöyryn läpäisevyys (WVTR)

ASTM E96, ASTM F1249
ASTM F1249 -standardin mukainen WVTR-mittaus paperin tai kartongin vesihöyryn läpäisevyyden määrittämiseen. Testi sisältää kolme rinnakkaista mittausta tulosten luotettavuuden …

Vesihöyrynläpäisevyys (WVTR) pakkauksista

Tämä mittaus soveltuu valmiiden pakkausten vesihöyryn läpäisynopeuden (WVTR) määrittämiseen. Testi tehdään kolmella rinnakkaismittauksella per tuote, jotta voidaan varmistua tulosten oikeellisuudesta. Lämpötila on valittavissa 15–55 °C …

Jauheen valuvuuden määritys

Jauhemaisen kiinteän materiaalin valuvuusominaisuuksien määritys ASTM D6393 -standardin mukaisesti. Mittaus sisältää mm. seuraavat määritykset: Valumiskulma, Irtotiheys, Tärytiheys, Puristuvuus, Koheesio.

Simuloitu tislaus petrolijakeille ASTM D7169 -menetelmällä

ASTM D7169
Simuloitu tislaus (SimDist, Simdis) ASTM D7169 -standardin mukaisesti kattaa kiehumisalueen määrityksen petrolijakeille, joiden kiehumisalueena on n-C9 - n-C100 (maks. 720 °C). Näytteen tulee …

Ligniinin moolimassajakauma

Ligniinin moolimassajakauma määritellään kokoekskluusiokromatografilla (SEC) aallonpituudella 256 nm. Ligniininäyte liuotetaan ennen analyysia sopivaan liuottimeen. Laitteisto on kalibroitu sulfonaattistandardilla. Boraattipuskuriliuosta käytetään säätämään …

Paperin tai kartongin OTR-mittaus

ASTM D3985, ASTM F1927
Paperin tai kartongin hapenläpäisynopeuden (OTR) määritys. Testiin sisältyy kolme rinnakkaista mittausta tulosten luotettavuuden varmistamiseksi. Mittausolosuhteet (lämpötila ja suhteellinen kosteus) …

Tiheysmääritys muoveille ja polymeereille

ISO 1183-1
Tiheysmääritys kiinteille muoveille ja polymeereille ISO 1183-1 mukaisella immersiomenetelmällä. Menetelmä soveltuu muovigranulaateille ja valmiiksi muovatuille muovi- tai polymeerinäytteille, jotka voidaan leikata …

Dieselauton urealiuoksen analyysipaketti ISO 22241 -standardin mukaisesti

ISO 22241-1
Urealiuos (esim. AdBlue) on lisäaine, jota käytetään dieselautoissa. Urealiuoksen käyttö helpottaa typen oksideiden katalyyttistä pelkistystä ja parantaa näin …

Kiinteiden aineiden lineaarinen lämpölaajeneminen dilatometrillä

ASTM E228
Dilatometrillä määritetään kiinteän näytteen dimensionaalinen muutos lämpötilan funktiona. Mittauksen lämpötila-alue on 25 °C–1 600 °C, mutta mittaus voidaan suorittaa myös …

Paperin ja pahvin neliöpaino

EN ISO 536
Paperin, kartongin ja pahvin neliömassan määritys.

HRMS-analyysi

HRMS eli korkean resoluution massaspektrometria on yhdisteiden molekyylimassan määrittämiseen käytetty analyysitekniikka. Tarkkuutensa ansiosta HRMS-mittaus soveltuu erinomaisesti niin pienten orgaanisten molekyylien kuin suurten makromolekyylien rakenteen tunnistamiseen. …

Lanta ja komposti – Analyysipaketti 3

Lannan/kompostin vakioanalyysi. Paketti sisältää seuraavat analyysit: Tilavuuspaino, Kokonaistyppi, Liukoinen typpi, K ja P, Vesiliuokoinen Fosfori, Kosteus, Hehkutushäviö. Lantanäytteet tulee ottaa 1–2 viikon kuluessa levityksestä. Kompostit …

