IRMS-analyysi

Isotooppisuhdemassaspektrometria eli IRMS (eng. isotope-ratio mass spectrometry) on analyysimenetelmä, jolla määritetään eri isotooppien suhteellinen määrä näytteessä. IRMS-menetelmää käytetään pysyvien isotyyppien analyysiin muun muassa ympäristöanalytiikassa ja elintarvikkeiden aitoustesteissä.

IRMS-analyysi
...ja yli 700 muuta tyytyväistä asiakasta
 • Nopeat tulokset
 • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Isotooppianalyysi IRMS-tekniikalla

IRMS-menetelmällä voidaan tunnistaa aineen niin kutsuttu isotooppisormenjälki eli eri isotooppien tarkka suhteellinen määrä aineessa. Isotoopilla tarkoitetaan saman alkuaineen atomeja, joissa on yhtäläinen määrä protoneja, mutta eri määrä neutroneja.

Koska isotooppikoostumus vaihtelee ympäristötekijöiden mukaan, voidaan isotooppianalytiikan avulla tunnistaa tietyltä maantieteelliseltä alueelta peräisin olevat näytteet. Näin voidaan esimerkiksi tarkistaa, ovatko elintarvikkeet kotimaisia tai onko puuvilla peräisin alueelta, jolla tiedetään käytettävän pakkotyövoimaa. IRMS on myös yleinen menetelmä dopingtestauksessa, sillä isotooppitutkimuksen avulla on mahdollista erottaa keinotekoinen testosteroni luonnollisesta.

Mitä IRMS-isotooppianalytiikassa tulee huomioida?

IRMS-laitteistolla analysoidaan yleensä kevyiden alkuaineiden pysyviä (stabiileja) isotooppeja, eli ei-radioaktiivisia hiilen, typen, rikin, hapen ja vedyn isotooppeja. Raskaampien alkuaineiden, kuten strontiumin, isotooppianalytiikka edellyttää tyypillisesti eri laitteistoa (esim. TIMS eli thermal ionization mass spectrometer).  

Vaihtelut eri ympäristöistä peräisin olevien näytteiden isotooppikoostumuksissa ovat yleensä hyvin pieniä, joten tulosten tulkitsemiseen vaaditaan mahdollisimman kattava referenssikirjasto. Kun tutkitun näytteen isotooppisormenjälkeä verrataan referenssiarvoihin, voidaan päätellä, vastaako tuotteen alkuperä luvattua.

Sopivat näytteet ja näytteiden valmistelu

IRMS-analyysilla tutkitaan useimmiten kiinteitä tai nestemäisiä orgaanisia näytteitä. Esimerkkejä tyypillisistä näytematriiseista ovat vesi, tekstiilikuidut, sedimentit sekä erilaiset elintarvikenäytteet, kuten viini, hunaja, maitotuotteet, hedelmät ja vihannekset. Näytevalmistelu voi sisältää esimerkiksi näytteen kuivauksen ja homogenisoinnin.

IRMS:n edut ja rajoitteet

IRMS mahdollistaa isotooppikoostumuksen määrityksen suurella tarkkuudella, ja analyysiin vaaditaan yleensä vain pieni määrä näytemateriaalia. Raskaiden alkuaineiden isotooppeja on kuitenkin hankala tutkia, minkä lisäksi näyte tuhoutuu analyysin aikana. Radioaktiivisten isotooppien analysointiin, esimerkiksi radiohiiliajoitusta varten, käytetään IRMS:n sijaan yleensä AMS-menetelmää.

Tilaa isotooppianalyysit Measurlabsilta

Measurlabs tarjoaa korkealaatuista isotooppianalytiikkaa niin yritysten, tutkijoiden kuin median tarpeisiin. Jos esimerkiksi tuotteiden tai materiaalien maantieteellisen alkuperän selvittäminen kiinnostaa, ota asiantuntijoihimme yhteyttä sivun alalaidasta löytyvällä lomakkeella tai sähköpostitse osoitteessa info@measurlabs.com. Vastaamme kyselyihin yhden arkipäivän kuluessa.

Soveltuvat näytematriisit

 • Orgaaniset näytteet
 • Elintarvikkeet
 • Maa, vesi ja sedimentti
 • Tekstiilikuidut

IRMS-menetelmän yleisiä käyttötarkoituksia

 • Tuotteen maantieteellisen alkuperän määritys
 • Elintarvikkeiden aitouden testaus
 • Ympäristöanalytiikka
 • Dopingtestaus

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

 • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
 • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin IRMS-menetelmää yleensä käytetään?

IRMS-menetelmän yleisiä käyttötarkoituksia ovat elintarvikkeiden aitousmääritykset, tuotteiden ja materiaalien maantieteellisen alkuperän selvitykset ja erilaiset ympäristöanalyysit.

Millaisia näytteitä IRMS-tekniikalla analysoidaan?

Tyypillisiä IRMS-menetelmällä analysoituja näytemateriaaleja ovat ympäristönäytteet (vesi, maa, sedimentti), elintarvikkeet sekä erilaiset kasvi- ja eläinkudokset.

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.