Testauspalvelut

Selaa kategorian mukaan tai käytä suodattimia oikean testin löytämiseksi.

Vesihöyryn läpäisynopeus (WVTR) muovikalvoista

ASTM F1249, ISO 15106-2
Tämä WVTR-mittaus määrittää kalvomaisen muovimateriaalin vesihöyryn läpäisynopeuden. Hintaan sisältyy kaksi rinnakkaista mittausta. Ilmoitathan tilauksen yhteydessä sekä …

SEM-EDX-kuvaus

Näytteen kuvaaminen pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM) ja alkuainekoostumuksen määritys energiadispersiivisellä röntgenspektroskopialla (EDX, EDS). Tyypillisesti näytteestä otetaan useita kuvia eri suurennoksilla edustavan otoksen saamiseksi. Tuloksena saadaan myös …

SEM-kuvantaminen

Näytteen kuvantaminen pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM). Näytteestä otetaan yleensä useita kuvia eri suurennoksilla edustavan otoksen saamiseksi. Sähköä johtamattomat näytteet voidaan valmistella analyysiä varten päällystämällä ne ohuella metallikerroksella. Näytteestä …

Kasvomaskien testaus EN 14683 -standardin mukaisesti tyypin II maskeille

EN 14683, ISO 11737-1
Akkreditoitu tyypin II kasvomaskien testaus EN 14683 standardin mukaisesti. Testeihin kuuluu bakteerien suodatuskyky, osapaine ja mikrobiologinen …

Ftalaattien analyysipaketti (REACH-asetus)

Ftalaatit ovat ryhmä kemikaaleja, joita käytetään yleisesti muovinpehmentiminä muovien joustavuuden ja kestävyyden parantamiseksi. Niitä myös käytetään (tai on käytetty) lisäaineina muissa tuotteissa, kuten kosmetiikassa. Useita …

EN 1021-1 ja -2: Verhoiltujen istuinten palotestaus

EN 1021-1, EN 1021-2
Standardin EN 1021 osia 1 ja 2 käytetään verhoiltujen istuinten syttymisherkkyyden arvioimiseen. Testipaketti sisältää testit standardin molemmilla osilla; tupakkatesti sekä …

Tekstiilin ilmanläpäisevyys

EN ISO 9237
Tekstiilien ilmanläpäisevyyttä voidaan tämän standardin mukaisesti mitata lähes kaikista ilmaa läpäisevistä kankaista. Tulos annetaan yksikössä l/m2/s.

IMO 2010 FTPC Part 9 – Vuodetekstiilien ja patjojen syttyvyys

Vuodetekstiilien ja patjojen syttyvyyttä testataan IMO 2010 FTP Part 9 -koodin mukaisesti, kun materiaaleja on tarkoitus käyttää laivoilla. Testissä patjat asetetaan suoraan testikehän päälle, kun taas muut …

Etkö löydä etsimääsi?

Vain pieni osa mittauspalveluistamme on listattu nettisivuilla. Jos et löydä etsimääsi, älä epäröi ottaa yhteyttä!

IMO 2010 FTPC Part 8 – Pehmustettujen istuinhuonekalujen syttyvyys

Pehmustettujen huonekalujen IMO 2010 FTPC Part 8 -testaus arvioi huonekalujen soveltuvuutta laivakäyttöön. Testien tuloksia voidaan käyttää tyyppihyväksynnässä (ruorimerkki). Testi suoritetaan …

Mikromuovien vapautuminen tekstiileistä

AATCC TM212, ISO/DIS 4484-1
Pyykinpesussa vapautuvien mikromuovien tunnistaminen ja niiden määrän määrittäminen. Mikromuovien määrä raportoidaan yksikössä mg/kg ja yksittäiset kuidut tunnistetaan ja lasketaan …

Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) analyysi kankaista ja kiinteistä materiaaleista

GC-MS-menetelmällä määritetään 16 PAH-yhdistettä, jotka Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto (US EPA) on määrittänyt korkean prioriteetin epäpuhtauksiksi. …

