Matriisiavusteinen laserdesorptio/ionisaatio (MALDI)

MALDI on näytteen valmistelu- ja ionisaatiotekniikka, jota käytetään näytemateriaalin esivalmisteluun ennen massaspektrometria-analyysiä. MALDIa käytetään laajalti herkkien näytteiden kuten peptidien, proteiinien, lipidien ja muiden suurten molekyylien analysoinnissa koska ne ovat alttiita hajoamaan ankarampia ionisaatiotekniikoita käyttäessä.

  • Nopeat tulokset
  • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
  • Kilpailukykyiset hinnat
  • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Mikä on MALDI ja miten se toimii?

Matriisiavusteinen laserdesorptio/ionisaatio on näytteen valmistustekniikka, jota käytetään jotta näyte voidaan analysoida massaspektrometrialla. MALDI:ssa ionisaatio tehdään hellävaraisesti, mikä mahdollistaa näytteen molekyylien analysoinnin ilman merkittävää pirstoutumista.

Prosessi alkaa analyytin sekoittamisella matriisiin, joka on yleensä kiteistä materiaalia joka on liuotettu liuottimeen. Analyytti/matriisiliuos laitetaan metallilevylle jossa ionisaatioprosessi tehdään.

Seuraavaksi liuosta säteilytetään pulssilaservalolla. Tämä saa liuoksen desorboitumaan levyn pinnalta poistaen sekä matriisin että analyytin. Tässä matriisi auttaa suojaamaan analyyttiä ja ehkäisee voimakkaan laserin aiheuttamia vaurioita. Tämän prosessin aikana protoni siirtyy matriisimolekyylistä analyyttiin. Tämä olennaisesti ionisoi analyytin ilman, että tarvitaan ankarampia menetelmiä, jotka voisivat vahingoittaa molekyyliä.

Kun analyytti on ionisoitu, se voidaan siirtää massaspektrometriin analysointia varten. Useimmiten MALDI on yhdistetty lentoaika-massaspektrometriin (ToF-MS), joka saa ionit erottumaan niiden yksittäisten massojen ja varausten perusteella kulkiessaan laitteen läpi. Kun ionit saavuttavat spektrometrin pään, detektori tunnistaa ja laskee ne.

Miksi MALDI:a käytetään?

MALDI on niin kutsuttu "pehmeä" ionisaatiotekniikka, mikä tarkoittaa, että sillä voi ionisoida näytteen molekyylejä ilman että ne hajoavat fragmenteiksi. Usein ionisaatiotekniikat sisältävät elektronien poistamisen analyytistä, mikä voi joissain tapauksissa olla liian tuhoisaa. MALDI:ssa ionisaatio tapahtuu protoninsiirron kautta, mikä on huomattavasti vähemmän tuhoisaa herkille molekyyleille. Lisäksi desorptioprosessin aikana matriisi auttaa absorboimaan laserista tulevaa energiaa ja suojaa analyyttiä ylialtistumiselta ja hajoamiselta. MALDI on siten tekniikka jonka avulla molekyylejä voidaan analysoida vahingoittamatta niitä, mikä on tietyillä aloilla erittäin olennaista analyysin onnistumisen kannalta.

Onko MALDI:ssa rajoituksia?

Ylimääräisen matriisin käytöstä johtuen analyytti voi joskus peittyä hieman analyysin aikana. Alhainen näytemateriaalitaso voi joskus vaatia ylimääräisiä optimointivaiheita tarkkojen tulosten saavuttamiseksi. Errityisen suuria biomolekyylejä voi myös olla vaikea tunnistaa analyysissä, jos olemassa olevaa massaspektritietoa ei ole olemassa vertailua varten.

Näytevaatimukset ja esivalmistelu

Analyysin onnistumiseksi näytteen on oltava liuotettavissa sopivaan matriisiliuokseen. Liuotin voi olla vesipohjainen, orgaaninen liuotin tai molempien yhdistelmä, mikä mahdollistaa sekä polaaristen että ei-polaaristen molekyylien liukenemisen. Ihannetapauksessa näytteen tulisi olla mahdollisimman puhdas, sillä sekä orgaaniset että epäorgaaniset epäpuhtaudet voivat vaikuttaa analyysin laatuun ja tarkkuuteen.

Tarvitsetko MALDI-analyysin?

Measurlabs tarjoaa korkealaatuisia MALDI-analyysejä nopeilla tuloksilla ja edullisilla hinnoilla. Jos sinulla on kysyttävää näytteistäsi tai niiden soveltuvuudesta menetelmään, asiantuntijamme auttavat aina mielellään. Ota meihin yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta tai sähköpostitse osoitteeseen info@measurlabs.com.

Soveltuvat näytematriisit

  • Peptidit
  • Proteiinit
  • Hiilihydraatit
  • Polymeerit

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Vastaamme aina yhdessä arkipäivässä.

Voit myös lähettää sähköpostia info@measurlabs.com tai soittaa meille +358 50 336 6128.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin MALDI:a yleensä käytetään?

MALDI on ionisaatiotekniikka jota käytetään herkkien näytteiden massaspaktrometria-analyysien esivalmisteluun.

Mitkä ovat MALDI:n rajoitteet?

Alhainen näytemateriaalitaso voi joskus vaatia ylimääräisiä optimointivaiheita tarkkojen tulosten saavuttamiseksi. Errityisen suuria biomolekyylejä voi myös olla vaikea tunnistaa analyysissä, jos olemassa olevaa massaspektritietoa ei ole olemassa vertailua varten.

Millaiset näytteet soveltuvat MALDI:in?

Peptidit, proteiinit, hiilihydraatit ja polymeerit soveltuvat MALDI:in.

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.