Ionikromatografia

Ionikromatografin (IC tai IEC) avulla voidaan määrittää materiaalista varautuneiden komponenttien tarkkoja pitoisuuksia. IC:llä voidaan mitata monenlaisia varautuneita molekyylejä, kuten veden epäpuhtauksia, biomassapohjaisia sokereita, proteiineja, nukleotidejä ja aminohappoja.

 • Nopeat tulokset
 • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Ionikromatografia (IC), tunnetaan myös nimellä ioninvaihtokromatografia (IEC), kuuluu nestekromatografisiin menetelmiin. Ionikromatografia voidaan jakaa kahteen kategoriaan ioninvaihtokyvyn mukaan riippuen siitä, onko kyseessä anioninvaihto- vai kationinvaihtokromatografia. IC-analyysin periaatteena on erottaa erikokoiset varatut molekyylit toisistaan, kun ne virtaavat eluenttiin liuotettuna kolonnin läpi. Molekyylien erottaminen perustuu niiden vuorovaikutukseen kolonniin pakatun hartsin kanssa. Pienemmät molekyylit ja molekyylit, jotka vuorovaikuttavat hartsin kanssa vain vähän, liikkuvat nopeammin läpi jolloin ne voidaan havaita sähkönjohtavuusdetektorilla ennen suurempia ja voimakkaamman vuorovaikutuksen omaavia molekyylejä. IC voi erottaa melkein kaikki varatut molekyylit, kuten anionit, kationit ja polaariset molekyylit. ICn avulla voidaan määrittääpieniäkin pitoisuuksia tarkasti.

Soveltuvat näytematriisit

 • Nestemäiset ja kiinteät näytteet
 • Vesiliuokset

IC:n tyypillisiä käyttökohteita

 • IC-analyysiä käytetään anionipitoisuuksien seurannassa. Esimerkiksi juomaveden nitraatti, nitriitti ja fluoridipitoisuus voidaan mitata.
 • Lääketeollisuudessa ionikromatografiaa käytetään esimerkiksi aktiivisten yhdisteiden mittaamiseen. Myös lääkkeiden hajoamistuotteita voidaan tutkia.
 • Elintarviketeollisuus käyttää IC:tä happojen ja sokerien mittaamiseen.
 • Biomassapohjaisten aineiden sokerianalyysi voidaan toteuttaa IC:llä.
 • Viinin sulfiittipitoisuuksien mittaaminen laadunvalvonnassa.
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Voit myös lähettää sähköpostia info@measurlabs.com tai soittaa meille numeroon +358 40 735 4843.

Vastaamme aina vuorokauden sisällä.
UKK

Usein kysytyt kysymykset

Mihin IC:tä yleensä käytetään?

IC:tä käytetään erottamaan ja havaitsemaan ioniset yhdisteet seoksessa. Sen avulla voidaan määrittää tarkasti varautuneiden hiukkasten pitoisuuksia.

IC soveltuu hyvin erilaisten varautuneiden tai polaaristen molekyylien havaitsemiseen, mukaan lukien sokerit, proteiinit, aminohapot ja jopa virukset.

Mitkä ovat IC:n rajoitteet?

Ainoastaan ionisoitavia analyyttejä voidaan tutkia IC:llä.

Millaisia näytteitä IC:llä voi analysoida?

Näytteet voivat olla nesteitä tai kiinteitä materiaaleja

Vesinäytteessä olevat ionit.

Näytteet ovat tyypillisesti biomolekyylejä, kuten nukleotidejä ja peptidejä.

IC: tä käytetään myös epäorgaanisiin näytteisiin, kuten metalleihin.

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.

Ionikromatografia on nopea ratkaisu varautuneiden molekyylien tai ionien havaitsemiseen. Näytteestä mitataan tarkasti varautuneiden analyyttien pitoisuudet. IC:llä voit varmistaa näytteesi laadun ja puhtauden. Measur tarjoaa laadukkaat ionikromatografiapalvelut.