Sekundääri-ionimassaspektrometria

Sekundääri-ionimassaspektrometria (SIMS) on herkkä pinta-analyysitekniikka. SIMS antaa tietoa näytteen ylimpien atomikerrosten alkuaine-, isotooppi- ja molekyylikoostumuksesta. Menetelmä vahingoittaa näytettä, sillä sitä pommitetaan ionisäteillä.

 • Nopeat tulokset
 • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Sekundääri-ionimassaspektrometria (SIMS) on yksi herkimmistä pinta-analyysitekniikoista. Sitä voidaan käyttää pintakerrosten kaikkien alkuaineiden mittaamiseen, ja se voi antaa tietoa isotoopeista ja molekyyleistä. SIMS-analyysin syvyysprofilointi on noin 1–2 nm. SIMS:iä käytetään tyypillisesti epäorgaanisiin kiinteisiin materiaaleihin. Tulosten tarkka kvantifiointi saavutetaan vertaamalla niitä hyvin kalibroituihin standardeihin.

SIMS:ssä näytteen pintaa pommitetaan primäärisellä ionisuihkulla. Kun primääri-ioni iskeytyy näytteen pintaan, se menettää varauksensa ja läpäisee pinnan. Jotkut törmäävistä ioneista antavat tarpeeksi energiaa atomien tai molekyylien irtoamiseen pinnasta. Samalla jotkin näistä irronneista tai sputrautuneista hiukkasista ionisoituvat. Tämän jälkeen negatiiviset ja positiiviset sekundääri-ionit siirretään massaspektrometriin havaitsemista varten.

Soveltuvat näytematriisit

 • Kiinteät materiaalit
 • Metallit
 • Puolijohteet
 • Keraamit
 • Polymeerit
 • Geologiset näytteet
 • Jotkin biologiset materiaalit

SIMS:n tyypillisiä käyttökohteita

 • Sekundääri-ionimassaspektrometriaa käytetään kiinteiden materiaalien alkuaine-, isotooppi- ja molekyylikoostumusanalyyseihin.
 • SIMS:iä käytetään ohuiden kalvojen pintakerroksen alkuaineanalyysiin.
 • SIMS:llä voidaan tehdä isotooppi- ja molekyylikoostumusanalyysejä kiinteille materiaaleille.
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Voit myös lähettää sähköpostia info@measurlabs.com tai soittaa meille numeroon +358 40 735 4843.

Vastaamme aina vuorokauden sisällä.
UKK

Usein kysytyt kysymykset

Mihin SIMS:iä yleensä käytetään?

SIMS:iä käytetään kiinteiden materiaalien pintakerrosten alkuaineiden ja isotooppien määrittämiseen.

Mitkä ovat SIMS:in rajoitteet?

Tyhjiötä kestäviä kiinteitä näytteitä voidaan analysoida.

Millaisia näytteitä SIMS:lla voi analysoida?

SIMS:llä voidaan analysoida kiinteitä näytteitä.

Näytteen on kestettävä painetta, koska varautuneet hiukkassäteet vaativat tyhjiöympäristön.

Näytteet ovat tyypillisesti epäorgaanisia.

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.

Sekundääri-ionimassaspektrometria (SIMS) on erittäin herkkä menetelmä kiinteiden tyhjiönkestävien materiaalien alkuaineanalyysiin. SIMS:iä käytetään ylempien atomikerrosten tutkimiseen 1–2 nanometrin syvyysalueella. Measur tarjoaa kvantitatiivisia SIMS-analyysipalveluja.