Kompostoitavuus kotikompostissa

Tämä analyysipaketti sisältää tarvittavat testit, joilla voidaan arvioida tuotteen soveltuvuutta orgaaniseen kierrätykseen kotikompostoinnin kautta. Tällä hetkellä kotikompostoitavuuden testaamiseen ei ole olemassa kansainvälistä standardia, minkä vuoksi australialaista standardia AS 5810 käytetään arvioinnin viitestandardina.

Analyysipaketti sisältää seuraavat testit kotikompostoitavuuden arvioinnille:

  1. Ainesosien kemialliset analyysit: Varmistetaan raskasmetallien tai myrkyllisten yhdisteiden puuttuminen materiaalista.

  2. Biohajoavuustestit: Arvioidaan, miten muovi hajoaa samalla tutkien sen ympäristövaikutuksia.

  3. Hajotustestit: Arvioidaan, miten tuote hajoaa pienemmiksi paloiksi kotikompostointiolosuhteissa.

  4. Kompostin laadun arviointi: Varmistetaan, että syntyvän kompostin laatu vastaa vertailukelpoisesti kompostia, eikä eismerkiksi sisällä muovia tai muita haitallisia materiaaleja.

  5. Ekotoksisuus: Varmistutaan siitä, että biohajoamisen tuote ei ole myrkyllinen eliöille. Arviointi tehdään kahdella tasolla: kasvit ja selkärangattomat.

Tavoitteena on luoda selvä käsitys siitä, voiko materiaalia kierrättää kotikompostointiympäristössä käyttäen edeillä mainitun australialaisen standardin määrittelemiä kriteerejä.

Tämä paketti sisältää 6 kuukauden testausajan, mikä on tyypillinen aika biohajoaville muoveille. Mikäli tarvitaan 12 kuukauden testausta (maksimiaika), veloitetaan lisämaksuna 1500 €.

Soveltuvat näytematriisit
Biohajoavat polymeerit ja muovituotteet
Näytteiden minimimäärä
Vähintään 750 grammaa
Tyypillinen läpimenoaika
28 viikkoa näytteiden vastaanottamisesta
Saatavilla olevat laatujärjestelmät
Measurlabsin validoima menetelmä

Hinta

Hinta per näyte (ALV 0):
12 951 €

Summaan lisätään myös tilauskohtainen 97 € palvelumaksu.

Suurille näyte-erille tarjoamme alennetun hinnan.

Heräsikö kysymyksiä? Autamme mielellämme.

Heräsikö kysymyksiä? Autamme mielellämme.

Ringing phone
...ja yli 700 muuta tyytyväistä asiakasta

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

  • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
  • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.