Tekstiilien kulumisen vastustuskyky – Martindalen menetelmä

EN ISO 12947-2
Martindale-testissä kangaskappaletta hangataan standardinmukaista villakangasta vasten kulumisnopeuden arvioimiseksi. Testi soveltuu kaikille päällystämättömille tekstiileille ja …

Tekstiilien valonläpäisyn estokyky (AATCC 203)

AATCC TM203
Menetelmä mittaa tekstiilien (tyypillisesti verhojen) valonestokykyä niiden läpi kulkevaa valoa vastaan ​​standardin AATCC 203 mukaisesti. Testi suoritetaan spektrofotometrisellä mittauslaitteella, joka …

Tekstiilin repäisylujuus

DIN 53354, ISO 13934-1, ISO 13934-2, …
Tekstiilien repäisylujuutta käytetään ilmaisemaan tuotteen mekaanista kestävyyttä. Mittaus ilmaisee vetolujuuden (maksimivoiman), venymän ja murtuman kulumismenetelmän avulla. Tätä …

Tekstiilin vesihöyrynläpäisevyys (WVTR)

ASTM E96
Tekstiilien vesihöyryn läpäisevyyttä käytetään tekstiilien hengittävyyden arvioimiseen. Testissä mitataan kankaan läpi kulkeutuvan vesihöyryn määrä yksikössä g / m2 / vuorokausi. Standardiolosuhteet testaukselle ovat 20 °C ja …

Atsoväreistä peräisin olevien aromaattisten amiinien määritys

EN 14362-1, EN 14362-3
Tiettyjen atsoväreistä johdettujen aromaattisten amiinien määritys standardin EN 14362-1 mukaan.

Kasvomaskien mikrobiologinen puhtaus

EN 14683, ISO 11737-1
Akkreditoitu kasvomaskin mikrobiologisen puhtaiden testaaminen EN 14683 -standardin mukaisesti. Tulokset pitävät sisällään aerobiset bakteerit, hiivat ja homeet. Elävien mikrobien määrä raportoidaan …

Kasvomaskien testaus EN 14683 -standardin mukaisesti tyypin IIR maskeille

EN 14683, ISO 11737-1, ISO 22609
Akkreditoitu tyypin IIR kasvomaskien testaus EN 14683 standardin mukaisesti. Testeihin kuuluu bakteerien suodatuskyky, …

Kuivalle ilmalle altistuneiden tekstiilien mittamuutos

Tässä testissä hyödynnetään testauslaboratorion sisäistä standardia tekstiilin, kankaan tai vaatekappaleen mittamuutoksen määrittämiseksi kuivalle ilmalle altistumisen jälkeen.

Kylmälle vedelle altistuneiden tekstiilien mittamuutos

Tässä testissä hyödynnetään testauslaboratorion sisäistä standardia tekstiilin, kankaan tai vaatekappaleen mittamuutoksen määrittämiseksi kylmälle vedelle altistumisen jälkeen.

Tekstiilien mittamuutos pesun ja kuivauksen aikana

EN ISO 3759, EN ISO 5077, EN ISO 6330
Tämä testi on kolmen ISO-standardin yhdistelmä, jota käytetään arvioimaan tekstiilien koon muutosta kotipesu- ja kuivausjaksojen jälkeen. Tulokset …

Tekstiilien mittamuutos silityksen jälkeen

DIN 53894-1, EN ISO 3759
Testi on yhdistelmä kahta standardia, joita käytetään yhdessä määrittämään tekstiilien tai vaatteiden mittamuutoksia silityksen jälkeen. Tulokset ilmaistaan ​​prosentteina (%) joko …

Tekstiilikuitujen ja lankojen murtovoima ja venymä murtuessa

EN ISO 2062
Tämä testi ilmaisee tekstiililankojen murtovoiman ja venymän murtuessa ISO 2062 -standardin mukaisesti. Testin aikana langan pidennyksen aste pidetään vakiona. Menetelmä soveltuu …

Tekstiilin antibakteerisuus absorptiomenetelmällä

EN ISO 20743
Antibakteerisuuden testi soveltuu kaikille tekstiilituotteille, myös kuitukankaille, riippumatta siitä mitä antibakteerisuustuotteita niihin on käytetty.

