Laserdiffraktio

Laserdiffraktiota (LD) käytetään hiukkaskokojakauman analyysiin, ja se havaitsee hiukkaskoot 0.02 µm–2 mm väliltä. LD-menetelmä sopii niin nestemäisten kuin kuivien jauhenäytteiden analysointiin. Hiukkaskoko on yksi tärkeimmistä jauheiden ja hiukkasmateriaalien analyysiparametreista.

Laserdiffraktio
 • Nopeat tulokset
 • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Takuu tulosten oikeellisuudesta

LD-analyysin toimintaperiaate

Laserdiffraktio (LD), joka tunnetaan myös nimellä staattinen laservalon sironta (SLS), on yksi suosituimmista tavoista analysoida näytteen partikkelikokojakaumaa. Diffraktion aikana lasersäde johdetaan nestesuspensiossa tai kuivajauhedispersiossa olevan näytteen läpi. LD-analyysilla on laaja dynaaminen alue, sillä se voi havaita 0.02 µm – 2 mm hiukkasia.

Laserdiffraktiossa partikkelikoot mitataan epäsuorasti diffraktiokuvioista. LD mittaa sironnan intensiteettiä suspensiossa olevista hiukkasista sirontakulman, valon aallonpituuden ja valon polarisaation funktiona. Hiukkaskokojakauman määrittämiseen käytetään Fraunhoferin teoriaan ja Mie-teoriaan perustuvaa matemaattista mallia.

Kun laserin monokromaattinen, koherentti ja polarisoitunut valo osuu esineeseen, syntyy diffraktiota. Valo etenee hiukkasen reunoilta pallomaisina aaltorintamina detektorille. LD havaitsee useista hiukkasista peräisin olevien laservalon sirontojen intensiteettijakaumat samanaikaisesti.

Fraunhoferin diffraktioteorian mukaan valonsironnan voimakkuus on suoraan verrannollinen hiukkaskokoon. Suuret hiukkaset sirottavat valoa pieniin kulmiin, ja hiukkaskoon pieneneminen kasvattaa logaritmisesti sirontakulmaa. Myös hiukkaskoko vaikuttaa sironnan voimakkuuteen. Suuret hiukkaset sirottavat valoa suurella voimakkuudella ja pienet hiukkaset matalammalla voimakkuudella.

Käyttötarkoitus ja näytteet

Hiukkaskoko on tärkeä jauheiden ja hiukkasmateriaalien ominaisuus. Se on arvokas analyysiparametri tutkimus- ja tuotekehitystarkoituksiin useilla toimialoilla.

Laserdiffraktiota voidaan käyttää märille ja kuiville näytteille. Märät näytteet, kuten emulsiot, suspensoidaan nesteeseen. Sekoitin varmistaa näytteen homogenoitumisen. Kuivat jauheet analysoidaan ilmavirrassa.

LD-teoria olettaa, että kaikki signaalit ovat peräisin hiukkasista, jotka ovat muodoltaan ihanteellisia palloja. Siksi hiukkasten muotoa ei voida tunnistaa. Epäsäännöllisen muotoiset hiukkaset aiheuttavat suuria kokojakaumia, koska sekä leveyttä että pituutta pidetään yksittäisinä hiukkasina.

Soveltuvat näytematriisit

 • Jauheet
 • Nesteet
 • Sedimentit
 • Siltit
 • Sementti
 • Emulsiot
 • Pigmentit
 • Pinnoitusmateriaalit
 • Ruoat

Laserdifraktion tyypillisiä käyttökohteita

 • Hiukkaskokojakaumien analysointi nestesuspensioista ja jauhedispersioista
 • Elintarvikkeiden kehitystyö (hiukkaskoko vaikuttaa ruoan makuun)
 • Hiukkaskoon vaikutusten tutkiminen pigmenttien väritehoon

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Vastaamme aina yhdessä arkipäivässä.

Voit myös lähettää sähköpostia info@measurlabs.com tai soittaa meille +358 50 336 6128.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin laserdiffraktiota yleensä käytetään?

Laserdiffraktiota käytetään hiukkaskokojakauman analysointiin sekä nesteistä että kuivista jauheista.

LD-menetelmää käytetään maaperätutkimuksissa maaperän raekokojakaumien ja sedimenttinäytteiden analysointiin. Sitä voidaan hyödyntää myös elintarvikkeiden ja pigmenttien kehitystyössä.

Mitkä ovat laserdiffraktion rajoitteet?

Laserdiffraktio olettaa, että kaikki hiukkaset ovat ihanteellisia palloja, joten epäsäännöllisen muotoiset hiukkaset lisäävät suuria kokojakaumia. Laserdiffraktio ei anna tietoa hiukkasten muodosta.

Millaisia näytteitä laserdiffraktiolla voi analysoida?

Laserdiffraktionäytteet voivat olla nesteitä tai kuivia jauheita. Joissakin tapauksissa kuivat näytteet voidaan suspendoida nesteeseen.

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.