FIB-tekniikka

Kohdennettua ionisuihkua (FIB, Focused Ion Beam) voidaan käyttää sekä näytteiden kuvantamiseen että valmisteluun. FIB-menetelmällä on keskeinen rooli FIB-SEM- ja FIB-TEM-analyyseissa, joissa sen avulla valmistellaan sopiva näytekohta mm. metallien, mineraalien, polymeerien, ohutkalvojen ja puolijohteiden kuvantamista varten.

Kohdistettu ionisäde
...ja yli 600 muuta tyytyväistä asiakasta
 • Nopeat tulokset
 • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Mihin FIB-menetelmää käytetään? 

FIB-tekniikan avulla saadaan korkean resoluution kuvia kiinteistä pinnoista. Vaikka myös FIB-kuvantaminen on mahdollista, käytetään tekniikkaa yleisemmin yhdessä pyyhkäisyelektronimikroskoopin (SEM) tai läpäisyelektronimikroskoopin (TEM) kanssa. 

FIB-SEM- ja FIB-TEM-menetelmiä hyödynnetään kiinteiden näytteiden topografian kartoittamiseen mm. puolijohde- ja ohutkalvoteollisuudessa, metallurgiassa ja polymeerien tutkimuksessa. Kohdennetun ionisuihkun rooli on yleensä valmistella näyte analyysiin soveltuvaksi joko leikkaamalla näytettä tai lisäämällä sen pinnalle ohut materiaalikerros (eng. deposition).

Miten fokusoitu ionisuihku toimii?

Ionisuihku luodaan kuumennetun nestemäisen metallin – yleensä galliumin – ja volframineulan avulla. Kun nämä joutuvat kosketuksiin, syntyy voimakas sähkökenttä, joka ionisoi galliumatomit ja muodostaa ioneja. Näitä ioneja voidaan kiihdyttää ja suunnata kohti valittua kohdetta ns. ionisuihkuna. Kun suihku suunnataan kohti näytteen pintaa, sitä voidaan käyttää joko kuvantamiseen tai näytteen valmistelemiseen jatkoanalyysiä varten.

Sopivat näytteet

FIB-SEM- ja FIB-TEM-analyyseilla voidaan tutkia useimpia kovia ja kiinteitä näytetyyppejä, olivatpa ne sitten metalleja, epämetalleja, puolijohteita tai ohutkalvoja. Pehmeämpiä näytteitä FIB monesti vahingoittaa niin, että tulosten luotettavuus kärsii. Joissain tapauksissa pehmeä näyte voidaan kuitenkin pikajäädyttää ennen ionisuihkun käyttöä (cryo-FIB), minkä jälkeen analyysi onnistuu cryo-TEM tai -SEM menetelmillä.

FIB-SEM vs. FIB-TEM

Pyyhkäisyelektronimikroskooppi (SEM) ja läpäisyelektronimikroskooppi (TEM) mahdollistavat näytteiden kuvantamisen erittäin pienessä mittakaavassa. Molempien mikroskopiatekniikoiden toimintaperiaate on samankaltainen, ja tärkein ero löytyykin tarkkuudesta. TEM-kuvantaminen on merkittävästi tarkempaa, mikä tekee menetelmästä sopivamman nanomittakaavan analyyseihin. 

Molemmissa tapauksissa näytteet voidaan valmistella FIB:n avulla. FIB-TEM-analyysi edellyttää hyvin ohutta, alle 100 nanometrin paksuista näytekappaletta, joka erotetaan suuremmasta kappaleesta ionisuihkulla ennen kuvantamista. FIB-SEM-analyysissa käytetään yleensä yhdistettyä laitteistoa, jolla näytettä voidaan leikata ja kuvantaa samanaikaisesti.

FIB-tekniikan edut ja rajoitteet näytteenvalmistelussa

FIB monipuolistaa elektronimikroskopian käyttömahdollisuuksia, sillä kohdennetulla ionisuihkulla voidaan valmistella sopiva näytekappale lähes mistä tahansa kiinteästä materiaalista. Etenkin TEM-analyysia varten näytteen valmistelu joko FIB-tekniikalla tai mikrotomilaitteella on yleensä välttämätöntä, sillä näytteestä on saatava alle 100 nanometrin paksuinen. Haittapuolena on FIB-tekniikan tuhoavuus; näyte vahingoittuu ionisuihkun seurauksena niin, ettei sitä voida analysoida uudestaan.

FIB-TEM- ja FIB-SEM-analyysit helposti verkkokaupasta

Measurlabs tarjoaa laadukkaita FIB-tekniikkaan pohjautuvia analyysipalveluita, kuten poikkileikenäytteen FIB-SEM kuvantamista ja poikkileikkeen TEM-kuvantamista FIB-näytteenvalmistelulla. Molemmat analyysit voi tilata suoraan verkkokaupasta. Asiantuntijamme varmistavat aina tilauksen yhteydessä näytteiden soveltuvuuden analyysiin.

Soveltuvat näytematriisit

 • Ohutkalvot
 • Piikiekot
 • Metalliset pinnat
 • Polyymerit
 • Mineraalit
 • Metalliseokset

FIB-tekniikan yleisiä käyttökohteita

 • Poikkileikenäytteen valmistus SEM:iä ja TEM:iä varten
 • Puolijohteiden analysointi
 • Mineraalien pinta-analyysi

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

 • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
 • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin FIB-tekniikkaa yleensä käytetään?

FIB-tekniikkaa hyödynnetään yleisesti poikkileikkeiden TEM-analyysissa, joka edellyttää alle 100 nm paksuisen näytteen valmistelua joko FIB:llä tai muulla vastaavalla menetelmällä. Toinen yleinen käyttötarkoitus on kiinteiden näytteiden kuvantaminen yhdistetyllä FIB-SEM-laitteistolla.

Millaiset näytteet soveltuvat FIB-tekniikkaa hyödyntävään analyysiin?

FIB-menetelmää voidaan hyödyntää lähes kaikenlaisten kovien ja kiinteiden näytemateriaalien analysointiin ja valmisteluun. Esimerkiksi ohutkalvot, metallit ja lasisubstraatit soveltuvat analysoitaviksi.

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.