Kryoelektronimikroskopia

Kryoelektronimikroskopia eli kryo-EM (eng. cryo-EM) yhdistää näytteen pikajäädytyksen TEM- tai SEM-kuvantamiseen ja mahdollistaa näin sellaisten hauraiden biologisten näytteiden analysoinnin, jotka vaurioituisivat muuten elektronisuihkun vaikutuksesta. Kryo-EM:n käyttö rakennebiologiassa on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina.

Kryo-EM
...ja yli 700 muuta tyytyväistä asiakasta
 • Nopeat tulokset
 • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Mihin Kryo-EM-menetelmää käytetään?

Kryo-EM-tekniikkaa käytetään suurten molekyylien kuvantamiseen erityisesti tilanteissa, joissa NMR- ja XRD-menetelmiä ei voida näytetyypin monimutkaisuuden vuoksi käyttää. Kryo-EM hyödyntää useista eri kuvakulmista otettuja 2D kuvia ja tietokoneohjelmistoa 3D-mallien muodostamiseen biologisista näytetyypeistä, kuten proteiineista, viruksista, entsyymeistä ja bakteereista. Menetelmää hyödynnetään niin biologisessa kuin lääketieteellisessä tutkimuksessa.

Miten kryogeeninen elektronimikroskopia toimii?

Kryo-EM:n aluksi näyte pikajäädytetään nestemäisellä etanolilla, joka mahdollistaa nestemäistä typpeä nopeamman jäähdytyksen. Prosessin nopeuden ansiosta kuvantamista häiritseviä jääkiteitä ei pääse muodostumaan. Molekyylit myös säilyvät luonnollisessa muodossaan, eikä niitä tarvitse kiteyttää, kuten röntgenkristallografiassa. Jäädytyksen jälkeen molekyyli kuvannetaan elektronimikroskoopilla.

Vaikka termi kryo-EM viittaa kryogeeniseen elektronimikroskopiaan yleisellä tasolla, tarkoitetaan sillä lähes aina kryo-TEM-menetelmää eli pikajäädytyksen ja läpäisyelektronimikroskopian yhdistelmää. Kryo-SEM on myös mahdollista, mutta verrattain harvinaista.

Sopivat näytteet ja näytteiden valmistelu

Kryo-EM-tekniikalla voidaan analysoida monenlaisia ​​molekyylejä, kunhan ne ovat pikajäädytykseen soveltuvissa liuoksissa. Molekyylikoon tulee myös olla suhteellisen suuri, yleensä yli 150 kDa (halkaisijaltaan noin 5–300 nm). Biologisten näytteiden lisäksi menetelmällä voidaan analysoida huoneenlämmössä helposti haihtuvia aineita, kuten rikkiä, jota olisi muuten vaikea karakterisoida elektronimikroskoopilla.

Kryo-TEM vs. TEM

Perinteinen läpäisyelektronimikroskopia eli TEM suoritetaan tyhjiössä, jotta ilman epäpuhtaudet eivät vaikuttaisi tuloksiin tai elektronisäteen toimintaan. Useimmissa tapauksissa tämä ei aiheuta ongelmia, mutta jotkin näytetyypit, kuten haihtuvat aineet ja herkät biomolekyylit, eivät ole stabiileja tyhjiössä tai vaurioituvat helposti korkeaenergisen elektronisuihkun vaikutuksesta. Näissä tilanteissa Kryo-TEM tarjoaa toimivamman ratkaisun.

Kryo-EM vs. NMR

Ydinmagneettista resonanssispektroskopiaa eli NMR:ää käytetään yleisesti rakennemäärityksiin biologisessa ja kemiallisessa analyysissä. NMR sopii erinomaisesti pienten molekyylien rakennemäärityksiin, mutta muuttuu huomattavasti vaikeammaksi molekyylikoon kasvaessa. Kryo-EM-analyysi puolestaan soveltuu erityisesti suurille makromolekyyleille.

Soveltuvat näytematriisit

 • Proteiinit
 • Entsyymit
 • Bakteerit
 • Muut makromolekyylit
 • Haihtuvat näytteet

Kryo-EM-menetelmän yleisiä käyttötarkoituksia

 • Proteiinien ja muiden makromolekyylien rakenteen selvittäminen
 • Näytteiden 3D-mallinnus
 • Lääketutkimus

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

 • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
 • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat Kryo-EM-menetelmän rajoitteet?

Nopea jäädytysprosessi voi vaikuttaa haitallisesti joihinkin näytetyyppeihin. Lisäksi näytteen paksuus ja sen sisällä olevien molekyylien suhteelliset sijainnit voivat aiheuttaa virheitä, jolloin laadukkaiden tulosten saamiseksi on valmisteltava useita näytteitä. Kryo-EM:n resoluutio on myös verrokkimenetelmiä matalampi, joskin ero on laitekehityksen myötä pienenemässä.

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.