Biopohjaisuuden määritys ja sertifiointi

Measurlabs Biobased Content -sertifikaatti kertoo tuotteen sisältämän biopohjaisen raaka-aineen osuuden selkeästi ja yksiselitteisesti prosentteina. Sertifiointi noudattaa EU:n periaatteita ympäristöväittämien todentamisesta ja fossiilisten raaka-aineiden korvaamisesta uusiutuvilla vaihtoehdoilla.
Biopohjaisuus
...ja yli 500 muuta tyytyväistä asiakasta
 • Nopeat tulokset
 • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Näin biopohjaisuuden määritys etenee

Measurlabs Biobased Content -sertifikaatti perustuu kansainväliseen EN 16785 -standardiin, jonka avulla bioperäisen raaka-aineen osuus voidaan määrittää tieteellisen tarkasti radiohiili- ja alkuaineanalyysia hyödyntäen. Tuloksena saadaan analysoidun materiaalin biopohjaisuusaste prosenttiyksikön tarkkuudella, mikä mahdollistaa EU:n kestävyysstrategian mukaisen sertifioinnin.

Biopohjaisen osuuden määritys etenee seuraavasti:

 • Materiaalin rakenne määritetään CHNOS-alkuaineanalyysin avulla

 • Biopohjaisen hiilen osuus määritetään EN 16640 -standardin mukaisesti.

 • XRF-menetelmällä määritetään niiden alkuaineiden osuudet, joita ei voida määrittää CHNOS-analyysillä.

 • Biopohjaisen raaka-aineen osuus koko tuotteesta lasketaan testitulosten ja asiakkaan antamien tietojen perusteella.

 • Tulokset validoidaan EN 16785-1:2015 -standardin mukaisesti.

Kun tulokset on validoitu, tuotteelle myönnetään sertifikaatti, jossa ilmoitetaan biopohjaisen raaka-aineen tarkka prosenttiosuus. Sertifikaatin haltijan tulee ilmoittaa Measurlabsille kaikista tuotteeseen tehdyistä muutoksista. Jos muutoksilla on vaikutusta biopohjaisen raaka-aineen osuuteen, tulee testit tehdä uudelleen.

Eri tuoteryhmien sertifiointi

Biopohjaisen raaka-aineen osuus voidaan määrittää kaikista hiiltä sisältävistä tuotteista ja materiaaleista. Prosessi on kuitenkin erilainen eri tuoteryhmille, sillä tarvittavien testien määrä riippuu tuotteen rakenteesta. Tuotteen jaetaan seuraaviin kategorioihin:

 • Tuoteryhmä I: raaka-aineet ja kemikaalit, jotka on valmistettu kemiallisen synteesin avulla ja joita voidaan sekoittaa muiden kemikaalien kanssa tuotteiden valmistamiseksi. Esimerkkeinä puhdas polyeteenitereftalaatti (PET) ja etyyliasetaatti.

 • Tuoteryhmä II: tuotteet ja materiaalit, jotka on saatu sekoittamalla I-ryhmän tuotteita ilman kemiallista synteesiä. Suurin osa tuotteista kuuluu tähän kategoriaan, esimerkkeinä pehmennysaineita sisältävä PET-muovi ja lukuisista eri kemikaaleista koostuva pesuaine.

 • Luonnontuotteet: Luonnollisista lähteistä saadut aineet, joita ei ole muokattu kemiallisesti ja joihin ei ole lisätty lisäaineita. Esimerkkinä puhdas sahanpuru.

Tuoteryhmän I tuotteille suoritetaan yhdet alkuaine- ja radiohiilianalyysit. Ryhmän II tuotteiden kohdalla jokaisen biopohjaista materiaalia sisältävän raaka-aineen biopohjainen osuus tulee selvittää erikseen, minkä jälkeen koko tuotteen bio-osuus varmennetaan radiohiilianalyysillä.

Measurlabs Biobased Content -sertifikaatti

Biopohjaisuuden määritys EU:n periaatteiden mukaisesti

EU:n ympäristöpolitiikan keskeisiä kulmakiviä ovat uusiutuvien luonnonvarojen käytön lisääminen sekä ympäristöväittämien todentaminen. Komission Kestävä hiilen kierto -tiedonannon mukaan 20 prosentin kemiallisissa ja muovituotteissa käytetystä hiilestä tulisi olla peräisin kestävistä fossiilivapaista lähteistä vuoteen 2030 mennessä. Vaatimus ilmoittaa biopohjaisen raaka-aineen tarkka prosenttiosuus on puolestaan kirjattu komission biopohjaisia ja biohajoavia muoveja käsittelevään tiedonantoon sekä viherväittämiä koskevaan direktiiviluonnokseen.

Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

 • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
 • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.