Isoterminen titraatiokalorimetria

Isoterminen titraatiokalorimetria (ITC) on analyysitekniikka, jota käytetään biomolekyylien vuorovaikutuksen analysointiin. Yleensä tarkastelussa on pienten ja suurten molekyylien välinen dynamiikka. ITC-tekniikaa voidaan hyödyntää biokemian, lääketieteen, genetiikan ja farmakologian aloilla.

Isoterminen titraus-kalorimetria
...ja yli 700 muuta tyytyväistä asiakasta
 • Nopeat tulokset
 • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Mihin isotermistä titraatiokalorimetriaa käytetään?

Isotermistä titraatiokalorimetriaa käytetään yleisesti biokemiassa tutkimaan suurempien molekyylien, kuten proteiinien, entsyymien ja DNA:n vuorovaikutuksia pienten ligandimolekyylien kanssa. Menetelmällä voidaan tarkastella reaktioiden stoikiometriaa sekä sitoutumisvakion, entalpian ja entropian muutoksia. Uusien lääkkeiden testaus on yksi isometrisen titrauskalometrian yleisimmistä käyttötarkoituksista, sillä menetelmän avulla voidaan selvittää lääkeaineiden hanakkuutta sitoutua kohdemolekyyliin.

Miten isoterminen titraatiokalorimetria toimii?

Kun kahden biomolekyylin välillä tapahtuu kemiallinen vuorovaikutus, ympäröivän liuoksen lämpötilassa tapahtuu hyvin pieni muutos energian joko absorboituessa tai vapautuessa. Näitä lämpötilan muutoksia mittaamalla voidaan määrittää tapahtuneen vuorovaikutuksen tarkka luonne.

Isotermisessä titraatiossa laitteen vertailu- ja testikammiota pidetään samassa lämpötilassa, ja tasaisen lämpötilan ylläpitämiseen vaadittua tehoa mitataan. Liuos, joka sisältää testattavan ligandimolekyylin, injektoidaan testikammioon, jonka sisällä olevan biomolekyylin kanssa se vuorovaikuttaa aiheuttaen lämpötilamuutoksen. Kalorimetrilla tarkkaillaan lämpötilan tasaamiseen vaadittua tehoa ja aikaa. Toistamalla prosessia ja kirjaamalla lämpötilan muutokset ajan funktiona saadaan tietoa vuorovaikutuksen termodynaamisista ominaisuuksista.

Sopivat näytteet ja näytteiden valmistelu

ITC-mittausta varten biomolekyylit on liuotettava sopivaan liuottimeen oikeina pitoisuuksina. Yleensä analyysissa käytetään puskuriliuosta sen varmistamiseksi, että pH pysyy valitussa suuruusluokassa koko testin ajan. Tällöin sekä biomolekyyli- että ligandinäytteet on liuotettava samaan puskuriliuokseen.

ITC-analyysin edut ja rajoitteet

Isoterminen titraatiokalorimetria on erittäin monipuolinen lämpöominaisuuksien mittaustekniikka, sillä yhden kokeen aikana voidaan mitata niin stoikiometriaa, sitoutumisvakiota, entalpiaa kuin entropiaa. Menetelmä ei myöskään edellytä kemiallisten merkkiaineiden tai muiden näytettä vahingoittavien kemikaalien käyttöä.

ITC:n haittapuoli on, että kemiallista vuorovaikutusta seuraava lämpötilanmuutos voi olla niin vähäinen, että joissakin tapauksissa sitä on vaikea havaita. Siksi usein tarvitaan suhteellisen suuri näytemäärä tulosten saamiseksi. Lisäksi jotkut näytteet voivat olla alttiita kontaminaatiolle tai pH:n muutoksille, joten huolellinen näytteenvalmistelu on välttämätöntä.

ITC vs DSC – mitkä ovat erot?

Differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria (DSC) on termoanalyyttinen tekniikka, jolla mitataan näytteen lämpötilan muuttamiseen tarvittavaa energiaa. Tärkein ero menetelmien välillä on, että DSC:ssä näyte altistetaan erilaisille ulkoisille lämpötiloille, kun taas ITC:ssä lämpötilan muutos on lähtöisin näytemolekyylien välillä tapahtuvasta kemiallisesta vuorovaikutuksesta. ITC:tä käytetään siis kemiallisten prosessien seurantaan ja DSC:tä ulkoisten olosuhteiden vaikutuksen arviointiin.

Soveltuvat näytematriisit

 • Proteiinit
 • DNA
 • Entsyymit
 • Lääkemolekyylit
 • Ligandit

ITC-menetelmän yleisiä käyttötarkoituksia

 • Lääkemolekyylien sitoutumistaipumuksen (affiniteetti) selvittäminen
 • Stoikiometrian, entalpian ja entropian analysointi

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

 • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
 • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin isotermistä titraatiokalorimetriaa yleensä käytetään?

Isotermisen titraatiokalorimetrian yleisin käyttötarkoitus on uusien lääkeaineiden kehityksessä. Menetelmällä voidaan tutkia, miten tehokkaasti lääkeaine sitoutuu valittuihin reseptoreihin.

Mitkä ovat ITC-menetelmän rajoitteet?

Analyysiprosessi on verrattain hidas, sillä näytteiden käsittely ja analysointi vie aikaa. ITC-mittaus on myös usein toistettava useampaan kertaan tulosten saamiseksi.

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.