Termomekaaninen analyysi

Termomekaaninen analyysi (TMA) on erityisesti uusien muovimateriaalien kehityksessä hyödynnetty tekniikka, jolla saadaan tietoa materiaalin fysikaalisista muutoksista lämpötilan ja ajan funktiona.

Termomekaaninen analyysi
...ja yli 600 muuta tyytyväistä asiakasta
 • Nopeat tulokset
 • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Termomekaanisen analyysin käyttötarkoitukset

TMA mittaa materiaalissa tapahtuvia fysikaalisia muutoksia, kun siihen kohdistetaan kuormitusta eri lämpötiloissa. Tuloksena saadaan tietoa materiaalin käyttäytymisestä lämpötilan noustessa ja laskiessa. TMA:n avulla määritettäviä parametrejä ovat mm. lasittumis- ja sulamislämpötila, lämpölaajenemiskerroin sekä materiaalin kiteisyys vs. amorfisuus eri lämpötiloissa. Tiedon pohjalta voidaan esimerkiksi optimoida muovin valmistusprosessia tai varmistaa, että uuden biopohjaisen muovin ominaisuudet vastaavat perinteisen muovimateriaalin ominaisuuksia.

Miten termomekaaninen analyysi toimii?

Termomekaanisessa analyysissä testikappale kiinnitetään mittausanturiin ja asetetaan testikammioon, jossa siihen voidaan kohdistaa useaa erityyppistä mekaanista rasitusta valitussa lämpötilaohjelmassa. Rasitustyyppejä ovat esimerkiksi puristus-, puhkaisu-, ja taivutusvoima, kun taas lämpötila voi vaihdella laitteesta riippuen esimerkiksi -150 ja +1 000 asteen välillä. Anturi mittaa, miten näytteen ulottuvuudet muuttuvat eri lämpötiloissa voiman pysyessä tasaisena, jolloin saadaan tietoa materiaalin mekaanisten ominaisuuksien muutoksista eri lämpöolosuhteissa.

Näytevalmistelu

Termomekaanista analyysiä varten tarvitaan erimallisia näytekappaleita siitä riippuen, millaista mekaanista rasitusta näytteeseen on tarkoitus kohdentaa. Esimerkiksi vetävää voimaa voidaan kohdentaa ohueen kalvoon tai kuitumaiseen näytteeseen, kun taas puristus- ja läpäisyvoimaa kohdennetaan paksumpaan kiinteään kappaleeseen.

TMA vs. DMA & DSC

DMA eli dynaaminen mekaaninen analyysi mittaa lämpöominaisuuksien sijaan ensisijaisesti sitä, miten materiaali reagoi vaihtelevaan mekaaniseen rasitukseen (tasaisen voiman sijaan näytteeseen kohdistetaan värähtelevää rasitusta). Menetelmiä voidaan käyttää osittain samoihin käyttötarkoituksiin, kuten lasisiirtymälämpötilan määritykseen, jossa DMA on yleensä TMA:ta tarkempi.

DSC eli differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria tarjoaa TMA:n tapaan tietoa muun muassa siirtymälämpötiloista, mutta ei kerro samalla tavalla materiaalin mekaanisten ominaisuuksien muutoksista eri lämpötiloissa.

Tilaa lämpöanalyysit Measurlabsilta

Usein eri lämpöanalyysimenetelmiä, kuten DSC:tä, TMA:ta, DMA:ta ja dilatometriaa käytetään yhdessä kartoittamaan materiaalin ominaisuuksia mahdollisimman kattavasti. Measurlabs tarjoaa mittauksia kaikilla mainituilla menetelmillä. Voit kysyä lisätietoja ja pyytää tarjousta testeille alempaa löytyvällä lomakkeella tai ottamalla suoraan yhteyttä testausasiantuntijaamme.

Soveltuvat näytematriisit

 • Polymeerit
 • Keraamit
 • Metallit
 • Komposiitit

TMA:n yleisiä käyttötarkoituksia

 • Lasisiirtymälämpötilan ja lämpölaajenemiskertoimen määritys
 • Pehmenemis- ja sulamislämpötilojen määritys
 • Uusien muovimateriaalien ominaisuuksien kartoitus

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

 • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
 • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat TMA-menetelmän rajoitteet?

Materiaalin lasisiirtymälämpötilan määrittämisessä DMA on TMA:ta tarkempi menetelmä.

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.