ToF-ERDA-analyysi

Lentoaika-rekyylispektrometria (ToF-ERDA, time of flight - elastic recoil detection analysis) on materiaalianalyysimenetelmä, jota käytetään sileiden pintojen alkuainekoostumuksien selvittämiseen. ToF-ERDA-mittausten avulla saadaan selville eri alkuaineiden pitoisuudet näytteen pinnalla ja pitoisuuksien vaihtelut syvyyden funktiona. ToF-ERDA:n avulla on mahdollista havaita kaikki alkuaineet, vetyisotoopit mukaan lukien.

Yksinkertainen ja läpinäkyvä hinnoittelu

Hinnat ilmoitettu ilman arvonlisäveroa (24 %).

  • Nopeat tulokset
  • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
  • Kilpailukykyiset hinnat
  • Takuu tulosten oikeellisuudesta

ToF-ERDA on analyysitekniikka, jota käytetään ohutkalvomateriaalien alkuainekoostumusten selvittämiseen ja syvyysprofilointiin. ToF-ERDA:n avulla pystytään selvittämään ohutkalvojen alkuainekoostumukset ja havaitsemaan kalvon epäpuhtaudet eri syvyyksissä. Tekniikan vahvuutena on kyky havainnoida lähes kaikkia alkuaineita, mukaan lukien vetyä. Tyypillinen alkuainekohtainen havainnointiraja on noin 0,1–0,5 atomiprosenttia. Tavallisesti ToF-ERDA-mittauksissa saavutetaan 5–20 nm:n syvyysresoluutio. ToF-ERDA on lähtökohtaisesti näytettä vahingoittamaton menetelmä, ja tulokset ovat kvantitatiivisia.

ToF-ERDA käyttää raskasta ionisuihkua (kuten Cl, I, Au), jonka energiat ovat jopa 100 MeV. Energinen ionisuihku on suunnattu näytteeseen tunnetussa kulmassa. Suihku ionisoi näyteen atomit, minkä jälkeen syntyneet ionit kimpoavat eteenpäin. Kimmonneet ionit havaitaan lentoaikadetektorilla.

ToF-ERDA:ssa mitataan rekyyli-ionin energia ja lentoaika samanaikaisesti. Rekyyli-ionit havaitaan tyypillisesti kahdella lentoaikamittarilla ja energiamittarilla. Lentoaika mitataan kahden lentoaikamittarin välisen etäisyyden perusteella ja ionien massat erotetaan energiamittarilla. Aika/energia spektrien konversiota käytetään syvyysprofiilien luomiseen, kun energiahäviön ja näytteen ionien yhteys tunnetaan.

Soveltuvat näytematriisit

  • Epäorgaaniset näytteet, joilla on tasainen pinta.
  • Puolijohdemateriaalit
  • Elektroniikka
  • Ohutkalvot

ToF-ERDA:n tyypillisiä käyttökohteita

  • Ohutkalvojen alkuaineanalyysi ja syvyysprofilointi
  • Erityisesti kevyiden alkuaineiden (H, B, C, N ja O) mittaus ohutkalvoista

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Voit myös lähettää sähköpostia info@measurlabs.com tai soittaa meille numeroon +358 50 336 6128

Vastaamme aina yhdessä arkipäivässä.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin ToF-ERDA-analyysia yleensä käytetään?

ToF-ERDA:a käytetään ohutkalvojen alkuainekonsentraatioiden mittaamiseen.

Tekniikka tuottaa alkuainesyvyysprofiileita, joiden syvyysresoluutio on 5–20 nm.

Mitkä ovat ToF-ERDA:n rajoitteet?

Luotettavien tulosten saamiseksi näytteen pinnan on oltava tasainen ja karheuden tulisi olla alle 10 nm.

Korkeaenerginen ionisuihku vaurioittaa orgaanisia ohutkalvoja nopeasti, minkä vuoksi niistä saatavat mittaustulokset eivät ole täysin luotettavia.

Syvyysresoluutio on 5 nm–20 nm.

Havaitsemisraja on tyypillisesti 0.1–0.5 atomiprosenttia. Pienempien pitoisuuksien tutkimiseen on valittava toinen menetelmä, kuten SIMS.

Millaisia näytteitä ToF-ERDA-menetelmällä voi analysoida?

ToF-ERDA soveltuu hyvin epäorgaanisille materiaaleille, joilla on tasainen pinta.

Näytteet ovat tyypillisesti ohutkalvomateriaaleja.

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.