CHN(O)S-alkuaineanalyysi

CHN(O)S-alkuaineanalyysi on edullinen menetelmä orgaanisten ja epäorgaanisten näytteiden hiili (C), vety (H), typpi (N), rikki (S) ja happi (O) pitoisuuksien määrittämiseksi. Menetelmä perustuu näytteen täydelliseen palamiseen ja sillä voidaan havaita pienetkin alkuainemäärät. Mittaukset voidaan tehdä kiinteille, nestemäisille, haihtuville ja viskoottisille aineille.

 • Nopeat tulokset
 • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Mikä on CHN(O)S-analyysi?

CHN(O)S-alkuaineanalyysi perustuu Dumas-menetelmään perustuvaan dynaamiseen flash-palamiseen. Sitä käytetään hiilen (C), vedyn (H), typen (N), rikin (S) ja hapen (O) pitoisuuksien määrittämiseen orgaanisista ja epäorgaanisista näytteistä . Alkuaineet määritetään niiden palamistuotteiden avulla ja menetelmä soveltuu pienillekin näytemäärille.

CHN(O)S-analyysi voi antaa määrällisiä tai laadullisia tuloksia. Laadullinen analyysin avulla voidaan määrittää sisältääkö näyte edellä mainittuja alkuaineita ja määrällisen analyysin avulla selvitetään kunkin alkuaineen pitoisuus näytteessä.

Miten CHN(O)S-analyysi toimii?

CHN(O)S-analyysissa näyte poltetaan korkeassa lämpötilassa hapen läsnäollessa, jotta hiili, vety, typpi ja rikki reagoivat täydellisesti niiden palamistuotteiksi (CO2, H2O, N2 and SO2). Palamistuotteet johdetaan kantajakaasun (tyypillisesti helium) avulla kuparin läpi, minkä seurauksena ylimääräinen happi poistuu ja typen oksidit pelkistyvät alkuainemuotoon. Epäpuhtaudet poistetaan absorbenttien avulla, jonka jälkeen vain halutut komponentit CO2, H2O, N2 ja SO2 johdetaan detektorille. 

Lopullisessa kaasuseoksessa olevien komponentit voidaan havaita eri tavoin. Kaasukromatografian avulla komponentit voidaan erotella toisistaan ennen yksittäisten kaasujen havaitsemista lämmönjohtavuusanturilla tai käyttämällä erillisten infrapuna- ja lämmönjohtokennojen sarjaa kaasun komponenttien tunnistamiseksi. Kunkin alkuaineen määrä lasketaan vertaamalla mittausten tuloksia teoreettisiin arvoihin ja lopuksi laskemalla vastaavat alkuainepitoisuudet näytteestä massaprosentteina.

Hapen pitoisuus näytteessä määritetään eri menetelmällä kuin CHNS-analyysi. Tässänäytteen sisältämä happi pyrolysoidaan vety-helium (H2 – He) -kaasuseoksessa. Pyrolysoinnin jälkeen kaikki happea sisältävät tuotteet muutetaan katalyyttien avulla hiilimonoksidiksi jonka perusteella määritetään alkuperäisen näytteen happipitoisuus.

Soveltuvat näytematriisit

 • CHN(O)S-analyysi voidaan suorittaa kiinteille, nestemäisille, haihtuville ja viskoottisille aineille.
 • Biomassa ja sen jalosteet, kuten puupelletit ja muut biopolttoaineet.
 • Orgaaniset heterogeeniset materiaalit, kuten muovit ja kumit.
 • Farmaseuttiset tuotteet.
 • Karbonaattia sisältävät materiaalit.

CHN(O)S alkuaineanalyysin tyypillisiä käyttökohteita

 • CHN(O)Silla mitataan hiilen, vedyn, typen, rikin ja hapen pitoisuutta.
 • Sitä voidaan käyttää määrittämään proteiinien kokonaismäärä elintarvikkeissa.
 • Biopolttoaineteollisuus käyttää menetelmää koostumuksen analysointiin.
 • CHN(O)S-analyysia käytetään teollisuuden jätevesien tarkkailuvälineenä.
 • Lääketeollisuus tutkii orgaanisten yhdisteiden koostumuksia ja tuotteiden puhtautta.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Voit myös lähettää sähköpostia info@measurlabs.com tai soittaa meille numeroon +358 50 336 6128

Vastaamme aina yhdessä arkipäivässä.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin CHNOS alkuaineanalyysiä yleensä käytetään?

CHNOSilla määritetään Hiilen Vedyn, Typen, Rikin ja Hapen pitoisuuksia. 

Ruokateollisuus käyttää menetelmää proteiinin kokonaismäärän selvittämiseen. CHNOS on myös laadunvalvonnan apuväline.

Ympäristön tutkimuksessa sedimentti ja vesinäytteistä mitataan hiilen määrä.

Mitkä ovat CHNOS alkuaineanalyysin rajoitteet?

Menetelmä havaitsee kokonaispitoisuuksia, mutta sillä ei voida havaita aineiden rakenteellisia ominaisuuksia, kuten funktionaalisiaryhmiä.

Millaisia näytteitä CHNOS alkuaineanalyysillä voi analysoida?

Näytteet voivat olla kiinteitä, öljyjä, nesteitä ja kaasuja.

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.

CHN(O)S-alkuaineanalyysi on edullinen menetelmä C-, H-, N-, S- ja O-pitoisuuksien määrittämiseen. CHN(O)S-analyysi voidaan tehdä kiinteille, nestemäisille, haihtuville ja viskoosille aineille. Measur välittää CHN(O)S-palveluita luotettavin tuloksin pienistäkin näytekoista.