SEM-EDS-analyysi

Pyyhkäisyelektronimikroskopia (SEM) yhdistettynä energiadispersiiviseen röntgenspektroskopiaan (EDS tai EDX) tuottaa tarkan kuvan näytteen mikroskooppisista pintarakenteista ja antaa täsmällistä tietoa sen alkuainekoostumuksesta. SEM-EDS-analyysi soveltuu lähes kaikenlaisille näytteille, ja sillä on valtava määrä käyttötarkoituksia aina perustason tieteellisestä tutkimuksesta tuotekehitykseen ja laadunvalvontaan.

SEM-EDX
...ja yli 700 muuta tyytyväistä asiakasta
 • Nopeat tulokset
 • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Takuu tulosten oikeellisuudesta

SEM-EDS:n avulla näytteen mikroskooppiset pintarakenteet voidaan nähdä erittäin tarkasti, minkä lisäksi saadaan tietoa näytteen alkuainekoostumuksesta. Nanometriluokan resoluution ansiosta pyyhkäisyelektronimikroskoopilla saadaan laadukkaampi ja tarkempi kuva näytteen pinnanmuodoista kuin valomikroskoopilla. Lisätietoa SEM:n toimintaperiaatteesta löytyy SEM-sivultamme.

EDS-detektori

SEM:llä voidaan vastata laajaan kirjoon erilaisia tarpeita niin tieteessä kuin teollisuudessakin, sillä erityyppisten tietojen saamiseksi mikroskooppiin voidaan liittää monia erilaisia lisävarusteita (esim. EBSD, BSE). Kun näytteen alkuainekoostumus halutaan määrittää, SEM-laitteeseen kiinnitetään EDS-detektori, joka tunnistaa näytteessä olevat alkuaineet ja määrittää niiden pitoisuudet ja jakauman.

EDS:n toimintaperiaate

EDS-detektori havaitsee röntgensäteet, joita materiaali tuottaa, kun elektronit vuorovaikuttavat sen pinnan kanssa SEM-kuvantamisen aikana. EDS analysoi röntgensäteet ja voi siten tunnistaa kaikki alkuaineet näytteestä lukuun ottamatta vetyä, heliumia ja litiumia. Näytteen alkuaineet voidaan erottaa toisistaan, sillä jokaisella alkuaineella on omanlaisensa röntgenspektri, jota ne säteilevät vuorovaikutettuaan elektronien kanssa. Kun näytteen eri osien alkuainekoostumukset tiedetään, voidaan päätellä mitä yhdisteitä näyte sisältää. Tieto näytteen eri osien erilaisista spektreistä voidaan visualisoida esimerkiksi pinnan alkuainekartaksi, johon eri alkuaineet ja yhdisteet on merkitty eri väreillä.

Lisätietoa näytteessä tapahtuvasta vuorovaikutuksesta on löydettävissä XRF-sivultamme. Röntgenfluoresenssissa (XRF) hyödynnetään samaa ilmiötä alkuaineiden tunnistamiseen kuin SEM-EDS:ssä, mutta elektronien sijaan röntgensäteiden avulla. Alkuaineita voidaan tunnistaa elektronimikroskopian yhteydessä myös EELS-tekniikalla, joka yhdistetään kuitenkin SEM:in sijaan yleesä joko TEM:iin tai STEM:iin.

Soveltuvat näytematriisit

 • Kiinteät näytteet
 • Erilaiset materiaalit kuten metallit ja polymeerit
 • Jauheet

SEM-EDX-analyysin tyypillisiä käyttökohteita

 • Alkuaineiden tunnistaminen ja niiden jakauman ja pitoisuuksien määrittäminen pieniltä alueilta näytteen pintaa
 • Kemiallisten reaktioiden aiheuttajien selvittäminen
 • Vika-analyysi, prosessien karakterisointi, murtumismekanismien analysointi ja partikkeleiden tunnistus
 • Ylimääräisten aineiden ja epäpuhtauksien etsiminen näytteestä
 • Monimutkaisten ympäristö- ja biologisten näytteiden tutkiminen niiden pintojen rakenteiden ja koostumusten selvittämiseksi

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

 • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
 • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin SEM-EDX:ää yleensä käytetään?

