XPS-analyysi

XPS eli fotoelektronispektrometria (X-ray photoelectron spectroscopy) on monipuolinen tekniikka puolijohteiden, metallien, ja ohutkalvojen analysointiin. XPS-menetelmällä voidaan määrittää pinnan alkuainekoostumus, alkuaineiden kemialliset ja elektroniset tilat sekä yhdisteiden rakenne.

XPS
...ja yli 700 muuta tyytyväistä asiakasta

Tilaa XPS-mittaukset Measurlabsilta

Hinnat ilmoitettu ilman arvonlisäveroa (24 %).

 • Nopeat tulokset
 • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Mikä on XPS?

Fotoelektronispektroskopia (eng. X-ray photoelectron spectroscopy, XPS) on tekniikka pintojen, ohutkalvojen ja pinnoitteiden kemian ja ominaisuuksien analysointiin. XPS-menetelmällä voidaan määrittää pinnan alkuainekoostumus (alkuaineet ja niiden suhteelliset pitoisuudet) sekä pinnalla olevien yhdisteiden empiiriset kaavat. Myös pintamateriaalissa olevien alkuaineiden kemialliset tilat (hapetustilat tai kemialliset ryhmät) ja elektroniset tilat (elektronikonfiguraatiot) saadaan selville.

Miten XPS toimii?

XPS-analyysin aikana näytettä säteilytetään röntgensäteillä (fotoneilla) ja osa niistä absorboituu näytteen atomeihin. Kun atomin elektroni imee tarpeeksi energiaa fotonista, se irtoaa atomista tietyllä kineettisellä energialla. Ilmaisin mittaa näytteen pinnalta työntyvien elektronien kineettiset energiat ja laskee elektronien lukumäärän jokaista mitattua kineettistä energiaa kohden. Nämä luvut edustavat ulostyöntyneiden elektronien eri kineettisten energiasignaalien intensiteettejä. Elektronit, joilla on eri energia, kulkevat eri reittejä ilmaisimen läpi, minkä ansiosta tietokone pystyy erottamaan elektronit ja muodostamaan kaavion (spektri) niiden energioista ja suhteellisista luvuista.

Tietyn elementin atomit, jotka emittoivat tietyn energian elektroneja, tuottavat omat huippunsa spektrissä. Näiden piikkien energioita ja intensiteettiä voidaan käyttää näytteen pinnan koostumuksen määrittämiseen. Kun emittoidun elektronin kineettinen energia on mitattu ja absorboituneen fotonin energia (alkuperäisten röntgensäteiden aallonpituus) tiedetään, voidaan emittoidun elektronin sitoutumisenergia määritellä matemaattisesti. Elektronin sitoutumisenergia riippuu sen atomikiertoradasta (energiatasosta) sekä alkuaineesta johon se kuuluu. Alkuaineet voidaan siten tunnistaa atomien emittoimien elektronien ominaisten sitoutumisenergioiden perusteella, ja tietyn kineettisen energian signaalin intensiteetti on verrannollinen elementin määrään.

Elektronin sitoutumisenergia ei kuitenkaan riipu pelkästään sen atomiradasta, vaan myös atomin kemiallisesta ympäristöstä. Kemiallinen ympäristö tarkoittaa kemiallisia sidoksia joihin atomi ja sen elektronit osallistuvat. Näin ollen esimerkiksi toiseen hiiliatomiin sitoutuneen hiiliatomin elektronien sitoutumisenergiat ovat hieman erilaiset kuin happiatomiin sitoutuneen hiiliatomin elektronien. Nämä pienet erot saman alkuaineen atomien elektronien välisissä sitoutumisenergioissa mahdollistavat atomien kemiallisten tilojen ja materiaalin pintakerroksessa olevien yhdisteiden empiiristen kaavojen (esim. (C_2H_6)x) määrittämisen. Nämä tiedot auttavat yhdisteen tunnistamisessa ja sen atomitason rakenteen määrittämisessä.

Mihin XPS-analyysia käytetään?

XPS:ää käytetään laajasti esimerkiksi puolijohteiden, metallien ja lasin tuotekehityksessä ja laadunvalvonnassa. Menetelmä on oivallinen materiaalin pintarakenteen tutkimiseen.

Materiaalien pinnan ominaisuudet vaikuttavat mm. materiaalin korroosionopeuksiin, katalyyttiseen aktiivisuuteen, tarttuvuusominaisuuksiin, kostuvuuteen, kosketuspotentiaaliin ja murtumismekanismeihin. Tästä johtuen materiaalin ominaisuuksia voidaan parantaa pintamuokkauksella, kun ne on ensin analysoitu syvyyden tai paksuuden funktiona XPS:llä. Siksi myös pintatekniikan tehokkuutta voidaan tarkastella XPS:llä.

