Termogravimetrinen analyysi

Termogravimetrinen analyysi (TGA) on tehokas menetelmä, jossa näytteen massaa mitataan ajan ja/tai lämpötilan funktiona. Muutokset näytteen massassa havaitaan erittäin tarkasti ja niiden perusteella voidaan havaita näytteessä tapahtuvia kemiallisia ja fysikaalisia muutoksia. TGA-menetelmällä voidaan sekä lämmittää että jäähdyttää näytettä.

Yksinkertainen ja läpinäkyvä hinnoittelu

Hinnat ilmoitettu ilman arvonlisäveroa (24 %).

 • Nopeat tulokset
 • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Termogravimetrian perusteet

Termogravimetrinen analyysi (TGA) on menetelmä, joka mittaa muutoksia näytteen massassa. Massan muutokset esitetään yleensä lämpötilan ja/tai ajan funktiona. Termogravimetrinen analyysi tehdään tarkasti säädetyn laitteiston avulla, joten menetelmä on luotettava ja  toistettava.

TGA-mittaus soveltuu mainiosti lämmölle altistuneen näytteen kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksien tutkimiseen. Tarkka punnitus havaitsee pienimmätkin muutokset näytteen massassa. TGA-laitteiston ilmakehää voidaan muokata näytematriisille sopivaksi. Yleisesti käytössä olevia ilmakehiä ovat esimerkiksi inertti ilmakehä ja happirikas ilmakehä.

TGA-analyysin tyypit

Kolme yleistä termogravimetrisen analyysin perustyyppiä ovat isoterminen, kvasistaattinen ja dynaaminen termogravimetria. Isoterminen analyysi on perusajatukseltaan selkeä: lämpötila pysyy vakiona, näytettä punnitaan useita kertoja sekunnissa ja saatu massa tiettynä ajanhetkenä esitetään ajan funktiona.

Kvasistaattinen termogravimetria koostuu peräkkäisistä lämpötilan nousuista, joiden välillä on isotermisiä jaksoja. Kvasistaattisessa termogravimetriassa näyte saavuttaa tasapainotilan lämpötilamuutosten välissä. Dynaamisessa termogravimetriassa lämpötilapuolestaan kasvaa lineaarisesti tasaisella tahdilla, ja massan muutoksia seurataan sekä lämpötilan että ajan funktiona. 

Käyttökohteet ja näytteet

Termogravimetrinen analyysi (TGA) on hyvä työkalu materiaalien tutkimiseen, sillä se soveltuu sekä kvalitatiivisiin että kvantitatiivisiin tutkimuksiin, vaatii vain pienen määrän näytettä ja soveltuu niin kiinteille kuin nestemäisille näytteille. TGA-laitteilla on usein näytteen maksimipainona 1 g ja laitteiston maksimilämpötila on 1000 °C. 

Termogravimetrinen analyysi voidaan yhdistää erilaisiin spektroskooppisiin menetelmiin, jolloin analysointimahdollisuudet kasvavat. Haihtuvien kaasujen analysointi (EGA, evolved gas analysis) on mahdollista, kun TGA yhdistetään MS- tai FTIR-menetelmien kanssa. 

Soveltuvat näytematriisit

 • Lähes kaikki palavat/haihtuvat kiinteät ja nestemäiset aineet
 • Kestomuovit
 • Kertamuovit
 • Elastomeerit
 • Komposiitit
 • Muovikalvot
 • Kuidut
 • Pinnoitteet
 • Maalit
 • Polttoaineet

TGA-analyysin tyypillisiä käyttökohteita

 • Lämpöstabiilisuus
 • Hajoaminen
 • Sublimoituminen
 • Höyrystyminen
 • Haihtuvien yhdisteiden ja kosteuden kvantitatiivinen määritys
 • Lisäaineiden seulonta
 • Vapautuneen kaasun analysointi (yhdistettynä esim. MS tai FTIR)
 • Kuivumisen aiheuttama massahäviö

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Vastaamme aina yhdessä arkipäivässä.

Voit myös lähettää sähköpostia info@measurlabs.com tai soittaa meille +358 50 336 6128.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin TGA-analyysia yleensä käytetään?

Termogravimetrinen analyysi (TGA) sopii materiaalien karakterisointiin ja termisten ominaisuuksien tutkimiseen. 

Mitkä ovat TGA-menetelmän rajoitteet?

TGA sellaisenaan on melko rajoittunut menetelmä näytteen kokonaisvaltaiseen tutkimiseen, mutta yhdistettynä esimerkiksi MS-, GC-MS- tai FTIR-menetelmiin mahdollisuudet ja ulottuvuudet kasvavat huomattavasti.

Millaisia näytteitä TGA:lla voi analysoida?

Termogravimetrinen analyysi soveltuu sellaisten nestemäisten ja kiinteiden näytteiden analysointiin, jotka ovat jossain määrin palavia ja/tai haihtuvia.

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.