GC-FID-analyysi

Kaasukromatografia liekki-ionisaatiodetektorilla (GC-FID) on analyysitekniikka, jota käytetään orgaanisten yhdisteiden erotteluun ja analysointiin. Menetemällä voidaan määrittää esimerkiksi elintarvikkeiden rasvahappoprofiili ja tunnistaa hartsihapot vesinäytteestä.

GC-FID-analyysi
...ja yli 700 muuta tyytyväistä asiakasta
 • Nopeat tulokset
 • Henkilökohtaista apua asiantuntijoilta
 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Takuu tulosten oikeellisuudesta

Mihin GC-FID-analyysiä käytetään?

GC-FID-menetelmää voidaan käyttää lääketutkimuksessa haitta-ainejäämien tunnistamiseen, öljyteollisuudessa näytteen hiilivetykoostumuksen määritykseen ja elintarviketeollisuudessa elintarvikkeiden rasvahappoprofiilin määrittämiseen. Ympäristöanalytiikassa GC-FID-analyysia voidaan hyödyntää hartsihappojen määrittämiseen vesinäytteistä ja kaasuanalytiikassa VOC-yhdisteiden ja muiden epäpuhtauksien tunnistamiseen ilmasta. 

Miten GC-FID toimii?

Aluksi näyte johdetaan kaasukromatografin läpi. Tällöin näyte höyrystyy, ja sen sisältämät yhdisteet erottuvat toisistaan. Kromatografista erotellut yhdisteet siirtyvät liekki-ionisaatiokammioon, jossa ne poltetaan vety-ilmaliekillä. Liekki ionisoi yhdisteet ja antaa niille sähkövarauksen, jonka liekin yläpuolella oleva kollektorielektrodi mittaa. Varaus on verrannollinen poltettujen hiiliatomien lukumäärään, mikä mahdollistaa yhdisteiden tunnistamisen.

Näytevaatimukset ja näytteiden esivalmistelu

GC-FID-näytteiden tulee olla haihtuvia tai puolihaihtuvia, jotta ne voidaan höyrystää kaasukromatografissa. Näytteet valmistellaan usein liuottamalla analysoitava neste tai kiinteä aine matalan kiehumispisteen liuottimeen, kuten metanoliin. Liuos ruiskutetaan sitten kromatografiin, jolloin se höyrystyy helposti kaasufaasiin. Heikosti haihtuvien näytteiden valmistelu voi vaatia lisätoimenpiteitä, joita kuvaillaan tarkemmin GC-MS-sivulla.

GC-FID- ja GC-MS-menetelmien erot

Kaasukromatografia-massaspektrometriassa (GC-MS) näyte ohjataan kaasukromatografista liekki-ionisaatiodetektorin sijaan massaspektrometriin, joka tunnistaa näytteen ionit niiden massa-varaussuhteen perusteella.

Tyypillisesti GC-MS soveltuu parhaiten kvalitatiiviseen analyysiin, kuten tuntemattomien yhdisteiden ja molekyylien tunnistamiseen. Kvantitatiivisessa analyysissä se voi kuitenkin tuottaa vääristyneitä tuloksia epäpuhtauksien tai liian helposti hajoavien molekyylien takia. GC-FID soveltuu usein paremmin pitoisuusmäärityksiin, joissa se on monien orgaanisten yhdisteiden kohdalla tarkempi.

Tarvitsetko testauspalveluita?

Measurlabs tarjoaa laboratorioanalytiikkaa niin GC-FID:llä kuin kymmenillä muilla analyysitekniikoilla. Monet mittauksista voi tilata suoraan verkkosivujen kautta. Saatavilla on esimerkiksi liuottimen puhtausanalyysi, joka yhdistää GC-FID:n vesipitoisuuden määritykseen Karl-Fischer -titrauksen avulla. Asiantuntijamme tarkistavat aina tilauksen yhteydessä, että analyysi soveltuu näytteillesi ja valitsemaasi käyttötarkoitukseen.

Soveltuvat näytematriisit

 • Öljyt
 • Orgaaniset seokset
 • Ilmanäytteet
 • Rasvahapot

GC-FID-menetelmän yleisiä käyttötarkoituksia

 • Hiilivetyjen tunnistaminen eri näytetyypeistä
 • Ilmanlaadun analyysi
 • Rasvahappoprofiilin määritys elintarvikkeista
 • Hartsihappojen määritys vedestä

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin saat tarjouksen testauspalveluista yhdessä arkipäivässä.

Seuraaviin kysymyksiin vastaaminen auttaa meitä laatimaan sinulle tarjouksen nopeammin:

 • Montako näytettä sinulla on ja mitä materiaalia ne ovat?
 • Onko tämä toistuva testaustarve? Jos on, niin kuinka usein näytteitä saapuisi ja monenko näytteen erissä?

Onko sinulla kysymyksiä tai tarvitsetko apua? Lähetä meille sähköpostia tai soita +358 50 336 6128.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin GC-FID-menetelmää käytetään?

GC-FID-menetelmää käytetään orgaanisten yhdisteiden tunnistamiseen muun muassa vesi-, ruoka- ja öljynäytteistä. Myös ilman ja ympäristönäytteiden puhtausanalyysit ovat mahdollisia.

Mitkä ovat GC-FID-menetelmän rajoitteet?

GC-FID soveltuu näytteille, jotka ovat joko haihtuvia tai muokattavissa haihtuvaan muotoon esikäsittelyn avulla. Menetelmä havaitsee hiilivetyjä hyvin tarkasti, mutta ei havaitse monia muita yhdisteitä (esim. hiilimonoksidi ja -dioksidi) lainkaan.

Analysoitavista aineista riippuen esimerkiksi GC-ECD voi olla soveltuvampi menetelmä. Sen avulla elektronegatiivisten yhdisteiden (mm. tietyt torjunta-aineet ja PCB:t) määritys onnistuu suuremmalla tarkkuudella.

Mikä Measurlabs on?

Measurlabs tarjoaa erilaisia laboratorioanalyyseja tuotekehittäjille ja laatujohtajille. Suoritamme osan analyyseista omassa laboratoriossamme, mutta enimmäkseen ulkoistamme ne huolella valikoiduille kumppanilaboratorioille. Tällä tavoin pystymme lähettämään kunkin näytteen sille sopivimpaan laboratorioon ja tarjoamaan asiakkaillemme korkealaatuisia analyyseja yli tuhannella eri menetelmällä.

Miten palvelu toimii?

Kun otat meihin yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella tai sähköpostilla, yksi menetelmäasiantuntijoistamme ottaa mittauksesi hoitaakseen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Saat kirjallisen tarjouksen, jossa on kerrottu mittauksen yksityiskohdat ja osoite, johon voit lähettää näytteet. Me huolehdimme sen jälkeen näytteiden toimittamisesta oikeisiin laboratorioihin ja kirjoitamme tuloksista sinulle selkeän mittausraportin.

Kuinka lähetän näytteeni?

Näytteet toimitetaan laboratorioomme yleensä lähetillä. Varmista yksityiskohdat asiantuntijamme kanssa ennen näytteiden lähettämistä.