Tekstiilituotteiden paksuus

EN ISO 5084
Menetelmää voidaan käyttää tekstiilituotteiden paksuuden määritykseen täsmäpaineessa. Testi ei sovellu lattian tekstiilipinnoitteille, geotekstiileille, kuitukankaille tai pinnoitetuille kankaille.

IMO 2010 FTP-koodi, Osa 7 – Riippuvien tekstiilien ja kalvojen syttyvyys

IMO FTP Code 2010 Part 7
IMO 2010 FTP -palokoodin 7. osan mukaisella testauksella arvioidaan riippuvien tekstiilien ja kalvojen soveltuvuutta laivakäyttöön. …

Langan lineaarinen tiheys – köysimenetelmä

DIN 53830-3
Tällä testillä voidaan määrittää lineaarinen tiheys kaikenlaisille pakatussa muodossa oleville langoille köysimenetelmän avulla. Menetelmä sopii yksittäisille, kerratuille ja kertokerratuille langoille. Menetelmää …

Muovikalvon vesihöyryn läpäisynopeus (WVTR) gravimetrisellä menetelmällä

DIN 53122-1
Tällä gravimetrisellä menetelmällä voidaan määrittää vesihöyryn läpäisynopeus (WVTR) materiaaleille, joilla on korkea vesihöyrynläpäisevyys. Menetelmä on tarkoitettu …

Tekstiilien elektrostaattinen käyttäytyminen

DIN 54345-1
Tätä testiä käytetään tekstiilien elektrostaattisten ominaisuuksien arviointiin mittaamalla sähköistä resistanssia.

Tekstiilien mittamuutos kemiallisen pesun jälkeen

EN ISO 3175-1, EN ISO 3759
Tällä kahden standardin yhdistelmään perustuvalla analyysilla voidaan määrittää tekstiilien mittamuutoksia kuivapesussa. Testin tulokset ilmoitetaan prosentteina, …

Tekstiilien nyppyyntyminen

EN ISO 12945-2
Määrittää kankaan taipumuksen nukkaantua, nöyhtääntyä ja nyppyyntyä Martindale- tai laatikko-menetelmällä.

Tekstiilien vedenpitävyys

AATCC 127, ISO 811
Tämä mittaus määrittää kankaan vedenpitävyyden hydrostaattisen paineen menetelmällä. Menetelmä on tarkoitettu ensisijaisesti tiheille kankaille.

Vesihöyryn läpäisynopeus (WVTR) ultra barrier -muovikalvoista

Tämä WVTR-mittaus määrittää kalvomaisen materiaalin vesihöyryn läpäisynopeuden matalan läpäisevyyden (korkean barrierin) materiaaleista. Hintaan sisältyy yksi mittaus per näyte. Mittaus soveltuu myös …

Elastisten ja punottujen lankojen lineaarinen tiheys

DIN 53830-4
Yksittäisten ja kerrattujen elastisten lankojen lineaarinen tiheys voidaan määrittää lyhyen pituuden menetelmällä standardin 53830-4 mukaisesti. Menetelmä sopii elastisille langoille kuten …

Kankaan leveys ja pituus

EN 1773
Testausmenetelmä tekstiilien ja kankaiden leveyden ja pituuden määrittämiseen.

Kankaan neliömassa

EN 12127
Testausmenetelmä tekstiilien ja kankaiden massan määrittämiseen pinta-alan yksikköä kohden pieniä näytteitä käyttämällä.

Kankaan pinnan resistiivisyys

EN 1149-1
Kankaan pinnan resistiivisyyden testaus standardinmukaisesti materiaaleille, joita käytetään elektrostaattisilta sytytyspurkauksilta suojautumiseen.