Muovien taitekerroin

ISO 489
Refraktometrinen menetelmä valettujen muoviosien, levyjen ja kalvojen taitekertoimen mittaamiseksi refraktometrin avulla. Muovien taitekertoimen mittaus soveltuu niin läpinäkyville, läpikuultaville, värillisille sekä anisotrooppisille muoveille. …

SEC-MALS korkean moolimassan polymeereille

SEC-MALS (size exclusion chromatography – multi angle light scattering) -yhdistelmämittauksella saadaan kattava tieto polymeerituotteen moolimassasta (massakeskeinen Mw ja numerokeskeinen Mn), polydispersiteetistä, sekä tietoa …

Hiilidioksidin (CO2) läpäisynopeus kalvomaisten materiaalien läpi

ASTM F2476-20
Tällä menetelmällä voidaan määrittää hiilidoksidin läpäisnopeus yksi- tai monikerroksisten kalvojen läpi infrapunadetektorilla. Mittauksen tulosta voidaan hyödyntää …

Kemiallisesti muokattujen hiilihydraattien substituutioasteen määritys

Kemiallisesti muokattujen hiilihydraattinäytteiden substituutioasteen määritys 31P NMR menetelmällä. Soveltuu mono-, di-, oligo-, ja polysakkarideille. Hinta sisältää näytteenvalmistuksen ja 31P …

Paperin ja pahvin kierrätettävyys (PTS-RH 021:2012) kategoria II

Paperi- ja kartonkipakkausten sekä graafisten painotuotteiden kierrätettävyystestaus PTS-RH 021:2012 -menetelmän mukaisesti. Testissä arvioidaan seuraavia ominaisuuksia: Materiaalin hajoaminen ja …

Tekstiilin vesihöyrynläpäisevyys (WVTR)

ASTM E96
Tekstiilien vesihöyryn läpäisevyyttä käytetään tekstiilien hengittävyyden arvioimiseen. Testissä mitataan kankaan läpi kulkeutuvan vesihöyryn määrä yksikössä g / m2 / vuorokausi. Standardiolosuhteet testaukselle ovat 20 °C ja …

Alin kalvonmuodostuslämpötila (MFFT)

ASTM D2354, ISO 2115
Alin kalvonmuodostuslämpötila (eng. minimum film formation temperature, MFFT) on alin lämpötila, jossa lateksi, emulsio tai liima muodostavat kalvon, kun ne asetetaan alustalle ohuena kerroksena. …

Cobb–Unger öljyn absorbanssitesti paperille ja kartongille

Cobb–Unger-testillä mitataan paperin tai kartongin öljyabsorptiota. Testistä saatua tulosta voidaan käyttää arvioimaan tuotteen sopivuutta esimerkiksi rasvaisten ruokien pakkaamiseen. Testissä risiiniöljyä …

Jauhemaisen näytteen taitekerroin

Jauheen taitekertoimen määritys Becken linjaan perustuvalla mikroskopiamenetelmällä.

Kompostoitavuus kotikompostissa

ISO 11268-1, ISO 11268-2, ISO 14855, …
Tämä analyysipaketti sisältää tarvittavat testit, joilla voidaan arvioida tuotteen soveltuvuutta orgaaniseen kierrätykseen kotikompostoinnin kautta. Tällä hetkellä …

Lanta ja komposti – Analyysipaketti 1

Lannan tai kompostin perusanalyysipaketti sisältää seuraavat analyysit: Tilavuuspaino, Kuiva-aine, Kokonaistyppi, Liukoinen typpi, P ja K. Lantanäytteet tulee ottaa 1–2 viikon kuluessa levityksestä. Kompostit voidaan testata 1-2 kuukautta ennen …

Muovikalvon vesihöyryn läpäisynopeus (WVTR) gravimetrisellä menetelmällä

DIN 53122-1
Tällä gravimetrisellä menetelmällä voidaan määrittää vesihöyryn läpäisynopeus (WVTR) materiaaleille, joilla on korkea vesihöyrynläpäisevyys. Menetelmä on tarkoitettu …

Paperin tai kartongin bulkki

Bulkilla tarkoitetaan paperin tai kartongin paperin paksuuden suhdetta painoon. Bulkki ilmoitetaan yleensä yksikössä g/m.

