Dynaaminen valosironta

Dynaamista valonsirontaa (DLS) käytetään hiukkaskokojakaumien ja partikkelien ja molekyylien hydrodynaamisten kokojen kuvaamiseen. DLS hiukkasille, joiden koko on välillä 0.3 nm – 10 µm. Hiukkaskoko määritetään mittaamalla satunnaiset muutokset nestemäisistä dispersioista sironneen valon intensiteetissä.

  • Nopeat tulokset
  • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
  • Kilpailukykyiset hinnat
  • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Dynaamista valonsirontaa (DLS) kutsutaan myös fotonikorrelaatiospektroskopiaksi (PCS) tai näennäiskimmoiseksi valonsironnaksi (QELS). DLS on spektroskopinen menetelmä, jota käytetään hiukkasten kokojakauman määrittämiseen liuoksessa tai suspensiossa. Kokojakaumatiedot saadaan hiukkasten Brownin liikkeestä. Brownin liikkeen teorian mukaan pienet hiukkaset liikkuvat nopeammin kuin suuremmat hiukkaset neste- tai kaasuväliaineessa.

Hajavalon voimakkuuteen vaikuttavat hiukkasen fysikaaliset ominaisuudet, kuten koko ja molekyylipaino. Hajavalon voimakkuus ei ole vakioarvo, koska sironnan voimakkuus vaihtelee ajan myötä Brownin-liikkeeksi kutsutun hiukkasten satunnaiskulun seurauksena. Satunnaiskulku johtuu hiukkasten ja väliaineen molekyylien törmäyksistä. Siksi sironnan välinen etäisyys liuoksessa muuttuu jatkuvasti ajan myötä. Mittaamalla satunnaiset liikkeen muutokset valonsironnan intensiteetissä voidaan määritellä sen sisältämien partikkelien kokojakauma.

DLS-analyysissä näytesuspensioon kohdistetaan ​​lasersäde jolloin laservalo siroaa kaikkiin suuntiin. Valonsironta mitataan ajan funktiona vaihtuvassa kulmassa. Signaalin vaihtelu johtuu hiukkasten satunnaisesta Brownin liikkeestä. Kulma-intensiteettijakaumaa käytetään Stokes–Einstein-yhtälössä partikkelikoon määrittämiseen.

Soveltuvat näytematriisit

  • Nesteet ja suspensiot
  • Musteet ja pigmentit
  • Mikroemulsiot
  • Proteiini- ja polymeerinäytteet

Dynaamisen valonsironnan tyypillisiä käyttökohteita

  • Dynaamista valonsirontaa käytetään nanopartikkelien ja molekyylien hydrodynaamisen koon ja kokojakauman analysointiin.
  • DLS:ää käytetään proteiinien, polymeerien, misellien, hiilihydraattien ja nanohiukkasten koon määrittämiseen.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Voit myös lähettää sähköpostia info@measurlabs.com tai soittaa meille numeroon +358 50 336 6128

Vastaamme aina yhdessä arkipäivässä.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin DLS:ää yleensä käytetään?

Dynaamista valonsirontaa käytetään hiukkasten hydrodynaamisten säteiden analysointiin.

Mitkä ovat DLS:n rajoitteet?

Näytteen on oltava partikkelisuspensio.

Millaisia näytteitä DLS:llä voi analysoida?

Näytteet voivat olla nestesuspensioita tai kuivat partikkelinäytteet voidaan suspensoida nesteeseen.

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.

Mittaukset dynaamisella valonsirontamenetelmällä (DLS) nanopartikkelikoon ja hiukkaskokojakauman analyyseihin. Tarjoamme DLS-laboratorioanalyysejä 0.3 nm – 10z µm kokoisille partikkeleille akkreditoiduissa laboratorioissa.