Keinotekoisella hiellä käsitellyn tekstiilin värinpitävyys valossa

EN ISO 105-B07
Testi määrittää kaikenlaisten tekstiilien värien kestävyyden keinotekoisen hien ja keinotekoisen päivänvalon yhteisvaikutukselle (D65).

Kuitukankaan massa pinta-alan yksikköä kohden

EN 29073-1
Testausmenetelmä tekstiilien ja kankaiden massan määrittämiseen pinta-alan yksikköä kohden pieniä näytteitä käyttämällä.

Kuivien tekstiilien rypistymiskestävyys

DIN 53890
Tätä testiä käytetään tekstiilien rypistymisen oikenemiskyvyn kulman määritykseen.

Langan kiertymä

EN ISO 2061
Tämä testi määrittää suoran laskennan menetelmällä langan kiertymän suunnan, kiertymän määrän kierroksissa pituusyksikköä kohden sekä langan pituuden muutoksen auki kierrettäessä. Menetelmää ei voida soveltaa langoille, jotka venyvät yli 0,5 % jännityksen …

Langan kutistuminen kiehutettaessa

Langan kutistumisen määritys kiehutettaessa testauslaboratorion sisäisellä menetelmällä.

Langan kutistuminen kuivassa ilmassa

Langan kutistumisen määritys kuivassa ilmassa testauslaboratorion sisäisellä menetelmällä.

Langan sekoittumispiste

Langan sekoittumispisteen määritys testauslaboratorion sisäisellä menetelmällä.

Langan tasaisuusmääritys

Langan tasaisuuden määritys testauslaboratorion sisäisellä menetelmällä.

Langan tekstiilikuidun pituus

Tekstiilikuidun pituuden määritys testauslaboratorion sisäisellä menetelmällä.

Ompeleiden määrä pituus- ja pinta-alayksikköä kohden tekstiileissä

EN 14971
Menetelmä ilmaisee ompeleiden määrän pituus- ja pinta-alayksikköä kohden suurimmalle osalle neulotuista kankaista.

Paperin, kartongin tai sellun vesiuutteen pH

ISO 6588, PN 84/P-50109
Tällä testillä mitataan paperista tai sellusta veteen liukenevien uuteaineiden (kuuma tai kylmä) pH. Uutto suoritetaan ionivaihdetulla vedellä, joten testin tulokset voivat poiketa hieman …

Tekstiilien antiseptinen vastustuskyky

Tekstiilien antiseptisen vastustuskyvyn määritys testauslaboratorion sisäisellä menetelmällä.

Tekstiilien hydrostaattinen paine

AATCC 127
Testi mittaa tekstiilin veden vastustuskykyä hydrostaattisen paineen menetelmällä AATCC 127 -standardin mukaisesti. Testissä yksi näytteen pinnoista altistetaan hydrostaattiselle paineelle, jota kasvatetaan tasaiseen tahtiin, …

Tekstiilien lankojen määrä pituusyksikköä kohden

EN 1049-2
Tämä testi on muunnelma ISO 7211-2 -standardista ja se ilmaisee kudotun tekstiilikankaan lankojen määrän pituusyksikköä kohden.

Tekstiilien lujuus ja venymä – kulumismenetelmä

ASTM D 5035-95
Tätä mittausta käytetään määrittämään kankaiden ja tekstiilien murtumisvoima ja venymä. Mittausta ei suositella kankaille, joilla on korkea venyvyys (yli 11%), mutta sitä voidaan käyttää useimmille …

Tekstiilien massahäviön määritys Martindalen kulutustestistä

EN ISO 12947-3
Määrittää menetetyn massan määrän tekstiileille, jotka ovat läpikäyneet Martindale-testin kulumisen vastustuskykylle. Testi soveltuu kaikille päällystämättömille kankaille.

