Py-GC-MS-analyysi

Pyrolyysi-kaasukromatografia-massaspektrometria (py-GC-MS) on analyysimenetelmä, jota käytetään monimutkaisten molekyyliseosten hajottamiseen lämpökäsittelyllä, eri komponenttien erotteluun ja niiden pitoisuuksien mittaamiseen. Py-GC-MS-tekniikkaa hyödynnetään erityisesti mikromuovien havaitsemiseen vedestä ja muista ympäristönäytteistä.

Mikromuovien analyysi py-GC-MS-menetelmällä
...ja yli 700 muuta tyytyväistä asiakasta
 • Nopeat tulokset
 • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Mihin Pyrolyysi-GC-MS-menetelmää käytetään?

Py-GC-MS:ää voidaan käyttää laadunvalvontaan muun muassa lääke-, elintarvike- ja kulutustavarateollisuudessa. Menetelmä on erityisen hyödyllinen seulottaessa näytteitä polymeerien ja muovien varalta, sillä näitä on tunnetusti vaikea havaita perinteisemmillä menetelmillä.

Py-GC-MS:n kykyä havaita ja tunnistaa eri muovityyppejä voidaan hyödyntää myös ympäristöanalytiikassa, erityisesti analysoitaessa mikromuovien esiintymistä juomavedessä, jätevedessä, sedimentissä, maaperässä ja lietteessä. Menetelmällä voidaan lisäksi karakterisoida polymeerimateriaaleja ja tutkia ligniinin koostumusta.

Miten py-GC-MS toimii?

Py-GC-MS-analyysin aluksi näytteelle suoritetaan pyrolyysi, eli se kuumennetaan hyvin korkeassa lämpötilassa ja hapettomissa olosuhteissa. Kuumennuksen seurauksena näyte hajoaa pienemmiksi molekyyleiksi, jotka erotellaan toisistaan kaasukromatografilla ja johdetaan lopuksi massaspektrometriin, joka mittaa molekyylien tarkan massan ja auttaa näin niiden tunnistamisessa.

Sopivat näytteet ja näytteiden valmistelu

Py-GC-MS-analyysissä näytteille on vähemmän rajoituksia kuin perinteisessä GC-MS-analyysissä, sillä pyrolyysi auttaa hajottamaan monimutkaisia ​​näytetyyppejä, joita ei muuten voitaisi erotella kaasukromatografilla. Näyte voi olla kiinteän jauheen, liuoksen tai dispersion muodossa.

Py-GC-MS-tekniikan edut ja rajoitteet

Py-GC-MS:n tärkein etu on, että se pystyy havaitsemaan haihtumattomia komponentteja, jotka eivät näy tavanomaisessa GC-MS-analyysissä. Menetelmällä voidaan myös havaita hyvin pieniä määriä epäpuhtauksia, mikä mahdollistaa esimerkiksi nanomuovien havaitsemisen.

Py-GC-MS:n suurin rajoite mikromuovianalyyseissä on, ettei se tarjoa tietoa eri kokoluokkiin kuuluvien hiukkasten määrästä. Tämän sijaan muovipitoisuus saadaan mikrogrammoina litraa kohden.

Soveltuvat näytematriisit

 • Muovit ja polymeerit
 • Ligniini
 • Ympäristönäytteet
 • Vesinäytteet
 • Jauheet

Pyrolyysi-GC-MS-menetelmän yleisiä käyttötarkoituksia

 • Mikromuovianalytiikka
 • Ligniinin karakterisointi
 • Laadunvalvonta lääke- ja elintarviketeollisuudessa
 • Polymeerien karakterisointi

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

 • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
 • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin py-GC-MS-menetelmää yleensä käytetään?

Pyrolyysi-GC-MS-menetelmä on yleinen mikromuovianalytiikassa, sillä sen avulla voidaan määrittää eri muovityyppien määrä näytteessä mikrogrammoina litraa kohden. Menetelmää hyödynnetään yleisesti myös ligniinin rakenteen analysointiin.

Mitkä ovat py-GC-MS-menetemän rajoitteet?

Py-GC-MS-menetelmällä ei saada tietoa partikkelikokojakaumasta mikromuoveja analysoitaessa. Jos tämä tieto on tärkeä, voidaan vaihtoehtoisena menetelmänä käyttää Raman-spektroskopiaa.

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.