Paperin, kartongin tai sellun vesiuutteen sähkönjohtavuus

ISO 6587
Tällä testillä mitataan paperista tai sellusta veteen liukenevien uuteaineiden (kuuma tai kylmä) sähkönjohtavuus. Uutto suoritetaan ionivaihdetulla vedellä, joten testin tulokset voivat poiketa …

Peroksidiluku eläin- ja kasviperäisistä rasvoista ja öljyistä

EN ISO 3960
Peroksidiluku mittaa hapen määrää, joka on kemiallisesti sitoutunut öljyyn tai rasvaan peroksideina. Korkea peroksidiluku on merkki tuotteen hapettumisesta, jolla on monia negatiivisia …

Aaltopahvista eriteltyjen komponenttien neliöpainot

EN ISO 536
Neliöpainolla tarkoitetaan tuotteen pinta-alaan suhteutettua massaa, joka ilmoitetaan tavallisesti yksikössä g/m2. Tämä menetelmä on tarkoitettu aaltopahveille määrittämään pahvin eri komponenttien …

Bensiinin analyysipaketti EN 228 -standardin mukaisesti

EN ISO 12185, EN ISO 20846, EN ISO 2160, …
Standardi EN 228 vetää yhteen testausvaatimukset ja menetelmät bensiinin laadun testaamiseksi. Standardin mukainen analyysipaketti …

Dieselin analyysipaketti EN 590 -standardin mukaisesti

EN ISO 10370, EN ISO 12156-1, EN ISO 12185, …
Standardi EN 590 sisältää yhteenvedon testausvaatimuksista ja menetelmistä dieselin laadun testaamiseksi. Standardin mukainen …

Etanolin testaus EN 15376 mukaisesti

Analyysi sisältää kaikki standardissa EN 15376 mainitut testit. Testiä käytetään etanolille, jota käytetään bensiinin sekoituskomponenttina.

Keinotekoisella hiellä käsitellyn tekstiilin värinpitävyys valossa

EN ISO 105-B07
Testi määrittää kaikenlaisten tekstiilien värien kestävyyden keinotekoisen hien ja keinotekoisen päivänvalon yhteisvaikutukselle (D65).

Kemisoprtio

Volumetrinen (staattinen) tai dynaaminen kemisorptio hiilimonoksidilla (CO) tai vedyllä (H2). Mittausta käytetään yleensä katalyyttisen aktiivisuuden ja aktiivisten kohtien määritykseen. Lämpötila-ohjelmoiduilla analyyseillä (engl. TPX, temperature-programmed experiments) saadaan …

Lanta ja komposti – Analyysipaketti 2

Lannan tai kompostin perusanalyysipaketti sisältää seuraavat analyysit: Tilavuuspaino, Kuiva-aine, Kokonaistyppi, Liukoinen typpi, P, K, Ca, Mg, Na, Cu, Mn, Zn and B. Lantanäytteet tulee ottaa 1–2 viikon kuluessa levityksestä. Kompostit voidaan …

Magnetometria VSM-laitteella

Materiaalien magneettisten ominaisuuksien määritys magneettikentän funktiona. Mittaukseen käytetään värähtelevän näytteen magnetometriä (vibrating-sample magnetometer, VSM), jota kutsutaan myös Foner-magnetometriksi. Mittaus perustuu Faradayn …

P-Anisidiiniluku elintarvikkeista ja rehuista

p-Anisidiiniluku on yleisesti käytetty mittari elintarvikkeen tai rehun sekundääristen hapettumistuotteiden määrän arvioimiseksi. Mittauksessa määritetään aldehydit (etenkin α,β-tyydyttymättömät aldehydit) rasvasta tai öljystä, …