Tekstiilien mittamuutos käsinpesun jälkeen

Tässä testissä hyödynnetään testauslaboratorion sisäistä standardia tekstiilin, kankaan tai vaatekappaleen koon muutoksen määrittämiseksi käsinpesun jälkeen. Testin tulokset ilmoitetaan prosentteina, positiivinen tulos (+) tarkoittaa …

Tekstiilien optinen kirkkaus UV-valossa

Tätä testiä käytetään optisten kirkasteiden havaitsemiseen UV valon avulla testauslaboratorion sisäisen menetelmän mukaisesti. Valmistajat lisäävät usein optisia kirkasteita kankaisiin niiden valkoisuuden ja kirkkauden parantamiseksi.

Tekstiilien pinnoitteen tarttuvuus

EN ISO 2411
Testi määrittää päällystettyjen kankaiden pinnoitteen tartuntalujuuden. Pinnoitteen ja kankaan tartuntalujuuden tietäminen on tärkeää, sillä huono tartuntakyky voi usein johtaa tuotteen vaurioitumiseen.

Tekstiilien poikittainen vääristymä

AATCC 179
Tämä testi määrittää kudottujen ja neulottujen kankaiden vinouden muutoksen tai vaatekappaleiden kiertymän niiden ollessa toistuvien automaattisten kotitalouspesuprosessien kohteena.

Tekstiilien pysyvän taivutuksen lujuus fleksometrimenetelmällä

EN ISO 32100
Tätä testiä käytetään kumi- tai muovipinnoitettujen tekstiilien taivutusjäykkyyden määrittämiseen. Testissä määritetään visuaalisella tarkastelulla tekstiilin ulkonäön muutos …

Tekstiilien sauman liestymän vastustuskyky

EN ISO 13936-2
Kudottujen kankaiden lankajärjestelmien liestymän vastustuskyvyn määrittäminen ommellun sauman kohdalla. Tämä menetelmä soveltuu kaikille verhoilu- ja vaatetuskankaille, sekä joustokankaille.

Tekstiilien vastustuskyky pinnan kastumiselle sumutustestissä (AATCC 22)

AATCC 22
Tämä testi ilmaisee tekstiilin kyvyn vastustaa sen pinnan kastumista vedellä. Testiä voidaan käyttää minkä tyyppisille tekstiileille tai kankaille tahansa niiden pinnan …

Tekstiilien vastustuskyky pinnan kastumiselle – sumutustesti (EN ISO 4920)

EN ISO 4920
Tämä testi ilmaisee tekstiilin kyvyn vastustaa sen pinnan kastumista vedellä. Testiä voidaan käyttää minkä tyyppisille tekstiileille tai kankaille tahansa niiden …

Tekstiilien vedenimukyky (pisaratesti)

Testillä määritetään tekstiilien ja kankaiden vedenimukyky pisaratestin avulla. Analyysissä pisara vettä asetetaan näytteen päälle ja samalla mitataan aika, joka vaaditaan pisaran täydelliseen imeytymiseen kankaaseen.

Tekstiilien vedenimunopeus

DIN 53924
Tässä menetelmässä käytetään nousevan korkeuden metodia tekstiilien veden imunopeuden määritykseen.

Tekstiilien virtsanpitävyys

Tekstiilien virtsanpitävyyden määritys testauslaboratorion sisäisellä menetelmällä.

Tekstiilien värinkesto

DIN 53160-1, DIN 53160-2, DIN 54034, …
Värinkesto kuvaa tekstiilin kykyä säilyttää alkuperäinen värinsä, kun se altistetaan erilaisille kemiallisille tai mekaanisille stressitekijöille. Measurlabs tarjoaa värinkeston testausta …

Tekstiilien vääristymä, vinouden ja taipuman määritys

EN ISO 13015
Tämä testi määrittää vääristymän kudotulle kankaalle, jossa kudelangat ovat kohtisuorassa loimilankoihin nähden.

Tekstiilien yhteentarttumisen vastustuskyky

EN ISO 5978
Testi määrittää kumi- tai muovipäällysteisten kankaiden yhteentarttumisen vastustuskyvyn.

