CHN(O)S-alkuaineanalyysi

CHN(O)S-alkuaineanalyysi (”LECO-analyysi”) on edullinen menetelmä orgaanisten ja epäorgaanisten näytteiden hiili- (C), vety- (H), typpi- (N), rikki- (S) ja happipitoisuuksien (O) määrittämiseen. Menetelmä perustuu näytteen täydelliseen palamiseen ja sillä voidaan havaita pienetkin alkuainemäärät. CHNOS-mittaukset voidaan tehdä kiinteille, nestemäisille, haihtuville ja viskoottisille aineille.

Measur CHNOS alkuaineanalyysi
...ja yli 700 muuta tyytyväistä asiakasta

Yksinkertainen ja läpinäkyvä hinnoittelu

 • Nopeat tulokset
 • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Mikä on CHN(O)S-analyysi?

CHN(O)S-alkuaineanalyysi perustuu Dumas-menetelmään perustuvaan dynaamiseen flash-palamiseen. Sitä käytetään hiilen (C), vedyn (H), typen (N), rikin (S) ja hapen (O) pitoisuuksien määrittämiseen orgaanisista ja epäorgaanisista näytteistä . Alkuaineet määritetään niiden palamistuotteiden avulla, ja menetelmä soveltuu pienillekin näytemäärille.

CHN(O)S-analyysi voi antaa määrällisiä tai laadullisia tuloksia. Laadullinen analyysin avulla voidaan määrittää sisältääkö näyte edellä mainittuja alkuaineita. Määrällisen analyysin avulla selvitetään kunkin alkuaineen pitoisuus näytteessä.

Miten CHNOS-analyysi toimii?

CHN(O)S-analyysissa näyte poltetaan korkeassa lämpötilassa hapen läsnäollessa, jotta hiili, vety, typpi ja rikki reagoivat täydellisesti niiden palamistuotteiksi (CO2, H2O, N2 and SO2). Palamistuotteet johdetaan kantajakaasun (tyypillisesti helium) avulla kuparin läpi, minkä seurauksena ylimääräinen happi poistuu ja typen oksidit pelkistyvät alkuainemuotoon. Epäpuhtaudet poistetaan absorbenttien avulla, jonka jälkeen vain halutut komponentit CO2, H2O, N2 ja SO2 johdetaan detektorille. 

Lopullisessa kaasuseoksessa olevien komponentit voidaan havaita eri tavoin. Kaasukromatografian avulla komponentit voidaan erotella toisistaan ennen yksittäisten kaasujen havaitsemista lämmönjohtavuusanturilla tai käyttämällä erillisten infrapuna- ja lämmönjohtokennojen sarjaa kaasun komponenttien tunnistamiseksi. Kunkin alkuaineen määrä lasketaan vertaamalla mittausten tuloksia teoreettisiin arvoihin ja lopuksi laskemalla vastaavat alkuainepitoisuudet näytteestä massaprosentteina.

Hapen pitoisuus näytteessä määritetään eri menetelmällä kuin CHNS-analyysi. Tässä näytteen sisältämä happi pyrolysoidaan vety-helium (H2 – He) -kaasuseoksessa. Pyrolysoinnin jälkeen kaikki happea sisältävät tuotteet muutetaan katalyyttien avulla hiilimonoksidiksi, jonka perusteella määritetään alkuperäisen näytteen happipitoisuus.

Soveltuvat näytematriisit

 • Kiinteät, nestemäiset, haihtuvat ja viskoottiset aineet
 • Biomassa ja sen jalosteet, kuten puupelletit ja muut biopolttoaineet
 • Farmaseuttiset tuotteet
 • Karbonaattia sisältävät materiaalit
 • Orgaaniset heterogeeniset materiaalit, kuten muovit ja kumit

CHN(O)S-alkuaineanalyysin tyypillisiä käyttökohteita

 • Hiilen, vedyn, typen, rikin ja hapen pitoisuuksien mittaus
 • Proteiinien kokonaismäärän määritys elintarvikkeista
 • Koostumusanalyysit biopolttoaineiden tuotannossa
 • Teollisuuden jätevesien tarkkailu
 • Yhdisteiden koostumus- ja puhtausanalyysi lääketeollisuudessa

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

 • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
 • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin CHNOS-alkuaineanalyysiä yleensä käytetään?

CHN(O)S-analyysiä käytetään hiili-, typpi-, vety-, rikki- ja happipitoisuuksien kvantifiointiin yleisesti eri toimialoilla laadunvalvonnan ja tuotekehityksen tukena. Esimerkkejä CHNOS-analyysia hyödyntävistä toimialoista ovat ruoka-, biopolttoaine- ja lääketeollisuus. Menetelmä on keskeisessä osassa EN 16785-1 -standardin mukaisessa bio-osuuden määrityksessä.

Mitkä ovat CHNOS-analyysin rajoitteet?

Korkean vesipitoisuuden näytteet saattavat vaatia kuivattamista ennen analyysiä, sillä korkea vesipitoisuus voi häiritä H-pitoisuuden määrittämistä, vaikka tulokselle tehtäisiin kosteuskorjaus.

CHNOS-analyysi antaa vain määrättyjen alkuaineiden (C, H, N, S ja O) pitoisuuden näytteessä. Se ei suoraan anna rakenteellista tietoa näytteen funktionaalisista ryhmistä tai molekyylirakenteesta. Jos esimerkiksi näytteen isotooppikoostumusta halutaan selvittää, voidaan apuna käyttää IRMS-menetelmää.

Millaisia näytteitä CHNOS-alkuaineanalyysillä voi analysoida?

Näytteet voivat olla kiinteiden, nestemäisten, haihtuvien tai viskoottisten aineiden muodossa. Niin orgaanisia kuin epäorgaanisia näytteitä voidaan tutkia CHNOS-analyysilla.

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.