SEM-EDX:llä on monia sovelluksia esimerkiksi teollisessa tuotannossa ja materiaalitieteessä. Se on hyödyllinen myös energian- ja resurssien hallinnassa sekä kuluttajille pakattujen tuotteiden tutkimuksessa. Suuria, raskaita ja haastavia näytteitä voidaan tutkia erinomaisen laadukkaiden SEM-EDX-kuvien avulla, joista nähdään niin materiaalin pinnan pienimmät yksityiskohdat kuin sen kemiallinen koostumus. 

SEM-EDX:ää käytetään yleensä tuotekehityksessä: vaurio- ja virheanalyysit, prosessin karakterisointi sekä hiukkasten laadun ja koon määrittäminen ja materiaalin luokitteleminen voidaan suorittaa SEM-EDX:n avulla tuotteen laadun takaamiseksi ja sen tuotantoprosessien optimoimiseksi. Takaisinmallinnusta ja murtumismekanismien analyysejä on myös mahdollista tehdä SEM-EDX:llä. Erilaisten materiaalien syvällisempi rakenneanalyysi, esimerkiksi pinnanmuotojen tutkiminen, pinnan saastumisen havaitseminen sekä kemiallisten reaktioiden, kuten korroosion ja hapettumisen, aiheuttajien määrittäminen SEM-EDX:n avulla voi olla erittäin hyödyllistä tutkimus- ja kehitystyössä.

Alkuainekartoitus, jossa erilaiset EDX-detektorin havaitsemat alkuaineet ja yhdisteet on merkitty kuvaan eri väreillä, on tehokas keino saada nopea yleiskuva näytteen alkuainekoostumuksesta. SEM-EDX:ää käyttämällä voidaan myös selvittää, onko materiaalissa joitakin ylimääräisiä aineita, ja missä vaiheessa valmistusprosessia ne ovat päätyneet siihen.

Mitkä ovat SEM-EDS:n rajoitteet?

SEM:llä voidaan tutkia ainoastaan näytteen pinnan rakenteita, mikäli näyte ja sen sisäosat halutaan pitää yhtenä kappaleena ja vahingoittumattomina. Mikäli näyte on liian suuri mikroskooppiin, sitä saatetaan joutua hieman leikkaamaan (esim. FIB-tekniikalla) ennen analyysiä. Muita näytteenvalmistelutekniikoita tarvitaan yleensä silloin, kun näyte on likainen, märkä tai se ei johda sähköä.

Näytteen analysoiminen ja sen mahdollinen päällystäminen SEM-EDS:ssä voi rajoittaa mahdollisia myöhempiä analyysejä. Jotkin alkuainepiikit voivat mennä päällekkäin näytteen röntgenspektrissä, minkä vuoksi huolellista tulosten analysointia tarvitaan alkuaineiden erottamiseksi virheettömästi toisistaan. On myös otettava huomioon, että vetyä, heliumia ja litiumia ei voida havaita EDS:llä. SEM-EDS:llä analysoitavan alueen koko vaihtelee noin 0,1 mikrometristä 3 mikrometriin. 

Millaisia näytteitä SEM-EDX:llä voi analysoida?

SEM-EDX:llä voidaan analysoida kiinteitä näytteitä. Mikäli näyte on kuiva ja sähköä johtava, SEM-EDX ei vaadi näytteen esikäsittelyä eikä vahingoita tutkittavaa materiaalia. Mikäli näyte ei täytä näitä vaatimuksia, sitä täytyy usein käsitellä ennen SEM:iä: puhdistus, fiksaaminen, kuivaaminen, alustaan kiinnittäminen ja metallilla tai hiilellä päällystäminen on tehtävä ennen kuvantamista.

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.