Tekstiilien öljynhylkivyys + hiilivetyjen vastustuskyvyn testaus

AATCC 118
Tätä testiä käytetään osoittamaan tekstiilin öljytahrojen vastustuskyky, tarkemmin sanottuna sen kyky vastustaa hiilivedyillä kastumista. Testissä käytetään nestemäisten hiilivetyjen …

Tekstiilien öljynvastustuskyky

EN ISO 14419
Tätä testiä käytetään osoittamaan tekstiilin öljytahrojen vastustuskyky, tarkemmin sanottuna sen kyky vastustaa hiilivedyillä kastumista. Tässä testissä käytetään nestemäisten hiilivetyjen sarjaa, johon valituilla hiilivedyillä on …

Tekstiilikuitujen ja lankojen filamenttien määrä

Tekstiilikuitujen ja lankojen filamenttien määrä määritetään tekstiilinäytteistä testauslaboratorion sisäisellä menetelmällä.

Tekstiilikuitujen ja lankojen sulamispiste

Tekstiilikuidun sulamispisteen määritys Kofler-penkillä. Korkein mahdollinen testauslämpötila on 260 °C.

Tekstiilin antibakteerisuus Agar-menetelmällä

EN ISO 20645
Menetelmällä saadaan tieto tekstiilimateriaalien antibakteerisuudesta. Soveltuu kaikille tekstiileille, joita ei ole käsitelty antibakteerisilla lisäaineilla, jotka reagoivat agarin kanssa.

Tekstiilin värinpitävyys pesussa

EN ISO 105-C06, EN ISO 105-C08, EN ISO 105-C09, …
Tällä testillä mitataan tekstiilien värinpitävyyttä pesua vasten.

Tekstiilin värinpitävyys valossa EN ISO-B02 -standardin 7. osaan asti

EN ISO 105-B02
Tämä testi määrittää kaikenlaisten tekstiilien värin kestävyyden keinotekoiselle luonnonvalolle (D65) standardin 7. osioon asti.

Tekstiilin värinpitävyys valossa standardin EN ISO 105-B02 mukaisesti, standardin 6. osaan asti.

EN ISO 105-B02
Testi määrittää kaikenlaisten tekstiilien värin kestävyyden keinotekoiselle luonnonvalolle (D65) altistettuna ISO 105-B02 …

Tekstiilituotteiden tekstiilisauman venymisominaisuudet

EN ISO 13935-1, EN ISO 13935-2
Mittaus määrittää suorien saumojen lujuuden kankaissa ja vaatetuksessa, kun saumaan kohdistetaan kohtisuora voima. Menetelmä on sovellettavissa useimpiin …

Teksturoidun langan kutistuminen kylmässä vedessä

Langan kutistumisen määritys kylmässä vedessä testauslaboratorion sisäisellä menetelmällä.

Visuaalisten muutosten määritys Martindalen kulutustestistä

EN ISO 12947-4
Osana ISO 12947 -standardia tällä menetelmällä määritetään visuaalisia muutoksia tekstiileistä, joille on tehty Martindale-kulutustesti. Menetelmä soveltuu kaikille …

Yksittäisten ja kerrattujen lankojen lineaarinen tiheys – lyhyen pituuden menetelmä

DIN 53830-3
Yksittäisten ja kerrattujen lankojen lineaarinen tiheys voidaan määrittää lyhyen pituuden menetelmällä standardin DIN 53830-3 mukaisesti. Menetelmä sopii …

Yksittäisten ja kerrattujen lankojen silmukkatesti

DIN 53843-1
Testi ilmaisee yksittäisten ja kerrattujen lankojen vetolujuuden silmukkamenetelmällä.

Yksittäisten ja kerrattujen lankojen vetokoe solmumenetelmällä

DIN 53842-1
Testi ilmaisee yksittäisten ja kerrattujen lankojen vetolujuuden solmumenetelmällä.

Testaustyyppi

Ala tai materiaali

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

  • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
  • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.


...ja yli 700 muuta tyytyväistä asiakasta