Materiaalin pinnalla on erilaiset fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet verrattuna bulkkimateriaaliin. Koska pinta on bulkkimateriaalin ja ympäristöfaasin reunalla, ylimmät pinnan atomit eivät ole kaikilta puolilta muiden atomien ympäröimiä, toisin kuin bulkkimateriaalin atomit. Tästä johtuen pinta-atomeilla on sidospotentiaali, mikä tekee niistä reaktiivisempia kuin bulkissa olevat atomit. Kun pinta-atomien ja ulkoisen ympäristön tai muun materiaalin väliset fysikaaliset ja kemialliset vuorovaikutukset kahden kerroksen rajapinnassa ymmärretään XPS:n avulla, materiaalien valmistukseen liittyvien ongelmien ratkaiseminen helpottuu huomattavasti.

Mitä eroa on XPS:n, XRF:n ja XRD:n välillä?

Kaikki kolme menetelmää käyttävät röntgensäteitä eri tavoin ja antavat hieman eri tietoa näytteestä. XPS:ssä näytteen pinnan atomit absorboivat röntgensäteitä ja emittoivat elektroneja, mutta XRF:ssä näytteen atomit sekä absorboivat että emittoivat röntgensäteitä. XRD:ssä näytteen atomit eivät absorboi röntgensäteitä lainkaan, vaan heijastavat niitä.

Kun emittoidut röntgensäteet analysoidaan XRF:ssä, voidaan tunnistaa koko näytteessä olevat alkuaineet ja määrittää niiden pitoisuudet. Samat tiedot saadaan myös XPS:llä, mutta vain näytteen pinnalta. XPS:llä voidaan päätellä pinnassa olevien yhdisteiden empiiriset kaavat, mitä ei voida tehdä XRF:llä tai XRD:llä.

XPS:ään ja XRF:ään verrattuna XRD tarjoaa enemmän tietoa materiaalin laajemmasta rakenteesta. Kun heijastuneita röntgensäteitä analysoidaan XRD:ssä, koko näytemateriaali tai sen yksittäiset komponentit voidaan tunnistaa ja komponenttien suhteelliset määrät voidaan määrittää. Myös materiaalin hiukkasten hilaparametrit sekä kristalliitin koko ja venymä voidaan mitata.

Näytevaatimukset ja esivalmistelu

XPS-analyysiin soveltuvat kiinteät näytteet, jauheet, pinnoitteet ja ohutkalvot. Näytteet voivat olla mitä tahansa tarttumattomista keittoastioiden pinnoitteista ohutkalvoelektroniikkaan ja bioaktiivisiin kerroksiin. Ennen analyysiä näyte on leikattava oikean kokoiseksi (parin senttimetrin halkaisija) ja haihtuvat komponentit on poistettava näytteestä.

Tarvitsetko XPS-analyysin?

Measurlabs tarjoaa kilpailukykyisesti hinnoiteltuja XPS-analyysejä eri toimialojen tarpeisiin. Jos sinulla on kysyttävää näytteestäsi tai sen soveltuvuudesta analysoitavaksi, asiantuntijamme auttavat aina mielellään. Voit ottaa meihin yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai sähköpostitse osoitteessa info@measurlabs.com.

Soveltuvat näytematriisit

 • Kiinteät materiaali
 • Ohutkalvot ja pinnoitteet
 • Puolijohteet
 • Mikroelektroniikka ja mikropiirit
 • Muovit ja muovipinnoitteet
 • Metallit
 • Lasi
 • Kuidut ja kuitukomposiitit

XPS-menetelmän yleisiä käyttötarkoituksia

 • Materiaalin pinnan epäpuhtauksien löytäminen puolijohde-, metalli-, muovi-, lasi- ja kuituteollisuudessa
 • Pinnan vuorovaikutusten tutkiminen ympäristön tai muiden materiaalien kanssa
 • Ohutkalvojen ja pinnoitteiden stabiliteetin määritys
 • Korroosion, hapettumisen, nitridoinnin ja hiiletyksen vaikutusten tutkiminen metalliteollisuudessa
 • Väsymis- ja vikatestit metalli- ja moottoriteollisuudessa
 • Juotos- ja hitsausprosessien vaikutusten tarkastelu mikroelektroniikka- ja metalliteollisuudessa

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

 • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
 • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.