Ionikromatografia

Ionikromatografin (IC tai IEC) avulla voidaan määrittää materiaalista varautuneiden komponenttien tarkkoja pitoisuuksia. IC-menetelmällä voidaan mitata monenlaisia varautuneita molekyylejä, kuten veden epäpuhtauksia, biomassapohjaisia sokereita, proteiineja, nukleotidejä ja aminohappoja.

Ionikromatografia
...ja yli 700 muuta tyytyväistä asiakasta
 • Nopeat tulokset
 • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Ionikromatografia (IC), joka tunnetaan myös nimellä ioninvaihtokromatografia (IEC), kuuluu nestekromatografisiin menetelmiin. Ionikromatografia voidaan jakaa kahteen kategoriaan ioninvaihtokyvyn mukaan riippuen siitä, onko kyseessä anioninvaihto- vai kationinvaihtokromatografia.

IC-analyysin periaatteena on erottaa erikokoiset varatut molekyylit toisistaan, kun ne virtaavat eluenttiin liuotettuna kolonnin läpi. Molekyylien erottaminen perustuu niiden vuorovaikutukseen kolonniin pakatun hartsin kanssa. Pienemmät molekyylit ja molekyylit, jotka vuorovaikuttavat hartsin kanssa vain vähän, liikkuvat nopeammin, jolloin ne voidaan havaita sähkönjohtavuusdetektorilla ennen suurempia ja voimakkaamman vuorovaikutuksen omaavia molekyylejä. IC voi erottaa melkein kaikki varautuneet molekyylit, kuten anionit, kationit ja polaariset molekyylit. IC:n avulla voidaan määrittää pieniäkin pitoisuuksia tarkasti.

Soveltuvat näytematriisit

 • Nestemäiset ja kiinteät näytteet
 • Vesiliuokset

IC-analyysin tyypillisiä käyttökohteita

 • Anionipitoisuuksien seuranta, mm. juomaveden nitraatti-, nitriitti- ja fluoridipitoisuus
 • Aktiivisten yhdisteiden ja hajoamistuotteiden tutkiminen lääketeollisuudessa
 • Happojen ja sokerien mittaus elintarviketeollisuudessa
 • Biomassapohjaisten aineiden sokerianalyysi
 • Viinin sulfiittipitoisuuksien mittaaminen

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

 • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
 • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin IC-menetelmää yleensä käytetään?

IC:tä käytetään erottamaan ja havaitsemaan ioniset yhdisteet seoksessa. Sen avulla voidaan määrittää tarkasti varautuneiden hiukkasten pitoisuuksia.

Ionikromatografia soveltuu hyvin erilaisten varautuneiden tai polaaristen molekyylien havaitsemiseen, mukaan lukien sokerit, proteiinit, aminohapot ja jopa virukset.

Mitkä ovat IC:n rajoitteet?

Ainoastaan ionisoitavia analyyttejä voidaan tutkia IC:llä.

Millaisia näytteitä IC:llä voi analysoida?

Näytteet voivat olla nesteitä tai kiinteitä materiaaleja. Kiinteät materiaalit tulee kuitenkin liuottaa veteen tai hajottaa lämpökäsittelyllä.

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.