DLS-analyysi

Dynaamista valonsirontaa (DLS) käytetään hiukkaskokojakaumien, partikkelien ja molekyylien hydrodynaamisten kokojen kuvaamiseen. DLS soveltuu hiukkasille, joiden koko on välillä 0.3 nm – 10 µm. Hiukkaskoko määritetään mittaamalla satunnaiset muutokset nestemäisistä dispersioista sironneen valon intensiteetissä.

Green laser DLS
 • Nopeat tulokset
 • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Miten DLS-menetelmä toimii?

Dynaamista valonsirontaa (DLS) kutsutaan myös fotonikorrelaatiospektroskopiaksi (PCS) tai näennäiskimmoiseksi valonsironnaksi (QELS). DLS on spektroskopinen menetelmä, jota käytetään hiukkasten kokojakauman määrittämiseen liuoksessa tai suspensiossa. Kokojakaumatiedot saadaan hiukkasten Brownin liikkeestä. Brownin liikkeen teorian mukaan pienet hiukkaset liikkuvat nopeammin kuin suuremmat hiukkaset neste- tai kaasuväliaineessa.

Hajavalon voimakkuuteen vaikuttavat hiukkasen fysikaaliset ominaisuudet, kuten koko ja molekyylipaino. Hajavalon voimakkuus ei ole vakioarvo, koska sironnan voimakkuus vaihtelee ajan myötä Brownin-liikkeeksi kutsutun hiukkasten satunnaiskulun seurauksena. Satunnaiskulku johtuu hiukkasten ja väliaineen molekyylien törmäyksistä. Siksi sironnan välinen etäisyys liuoksessa muuttuu jatkuvasti ajan myötä. Mittaamalla satunnaiset liikkeen muutokset valonsironnan intensiteetissä DLS-menetelmällä voidaan määritellä näytteen sisältämien partikkelien kokojakauma.

DLS-analyysissä näytesuspensioon kohdistetaan ​​lasersäde, jolloin laservalo siroaa kaikkiin suuntiin. Valonsironta mitataan ajan funktiona vaihtuvassa kulmassa. Signaalin vaihtelu johtuu hiukkasten satunnaisesta Brownin liikkeestä. Kulma-intensiteettijakaumaa käytetään Stokes–Einstein-yhtälössä partikkelikoon määrittämiseen.

Soveltuvat näytematriisit

 • Nesteet ja suspensiot
 • Musteet ja pigmentit
 • Mikroemulsiot
 • Proteiini- ja polymeerinäytteet

DLS-analyysin tyypillisiä käyttökohteita

 • Nanopartikkelien ja molekyylien hydrodynaamisen koon ja kokojakauman analysointi
 • Proteiinien, polymeerien, misellien, hiilihydraattien ja nanohiukkasten koon määrittäminen

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

 • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
 • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin DLS-analyysia yleensä käytetään?

DLS-menetelmää eli dynaamista valonsirontaa käytetään hiukkasten hydrodynaamisten säteiden analysointiin.

Mitkä ovat DLS:n rajoitteet?

DLS-analyysissa käytetyn näytteen on oltava partikkelisuspensio.

Millaisia näytteitä DLS-menetelmällä voi analysoida?

Näytteet voivat olla nestesuspensioita tai kuivat partikkelinäytteet voidaan suspensoida nesteeseen.

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.