Henna Väänänen

Elintarvikekontaktimateriaalit

Insinööri, kemiantekniikka

Henna Väänänen

Henna Väänänen työskentelee Measurlabsilla elintarvikekontaktimateriaalien testauksen asiantuntijana, keskittyen erityisesti paperista ja kartongista valmistettujen pakkausten laadun ja vaatimustenmukaisuuden arviointeihin.

Koulutukseltaan Henna on kemiantekniikan insinööri Tampereen ammattikorkeakoulusta. Ennen Measurlabsille siirtymistä hän työskenteli laboratorioteknikkona ja tutkijana paperi- ja selluteollisuudessa. Teknistä osaamista kuitupohjaisten materiaalien testauksesta ja tuotekehityksestä on kertynyt erityisesti Kemiralta, sillä Henna työskenteli yrityksessä yhteensä yli seitsemän vuoden ajan.