Mekaaninen testaus

Mekaanisilla testeillä selvitetään materiaalin kestävyyttä, kun se altistetaan erilaisille rasituksille kontrolloidussa testiympäristössä. Esimerkiksi polymeerien, muovien, metallien, tekstiilien, paperin ja kartongin ominaisuuksia voidaan kartoittaa mekaanisen testauksen avulla.
Mekaaninen testaus
...ja yli 600 muuta tyytyväistä asiakasta
  • Nopeat tulokset
  • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
  • Kilpailukykyiset hinnat
  • Takuu tulosten oikeellisuudesta
Muovien mekaaninen testaus

Muovien ja komposiittien mekaaninen testaus

Muovisten materiaalien mekaanisten ominaisuuksien tulee soveltua suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Esimerkiksi pakkausten täytyy kestää kovaakin puristusta ja taivutusta käytön ja kuljetuksen aikana. Jos materiaalia on tarkoitus käyttää korkeissa lämpötiloissa, tulee myös lämpöominaisuuksia arvioida. Measurlabs tarjoaa useita menetelmiä (mm. TMA, DMA, DSC) muovien käyttäytymisen arviointiin eri lämpötiloissa.

Esimerkkejä yleisistä muovien mekaanisista testeistä ovat vetokoe ISO 527-2 -standardin mukaisesti, taipumislämpötila (HDT) ISO 75 -standardin mukaisesti ja kolmipistetaivutus ISO 178 -standardin mukaisesti. Fossiilisista raaka-ainesta valmistettujen muovien lisäksi tarjoamme testausta myös biopohjaisille muoveille.

Paperin ja kartongin mekaaninen testaus

Mekaaniset testit paperille ja kartongille

Paperin ja kartongin mekaaninen testaus on usein osa arviontia, jolla selvitetään materiaalin soveltuvuus pakkausmateriaaliksi. Yleisiä testattavia ominaisuuksia ovat muun muassa taivutusjäykkyys, vetolujuus ja puhkaisulujuus. Standardipuolella yleisiä ovat EN-, ISO- ja TAPPI-standardit.

Kun paperia tai kartonkia on tarkoitus käyttää elintarvikekontaktimateriaalina, tarvitaan tavallista laajempi kattaus testejä. Mekaanisten ominaisuuksien lisäksi tulee selvittää materiaalin kemiallinen turvallisuus eli varmistaa, ettei materiaalista siirry ruokaan haitallisia kemikaaleja. Myös WVTR- ja OTR-mittaukset on syytä tehdä hyvien barrier-ominaisuuksien varmistamiseksi.

Tekstiilien mekaaninen testaus

Tekstiilitestauksessa mekaanisilla testeillä saadaan tietoa siitä, miten pitkään materiaali tulee todennäköisesti kestämään käytössä. Laadukkaan tekstiilin merkkejä ovat kiitettävät tulokset muun muassa repäisylujuuden, nyppyyntymisen ja sauman kestävyyden testeistä.

Tekstiilien yleiset testausvaatimukset EU-alueella ovat verrattain kevyet, mutta erilaisten ympäristömerkkien, kuten EU-Ecolabelin saaminen edellyttää mekaanisilla testeillä todistettua kestävyyttä. Meiltä saat tekstiilien mekaaniset ja kemialliset testit EN-, ISO- ja AATCC-standardien mukaisesti.

Standardinmukaiset mekaaniset testauspalvelut

Kansainvälisten standardien mukaisesti toteutetuilla mekaanisilla testeillä saadaan objektiivista ja vertailukelpoista tietoa materiaalien mekaanisista ominaisuuksista. Siksi valtaosa Measurlabsin testauspalveluista perustuu ISO-, EN-, DIN-, ASTM- ja TAPPI-standardeihin.

Tarjoamme lisäksi räätälöityjä mekaanisia testejä tuotekehityksen tueksi. Voit pyytää tarjousta yrityksesi materiaaleille valitsemissasi testiolosuhteissa ottamalla meihin yhteyttä sivun alareunasta löytyvällä lomakkeella.

Henkilökohtaista palvelua materiaalitestauksen asiantuntijoilta

Kun tilaat mekaanisen testauksen palveluita Measurlabsilta, ottaa yksi asiantuntijoistamme täyden vastuun projektistasi. Saat tarvittaessa tukea niin testisuunnitelman laatimiseen, näytekappaleiden valintaan kuin tulosten tulkitsemiseen. Lisäksi tarjoamme kilpailukykyiset hinnat ja läpimenoajat.

Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan tarjouksen nopeammin:

  • Montako näytettä testattavaksi on tulossa, ja mitä materiaalia ne ovat?

  • Mitkä ominaisuudet näytteistä tulee testata?

  • Tuleeko testit suorittaa jonkun tietyn standardin mukaisesti?

  • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.