Termogravimetrinen analyysi TGA

Themogravimetria (TGA) on analyysimenetelmä, jossa näytettä kuumennetaan halutulla nopeudella tai näytettä pidetään kontrolloidussa lämpötilassa, samalla kun sen massaa punnitaan. TGA:n avulla voidaan saada tietoa muun muassa näytteen faasisiirtymästä, absorptiosta, adsorptiosta, desorptiosta, kemisorptiosta, lämpöhajoamisesta ja kemiallisista reaktioista. Menetelmää voidaan käyttää myös karakterisointimenetelmänä ja koostumusanalyyseissä. Mittaustuloksena saat massan muutoksen lämpötilan tai ajan funktiona. Laitteisto soveltuu myös DTGA-analyysiin, jonka avulla voi saada tietoa reaktioentalpioista. Tarkkaan reaktioentalpiamääritkseen suositellaan kuitenkin DSC (differential scanning calorimetry) mittausta. Kuumennussykli, sekä käytetyt atmosphäärit voidaan valita testaussuunnitelmanne mukaan. Mittauksen äärilämpötilat ovat +25 ja + 1100 °C ja mahdolliset kaasuatmosfäärit N2, O2 ja synteettinen ilma. Ilmoitathan tavoitteenne TGA mittaukselle, sekä toivotun lämpötilaohjelman tilauksen yhteydessä.

Soveltuvat näytematriisit
Nesteet ja kiinteät aineet
Näytteiden minimimäärä
10 mg
Tyypillinen läpimenoaika
1 viikko näytteiden vastaanottamisesta
Laatujärjestelmä
Akkreditoitu menetelmä, Akkreditoitu testauslaboratorio
Mittauslaitteet
Standardi
DIN 51006 2005-07, ISO 11358-1
Menetelmän asiantuntija
Ville Roininen
Ville Roininen

Kiinnostaako tämä mittaus?

Tämän mittauksen voi ostaa verkkokaupassa. Täytä vain muutama kenttä alla:

298 €
Ensimmäinen näyte: 298 €
Seuraavat näytteet: 196 € per näyte

Heräsikö kysymyksiä? Autamme mielellämme.

Heräsikö kysymyksiä? Autamme mielellämme.

ringing phone

Tilaaminen on helppoa

Tietokonetta käyttävä henkilö
1.Tilaa mittauspalvelu tai kysy neuvoa.
Laatikkoon pakattu lähetys
2.Lähetä näytteesi meille.
Laborantti suorittamassa mittauksia
3.Mittaamme raaka-aineesi tai tuotteesi.
Analyysiraportti kirjekuoren sisällä
4.Saat mittausraportin ja tulokset sähköpostiisi.