Paperin tai kartongin mittapysyvyys veteen upotettaessa

PN 85/P-50157, PN 92/P-50158
Tällä testillä mitataan paperinäytteessä tapahtuvat mittamuutokset vesiupotuksen jälkeen. Mittaus tehdään kone- ja poikkisuunnassa, ja syntyneitä mittamuutoksia …

Paperin tai kartongin valonkestävyys

EN ISO 105-B02, ISO 12040
Tällä testillä voidaan määrittää keinotekoisen päivänvalon vaikutus paperin tai kartongin väriin. Testillä voidaan esimerkiksi tutkia tuotteessa olevien väriaineiden valonkestoa.

Paperin, kartongin tai sellun vesiuutteen pH

ISO 6588, PN 84/P-50109
Tällä testillä mitataan paperista tai sellusta veteen liukenevien uuteaineiden (kuuma tai kylmä) pH. Uutto suoritetaan ionivaihdetulla vedellä, joten testin tulokset voivat poiketa hieman …

Peroksidiluku elintarvikkeista ja rehuista

Peroksidiluku mittaa hapen määrää, joka on kemiallisesti sitoutunut öljyyn tai rasvaan peroksideina hapettumisen seurauksena. Hapettumistuotteiden kertyminen elintarvikkeisiin tai rehuun vaikuttaa muun muassa aistinvaraisiin …

TOTOX-arvo rasvoista ja öljyistä

TOTOX-arvo lasketaan primääristen hapettumistuotteiden määrää kuvaavan peroksidiluvun ja sekundäärisiä hapettumistuotteita kuvaavan p-Anisidiiniluvun avulla. Arvon pohjalta voidaan arvioida rasvan tai öljyn hapettumisen kokonaistilaa. TOTOX-arvon …

Tekstiilikuitujen ja lankojen sulamispiste

Tekstiilikuidun sulamispisteen määritys Kofler-penkillä. Korkein mahdollinen testauslämpötila on 260 °C.

Tekstiilin värinpitävyys valossa EN ISO-B02 -standardin 7. osaan asti

EN ISO 105-B02
Tämä testi määrittää kaikenlaisten tekstiilien värin kestävyyden keinotekoiselle luonnonvalolle (D65) standardin 7. osioon asti.

Tekstiilin värinpitävyys valossa standardin EN ISO 105-B02 mukaisesti, standardin 6. osaan asti.

EN ISO 105-B02
Testi määrittää kaikenlaisten tekstiilien värin kestävyyden keinotekoiselle luonnonvalolle (D65) altistettuna ISO 105-B02 …

Tuntemattoman näytteen tunnistaminen

Measurlabs tarjoaa räätälöityjä analyysipaketteja tuntemattoman näytteen tunnistamiseen. Asiantuntijamme valmistelee analyysiehdotuksen asiakkaan informaation pohjalta. Analyyseillä pyritään tunnistamaan näytteen sisältämät yhdisteet sekä näiden …

Ultraääneen perustuva ohutkalvoanalyysi

Näytettä vahingoittamaton mittaus, jossa noin pikosekunnin mittainen ultraäänipulssi läpäisee ohutkalvon tai nanorakenteen ja antaa tietoa mm. kalvon paksuudesta, halkeamista ja delaminoitumisesta.

Vesihöyryn läpäisynopeus (WVTR) ultra barrier -muovikalvoista

Tämä WVTR-mittaus määrittää kalvomaisen materiaalin vesihöyryn läpäisynopeuden matalan läpäisevyyden (korkean barrierin) materiaaleista. Hintaan sisältyy yksi mittaus per näyte. Mittaus soveltuu myös …

Testaustyyppi

Ala tai materiaali

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

  • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
  • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.


...ja yli 700 muuta tyytyväistä asiakasta